Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO PODCZAS INDUSTRIADY 2014 Raport z badania zrealizowanego na zlecenie Śląskiej Organizacji Turystycznej Warszawa, czerwiec 2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO PODCZAS INDUSTRIADY 2014 Raport z badania zrealizowanego na zlecenie Śląskiej Organizacji Turystycznej Warszawa, czerwiec 2014."— Zapis prezentacji:

1 BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO PODCZAS INDUSTRIADY 2014 Raport z badania zrealizowanego na zlecenie Śląskiej Organizacji Turystycznej Warszawa, czerwiec 2014

2 Spis treści 1. Informacje o badaniu………………………………………………………………3 2. Najważniejsze ustalenia …………………………………………………………. 6 3. Wyniki szczegółowe ………………………………………………..….…………. 9 4. Informacje o respondentach ……………………………………….………..…. 62 Znajomość nazwy Industriada ….…………………...……………………………. 10 Ocena Industriady ……………………………………………………………...…. 15 Model uczestnictwa w Industriadzie ……………………………..………...……. 41 Profil uczestników ……………………………..……………………………..……. 57

3 INFORMACJE O BADANIU

4 Informacje o badaniu Cele badania: Głównym celem badania było poznanie opinii uczestników imprez organizowanych w ramach Industriady 2014 na temat festiwalu. W szczególności celem badania było poznanie: Stopnia znajomości marki „INDUSTRIADA”, źródeł informacji o festiwalu; Motywów i modelu uczestnictwa (m.in.: liczba osób towarzyszących, długość pobytu, wydatków, itp.); Oceny festiwalu oraz systemu transportu; Struktury grupy docelowej, cech demograficzno-społecznych uczestników festiwalu w poszczególnych lokalizacjach. Realizacja: Badanie zostało przeprowadzone metodą wywiadów bezpośrednich PAPI. Respondentami byli losowo wybrani uczestnicy imprez w ramach Industriady 2014 w wieku powyżej 20 lat. Ostatecznie w badaniu wzięło udział 605 respondentów. Szczegółowe informacje na temat rozkładu próby w poszczególnych lokalizacjach znajdują się na kolejnym slajdzie. Termin realizacji: Badanie zostało zrealizowane w dniu 14 czerwca 2014 roku.

5 Struktura próby LokalizacjaObiekt Liczba zrealizowanych wywiadów Bielsko-BiałaStara Fabryka32 BytomKolejka wąskotorowa50 ChorzówSzyb Prezydent, kompleks Sztygarka50 CzęstochowaMuzeum Historii Kolei42 GliwiceRadiostacja Gliwice53 KatowiceNikiszowiec50 KatowiceHistoryczna Fabryka Porcelany52 Łaziska GórneMuzeum Energetyki30 RybnikKopalnia Ignacy-Hoym30 Siemianowice ŚląskiePark Tradycji56 Tarnowskie GóryZabytkowa Kopalnia Srebra30 TychyTyskie Browarium30 ZabrzeSzyb Maciej50 ZabrzeKopalnia Guido50 Łącznie605

6 NAJWAŻNIEJSZE USTALENIA

7 Najważniejsze ustalenia 1/2 Industriada 2014 została generalnie została oceniona przez uczestników bardzo pozytywnie. Łącznie prawie 90% badanych oceniło tegoroczną edycję pozytywnie, w tym ponad 60% - bardzo pozytywnie. Jest to wynik bardzo zbliżony do uzyskanego w poprzedniej edycji festiwalu. Biorąc pod uwagę poszczególne lokalizacje objęte badaniem najlepiej ocenili festiwal uczestnicy imprez organizowanych w Bielsku-Białej i Chorzowie. Najbardziej krytyczni okazali się natomiast badani w Częstochowie oraz Gliwicach. Obszarami, które w tych lokalizacjach wzbudziły najwięcej zastrzeżeń były: różnorodność programu i wydarzeń (Gliwice i Częstochowa) oraz imprezy organizowanych w tym konkretnym miejscu (Częstochowa). Bardzo pozytywnie oceniona zastała organizacja bezpłatnego transportu – zarówno kolejowego, który został udostępniony po raz pierwszy, jak i mikrobusowego, który został oceniony lepiej niż w poprzednim roku. Wskaźnik rekomendacji (rozumiany jako różnica odsetka promotorów i destruktorów marki) wyniósł w obecnej edycji 58%, co choć jest wynikiem niższym w porównaniu do ubiegłego roku (72%), to jest to nadal wynik, którego pozazdrościć mogłoby większość marek.

8 Najważniejsze ustalenia 2/2 Chęć udziału w kolejnej edycji Industriady zadeklarowało 96% badanych. Jest to wynik zbliżony po zanotowanego w poprzednim roku. Wyraźnie widać związek pomiędzy oceną organizacji festiwalu w poszczególnych lokalizacjach, a wskaźnikami takimi jak: chęć polecenia, chęć ponownego uczestnictwa, czy postrzeganiem Industriady jako sposobu na promocję regionu. W Gliwicach i Częstochowie, gdzie uczestnicy byli najbardziej krytycznie ocenili festiwal, wartości wymienionych wskaźników były najniższe. Jeśli chodzi o model uczestnictwa w porównaniu do wyników poprzedniej edycji badania można zauważyć niewielki wzrost odsetka badanych deklarujących odwiedzenie innych obiektów w ramach Industriady. Wzrosła również liczba odwiedzanych obiektów. Z roku na rok wzrasta odsetek uczestników, którzy brali udział w poprzednich edycjach Industriady. Obecnie już ponad połowa badanych brała udział w poprzednich edycjach festiwalu. Średnia wartość wydatków, nowy element, który został włączony do badania, wyniosła 30 zł na osobę.

9 WYNIKI SZCZEGÓŁOWE 9

10 ZNAJOMOŚĆ NAZWY INDUSTRIADA 10

11 11 Znajomość nazwy Industriada  P1. Na początku chciałbym/chciałabym zapytać, czy wie Pan/i jaką nazwę nosi impreza, w której właśnie uczestniczymy?  Wszyscy respondenci. Możliwość wielu odpowiedzi.  P2. Impreza, w której właśnie uczestniczymy odbywa się w ramach festiwalu Industriada 2014, czyli Święta Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Jest to jednodniowy festiwal prezentujący dziedzictwo industrialne regionu, odbywający się w 43 obiektach. Czy spotkał/a się Pan/i wcześniej z nazwą Industriada?  Respondenci, którzy nie znali nazwy imprezy.

12 12 Znajomość nazwy Industriada – lokalizacje Industriada stała się marką szeroko znaną. W obecnej edycji 95% badanych uczestników festiwalu wymieniło nazwę Industriada spontanicznie. Jest to wynik wyraźnie lepszy od zanotowanego w zeszłej edycji badania, gdzie wskaźnik ten wyniósł 79%.

13 13 Źródła informacji  P5. Skąd dowiedział/a się Pan/i o atrakcjach organizowanych w ramach Industriady 2014?  Wszyscy respondenci. Jaka telewizja? n=12:  Regionalna, n=4  TVS, n=3  TVP Katowice, n=3  TVP1, n=2 Jaka strona, portal? n=38:  Facebook, n=16  Strony internetowe miast, n=6  Gazeta.pl, n=3  Reklama na stronie internetowej, n=3  NaszeMiasto.pl, n=2  Strona Kopalni Srebra, n=1  Slask.onet.pl, n=1  MiastoDzieci.pl, n=1  Nie pamiętam, n=5

14 14 Ocena strony Industriada.pl  P6. Powiedział/a Pan/i, że korzystał ze strony internetowej Industriada.pl. Jak ocenia Pan/i przydatność tej strony?  Respondenci, którzy korzystali ze strony Industriada.pl. 29% respondentów wskazało, że źródłem informacji na temat atrakcji organizowanych w ramach Industriady 2014 była dla nich strona internetowa festiwalu. Ocena przydatności strony była bardzo pozytywna – 94% badanych oceniło jej przydatność dobrze lub bardzo dobrze.

15 OCENA INDUSTRIADY 15

16 16 Ogólna ocena Industriady  P13. Jak ogólnie ocenia Pan/i Industriadę 2014? Proszę posłużyć się skalą od 1 do 5, gdzie 1 oznacza bardzo źle, 5 - bardzo dobrze.  Wszyscy respondenci. Zdecydowana większość badanych ogólnie oceniła Industriadę pozytywnie. 62% oceniło festiwal bardzo pozytywnie, 26% - raczej pozytywnie. Biorąc pod uwagę poszczególne lokalizacje objęte badaniem (wykres na kolejnym slajdzie) najlepiej ocenili festiwal uczestnicy imprez organizowanych w Bielsku-Białej i Chorzowie.

17 17 Ogólna ocena Industriady - lokalizacje

18 18 Szczegółowa ocena Industriady  P15. A jak Pan/i ocenia Industriadę 2014 pod względem:  Wszyscy respondenci. Personel, obsługa, w tym wolontariusze w tym obiekcie Atmosfera wydarzenia Różnorodność programu i wydarzeń organizowanych w ramach Industriady Imprezy zorganizowane w tym konkretnym obiekcie, miejscu

19 19 Ocena personelu, obsługi w obiekcie – lokalizacje

20 20 Ocena atmosfery – lokalizacje

21 21 Ocena różnorodności programu i wydarzeń organizowanych w regionie – lokalizacje

22 22 Ocena imprez organizowanych w danym obiekcie – lokalizacje

23 23 Ocena Industriady – porównanie średnich Biorąc pod uwagę średnie ocen, wyniki tegorocznej edycji są dość zbliżone do zanotowanych w poprzednim roku. Porównując wyniki w poszczególnych lokalizacjach (wykres na kolejnym slajdzie) widać, że najlepiej ocenili Industriadę (zarówno ogólnie jak i pod względem szczegółowych obszarów) respondenci w Bielsku-Białej i Chorzowie. Najbardziej negatywnie ocenili zaś imprezę respondenci w Częstochowie oraz Gliwicach. Obszarami, które w tych lokalizacjach wzbudziły najwięcej zastrzeżeń były: różnorodność programu i wydarzeń (Gliwice i Częstochowa) oraz imprezy organizowanych w tym konkretnym miejscu (Częstochowa).

24 24 Ocena Industriady – lokalizacje - porównanie średnich

25 25 Ocena Industriady – porównanie średnich wśród grup respondentów Ocena Industriady w grupach respondentów wyodrębnionych ze względu na zmienne społeczno- demograficzne były zbliżone. Żadna zanotowane różnice w ocenach nie są istotne statystycznie.

26 26 Najbardziej podobające się atrakcje  P14B. Co się Panu/i najbardziej podoba spośród atrakcji oferowanych w ramach Industriady 2014?  Respondenci, którzy ocenili imprezę pozytywnie. Wskazania powyżej 3%

27 27 Rekomendacje co do sposobów ulepszeń  P31. Czy Pana/Pani zdaniem jest coś, co organizatorzy mogliby ulepszyć w przyszłych edycjach Industriady tak, aby ten festiwal był jeszcze bardziej atrakcyjny dla uczestników?  Wszyscy respondenci. Wskazania powyżej 3% Wśród propozycji usprawnień najczęściej wymieniano poprawę polityki informacyjnej i lepszą promocję imprezy.

28 28 Korzystanie z bezpłatnego transportu kolejowego  P16. Czy słyszał Pan/i o możliwości skorzystania z bezpłatnego transportu KOLEJOWEGO zorganizowanego dla uczestników Industriady 2014?  Wszyscy respondenci.  P17. Czy korzystał/a Pan/i z bezpłatnego transportu KOLEJOWEGO zorganizowanego dla uczestników Industriady 2014?  Respondenci, którzy słyszeli o bezpłatnym transporcie kolejowym.

29 29 Powody niekorzystania z bezpłatnego transportu kolejowego  P18. Dlaczego nie?  Respondenci, którzy nie korzystali z bezpłatnego transportu kolejowego.

30 30 Ocena organizacji transportu kolejowego  P19. Jak ogólnie ocenia Pan/i organizację transportu KOLEJOWEGO dla uczestników imprezy?  Respondenci, którzy korzystali z bezpłatnego transportu kolejowego.  P20. Jak ogólnie ocenia Pan/i dostępność kuponów uprawniających do bezpłatnych przejazdów Kolejami Śląskimi dla uczestników Industriady?  Respondenci, którzy korzystali z bezpłatnego transportu kolejowego.

31 31 Zamiar skorzystania z bezpłatnego transportu kolejowego  P21. Czy zamierza Pan/i skorzystać dziś z bezpłatnego transportu KOLEJOWEGO dla uczestników imprezy?  Respondenci, którzy słyszeli o możliwości skorzystania z bezpłatnego transportu kolejowego.

32 32 Korzystanie z bezpłatnego transportu mikrobusowego  P22. Czy słyszał Pan/i o możliwości skorzystania z bezpłatnego transportu MIKROBUSOWEGO zorganizowanego dla uczestników Industriady 2014?  Respondenci, z lokalizacji: Bytom, Chorzów, Gliwice, Katowice, Siemianowice Śląskie, Tychy, Zabrze.  P23. Czy korzystał/a Pan/i z bezpłatnego transportu MIKROBUSOWEGO zorganizowanego dla uczestników Industriady 2014?  Respondenci, z lokalizacji: Bytom, Chorzów, Gliwice, Katowice, Siemianowice Śląskie, Tychy, Zabrze, którzy słyszeli o bezpłatnym transporcie mikrobusowym.

33 33 Powody niekorzystania z bezpłatnego transportu mikrobusowego  P24. Dlaczego nie?  Respondenci, z lokalizacji: Bytom, Chorzów, Gliwice, Katowice, Siemianowice Śląskie, Tychy, Zabrze, którzy nie korzystali z bezpłatnego transportu mikrobusowego.

34 34 Ogólna ocena organizacji transportu mikrobusowego  P25. Jak ogólnie ocenia Pan/i organizację transportu MIKROBUSOWEGO dla uczestników imprezy?  Respondenci, z lokalizacji: Bytom, Chorzów, Gliwice, Katowice, Siemianowice Śląskie, Tychy, Zabrze, którzy korzystali z bezpłatnego transportu mikrobusowego. Organizacja transportu mikrobusowego w obecnej edycji została zdecydowanie lepiej oceniona niż w poprzednim roku. 82% badanych z lokalizacji, w których ten rodzaj transportu był dostępny, oceniło go bardzo dobrze.

35 35 Szczegółowa ocena organizacji transportu mikrobusowego  P25a. Jak ocenia Pan/i bezpłatny transport zorganizowany dla uczestników Industriady 2014 pod względem:  Respondenci, z lokalizacji: Bytom, Chorzów, Gliwice, Katowice, Siemianowice Śląskie, Tychy, Zabrze, którzy korzystali z bezpłatnego transportu mikrobusowego. Praca wolontariuszy pomagających przy obsłudze transportu Przewodnik w autobusie Zaplanowanie rozkładu jazdy, w tym punktualność odjazdu i przyjazdu Ocena oznaczenia przystanku

36 36 Zamiar skorzystania z transportu mikrobusowego  P26. Czy zamierza Pan/i skorzystać dziś z bezpłatnego transportu MIKROBUSOWEGO dla uczestników imprezy?  Respondenci, z lokalizacji: Bytom, Chorzów, Gliwice, Katowice, Siemianowice Śląskie, Tychy, Zabrze, którzy słyszeli o bezpłatnym transporcie mikrobusowym.

37 37 Skłonność do polecenia uczestnictwa w Industriadzie  P27. Na ile chętnie poleciłby Pan/i lub nie polecił/a uczestnictwa w Industradzie znajomym lub rodzinie? Proszę posłużyć się skalą od 0 do 10, gdzie 0 oznacza zdecydowanie nie poleciłbym uczestnictwa w tym festiwalu, a 10 – zdecydowanie poleciłbym uczestnictwo.  Wszyscy respondenci.

38 38 Wskaźnik rekomendacji 109876543210 % Promotorów marki % Krytyków marki Wskaźnik rekomendacji Neutralni Wskaźnik rekomendacji 49% 61% 72% 58%

39 39 Wskaźnik rekomendacji - lokalizacje Wskaźnik rekomendacji 83% 74% 100% 84% 70% 61% 77% 67% 26% -34% 58% 57%

40 40 Ocena Industriady jako sposobu na promocję regionu  P28. Jakie Pana/i zdaniem znaczenie dla promocji regionu ma Industriada 2014?  Wszyscy respondenci. W obecnej edycji 89% badanych wskazało, że Industriada ma znaczenie (zdecydowanie duże lub raczej duże) dla promocji regionu. Zdanie to podzielali najczęściej uczestnicy imprezy w Chorzowie, najrzadziej zaś badani w Częstochowie i Gliwicach (wykres na kolejnym slajdzie).

41 41 Ocena Industriady jako sposobu na promocję regionu - lokalizacje  P28. Jakie Pana/i zdaniem znaczenie dla promocji regionu ma Industriada 2014?  Wszyscy respondenci.

42 42 Zamiar udziału w kolejnych edycjach Industriady  P30. Czy zamierza Pan/i wziąć udział w kolejnej edycji Industriady w przyszłym roku?  Wszyscy respondenci.

43 43 Zamiar udziału w kolejnych edycjach Industriady - lokalizacje  P30. Czy zamierza Pan/i wziąć udział w kolejnej edycji Industriady w przyszłym roku?  Wszyscy respondenci.

44 MODEL UCZESTNICTWA W INDUSTRIADZIE 44

45 45 Czynniki, które zachęciły do udziału w Industriadzie  P3. Co ogólnie zachęciło Pana/Panią do wzięcia udziału w Industriadzie 2014?  Respondenci, którzy znali nazwę Industriada. Trzy najczęściej wymieniane czynniki, które zachęciły badanych do udziału w Industriadzie 2014 to: ciekawy sposób na spędzenie czasu z rodziną, znajomymi, możliwość poznania zabytków techniki oraz przygotowane atrakcje.

46 46 Czynniki, które zachęciły do wizyty w konkretnym obiekcie, miejscu  P4. A dlaczego zdecydował/a się Pan/i na wizytę w tym konkretnym obiekcie, miejscu?  Wszyscy respondenci.

47 47 Liczba osób towarzyszących  P7. Kto towarzyszy Panu/i podczas pobytu na tej imprezie?  Wszyscy respondenci.

48 48 Odwiedzenie innych obiektów w ramach Industriady  P8. Czy odwiedził/a Pan/i dziś również inne obiekty, miejsca, w których organizowane są imprezy w ramach Industriady 2014? Jeśli tak, to ile?  Wszyscy respondenci.

49 49 Zamiar odwiedzenia innych obiektów w ramach Industriady  P9. Czy zamierza Pan/i odwiedzić jeszcze inne obiekty, miejsca, w których organizowane są imprezy w ramach Industriady 2014? Jeśli tak, to ile?  Wszyscy respondenci.

50 50 Odwiedzenie i zamiar odwiedzenia innych obiektów w ramach INDUSTRIADY 2014 w podziale na rozkład godzinowy Wykres prezentuje odsetki respondentów deklarujących odwiedzenie oraz zamiar odwiedzenia innego obiektu w ramach Industriady 2014. Za podstawę przyjęto godziny rozpoczęcia przeprowadzania wywiadu.

51 51 Długość pobytu  P10. Ile czasu zamierza Pan/i spędzić na uczestnictwie w wydarzeniach w ramach Industriady 2014? Chodzi o łączną długość pobytu - czas spędzony do tej pory i planowany.  Wszyscy respondenci. Średni czas spędzony na uczestnictwie w wydarzeniach w ramach Industriady 2014 wyniósł około 4 godziny.

52 52 Wydatki  P11. Myśląc o swoim dotychczasowym uczestnictwie w wydarzeniach w ramach Industriady ile wyniosły Pana/Panią koszty w przeliczeniu na osobę? Proszę uwzględnić wydatki na jedzenie, napoje, zakupy, wejściówki i wszelkie inne atrakcje.  Wszyscy respondenci. Wydatki poniesione Wydatki planowane Średnia łącznych wydatków: planowanych i poniesionych wyniosła 30 zł.

53 53 Wydatki w podziale na rozkład godzinowy Wykres prezentuje średnie kwoty wydatków poniesionych i planowanych (w zł). Za podstawę przyjęto godziny rozpoczęcia przeprowadzania wywiadu.

54 54 Uczestnictwo w poprzedniej edycji festiwalu  P29. Czy brał/a Pan/i udział w poprzednich edycjach festiwalu Industriada? Jeśli tak, w którym roku?  Wszyscy respondenci. Z roku na rok wzrasta odsetek uczestników, którzy brali udział w poprzednich edycjach Industriady. Obecnie już ponad połowa badanych brała udział w poprzednich edycjach festiwalu. Największy odsetek, 91% z nich (47% wszystkich badanych), uczestniczył w zeszłorocznej edycji festiwalu.

55 55 Odwiedzanie zabytków techniki  P32. Czy był/a Pan/i kiedykolwiek wcześniej w tym obiekcie (zabytku), w którym teraz jesteśmy?  Wszyscy respondenci.

56 56 Częstość odwiedzania zabytków techniki  P33. Jak często odwiedza Pan/i zabytki techniki na terenie województwa śląskiego?  Wszyscy respondenci.

57 PROFIL UCZESTNIKÓW 57

58 Płeć i wiek Lokalizacja PŁEĆWIEK KobietyMężczyźni20-24 lata25-34 lata35-44 lata 45 lat i więcej Bielsko-Biała, n=3272%28%19%31%16%34% Bytom, n=5052%48%26%28%20%26% Chorzów, n=5050% 26%38%20%16% Częstochowa, n=4255%45%29%21%38%12% Gliwice, n=5366%34%11%28%19%42% Katowice, n=10266%34%9%30%37%24% Łaziska Górne, n=3037%63%10%27%40%23% Rybnik, n=3053%47%10%23%43%23% Siemianowice Śląskie, n=56 46%54%14%41%27%18% Tarnowskie Góry, n=3050% 10%40%33%17% Tychy, n=3040%60%43%30%10%17% Zabrze, n=10064%36%17%37%28%18% EDYCJA 2014, N=60557%43%18%32%28%22%

59 Wykształcenie i posiadanie dzieci Lokalizacja WYKSZTAŁCENIEPOSIADANIE DZIECI Podstawowe Średnie i policealne Wyższe Posiada dzieci Nie posiada dzieci Bielsko-Biała, n=320%34%66%31%69% Bytom, n=5020%40% 36%64% Chorzów, n=5010%52%38%34%66% Częstochowa, n=422%50%48% 53% Gliwice, n=5330%55%15%30%70% Katowice, n=1025%21%74%51%49% Łaziska Górne, n=3020%27%53%63%37% Rybnik, n=3023%33%43%72%28% Siemianowice Śląskie, n=5616%46%38%42%59% Tarnowskie Góry, n=3020%50%30%63%37% Tychy, n=3013%70%17% 83% Zabrze, n=10021%51%28%60%40% EDYCJA 2014, N=60515%43%42%46%54%

60 Ocena sytuacji ekonomicznej i miejsce zamieszkania Lokalizacja SUBIEKTYWNA OCENA SYTUACJI EKONOMICZNEJ MIEJSCE ZAMIESZKANIA Poniżej średniej Średnia Dobra lub bardzo dobra Mieszkańcy tej samej miejscowości Mieszkaniec innej miejscowości Bielsko-Biała, n=3225%63%13%69%31% Bytom, n=5014%54%32%48%52% Chorzów, n=504%60%35%50% Częstochowa, n=427%46% 57%43% Gliwice, n=5317%83%0%79%21% Katowice, n=1025%59%36%66%34% Łaziska Górne, n=3010%40%50%20%80% Rybnik, n=307%37%57%97%3% Siemianowice Śląskie, n=560%29%71%73%27% Tarnowskie Góry, n=304%46%50%0%100% Tychy, n=3027%37% 63% Zabrze, n=1004%55%41%82%18% EDYCJA 2014, N=6059%53%37%62%38%

61 Profil uczestników Jako powód udziału najczęściej w porównaniu do pozostałych grup wskazywali przygotowane atrakcje, ale również zainteresowanie konkretnym zabytkiem. Nie przyszli w towarzystwie dzieci. Charakterystyka grupy: osoby w wieku 25-34 lata, posiadający wykształcenie średnie lub wyższe. Przyszli na Industriadę z myślą o niej jako ciekawym sposobie spędzenia czasu z rodziną. Byli w towarzystwie dzieci. Brali udział w poprzednich edycjach festiwalu. Charakterystyka grupy: osoby w wieku 25 lat i więcej, wykształcenie średnie lub wyższe. Główną motywacją udziału była dla nich możliwość poznania zabytków techniki. Nie przyszli w towarzystwie dzieci. Charakterystyka grupy: kobiety i mężczyźni w wieku 25-44 lata, wykształcenie wyższe. Wzięli udział w Industriadzie namówieni przez rodzinę, znajomych oraz ze względu na bliskość miejsca zamieszkania. Nie brali udziału w poprzednich edycjach Industriady. Charakterystyka grupy: kobiety w wieku 25-44 lata, wykształcenie średnie.

62 INFORMACJE O RESPONDENTACH 62

63 63 Płeć i wiek  M1. Płeć.  2014: N=605, wszyscy respondenci.  S1. Do której z następujących grup wiekowych Pan/i się zalicza?  2014: N=605, wszyscy respondenci.

64 64 Wykształcenie i sytuacja zawodowa  M2. Jakie wykształcenie uzyskał/a Pan/i do tej pory?  2014: N=605, wszyscy respondenci.  M5. Jaka jest Pana/Pani aktualna sytuacja zawodowa?  2014: N=605, wszyscy respondenci.

65 65 Liczba dzieci i sytuacja ekonomiczna  M4. Czy posiada Pan/i dzieci poniżej 18 roku życia? Jeśli tak, to ile?  2014: N=605, wszyscy respondenci.  M6. Jak Pan/i ocenia sytuację materialną swoją (swojej rodziny)?  2014: N=605, wszyscy respondenci.

66 66 Miejsce zamieszkania  M7. W jakiej miejscowości Pan/i mieszka?  2014: N=605, wszyscy respondenci.

67 ARC Rynek i Opinia Sp. z o. o. ul. Juliusza Słowackiego 12 01-627 Warszawa tel.: +48 022 584 85 00 fax.: +48 022 584 85 01 e-mail: office@arc.com.ploffice@arc.com.pl TO, CO ISTOTNE


Pobierz ppt "BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO PODCZAS INDUSTRIADY 2014 Raport z badania zrealizowanego na zlecenie Śląskiej Organizacji Turystycznej Warszawa, czerwiec 2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google