Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

wójtami, burmistrzami, prezydentami.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "wójtami, burmistrzami, prezydentami."— Zapis prezentacji:

1 wójtami, burmistrzami, prezydentami.
Spotkanie z wójtami, burmistrzami, prezydentami. Grudzień 2014

2 Temat: Zmiany prawne i organizacyjne związane z wejściem w życie w 2015 r. nowych ustaw: ustawy o ewidencji ludności ustawy o dowodach osobistych ustawy prawo o aktach stanu cywilnego

3 Dlaczego? Powszechność usług Masowy charakter usług
Realizacja usług przez gminy

4

5 Zmiany merytoryczne informatyczne organizacyjne

6 Nowe ustawy przewidują
Utworzenie SRP System Rejestrów Państwowych,

7 System Rejestrów Państwowych
SRP PESEL RDO RSC CRS SOP

8 RSC „Elektroniczne Księgi”
Elektroniczny Rejestr Stanu Cywilnego: Rejestr urodzeń Rejestr małżeństw Rejestr zgonów Rejestr uznań

9 Rejestr Stanu Cywilnego
W RSC od daty wejścia ustaw w 2015 r. bieżąca rejestracja zdarzeń sukcesywna migracja aktów papierowych brak możliwości wydania odpisu aktu, zaświadczenia bez migracji aktu i bez podpisania aktu w RSC

10 RSC „Elektroniczne Księgi”
Dostęp do RSC: Kierownik usc – wszystkie akty Wojewoda – akty z terenu województwa Minister Spraw Wewnętrznych – wszystkie akty

11 przez aplikację ŹRÓDŁO karty kryptograficznej wydanej przez MSW
Uwaga: Dostęp i praca w SRP wyłącznie przez aplikację ŹRÓDŁO za pomocą karty kryptograficznej wydanej przez MSW

12 Uwaga: Każda osoba pracująca w SRP musi mieć kartę kryptograficzną Wójt/burmistrz/prezydent musi mieć

13 Podpis elektroniczny Do pracy w SRP nie potrzeba urzędnikom kwalifikowanego podpisu elektronicznego Podpis elektroniczny kwalifikowany → tylko do wydawania klientom elektronicznych decyzji, odpisów aktów, zaświadczeń, udostępniania danych itp.

14 Nowe ustawy przewidują
Bezpośredni dostęp wszystkich gmin do: Centralnego rejestru ludności - PESEL Centralnego Rejestru Dowodów Osobistych – RDO Centralnego Rejestru Stanu Cywilnego – RSC

15 Kto z pracowników gminy może mieć dostęp do centralnych rejestrów?

16 Uwaga: Dostęp do PESEL – dowolny pracownik gminy
Dostęp do RDO – pracownik dowodów osobistych Dostęp do RSC – kierownik, zastępca, upoważniony pracownik USC

17 Uwaga: Każdy pracownik pracujący w rejestrach PESEL, RDO, RSC musi posiadać: kartę kryptograficzną nadane uprawnienia pisemne upoważnienie wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta)

18 Upoważnienie dla wójta
Minister Spraw Wewnętrznych przekazał upoważnienie dla każdego wójta/burmistrza/prezydenta

19 przetwarzania danych w rejestrach PESEL, RDO, RSC
Upoważnienie wójta do: przetwarzania danych w rejestrach PESEL, RDO, RSC nadawania dalszych imiennych upoważnień pracownikom gminy do pracy w rejestrach z zachowaniem ograniczeń ustawowych

20 Wyznaczenie w każdej gminie osoby do:
Rejestr upoważnień Wyznaczenie w każdej gminie osoby do: prowadzenia i stałej aktualizacji rejestru upoważnień wydanych przez wójta (burmistrza, prezydenta) przesyłania do MSW kopii wydanych przez wójta (burmistrza, prezydenta) upoważnień nadawania uprawnień pracownikom informowania MSW o ewentualnej zmianie na stanowisku wójta (burmistrza, prezydenta)

21 Z których rejestrów gmina może udostępniać dane podmiotom zewnętrznym?

22 Gmina: Uwaga: nie może udostępniać danych z rejestru PESEL
może udostępniać dane z RDO, RSC nie może udostępniać danych z rejestru PESEL

23 Nowe ustawy przewidują
Zasilanie rejestrów bezpośrednio w czasie rzeczywistym Automatyczną, wzajemną wymianę informacji pomiędzy rejestrami i organami

24 Zasilanie PESEL obecnie
GZM WZM PESEL

25 Wymiana danych od wejścia ustaw 2015 r.
PESEL CEWIUDP PASZPORTY CRDoNiUOP OBYWATELSTWO RSC USC RDO DOWODY OSOBISTE RM MELDUNKI

26 Wymiana danych obecnie
Akt małżeństwa USC aktu urodzenia żony USC aktu urodzenia męża Ewidencja ludności żony Ewidencja ludności męża Wystawca dowodu osobistego żony Wystawca dowodu osobistego męża

27 Wymiana danych od 2015 r. PESEL Akt małżeństwa w RSC
USC aktu urodzenia żony USC aktu urodzenia męża Ewidencja ludności żony Ewidencja ludności męża Wystawca dowodu osobistego żony Wystawca dowodu osobistego męża

28 Nowe ustawy przewidują
Odmiejscowienie wielu czynności z zakresu spraw obywatelskich: dowód osobisty odpisy aktów stanu cywilnego zaświadczenia z USC oświadczenia z USC transkrypcja, odtworzenie, rejestracja zdarzeń zagranicznych zapewnienia do ślubu zmiana imienia/nazwiska udostępnianie danych z RSC, RDO

29 Nowe ustawy przewidują
Załatwianie wielu spraw drogą elektroniczną: składanie wniosku o: dowód osobisty dane z RM, RZC, RDO, RSC, PESEL odpisy aktów stanu cywilnego zaświadczenia z RSC zgłaszanie utraty dowodu osobistego wymeldowanie, zgłoszenie wyjazdu i powrotu zza granicy

30 Nowe e-usługi: wgląd we własne dane w rejestrze PESEL
wgląd we własne dane w RDO dostęp do Wykazu Dowodów Unieważnionych

31 Nowe ustawy przewidują
Uproszczenie procedur administracyjnych: → nie decyzje a czynności materialno-techniczne  → do gmin bez odpisów aktów stanu cywilnego → do urzędów bez zaświadczeń

32 Nowe ustawy przewidują
Załatwianie niektórych spraw w miejscu pobytu osoby: → przyjęcie wniosku o dowód osobisty  → dokonanie czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego choroba, niepełnosprawność, inne przeszkody

33 Nowe ustawy przewidują
Ujednolicenie wzorów dokumentów MSW zapewni gminom: druki odpisów aktów stanu cywilnego druki 2 zaświadczeń pozostałe dokumenty, zaświadczenia drukowane z rejestrów wg jednolitych wzorów

34 MSW zapewniło gminom: Stacje robocze - 551 Serwery - 182
Drukarki Skanery- 372 Routery Switche Czytniki kart -1001 Czytniki z pin padem + dodatkowy, zgłoszony przez gminy sprzęt

35 MSW i wojewoda zapewnili gminom:
szkolenia dla liderów szkolenia e-learningowe szkolenia merytoryczne – 2,3,5,8 grudnia bieżąca pomoc i współpraca

36 Dowód osobisty obowiązek posiadania dowodu → pełnoletni obywatele RP zamieszkali w kraju prawo posiadania dowodu – każdy obywatel RP - dzieci wydawany w dowolnej gminie –odmiejscowienie wydawany bezpłatnie wydawany w ciągu 30 dni ważny 5/10 lat unieważnienie dowodu po upływie 4 miesięcy od zmiany danych

37 1 zdjęcie „paszportowe” Dowód osobisty
wniosek o dowód składa się osobiście lub elektronicznie wniosek dla małoletniego – składa tylko jeden z rodziców 1 zdjęcie „paszportowe” Dowód osobisty

38 W dowodzie osobistym: brak rysopisu, podpisu i adresu
jest obywatelstwo Od wejścia w życia nowych ustaw w 2015 r. adres w dowodzie nie potwierdza miejsca zameldowania zmiana adresu nie stanowi podstawy do wymiany dowodu nie będzie obowiązkowej wymiany dowodów osobistych

39 Tworzenie, likwidacja USC
Rozporządzenie MSW na wniosek WOJEWODY + opinia gmin Kryteria: liczba spraw inne okoliczności

40 Upoważnienie innych pracowników usc przez Kierownika, Wójta
do wydawania: odpisów z aktów stanu cywilnego, zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w RSC danych dotyczących wskazanej osoby zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego, zaświadczeń o przyjętych sakramentach wpisywania WD w księdze papierowej o przeniesieniu aktu do RSC dokonywania przypisków poza zagranicznymi

41 Ślub poza lokalem usc 1. Osoba jest w stanie zagrożenia życia lub zdrowia albo jest pozbawiona wolności. Opłata skarbowa – 84 zł za akt małżeństwa

42 Ślub poza lokalem usc 2. Na wniosek osób jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia: zachowanie uroczystej formy bezpieczeństwo gości Opłata dodatkowa – 1000 zł + 84 zł za akt małżeństwa stanowi dochód gminy brak dotacji

43 Odmowa ślubu poza lokalem
Jeżeli: wskazane we wniosku miejsce nie spełnia ww. wymogów kierownik nie może przyjąć oświadczeń we wskazanym terminie i nie udało się uzgodnić z nowożeńcami innego terminu Odmowa pisemna

44 Zatrudnianie kierowników/zastępców urzędów stanu cywilnego

45 Obowiązki wójta (burmistrza, prezydenta)
Kierownikiem urzędu stanu cywilnego jest wójt lub burmistrz, prezydent.

46 Obowiązek zatrudnienia kierownika lub zastępcy
W każdej gminie – bez względu na liczbę mieszkańców musi być obligatoryjnie zatrudniona inna osoba poza wójtem na stanowisku kierownika lub zastępcy kierownika

47 Organ zatrudniający kierownika/zastępcę usc
to wójt, burmistrz, prezydent

48 Zatrudnianie kierowników praktycznie
Stosujemy: Art. 2, 6, 11-15, 20 uops nabór otwarty, konkurencyjny, awans wewnętrzny i dodatkowo : Art.6a pasc / Art. 8 pasc określający kwalifikacje zawodowe kierownika/zastępcy usc

49 Wymagane kwalifikacje
Obecna ustawa Nowa ustawa MGR prawa lub MGR administracji Inny MGR + studia podyplomowe w zakresie administracji Inny MGR + studia podyplomowe w zakresie administracji Licencjat dowolny + studia podyplomowe w zakresie administracji 5 letni staż 3 letni staż Ułamki etatów

50 Wymogi te nie odnoszą się do wójta, burmistrza, prezydenta
Uwaga: Wymogi te nie odnoszą się do wójta, burmistrza, prezydenta

51 Ocena wykształcenia

52 Studia wyższe mgr Słowo kluczowe: kierunek

53 = kierunku: mgr prawa lub mgr administracji Ocena wykształcenia
studia magisterskie na kierunku: PRAWO lub ADMINISTRACJA

54 Ocena studiów wyższych Licencjat z administracji
prawnicze mgr prawa administracyjne mgr administracji studia 5 letnie Licencjat Dowolny kierunek + Mgr administracji spełnia Licencjat z administracji Mgr inny kierunek nie spełnia

55 w zakresie administracji
Studia podyplomowe Słowo kluczowe: w zakresie administracji

56 niewłaściwego zatrudnienia kierownika
Konsekwencje niewłaściwego zatrudnienia kierownika

57 Konsekwencje Przykłady medialne: Bytom, Kielce
Skutki – społeczne, prawne, finansowe nieistnienie małżeństw nieskuteczne uznanie ojcostwa nieskuteczne inne oświadczenia woli unieważnienie aktów stanu cywilnego spadki, PIT, renty, umowy cywilnoprawne → odszkodowania Art. 231 kk i Art. 96 uosg

58 Ocena wykształcenia kierowników i zastępców
Listopad 2014

59 Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, Wieliczka, Oświęcim, Olkusz
Statystyka usc Liczba gmin – 182 Liczba usc – 174 Liczba gmin powyżej mieszkańców - 6 Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, Wieliczka, Oświęcim, Olkusz

60 Statystyka usc Liczba gmin, w których kierownikiem usc jest wójt – 76
Liczba gmin, w których zatrudniono kierownika usc - 98 Liczba gmin, w których zatrudniono zastępcę kierownika – 124 Liczba gmin, w których nie zatrudniono zastępcy kierownika – 50

61 Kierownicy i zastępcy usc
Liczba kierowników – 98 Liczba zastępców usc – 156 Razem 254 osoby

62 Kierownicy i zastępcy do 30 października 2014 r.
Liczba kierowników – 107 Liczba zastępców usc – 186 Razem 293 osoby

63 Kwalifikacje kierowników i zastępców
Kierownicy i zastępcy – 254 osoby posiada wykształcenie – 253 osoby wątpliwości – 1 osoba

64 Kierownicy/zastępcy:
Uwagi: Kierownicy/zastępcy: spadek liczby kierowników i zastępców zatrudnieni w kilku gminach zatrudnieni na ułamki etatów brak kierownika/zastępcy

65 Wdrożenie nowych ustaw Zwiększenie obowiązków usc
Masowość usług

66 USC 2013 Akty Odpisy aktów Decyzje usc –

67 Meldunki - 271 154 Dane osobowe – 171 283 Dowody osobiste – 335 752
EL i DO 2013 Meldunki Dane osobowe – Dowody osobiste –

68 Wskazówki: Wzmocnić kadrowo usc - kierownik/zastępca musi przebywać stale w usc: zatrudnić kierownika/zastępcę w pełnym wymiarze etatu w jednej gminie, zatrudnić więcej zastępców na ułamki etatów zatrzymać doświadczonych kierowników/zastępców zatrzymać doświadczonych pracowników ewidencji ludności i dowodów osobistych Zapewnić: wsparcie informatyczne pomoc i wsparcie dla pracowników spraw obywatelskich

69 Dziękuję za uwagę Lucyna Gajda Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich
i Cudzoziemców MUW w Krakowie


Pobierz ppt "wójtami, burmistrzami, prezydentami."

Podobne prezentacje


Reklamy Google