Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

E ASY R EMOTE T ERMINAL C ONTROLER ERTC. C EL PRODUKTU ERTC jest to aplikacja, która umożliwia bezpośrednią pracę na zdalnym komputerze. Dzięki niej można.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "E ASY R EMOTE T ERMINAL C ONTROLER ERTC. C EL PRODUKTU ERTC jest to aplikacja, która umożliwia bezpośrednią pracę na zdalnym komputerze. Dzięki niej można."— Zapis prezentacji:

1 E ASY R EMOTE T ERMINAL C ONTROLER ERTC

2 C EL PRODUKTU ERTC jest to aplikacja, która umożliwia bezpośrednią pracę na zdalnym komputerze. Dzięki niej można pracować i korzystać z wszystkich materiałów i zasobów komputera(ów), nie mając jednocześnie z nim(i) bezpośredniego kontaktu Aplikacja poprzez wykorzystanie połączenia internetowego ma dać użytkownikowi możliwość dokonywania zmian zarówno systemowych, jak i zasobowych odległego komputera, oraz śledzenia i oglądania ich w czasie rzeczywistym.

3 C ECHY PRODUKTU Podstawowymi założeniami dla aplikacji jest niezawodność, prostota obsługi, wygoda użytkownika oraz bezpieczeństwo. ERTC nie wymaga od użytkownika zaawansowanej wiedzy informatycznej. Założono, że umiejętności typowego użytkownika ograniczają się do podstawowej obsługi Windowsa. Zarówno proces instalacji, jak i konfiguracji i użytkowania zostały ograniczone do kilku kliknięć myszką Duży nacisk położony został na kwestie bezpieczeństwa. Proces łączenia się użytkownika ze zdalnym komputerem został zaprojektowany w taki sposób, aby dać użytkownikowi jak największą swobodę działania, minimalizując jednocześnie możliwości wyrządzenia przez niego szkód. Poufność przesyłanych danych zapewniają zaimplementowane algorytmy szyfrujące.

4 G RUPA DOCELOWA ODBIORCÓW Dedykowany jest dla małych i średnich przedsiębiorstw, w których mobilność i możliwość szybkiego wglądu do dokumentacji, znajdującej się w centrali, są wysoce cenione. ERTC będzie szczególnie przydatny w firmach posiadających pracowników wyjeżdżających często na delegacje lub znajdujących się często w terenie i potrzebujących jednocześnie dostępu do zasobów znajdujących się w firmie. Aplikacja może również znaleźć zastosowanie wśród użytkowników indywidualnych, którzy często potrzebują dostępu do zasobów domowego komputera

5 G RUPA DOCELOWA CD. Szczególnym przypadkiem wykorzystania możliwości programu jest usługa Call Service. Głównym jej przeznaczeniem jest umożliwienie salonom komputerowym dokonywanie napraw gwarancyjnych poprzez sieć globalna, bez konieczności wizyty serwisanta, czy też transportu sprzętu. Serwisant ma bezpośrednio z salonu możliwość wglądu do systemu, zdiagnozowania przyczyny usterki oraz jej naprawy.

6 S TRUKTURA PROGRAMU Program składa się z trzech modułów: o aplikacja kliencka o serwer pośredniczący o serwer usługi Serwer usługi – pracujący na komputerze z którym się łączymy Aplikacja kliencka – umożliwia użytkownikowi połączenie i prace na zdalnym komputerze Serwer pośredniczący – służący do weryfikacji użytkownika próbującego się połączyć i odizolowania serwera usługi (na którym znajdują się poufne dane)

7 S TRUKTURA PROGRAMU CD.

8 A PLIKACJA KLIENCKA Program, za pomocą którego łączymy się ze zdalnym komputerem. Jego głównym zadaniem jest wysyłanie informacji o akcjach podejmowanych przez użytkownika (mysz i klawiatura), jak również wyświetlaniu stanu ekranu serwera usługi.

9 A PLIKACJA KLIENCKA CD. Oprócz możliwości zmiany parametrów i jakości połączenia użytkownik ma możliwość ściągania jak i wysyłania plików na zdalny komputer oraz drukowania aktualnego stanu ekranu.

10 A PLIKACJA KLIENCKA CD. Screen ustawien klienta

11 A PLIKACJA KLIENCKA – DIAGRAM KLAS

12 S ERWER POŚREDNICZĄCY Serwer pośredniczący jest to program,którego głównym zadaniem jest umożliwienie połączenia ze sobą aplikacji klienckiej i serwera usługi gdy na drodze między nimi będzie firewall. Serwer przez cały czas oczekuje na próbę połączenia na porcie XX, a następnie po nawiązaniu połączenia przez klienta dokonuje weryfikacji użytkownika lub/i hasła, przesłaniu dostępnych dla niego serwerów usługi i połączenia go z wybranym zdalnym komputerem. Administrator w centrali firmy ma możliwość zdefiniowania komputerów i zasobów, do których mają dostęp poszczególni użytkownicy.

13 D IAGRAM PRZEBIEGU SERWERA POŚREDNICZĄCEGO

14 D IAGRAM KOMUNIKACJI KLIENT – SERWER POŚREDNICZĄCY

15 S ERWER USŁUGI To program, który odpowiada za wysyłanie aktualnego stanu ekranu maszyny, na której został zainstalowany. Odbieranie kodów klawiszy i współrzędnych myszy na ekranie od aplikacji klienckiej oraz emulacja tych zdarzeń.

16 S ERWER USŁUGI CD. Serwer usługi będzie na bieżąco sprawdzał co się zmieniło od ostatniej akcji jaką odebrał od klienta i wysyłał aktualny stan ekranu

17 S ERWER USŁUGI CD.

18 D IAGRAM KLAS - SERWER USŁUGI

19 D IAGRAM AKTYWNOŚCI ERTC

20 D IAGRAM PRZYPADKÓW UŻYCIA ERTC

21 C O UDAŁO SIĘ ZREALIZOWAĆ Opracować pełen protokół komunikacji Uniwersalną konfigurowalną, architekturę, odpowiednią zarówno dla małych jak i średnich firm. Pełen serwer usługi Serwer pośredniczący potrafiący łączyć serwer usługi oraz klienta Aplikacje klienta

22 C ZEGO NIE UDAŁO SIĘ ZREALIZOWAĆ Całkowicie poprawnego przesyłania obrazu Pełnego testowania autentykacji Optymalizacja przesyłania Szyfrowanie połączenia Prostego kreatora instalacji Serwera CALL-Service

23 K IERUNKI ROZWOJU APLIKACJI Dopracowanie obecnych braków Stworzenie łatwego kreatora rejestracji do usługi CALL-Service Stworzenie globalnego serwera pośredniczącego Udostępnienie nieodpłatnej wersji niekomercyjnej w celach promocyjnych


Pobierz ppt "E ASY R EMOTE T ERMINAL C ONTROLER ERTC. C EL PRODUKTU ERTC jest to aplikacja, która umożliwia bezpośrednią pracę na zdalnym komputerze. Dzięki niej można."

Podobne prezentacje


Reklamy Google