Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kompetencje kariery sprzymierzeńcem w budowaniu przyjaźni z rynkiem pracy dr Joanna Minta VI Ogólnopolski Tydzień Kariery w Centrum Kształcenia Praktycznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kompetencje kariery sprzymierzeńcem w budowaniu przyjaźni z rynkiem pracy dr Joanna Minta VI Ogólnopolski Tydzień Kariery w Centrum Kształcenia Praktycznego."— Zapis prezentacji:

1 Kompetencje kariery sprzymierzeńcem w budowaniu przyjaźni z rynkiem pracy
dr Joanna Minta VI Ogólnopolski Tydzień Kariery w Centrum Kształcenia Praktycznego „Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy?” Wrocław, r.

2 Procesy zmieniające świat
długowieczność powiązania podnadgraniczne nowe środowiska komunikacji inteligentna automatyzacja wzrost możliwości analitycznych superstruktury organizacyjne Raport "Future Work Skills 2020”, Institute for the Future, Kalifornia, Dla Instytutu Badawczego Uniwersytetu w Phoenix, 2011 eniorzy kontra roboty Długowieczność stanie się zatem istotnym czynnikiem kształtującym rynek pracy. Naukowcy przypominają, że liczba Amerykanów starszych niż 60 lat zwiększy się, w roku 2020, aż o 70 proc. Z problemem starzejących się społeczeństw borykają się także kraje europejskie. Jeśli seniorzy chcą dalej wieść wygodne i dostatnie życie muszą się przygotować na dłuższą aktywność zawodową. Postęp technologiczny i cywilizacyjny zmniejszy równocześnie zapotrzebowanie na niektóre zawody, do tego stopnia, że dla osób je wykonujących przekwalifikowanie stanie się koniecznością, a praca przez całe życie dla jednej firmy stanie się efemerydą. Zdaniem naukowców w przyszłości będziemy mieć do czynienia zinteligentą automatyzacją. Już dziś roboty wyręczają w części pracy m.in. antyterrorystów i lekarzy. W najbliższej dekadzie obszarów, w których maszyny zastąpią ludzi przybędzie. Przejmą głównie obowiązki powtarzalne lub niebezpieczne m.in. w obronności, medycynie. W wielu obszarach ludziom pozostanie jedynie ich obsługa, stanowiąca wyzwanie intelektualne dla operatora, równocześnie ograniczająca ilość potrzebnych do pracy rąk.

3 Kluczowe umiejętności 2020
nadawanie znaczeń inteligencja emocjonalna sprawność adaptacyjna kompetencje międzykulturowe projektowanie pracy praca z nowymi mediami interdyscyplinarność praca w szumie współpraca w przestrzeni wirtualnej Nadawanie znaczeń – nadawanie sensu i znaczeń elementom otaczającej rzeczywistości, tworzenie wartości dodanej dzięki krytycznej analizie danych w procesie podejmowania decyzji. Powiązane trendy: automatyzacja Inteligencja emocjonalna – zdolność rozpoznawania stanów emocjonalnych, używania własnych emocji i radzenia sobie ze stanami emocjonalnymi zarówno swoimi, jak i innych. Wysoki poziom inteligencji emocjonalnej pozwoli skuteczniej komunikować się w globalnym środowisku pracy i włączać informacje o stanach emocjonalnych do procesów decyzyjnych. Powiązane trendy: automatyzacja, powiązania transgraniczne Sprawność adaptacyjna – biegłość w myśleniu i rozwiązywaniu problemów wymagających wyjścia poza utarte schematy myślenia. Powiązane trendy: automatyzacja, powiązania transgraniczne Kompetencje międzykulturowe – umiejętność pracy w różnych warunkach kulturowych. Organizacje zaczynają postrzegać różnorodność jako bodziec do rozwoju innowacji, a badania wyraźnie wskazują na pozytywne skutki zróżnicowania wiekowego, stylów pracy i myślenia, umiejętności i wiedzy osób tworzących zespół. Powiązane trendy: powiązania transgraniczne, superstruktury organizacyjne Projektowanie pracy z danymi: umiejętność przekształcania danych w abstrakcyjne pojęcia oraz wnioskowanie oparte na danych z wykorzystaniem narzędzi i metod takich jak symulacje, aplikacje biznesowe przy jednoczesnym rozumieniu zasad ich funkcjonowania. Powiązane trendy: boom obliczeniowy, nowe środowiska komunikacji Praca z nowymi mediami: umiejętność krytycznej oceny a także tworzenia treści dla nowych mediów i form komunikacji. Powiązane trendy: nowe środowiska komunikacji, superstruktury organizacyjne, boom obliczeniowy Interdyscyplinarność: biegłość i komfort w łączeniu umiejętności i doświadczeń w celu zrozumienia i pracy nad ideami z różnych dziedzin. Zdolność będzie szczególna potrzeba w branżach, naukach i technologiach działających na styku różnych dziedzin i perspektyw. Powiązane trendy: długowieczność, boom obliczeniowy Praca w szumie: umiejętność selekcji informacji, ich rangowania i priorytetyzacji, a także maksymalizacji zdolności poznawczych poprzez różnorodne narzędzia i techniki. Powiązane trendy:  nowe środowiska komunikacji, superstruktury organizacyjne, powiązania transgraniczne Wirtualna współpraca: umiejętność skuteczne osiąganie celów przy wysokiej jakości komunikacji poprzez współpracę w wirtualnym środowisku. Powiązane trendy:  superstruktury organizacyjne, powiązania transgraniczne Raport "Future Work Skills 2020"  Institute for the Future, Kalifornia dla Instytutu Badawczego Uniwersytetu w Phoenix, 2011

4 Kontekst rynku pracy Zmiany rzeczywistości zawodowej:
Globalizacja i cyfryzacja rzeczywistości: migracje zawodowe i/lub zarobkowe alokacje zasobów i środków konkurencyjny i nieprzewidywalny rynek pracy peryferyjne stanowiska pracy w peryferyjnych firmach Zmiany rzeczywistości zawodowej: zmiany relacji między pracodawcami a pracownikami „całożyciowe” zatrudnienie vs czasowe umowy o pracę zmiany warunków, szans i możliwości zatrudnienia „tymczasowi” pracownicy, projektowe stanowiska

5 (A. Giddens, 2001, s. 112) Dziś „nowoczesność stawia przed jednostką
całą gamę rozmaitych możliwości, a równocześnie (…) nie udziela wskazówek, które z nich powinno się wybrać” (A. Giddens, 2001, s. 112) Dziś życie jednostek w pewien sposób porządkują ich osobiste kalendarze lub kalendarze planów życiowych. Organizują one czas jednostki włączając znaczące zdarzenia z jej życia w jej własny ciąg zdarzeń.

6 Cechy współczesnych karier
Kariery zawodowe cechuje dziś przede wszystkim: różnorodność kształtu oraz form zatrudnienia, duża mobilność, częste przejścia międzyorganizacyjne, ciągłe doskonalenie się w ramach jednej branży lub okresowe zmiany specjalności, a nie rzadko całkowite przekwalifikowywanie się, zanik przynależności organizacyjnej, jednostkowe zindywidualizowanie.

7 Umiejętności konstruowania kariery
refleksyjność (Giddens 2001, Beck 2002) umiejętność opanowania lęków i niepewności (Beck 2002) umiejętność podejmowania decyzji z uwzględnieniem perspektywy czasowej (Nota, Soresi 2010) umiejętność tworzenia „mentalnego obrazu” przeszłości, teraźniejszości i przyszłości” (Savickas 1991) gotowość do radzenia sobie z przewidywalnymi zadaniami oraz z nieprzewidywalnymi sytuacjami (Savickas 1991) otwartość na niespodziewane zdarzenia (Krumboltz 2009)

8 Kluczowe kompetencje współczesnych pracowników (Savickas, 2011)
adaptacyjność odporność i radzenie sobie ze zmianą ryzyko vs. satysfakcja i nagroda konstruowanie własnej tożsamości znaczenie i sens tożsamości znajomość i akceptacja samego siebie refleksyjność rozumienie samego siebie, uwzględnianie swoich mocnych stron umiejętność zbalansowania życia zawodowego i pozazawodowego narracyjność „zatrudnialność” – zdolność i gotowość do bycia zatrudnionym

9 Wskaźnik Kompetencji Kariery (Career Competencies Indicator) (Haase, Francis-Smythe 2005)
umiejętność wyznaczania celów i planowania kariery zawodowej, umiejętność samopoznania, umiejętności związane z osiąganiem wydajności i efektywności w wykonywanych zadaniach, umiejętności związane z karierą (jak np., praca w zespole, rozwiązywanie problemów, zarządzanie czasem, dostosowywanie się do zmian lub nieprzewidzianych sytuacji itp.) umiejętność poznania „polityki” organizacji (struktur, formalnych i nieformalnych relacji, itp.), umiejętność budowania relacji w ramach sieci kontaktów oraz mentoringu, umiejętność autoprezentacji i zdobywania informacji zwrotnych.

10 Kompetencje związane z konstruowaniem kariery - holenderski Kompas Kariery (Career Compass)
Co potrafię? - refleksyjna ocena własnych zdolności w odniesieniu do własnej kariery - POTENCJAŁ Co chcę osiągnąć? Dlaczego działam? – refleksyjne określenie własnej motywacji, przyglądanie się swoim pragnieniom, potrzebom i wartości w kontekście własnej kariery - MOTYWACJA Gdzie mogę robić to co chcę? – poszukiwanie swojej przestrzeni zawodowej uwzględniającej potencjał i motywację jednostki- PRACA Jak mogę to zrobić? – refleksyjne projektowanie i tworzenie własnej kariery, świadome podejmowanie decyzji – KONSTRUOWANIE KARIERY Kto może mi w tym pomóc? – określanie i budowanie sieci kontaktów - NETWORKING Career Compass. A toolkit for career professionals, 2011, Euroguidance, The Netherlands

11 W jakich obszarach warto wspierać młodych ludzi, aby potrafili zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy?

12 Zakład Pedagogiki Społecznej i Poradoznawstwa Instytut Pedagogiki,
dr Joanna Minta Zakład Pedagogiki Społecznej i Poradoznawstwa Instytut Pedagogiki, Dolnośląska Szkoła Wyższa ul. Strzegomska 55, Wrocław


Pobierz ppt "Kompetencje kariery sprzymierzeńcem w budowaniu przyjaźni z rynkiem pracy dr Joanna Minta VI Ogólnopolski Tydzień Kariery w Centrum Kształcenia Praktycznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google