Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sytuacja absolwentów szkół wyższych w świetle monitoringu losów zawodowych Dominika Buczkowska, Kierownik Biura Karier Uniwersytetu Wrocławskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sytuacja absolwentów szkół wyższych w świetle monitoringu losów zawodowych Dominika Buczkowska, Kierownik Biura Karier Uniwersytetu Wrocławskiego."— Zapis prezentacji:

1 Sytuacja absolwentów szkół wyższych w świetle monitoringu losów zawodowych Dominika Buczkowska, Kierownik Biura Karier Uniwersytetu Wrocławskiego

2 Plan prezentacji Studia i studenci wczoraj i dziś Deficyty kompetencyjne i mocne strony absolwentów Uniwersytetu w świetle badań własnych Znaczenie monitoringu losów i wyników badań na dostosowanie programów kształcenia do potrzeb rynku pracy

3 Studia i studenci wczoraj i dziś Współczynnik skolaryzacji brutto wzrósł z 12,9% w roku akademickim 1990/1991, do 51,8% w roku akademickim 2012/2013 (w roku akademickim 2011/2012 wyniósł nawet 53,1%). Liczba studentów w roku akademickim 2012/2013 1 676 927 Liczba absolwentów 2011/2012- 485 246

4 Możliwości po studiach ?

5 Deficyty kompetencyjne i mocne strony absolwentów Uniwersytetu w świetle badań własnych: „ Badanie deficytów kompetencyjnych absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach modelu jakości kształcenia (ZJK)” 2013 r. „Sylwetka absolwenta Uniwersytetu Wrocławskiego wg pracodawców” 2014

6 „ Badanie deficytów kompetencyjnych absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach modelu jakości kształcenia (ZJK)” 2013 r.  Badanie absolwentów objęło 100 osób, kobiet i mężczyzn, którzy w 2011 roku uzyskali dyplom ukończenia studiów magisterskich na WPAiE. Dodatkowym kryterium uczestnictwa w wywiadzie był co najmniej półroczny staż pracy zawodowej w dowolnej formie zatrudnienia oraz aktywność zawodowa w chwili realizacji badania.  Badanie lokalnych pracodawców zrealizowane zostało na grupie 30 dolnośląskich przedsiębiorców. Kryterium uczestnictwa w wywiadzie było zatrudnianie w chwili badania bądź poprzedzających je trzech latach co najmniej 5 absolwentów WPAiE

7

8 „ N= 34 N= 18

9 „ Skala 1-5

10

11

12 Wysoko ocenione -umiejętności związane z zawodami prawniczymi (wiedza teoretyczna) -umiejętności z zakresu rachunkowości i księgowości (wiedza teoretyczna) -umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy, argumentacji, formułowania dłuższych wypowiedzi pisemnych -komunikatywność, otwartość, dobry kontakt z klientem -odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu Nisko ocenione  -elastyczność - umiejętność logicznego myślenia - brak praktyki, obycia z zawodem (wykorzystanie wiedzy w praktyce) - umiejętność łączenia przepisów z różnych obszarów w jedną całość - umiejętność pisania prostych pism urzędowych - brak pokory, skromności, zaangażowania Kompetencje absolwentów WPAiE wg pracodawców

13 Absolwent idealny powinien być lepiej przygotowany z zajęć praktycznych, powinien również wiedzieć gdzie znaleźć źródło wiedzy, powinien być osobą komunikatywną, potrafiącą radzić sobie w nawet najbardziej stresowych sytuacjach, powinien posiadać również dużą wiedzę teoretyczną, szczególnie z zakresu prawa administracyjnego oraz cywilnego. Ogólnie osoba, która potrafi stosować teorię w praktyce, która szybko się uczy, jest kreatywna, ale której też nie brak pokory, brak braków w podstawach.

14 „Sylwetka absolwenta Uniwersytetu Wrocławskiego wg pracodawców” 2014 „Sylwetka absolwenta Uniwersytetu Wrocławskiego wg pracodawców” 2014 15 wywiadów indywidualnych z pracodawcami zatrudniającymi w ostatnich 3 latach minimum 10 absolwentów UWr z lat 2008- 2012

15 Główne deficyty absolwentów Uniwersytetu Wrocławskiego Główne deficyty absolwentów Uniwersytetu Wrocławskiego -niskie zaangażowanie („robi swoje i wychodzi”) -brak jasno sprecyzowanych celów -brak poprawnej samooceny i świadomości ograniczeń -brak umiejętności pracy pod presją czasu, stawiania czoła wyzwaniom -gorszy od deklarowanego poziom znajomości języków obcych -słaba znajomość Excela i innych podstawowych programów -słaba komunikatywność (oni komunikują się dzisiaj głownie przez komunikatory)

16 Cechą, która wydaje się jednak pozytywnie wyróżniać absolwentów UWr jest interdyscyplinarność oraz elastyczność i otwartość na zmiany. Może to pomagać w odnalezieniu się w dużych organizacjach, na samodzielnych stanowiskach, wymagających wielozadaniowości i dużej rotacji stanowisk. Absolwenci Uniwersytetu Wrocławskiego są bardziej otwarci na przejście pomiędzy działami, przekwalifikowanie się, udział w różnego rodzaju projektach poza głównym nurtem swojej pracy. Większy jest potencjał w tych ludziach, którzy skończyli Uniwersytet Wrocławski, żeby przyjąć nowe zadania niż po tych kierunkach zamkniętych, twardych, inżynierskich, ekonomicznych.” absolwenci UWr nie zawsze chętnie przyjmują każde stanowisko (np. filolodzy nie chcą pracować w usługach).

17  współpraca w zespole + komunikacja z innymi (praca przy projektach, grupowe rozwiązywanie problemów, podział zadań, dzielenie się informacjami, projekty realizowane wspólnie z biznesem)  podstawowe ogólne kompetencje analityczne i znajomość narzędzi MS Office „ Jak przychodzi człowiek z UE to wiem, że zna Power Pointa, zna Excela”. „Matematyka kształci logiczne myślenie, świetne analizowanie, ale na UWr nie uczą wcale Excela”. W co „wyposażać” absolwentów Uniwersytetu?  wykształcenie umiejętności przenoszenia wiedzy na praktykę (niwelowanie obrazu „teoretycznego” wykształcenia absolwentów) oraz rozwiązywania konkretnych problemów

18  elastyczność i otwartość na zatrudnienie poza kierunkiem kształcenia, umiejętność akceptacji pozycji nie pasującej wprost do kierunku  ogólna orientacja w rynku pracy oraz przygotowanie do pracy zawodowej i jej poszukiwania „Coś, czego szukam, na każdej uczelni – to zaradność życiowa, która jest bolączką mnóstwa ludzi. Czekam na moment, w którym uczelnie w Polsce będą wypuszczać ludzi przygotowanych do życia w społeczeństwie” (branża HR, rekrutujący dla innych pracodawców, także za granicą). W co „wyposażać” absolwentów Uniwersytetu?  większe doświadczenie zawodowe zdobywane już w czasie studiów  Wsparcie znajomości języków obcych, zwłaszcza „drugiego” języka  Wprowadzanie specjalizacji odpowiednich dla potrzeb pracodawców (np. controlling na matematyce, współpraca z zagranicą na ekonomii)

19 Najważniejsze pytania  Jak Uczelnia wykorzysta informacje zwrotne od pracodawców?  Rewolucja czy ewolucja w sposobie kształcenia? W jakim zakresie możliwe jest „dostosowanie programów kształcenia do potrzeb rynku pracy”?  Oczekiwania pracodawców a kompetencje pracowników naukowo – dydaktycznych  Zmiana programów kształcenia czy dodatkowe ścieżki edukacyjne?  Sukces na rynku pracy – czym jest i jak go mierzyć?

20 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Sytuacja absolwentów szkół wyższych w świetle monitoringu losów zawodowych Dominika Buczkowska, Kierownik Biura Karier Uniwersytetu Wrocławskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google