Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Serwis informatyczny do nadzoru i bieżącego zarządzania obiektami klienckimi W dniu 13.06.2013 r. "TYTAN SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Serwis informatyczny do nadzoru i bieżącego zarządzania obiektami klienckimi W dniu 13.06.2013 r. "TYTAN SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością."— Zapis prezentacji:

1 Serwis informatyczny do nadzoru i bieżącego zarządzania obiektami klienckimi W dniu 13.06.2013 r. "TYTAN SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawarła z Województwem Podlaskim, w imieniu, którego działa Zarząd Województwa Podlaskiego umowę o dofinansowanie projektu w ramach: - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, - Osi priorytetowej I: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, - Działania: 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw, - Poddziałania 1.4.1 Mikroprzedsiębiorstwa. Tytuł projektu: "Budowa serwisu informatycznego do nadzoru i bieżącego zarządzania obiektami klienckimi" Numer projektu: WND-RPPD.01.04.01-20-103/12 Umowa o dofinansowania nr: UDA-RPPD.01.04.01-20-103/12-00 z dnia 13.06.2013r. Całkowita wartość projektu: 2 041 477,69 PLN Kwota dofinansowania z EFRR: 842 096,53 PLN Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 148 605,27 PLN Okres realizacji projektu: - rozpoczęcie realizacji: kwiecień 2013r. - zakończenie realizacji: wrzesień 2014r. Beneficjent: "TYTAN SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA" SP. Z O.O. ul. I Armii Wojska Polskiego 7A, lok. 1 15-102 Białystok NIP: 5422919171 REGON: 200011144

2 Zdalny nadzór i zarządzanie nad zdarzeniami powstałymi w obiekcie - WWW Moduł nadzoru klienta przez Internet na zdarzeniami powstałymi w obiekcie pozwala użytkownikom, na zdalny dostęp do zdarzeń i alarmów z posiadanych obiektów. Po wpisaniu adresu strony internetowej firmy TYTAN, wyborze zakładki CMO, a na niej panelu użytkownika, uruchamia się strona startowa aplikacji webowej umożliwiająca logowanie. Po wprowadzeniu odpowiedniego loginu i hasła użytkownik ma możliwość wyboru obiektu z którego będzie analizował zdarzenia. Dla każdego użytkownika indywidualnie przydziela się listę obiektów. Jest to zabezpieczenie aby użytkownik nie miał dostępu do zdarzeń nie swoich obiektów. Po wybraniu obiektu z którego mają być analizowane zdarzenia, użytkownik ma możliwość skonfigurowania filtrów umożliwiających ograniczenie ilości wyświetlanych zdarzeń.

3 Zdalny nadzór i zarządzanie nad zdarzeniami powstałymi w obiekcie - WWW Zakładka filtrowania, po wyborze obiektu, umożliwia: - ustawienie daty i czasu rozpoczęcia filtrowania - ustawienia daty i czasu zakończenia filtrowania - wybór zakresu dostępu, umożliwiające wyświetlenie zdarzeń ze zdefiniowanego obszaru. Po skonfigurowaniu filtrów można analizować zdarzenia alarmowe oraz zdarzenia z urządzeń. Zdarzenia prezentowane w przeglądarce użytkownik może zapisać do pliku typu CSV, co umożliwi mu kontynuowanie analiz danych w programach typu Excel.

4 Zdalny nadzór i zarządzanie nad zdarzeniami powstałymi w obiekcie - WWW Poprzez stronę www użytkownik może kontrolować stan stref alarmowych oraz linii alarmowych, a także dodatkowo ma możliwość zdalnego uzbrojenia i rozbrojenia stref alarmowych, bądź blokowania linii alarmowych. Wspomniane funkcje są szczególnie istotne w przypadku sytuacji losowych tj.: -zwierzę pobudza linię alarmową, wywołując niepotrzebne alarmy -Osoba odpowiedzialna zapomina uzbroić system alarmowy

5 Zdalny nadzór i zarządzanie nad zdarzeniami powstałymi w obiekcie – rozwiązanie mobilne Moduł mobilności systemu pozwala na zdalny dostęp poprzez urządzenia mobilne do wizualizacji bieżącego stanu obiektu. Instalowany jest na urządzeniu mobilnym w postaci aplikacji łączącej się z serwerem dystrybucji danych. Po uruchomieniu aplikacji pojawia się okienko do logowania w którym wprowadza się wyłącznie hasło w postaci numerycznej.

6 Zdalny nadzór i zarządzanie nad zdarzeniami powstałymi w obiekcie – rozwiązanie mobilne Po zalogowaniu użytkownikowi wyświetlają się plany obiektu z naniesionymi ikonami czujek i stref alarmowych, oraz zakładki umożliwiające przeglądanie zdarzeń i alarmów.

7 Zdalny nadzór i zarządzanie nad zdarzeniami powstałymi w obiekcie – rozwiązanie mobilne Jeżeli użytkownik jest do tego uprawniony to ma dodatkową możliwość uzbrajania i rozbrajania stref alarmowych oraz kasowania alarmów. Wygląd graficzny aplikacji jest uzależniony od organizacji systemu bezpieczeństwa na obiekcie.

8 Zdalny nadzór i zarządzanie nad zdarzeniami powstałymi w obiekcie – rozwiązanie mobilne Zakładki umożliwiające podgląd alarmów i zdarzeń

9 Zdalny nadzór i zarządzanie nad zdarzeniami powstałymi w obiekcie – rozwiązanie mobilne W ramach rozwiązania mobilnego Użytkownik ma możliwość podglądu sytuacji na obiekcie w postaci obrazu z kamer.

10 Zdalny nadzór i zarządzanie nad zdarzeniami powstałymi w obiekcie – rozwiązanie mobilne W ramach rozwiązania mobilnego istnieje możliwość sterowania elementami automatyki budynkowej, np. oświetleniem, klimatyzacją czy wentylacją.

11 Zdalny nadzór i zarządzanie nad zdarzeniami powstałymi w obiekcie – rozwiązanie mobilne Po skonfigurowaniu filtrów można analizować zdarzenia alarmowe oraz zdarzenia z urządzeń. Użytkownik może zapisać zdarzenia do pliku typu CSV, co umożliwi mu kontynuowanie analiz danych w programach typu Excel.

12 Transport danych poprzez OPC OPC (OLE for process control) jest otwartym standardem komunikacyjnym stosowanym w rozwiązaniach automatyki budynkowej. Został stworzony, aby łączyć aplikacje bazujące na systemie operacyjnym Windows z układami pomiarowymi, automatyką budynkową, systemami bezpieczeństwa oraz innymi urządzeniami. Tworzy on typowe zestandaryzowane połączenia w celu komunikowania się między poszczególnymi urządzeniami i oprogramowaniem wielu różnych producentów.

13 Transport danych poprzez OPC InPro OPC Serwer jest systemem informatycznym do integracji oraz przekazywania informacji do innych systemów. Zasadniczym jego zadaniem jest udostępnianie danych pobranych z central alarmowych, pożarowych oraz z systemu kontroli dostępu zewnętrznemu Klientowi OPC (aplikacja pobierająca informacje z InPro OPC Serwer).

14 Transport danych poprzez OPC Klient OPC ma możliwość sterowania uzbrojeniem i rozbrojeniem stref bezpieczeństwa, omijaniem linii alarmowych, sterowaniem wyjściem oraz zarządzaniem pozostałymi elementami InPro OPC. Elastyczne środowisko pracy jakie oferuje InPro OPC Serwer, czyni z niego idealny wybór dla szerokiego zakresu rozwiązań automatyki budynkowej, wliczając w to budynki fabryczne, budynki komercyjne, budynki rządowe, więzienia czy porty lotnicze. Nie znaczy to, że jest on przeznaczony wyłącznie dla dużych obiektów. Doskonale sprawdza się także w małych obiektach.

15 Instalacja systemów bezpieczeństwa na obiektach klienckich LCN – Lokalne Centrum Nadzoru Główną zaletą naszego rozwiązania jest pełne monitorowanie stanu systemów bezpieczeństwa znajdujących się na obiektach poprzez ich wizualizację. Na bieżąco posiadamy stan każdej czujki, strefy alarmowej czy też obrazu z kamer. Pozwala nam to na weryfikację poprawności działania systemu oraz w przypadku zaistnienia jakiegokolwiek zagrożenia, na szybką jego lokalizację i zdalne instruowanie grupy interwencyjnej. Na obiekcie zostanie zainstalowany wyniesiony Security Serwer oparty na minikomputerze, odpowiedzialny za komunikację z GCN oraz z lokalnym systemem bezpieczeństwa. Na serwerze znajduje się cała konfiguracja lokalnego systemu zgromadzona w bazie danych Oracle. Uzyskano dzięki temu pełną autonomiczność systemu: w przypadku braku połączenia z GCN zarówno lokalna wizualizacja jak i moduł SMS działają bez zakłóceń. W przypadku nawiązania przez serwer połączenia z GCN wszystkie zgromadzone w międzyczasie zdarzenia zostaną wysłane oraz zostaną przesłane aktualne stany monitorowanych urządzeń.

16 Instalacja systemów bezpieczeństwa na obiektach klienckich – Nadzór i zarządzanie nad zdarzeniami powstałymi w obiekcie Logowanie do systemu

17 Instalacja systemów bezpieczeństwa na obiektach klienckich – Nadzór i zarządzanie nad zdarzeniami powstałymi w obiekcie

18 Wizualizacja obiektu klienta, w postaci rzutów architektonicznych, z zaznaczonymi aktywnymi czujkami. W zależności od stanu czujki (naruszenie strefy, alarm, uzbrojenie) zmienia się jej kolor.

19 Instalacja systemów bezpieczeństwa na obiektach klienckich – Nadzór i zarządzanie nad zdarzeniami powstałymi w obiekcie Klient ma możliwość sterowania uzbrojeniem i rozbrojeniem stref bezpieczeństwa oraz omijaniem poszczególnych linii. Wspomniane funkcje są szczególnie istotne w przypadku sytuacji losowych tj.: - Zwierzę pobudza linię alarmową, wywołując niepotrzebne alarmy - Osoba odpowiedzialna zapomina uzbroić system alarmowy - Następuje przypadkowe wywołanie alarmu

20 Instalacja systemów bezpieczeństwa na obiektach klienckich – Nadzór i zarządzanie nad zdarzeniami powstałymi w obiekcie Klient ma możliwość analizy zachowania użytkowników systemu, tj. monitoring czasu pracy, reakcja na zdarzenia, błędy.

21 Instalacja systemów bezpieczeństwa na obiektach klienckich – Nadzór i zarządzanie nad zdarzeniami powstałymi w obiekcie W ramach nadzoru istnieje możliwość sterowania elementami automatyki budynkowej, np. oświetleniem, klimatyzacją czy wentylacją.

22 Instalacja systemów bezpieczeństwa na obiektach klienckich – Nadzór i zarządzanie nad zdarzeniami powstałymi w obiekcie Użytkownik ma podgląd sytuacji na obiekcie w postaci obrazu z kamer.

23 Fizyczny nadzór obiektu z wykorzystaniem CMO Użytkownik wykupując abonament ma zagwarantowany nadzór nad swoim obiektem poprzez pracowników Firmy TYTAN, którzy w tym celu wykorzystają system CMO. W przypadku wystąpienia alarmu lub awarii urządzeń na obiekcie pracownicy TYTAN uruchamiają zespół interwencyjny/serwisowy w celu usunięcia anomalii u klienta.

24 Fizyczny nadzór obiektu z wykorzystaniem CMO

25 Monitoring sygnalizacji pożaru Monitoring sygnalizacji pożaru to usługa polegająca na przeciwdziałaniu zagrożeniom pożarowym dzięki zastosowaniu systemu wizualizacyjnego, który posiada wbudowaną obsługę Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP). Realizacja następuje poprzez prezentację na planach obiektu czujek, które wykryły pożar. Oprócz prezentacji czujek znajdujących się w alarmie, pokazywane są drogi ewakuacyjne oraz możliwe drogi dojścia ekip strażackich.

26 Monitoring sygnalizacji pożaru – drogi ewakuacyjne

27 Monitoring sygnalizacji pożaru – wydruk pożarowy Scenariusze ewakuacyjne mogą się zmieniać w zależności od lokalizacji zagrożenia. Zastosowanie wizualizacji pozwala operatorowi na szybkie potwierdzenie wystąpienia pożaru, zlokalizowanie go w zdefiniowanym w CMO obiekcie oraz uruchomienie akcji ewakuacyjnej i gaśniczej. Ważną funkcjonalnością jest możliwość wykonywania przez operatora wydruków pożarowych, na których prezentowane są, na podkładach budynku, czujki znajdujące się w alarmie. Wydruk taki może zostać przekazany w formie np. do najbliższej straży pożarnej czy ochrony fizycznej.


Pobierz ppt "Serwis informatyczny do nadzoru i bieżącego zarządzania obiektami klienckimi W dniu 13.06.2013 r. "TYTAN SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością."

Podobne prezentacje


Reklamy Google