Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aktywność fizyczna a zdrowie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aktywność fizyczna a zdrowie"— Zapis prezentacji:

1 Aktywność fizyczna a zdrowie
Piotr Nowak wychowaniefizyczne.net

2 "Ruch może zastąpić niemal każdy lek, ale żaden lek nie zastąpi ruchu„
Wojciech Oczko-nadworny lekarz Stefana Batorego

3 W połowie lat 80-tych aktywność fizyczna została zdefiniowana przez Caspersena, Powella i Christensona jako każdy ruch ciała wyzwalany przez mięśnie szkieletowe, które powoduje wydatek energetyczny.

4 Można wyróżnić aktywność fizyczną podejmowaną:
w czasie wolnym; w formie rywalizacji sportowej; jako ćwiczenia fizyczne; w pracy zawodowej; w pracach domowych;

5 Do opisu znaczenia i wpływu danych ćwiczeń fizycznych należy wymienić następujące elementy:
Formę aktywności fizycznej Intensywność Częstość podejmowania Czas trwania wysiłku

6 Człowiek na przestrzeni swojej ewolucji przystosował się do dużej aktywności ruchowej. Dopiero od kilku pokoleń, dzięki udogodnieniom cywilizacyjnym w znacznym stopniu ograniczyliśmy aktywność fizyczną.

7 Brak ruchu, nieracjonalne odżywianie oraz stres są przyczyną chorób cywilizacyjnych m.in.:
cukrzycy; otyłości; różnych postaci nerwicy; zmian w układzie kostnym.

8 Aktywność fizyczna jest ściśle związana ze zdrowiem
Aktywność fizyczna jest ściśle związana ze zdrowiem. Od wieków starano się zdefiniować pojęcie „zdrowia”

9 Hipokrates uważany za ojca medycyny uważał, iż zdrowie oraz choroba zależą od równowagi pomiędzy tym co nas otacza, co na nas oddziałuje, jak wiatr, temperatura, woda czy gleba, a indywidualnym sposobem życia, a więc odżywianiem, zwyczajami seksualnymi, pracą i odpoczynkiem.

10 Najbardziej aktualną definicję przedstawia Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). W bezpośrednim tłumaczeniu na język polski definicja brzmi :”zdrowie to pozytywny stan samopoczucia fizycznego, psychicznego, społecznego, a nie tylko brak choroby lub ułomności.”

11 Zdrowie zależy od: stylu życia 53% środowiska fizycznego 21% czynników genetycznych 16% opieki zdrowotnej 10%

12

13 Aktywność ruchową można uznać za element:
zdrowego stylu życia-wpływa na nasze dobre samopoczucie, jest szansą na prawidłowy rozwój w dzieciństwie oraz opóźnia proces starzenia; zapobiegania chorobom-w głównej mierze schorzeniom układu krążenia, które są jedną z najczęstszych przyczyn przedwczesnych zgonów; radzenia sobie ze stresem-za pomocą wszelkich form aktywności fizycznej, człowiek pozbywa się stresów związanych z codziennym życiem.

14 Występowanie większości chorób cywilizacyjnych nie jest zdarzeniem losowym, ale można je łączyć bezpośrednio z brakiem aktywności fizycznej.

15 Bierność fizyczna jest jednym z elementów wpływających na chorobę niedokrwienną serca. Systematycznie prowadzony trening sportowy w sposób zdecydowany poprawia sprawność układu krążenia

16 Otyłość W powstawaniu otyłości największą rolę przypisuje się tłuszczom i ich przemianom w ustroju. Trening fizyczny powinien przede wszystkim zwiększać wydatek energetyczny (przy organizowaniu form aktywności należy zwrócić uwagę na stopień zaawansowania otyłości).

17 Najbardziej odpowiednią formą jest jazda na rowerze oraz sporty wodne.

18 W przypadku otyłości przekraczającej 150% masy ciała, ww
W przypadku otyłości przekraczającej 150% masy ciała, ww. formy aktywności są nieskuteczne, gdyż zaburzona jest sprawność motoryczna tych osób. W ekstremalnych przypadkach należy stosować trening statyczny polegający na pracy statycznej mięśni.

19 Cukrzyca Wysiłek fizyczny zmniejsza stężenie glukozy we krwi.
Systematyczny trening oparty na dynamicznej pracy wszystkich grup mięśni, powoduje wzrost stężenia wolnych kwasów tłuszczowych, które pomagają w utrzymaniu właściwego stężenia glukozy podczas pracy mięśniowej

20 Jedną z najprostszych form aktywności fizycznej dla osób chorych na cukrzycę jest codzienna gimnastyka, uwzględniająca pracę dynamiczną, o dużej amplitudzie ruchów we wszystkich stawach

21 Zdrowotne aspekty systematycznej aktywności ruchowej

22 Rola aktywności fizycznej nie sprowadza się tylko i wyłącznie do zdrowia fizycznego, ale także do sfery psychicznej i społecznej. Aktywność fizyczna pozwala nam nie tylko zmienić swój styl życia na aktywny, ale jest wyrazem wolnego wyboru i odpowiedzialnością za swoje zdrowie.

23 Aktywność ruchowa ma również wpływ na nasze życie społeczne.

24 Dotyczy to poznania się w grupie (rodzinie, sekcji sportowej, klasie szkolnej), integracji i przeciwdziałaniu izolacji społecznej jej członków.

25 Szczególną rolę w aktywności ruchowej w życiu współczesnego człowieka odgrywają wszelkie formy rekreacji fizycznej w rodzinie.

26 W wychowaniu do aktywności ruchowej we wczesnym dzieciństwie nieoceniony wpływ mają rodzice. Jest to pierwsze środowisko socjalizacji, wprowadzające dziecko w świat szeroko pojętej aktywności fizycznej.

27 Najważniejszym elementem jest scalenie rodziny, która we współczesnym świecie narażona jest na wiele wpływów dezintegracyjnych.

28 W atmosferze wspólnie spędzonego aktywnie czasu, rodzice mogą wychowywać swoje dzieci, kształtować osobowość, pobudzać i rozwijać takie cechy jak: wytrwałość, odpowiedzialność, wspólne działanie w grupie, pomoc partnerowi, szacunek do innych uczestników.

29 Zalecenia aktywności fizycznej

30 Według Światowej Organizacji Zdrowia każdy dorosły mężczyzna dla utrzymania zdrowia oraz kondycji fizycznej powinien codziennie spacerować minimum 90 minut, zaś kobieta 1 godzinę.

31 Za normę można też przyjąć dawkę ruchu wynoszącą co najmniej 10 minut z intensywnością 80% intensywności maksymalnej

32 U młodych ludzi intensywność wysiłków fizycznych powinna kształtować się na poziomie 50% obciążenia maksymalnego oraz trwać około 30 minut (3-5 razy w tygodniu)

33 Zaobserwowano, że u osób prowadzących siedzący tryb życia, wysiłki fizyczne na poziomie /min mają wpływ na sprawność zaopatrzenia tlenowego.

34 U każdego człowieka aktywność ruchowa podlega ewolucji, zależna jest od stylu życia, warunków pracy, osobistych doświadczeń i motywacji.

35 Piśmiennictwo W Osiński „Zarys teorii wychowania fizycznego”, AWF Poznań 2002 J. Gracz „Psychologia rekreacji w turystyce”, AWF Poznań 2003 J. Karski „Środowisko i zdrowie”, Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia, Warszawa 1995 H. Kuński „Elementy zdrowotne rekreacji fizycznej w średnim wieku”, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1985

36 Dziękuję za uwagę Piotr Nowak Nr albumu 22526


Pobierz ppt "Aktywność fizyczna a zdrowie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google