Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 Otyłość to stan nadmiernego gromadzenia się tłuszczu w ustroju spowodowany brakiem równowagi pomiędzy ilością energii pobieranej przez organizm, a.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " Otyłość to stan nadmiernego gromadzenia się tłuszczu w ustroju spowodowany brakiem równowagi pomiędzy ilością energii pobieranej przez organizm, a."— Zapis prezentacji:

1

2

3  Otyłość to stan nadmiernego gromadzenia się tłuszczu w ustroju spowodowany brakiem równowagi pomiędzy ilością energii pobieranej przez organizm, a ilością energii przez niego wydatkowanej.

4

5  Przyczyny otyłości nie są dokładnie zbadane, choć wielu naukowców zajmuje się tym zagadnieniem, gdyż jest to najczęstszy problem zdrowotny związany z odżywianiem (a w związku z jego rozmiarem, również i społeczny).

6

7  Powszechnie uważa się, że otyłość wywoływana jest czynnikami zewnątrz- i wewnątrzpochodnymi.

8

9  małą aktywność ruchową  nadmierne odżywianie  zmianę standardu życiowego  negatywne stany psychiczne

10

11  Otyłość taka rozwija się pod wpływem otoczenia, rodziny, zwyczajów i przyzwyczajeń w odżywianiu. Niebezpieczne są czynniki psychiczne dotyczące świadomości i podświadomości. Są ludzie, którzy nie akceptują norm społecznych i zdrowotnych. Świadomie jedzą obfite posiłki, wzbraniają się przed ćwiczeniami fizycznymi uznając, że otyłość nie wpływa na ich samopoczucie i zdrowie.

12

13  Zewnętrzne bodźce ( wizualne, zapachowe, smakowe ) prowadzą ich do nałogowego objadania się, a w parze z tym idzie nawyk siedzenia przed telewizorem. Równie niebezpieczny jest nawyk "nagradzania się" jedzeniem np. w kinie, na festynach, wesołym miasteczku, u babci lub cioci.

14

15

16  dziedzicznymi (ale dziedziczy się tylko skłonność, a nie otyłość)  hormonalnymi (uaktywniającymi się w okresie pokwitania, poporodowym i w okresie klimakterium)  genetycznym  nerwowym (w ośrodku kory mózgowej występują zaburzenia sytości i głodu)

17

18  W przypadku doznawania negatywnych przeżyć psychicznych (rozpacz, stres) może powstać otyłość. Jedzenie staje się wówczas rekompensatą negatywnych stanów psychicznych.

19

20  Otyłość można zatem zdefiniować jako szczególną kondycję człowieka, a jej genezę rozumieć jako efekt konfliktu między wewnętrznym a zewnętrznym środowiskiem ustroju. Obecnie jednak nie jest to problem wyłącznie zdrowotny, ale wielki problem społeczny.

21

22  W latach 70 - 80 oszacowano, że na otyłość zaawansowaną cierpi 6 - 8 % osób. W postaci umiarkowanej występuje u około 20 - 30 % osób żyjących w strefie cywilizacji przemysłowej. W USA na otyłość cierpi aż 30 % Amerykanów, a w Polsce wg danych Instytutu Żywności i Żywienia ( opublikowanych przez Szponara w 1997 r ) częstość nadwagi u młodych kobiet wynosiła 13 %, u mężczyzn 26 %. Podsumowując można stwierdzić, że prawie co drugi Polak ma nadwagę lub jest otyły.

23

24

25  Wszystkie te dane nie miałyby może większego znaczenia poza problemem natury psychicznej i estetycznej gdyby nie fakt, że otyłość jest szkodliwa dla zdrowia i zwiększa znacznie ryzyko zachorowalności

26

27

28  Ponieważ otłuszczenie w wieku szkolnym ma znaczący wpływ na stan zdrowia w wieku dorosłym ( bo w tym czasie ustala się poziom otłuszczenia na podstawie którego, mimo modyfikacyjnego wpływu trybu życia, można z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć stopień otłuszczenia w dorosłym życiu ) w latach 77/78 : 87/88 przeprowadzono badania mające na celu zbadanie wpływu warunków ekonomiczno - społecznych na grubość tkanki tłuszczowej u dzieci i młodzieży. Brano pod uwagę poziom wykształcenia rodziców, miejsce zamieszkania, liczebność rodziny.

29

30

31  Zarówno w 1978 jak i 1988 roku otłuszczenie dzieci malało wraz z obniżaniem się poziomu wykształcenia rodziców a także wraz ze wzrostem liczby dzieci w rodzinie. Zaobserwowano tendencję w kierunku zmniejszania się różnic społecznych w poziomie otłuszczania u dzieci rodziców z wyższym wykształceniem w porównaniu z dziećmi z pozostałych grup społecznych.

32

33  W 1998 roku podobne badania przeprowadzono w Kielcach pod kierunkiem Zakładu Antropologii Pedagogiki WSP i przy współudziale Poradni Medycyny Szkolnej. Zakres badań rozszerzono, ponieważ do oceny zróżnicowania stopnia nadwagi u dzieci i młodzieży oprócz wykształcenia rodziców i liczby dzieci w rodzinie brano pod uwagę również miejsce zamieszkania ( wieś, małe miasto i Kielce ) oraz źródła utrzymania rodziny w odniesieniu do dzieci zamieszkałych w środowisku wiejskim, gdzie na podstawie zawodu wykonywanego przez ojca wyróżniono 3 typy rodzin ( rolnicza, chłopo - robotnicza i nierolnicza ).

34

35  W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że nadwaga wśród dziewcząt jest większa niż u chłopców oraz w środowisku miejskim ( 7,8 % ) niż wiejskim ( 6,8 % ). Chłopcy mieszkający w mieście mają większą nadwagę, niż chłopcy ze wsi ( podobnie dziewczyny ).

36

37  Chłopcy ojców z wyższym wykształceniem są szczuplejsi ( podobnie dziewczyny ).

38  Dziewczęta pochodzące z rodzin, w których matki miały tylko podstawowe wykształcenie miały największą nadwagę, a u chłopców zasadnicze zawodowe. Najmniejsza nadwaga zarówno u chłopców jak i u dziewczyn występowała w rodzinach jednodzietnych. W środowisku wiejskim u wszystkich badanych nadwaga zmniejszała się wraz ze wzrostem liczby dzieci w rodzinie. Najmniejszą nadwagę miały córki nierolników i synowie chłopo - robotników. Największą nadwagę miały dziewczyny z rodzin rolniczych i chłopo - robotniczych.

39

40  Walka z nadwaga u dzieci jest trudna i wymaga wysiłku całej rodziny (koncentracja wszystkich na problemie) lepiej jest zatem dbać o prawidłowy jego rozwój. Sądzę że podnoszący się poziom kultury zdrowotnej wpłynie na ograniczenie tego zjawiska. Jeżeli nie, to następne pokolenie będą pokoleniami grubasów atakowanymi przez wiele chorób skracającymi życie.

41

42  Dziękuję.


Pobierz ppt " Otyłość to stan nadmiernego gromadzenia się tłuszczu w ustroju spowodowany brakiem równowagi pomiędzy ilością energii pobieranej przez organizm, a."

Podobne prezentacje


Reklamy Google