Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Odwzorowania kartograficzne Układy współrzędnych płaskich

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Odwzorowania kartograficzne Układy współrzędnych płaskich"— Zapis prezentacji:

1 Odwzorowania kartograficzne Układy współrzędnych płaskich

2

3 Przeliczenie współrzędnych pomiędzy układami tej samej elipsoidy
TYLKO MATEMATYKA Stosowanie prostych i odwrotnych formuł odwzorowawczych Nie ma potrzeby transformacji

4 Przeliczenie współrzędnych pomiędzy układami tej samej elipsoidy – przeliczenie ze strefy do strefy
Stosowanie prostych i odwrotnych formuł odwzorowawczych Nie ma potrzeby transformacji

5 Odwzorowanie Gaussa-Krügera (10)
Ostatecznie otrzymujemy zależności współrzędnych geodezyjnych (,) w funkcji współrzędnych prostokątnych (x,y) i szerokości B1 odpowiadającej kątowej mierze południka o długości x: Wartość szerokości B1 oblicza się iteracyjnie wg następującej zasady:

6 Model transformacji płaskiej model Helmerta
W zapisie macierzowym Dla modelu transformacji płaskiej konforemnej (model Helmerta) Dokładność transformacji – odchyłki uzyskane na punktach łącznych

7 Model transformacji współrzędnych przestrzennych
W zapisie macierzowym z’ y’ x’ z’ y’ x’ P z’ y’ x’ x” z” y” r’ r” ro Obrót – kąty Eulera Translacja – wektor r0 Przeskalowanie – m

8 Transformacja współrzędnych przestrzennych Model transformacji Bursy Wolfa
Równanie transformacyjne Po zaniedbaniu mQU

9 Transformacja pomiędzy polskimi geodezyjnymi układami odniesienia
Z elipsoidy GRS80 na elipsoidę Krasowskiego xo = -33,4297m yo = +146,5746m zo = +76,2865m m = 1 + 0, ·10-6 x = -0,35867 y = -0,05283 z = +0,84354

10 Transformacja pomiędzy polskimi geodezyjnymi układami odniesienia
Z elipsoidy GRS80 na elipsoidę Krasowskiego Z elipsoidy Krasowskiego na elipsoidę GRS80


Pobierz ppt "Odwzorowania kartograficzne Układy współrzędnych płaskich"

Podobne prezentacje


Reklamy Google