Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie pracy za rok 2014 czyli: Mniej przestępstw w Małopolsce, wzrost zaufania do Policji w skali kraju !!!

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie pracy za rok 2014 czyli: Mniej przestępstw w Małopolsce, wzrost zaufania do Policji w skali kraju !!!"— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie pracy za rok 2014 czyli: Mniej przestępstw w Małopolsce, wzrost zaufania do Policji w skali kraju !!!

2 ● ● Systematyczna praca małopolskich policjantów przynosi coraz lepsze efekty – praca wykrywcza pozwala na rozliczanie karne sprawców przestępstw, działania prewencyjne wpływają pozytywnie na obniżenie ilości przestępstw. Stan bezpieczeństwa poprawia się. ● ● Zwiększa się także poczucie bezpieczeństwa – co odzwierciedlają m.in. niezależne wyniki badań CBOS-u, które wskazują, że dziewięciu na dziesięciu ankietowanych czuje się bezpiecznie w swojej okolicy. „Polacy czują się w swojej okolicy bezpiecznie jak nigdy dotąd i to znacznie bardziej niż inni Europejczycy” - wynika również z badań Eurostatu. 2

3 ● ● Jako przykład można podać europejskie miasta o podobnej ilości mieszkańców, co Kraków. Kiedy w Amsterdamie (767 tys. ludności) odnotowano 364 zabójstwa, w Sztokholmie (761 tys. mieszkańców) 160 zabójstw, czy Zagrzebiu (779 tys. mieszkańców), gdzie odnotowano 52 zabójstwa, w Krakowie było 13 zabójstw a w całej Małopolsce 42. ● ● W Amsterdamie odnotowano prawie 7 tys. włamań, w Leeds (743 tys. mieszkańców) 15697 kradzieży z włamaniem, w Sztokholmie 2549 włamań, czy Zagrzebiu 10180 włamań to w Krakowie było 2696 kradzieży z włamaniem a w całej Małopolsce 7159. ● ● Gdy w Amsterdamie odnotowano 12758 kradzieży, w Sztokholmie 17968, w Leeds 14423, czy Zagrzebiu 7552 to w Krakowie było 7468 kradzieży a w całej Małopolsce 13958. 3

4 Postępowania wszczętePostępowania zakończone Dynamika: 87,1% Różnica: -9441 Dynamika: 89,0% Różnica: -8528 Postępowania wszczęte i zakończone w kategorii ogółem w Małopolsce (w latach 2010– 2014) Wytężona i efektywna praca policjantów w 2014 roku przyniosła wyraźny spadek przestępczości w Małopolsce, zwłaszcza tej, najbardziej uciążliwej dla mieszkańców i turystów. Odnotowaliśmy aż 10,51 procentowy spadek przestępczości ogółem (o 9085 czynów) oraz 10,92 procentowy spadek przestępczości kryminalnej (o 6848 czynów) - łącznie w pięciu kategoriach przestępstw kryminalnych odnotowaliśmy aż 18,83 procentowy spadek (o 5365 czynów) w porównaniu z rokiem ubiegłym, który co należy przypomnieć był lepszy aniżeli lata wcześniejsze. Systematyczny spadek przestępczości odnotowujemy już od kilku lat.

5 Stwierdzone ogółem Stwierdzone kryminalne Dynamika: 89,5% Różnica: -9085 Dynamika: 89,1% Różnica: -6848 Przestępstwa stwierdzone w kategorii ogółem i kryminalne w Małopolsce (w latach 2010 – 2014)

6 Przestępstwa stwierdzone w Małopolsce w roku 2014

7 Postępowania wszczęte - 7 kategorii oraz narkotyki w Małopolsce (w latach 2010– 2014) Najbardziej cieszy spadek przestępczości w takich kategoriach jak kradzież z włamaniem (aż o 20,25 procent), kradzież (o 19,59 procent) czy zniszczenie cudzej rzeczy, w tym poprzez nanoszenie graffiti (o 19,78 procent).

8 Przestępstwa stwierdzone – 7 kategorii oraz narkotyki w Małopolsce (w latach 2010 – 2014)

9 Praca wykrywcza W 2014 roku na terenie Krakowa stwierdzono 26813 przestępstw – aż o 12,63 % mniej niż w roku poprzednim (w liczbie tej znalazło się 22790 przestępstw kryminalnych oraz 2272 czynów o charakterze gospodarczym). Spadek przestępczości nastąpił w najcięższych kategoriach tj. przeciwko życiu i zdrowiu: mniej było zabójstw ; rozbojów i wymuszeń rozbójniczych ( 539 w porównaniu do 709 w 2013 roku), zgwałceń ( 34 w porównaniu do 53 w 2013 r.) Krakowscy policjanci rozliczyli z popełnionych przestępstw 8024 podejrzanych, znaczną część z nich zatrzymano na gorącym uczynku przestępstwa, co świadczy o dobrej pracy służb wywiadowczych i prewencyjnych a także właściwej dyslokacji patroli. Policyjni technicy wykazali się większą efektywnością prowadzonych oględzin w kategoriach kradzieże z włamaniem oraz rozbój i kradzieże rozbójnicze, dzięki czemu więcej tego typu przestępstw, najbardziej uciążliwych dla mieszkańców zostało wykrytych. W 2014 r. Krakowscy policyjni „poszukiwacze” zatrzymali lub ustalili miejsce pobytu 5663 osób poszukiwanych do różnych spraw listami gończymi, a ukrywające się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości.

10 ● Badania CBOS-u pokazują, że praca policjantów zyskuje coraz większe uznanie społeczeństwa - od kilku już lat wzrasta zaufanie do Policji i zwiększa się poczucie bezpieczeństwa – aż 90 procent (9 na 10) ankietowanych osób wyraziło pogląd, że czuje się bezpiecznie w swoim otoczeniu. Dotyczy to również Małopolski. ● Niewątpliwie spadek ilości najbardziej dokuczliwych przestępstw przy jednoczesnym wzroście wykrywalności to w dużej mierze zasługa policjantów. Warto przypomnieć, że chociażby w samym Krakowie rok 2014 zaczynaliśmy pierwszy raz od kilku lat praktycznie z zerową ilością tzw. wakatów.

11 Pracując na rzecz zwalczania przestępczości i poprawy poczucia bezpieczeństwa nieśliśmy także pomoc ofiarom przemocy domowej podejmując interwencje wobec sprawców, procedując „Niebieską kartę” oraz prowadząc postępowania przygotowawcze w sprawach karnych o znęcanie. Przez 12 miesięcy policjanci objęli swoimi działaniami prawie 8300 osób, co do których istniało podejrzenie, że zostały dotknięte przemocą. Wobec ponad 5200 osób wdrożono procedurę z powodu podejrzenia stosowania przemocy – ponad 2600 osób zostało zatrzymanych z powodu stosowania przemocy w rodzinie.

12 Podejrzani w Małopolsce – 7 kategorii oraz narkotyki (w latach 2010-2014)

13 ● Małopolscy policjanci rozbijając struktury przestępcze zwiększyli także o ponad 100 procent (w porównaniu do analogicznego okresu z ubiegłego roku) swoją skuteczność w odzyskiwaniu mienia pochodzącego z nielegalnej działalności. Odzyskano 7.023.423 złotych w 2013 r. a w 2014 r. aż 14.096.985 złotych. Zabezpieczenie majątkowe w latach 2010- 2014 w złotych

14 Mienie odzyskane w latach 2010-2014 w złotych

15 Małopolski Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Mariusz Dąbek dziękuje za zaangażowanie policjantom, władzom samorządowym oraz wszystkim instytucjom ściśle współpracującym z małopolską Policją. Dziękuje również dziennikarzom rzetelnie relacjonującym działania Policji, co z jednej strony wpływa na wzrost poczucia bezpieczeństwa obywateli a z drugiej mobilizuje, jeżeli jesteśmy słusznie krytykowani. Dziękując policjantom za ich ofiarną pracę dla społeczeństwa, mieszkańców Małopolski nie sposób nie przypomnieć o niektórych, ważnych, spektakularnych i medialnych sprawach, które realizowaliśmy.

16 Oto tylko kilka z nich: ● Zaledwie kilkanaście dni zajęło nam wykrycie sprawcy zabójstwa 16 -letniego chłopaka, mieszkańca miejscowości Ząb w powiecie tatrzańskim do którego doszło w sierpniu br. Sprawca został ustalony przez policjantów, przyznał się do popełnienia tej zbrodni i obecnie jest w areszcie. ● Ustaleni zostali również sprawcy zabójstwa 17-letniego mężczyzny, którego ciało znaleziono jeszcze w kwietniu 2013 roku w kompleksie leśnym Mogilan. Trzech mężczyzn, krewnych ofiary zostało zatrzymanych (jeden w Szwecji) i obecnie przebywają w areszcie śledczym. ● Policjanci ustalili i zatrzymali także sprawcę zabójstwa 71-letniego mężczyzny, którego zwłoki znaleziono 3 września w Brzesku. Skrupulatnie prowadzone śledztwo pozwoliło na obalenie alibi i przestawienie zarzutów 19-letni wnuczkowi, który jak się okazało liczył na pieniądze dziadka.

17 ● Rozbito zorganizowaną grupę przestępczą dokonującą włamań do bankomatów, kradzieży samochodów oraz kradzieży z włamaniem do domów na terenie Małopolski oraz woj. ościennych. Zatrzymano 62 osoby, którym przedstawiono aż 410 zarzutów popełnienia przestępstw przeciwko mieniu. Odzyskano mienie warte ok. 2 mln złotych, w tym sprzęt budowlany, samochody dostawcze i osobowe, motocykle. ● zlikwidowano kilkanaście grup wprowadzających do obrotu znaczne ilości środków odurzających,

18 ● Warto przypomnieć śledztwo przejęte od CBŚ w Kaliszu dotyczące grupy przestępczej handlującej hurtowymi ilościami amfetaminy i marihuany a wywodzącej się ze struktur krakowskich pseudokibiców. Policjanci zatrzymali 3 mężczyzn, którym przedstawiono zarzuty, oraz zabezpieczyli 5 kilogramów narkotyków. ● Kolejnym sukcesem w likwidacji podziemia narkotykowego było zlikwidowanie przez policjantów wytwórni amfetaminy w podkrakowskim Cholerzynie. Zatrzymano 3 mężczyzn w tym chemika, który nadzorował produkcję narkotyku. Wszyscy usłyszeli zarzuty i zostali tymczasowo aresztowani. Policjanci zabezpieczyli 12 kilogramów amfetaminy. ● Rozpracowano także grupę przestępczą wprowadzającą do obrotu produkty farmaceutyczne w postaci środków dopingujących i anabolików. Policjanci zatrzymali 10 osób, którym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

19 ● Policjanci „Archiwum X” ustalili natomiast sprawców zabójstwa sprzed 8 lat. Zwłoki mężczyzny znaleziono w 2006 r. nieopodal cmentarza Batowickiego w Krakowie. To zabójstwo upozorowane było na naturalny zgon. Policjanci z „Archiwum X” znaleźli dowody na to, że była żona i jej konkubent zamordowali mężczyznę aby przejąć jego majątek. Zbrodnicza para usłyszała zarzuty, dowody zbrodni udało się uzyskać po 8 latach. ● Od lipca br. funkcjonariusze Archiwum X zajęli się także tajemniczą sprawą sprzed 22 lat, sprawą zaginięcia znanego poznańskiego dziennikarza Jarosława Ziętary z 1992 roku. Według śledczych wszystko wskazywało na to, że jest to przypadek z tzw. ciemnej liczby zabójstw. Jesienią br. przeprowadzono dwie realizacje zatrzymując byłego senatora RP, pod zarzutem podżegania do zabójstwa oraz dwóch byłych pracowników ochrony - pod zarzutem pomocnictwa w porwaniu i zabójstwie. Wszyscy trzej zostali tymczasowo aresztowani.

20 ● Rozpracowano grupę przestępczą zajmującą się produkcją i wprowadzaniem do obiegu podrobionych 5 – złotówek. Policjanci zatrzymali dwóch sprawców i zlikwidowali linię produkcyjną fałszywych monet. Ta realizacja zaskutkowała spadkiem ujawnień fałszywych znaków pieniężnych aż o 50 procent. ● Rozbito także grupę złodziei samochodowych, którzy specjalizowali się w kradzieży luksusowych pojazdów marki BMW. Samochody kradzione były na terenie Małopolski a sprzedawane nabywcom w całej Polsce poprzez portale internetowe Zatrzymano szefów grupy, a także zlikwidowano szereg dziupli samochodowych. ● Kolejną grupą samochodową zlikwidowaną przez policjantów w tym roku, była szajka kradnąca pojazdy marki VW. W wyniku realizacji zatrzymano 4 osoby, którym przedstawiono zarzuty a także odzyskano kilka pojazdów.

21 Wielu sprawców szczególnie tych najcięższych przestępstw ukrywa się zagranicą. Dlatego też policja współpracuje z organami ścigania zarówno w Europie jak i na całym świecie. W tym roku za granicą dzięki informacjom policjantów zespołu poszukiwań zatrzymano 22 sprawców poważnych przestępstw, poszukiwanych m.in. ENA i międzynarodowym listem gończym, m.in. ● w styczniu 2014 r. we współpracy z FBI zatrzymano w USA Pawła Chrzanowskiego podejrzanego o pobicie ze skutkiem śmiertelnym w marcu 2013 r. krakowskiego rapera Papuga, ● w czerwcu 2014 r. zatrzymany został w Anglii mężczyzna poszukiwany 15 listami gończymi, z wyrokiem łącznym 21 lat do odsiadki. Tysiące innych poszukiwanych zatrzymali policjanci w całej Małopolsce.

22 Podejmowane są także systematyczne działania w obszarze zwalczania przestępczości pseudokibiców, które pozwalają na chociażby skuteczniejsze eliminowanie zjawiska posiadania niebezpiecznych narzędzi przez kiboli w przestrzeni publicznej. W 2014 roku skierowano do Sądu prawie 200 wniosków o ukaranie w tych sprawach, ponad 50 jest w toku. Policja coraz skuteczniej zapobiega zdarzeniom z udziałem tzw. chuliganów stadionowych.

23 Działania na drogach ● Policjanci małopolskiej drogówki pracowali na miejscu zdarzeń drogowych niwelując skutki 3928 wypadków oraz 25834 kolizji. Podczas prowadzonych kontroli drogowych ujawnili 12119 nietrzeźwych kierujących (prawie 4 procent więcej niż w roku poprzednim). ● Oprócz tego policjanci wydziału ruchu drogowego prowadzili także kontrole ukierunkowane na sprawdzanie norm czasu pracy kierowców (przeprowadzono 7.299 takich kontroli), można przypomnieć m. in. akcje „Prędkość” czy „Pasy”, „Bus”. Te akcje będą prowadzone i w 2015 roku.

24 W związku z wejściem w życie (31.08.2014r.) nowego przepisu dotyczącego obowiązku posiadania przez pieszego poruszającego się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym elementu odblaskowego z inicjatywy Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie realizowano m. in. działania: Odblaskowa gmina ● konkurs skierowany do wszystkich gmin w Małopolsce miał na celu wykazanie, że dana gmina inicjuje działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa na drodze swoich mieszkańców, wyposaża ich w elementy odblaskowe i promuje ideę ich noszenia. V Edycja „Odblaskowa Szkoła” – jedyny taki konkurs w Polsce ● konkurs skierowany do szkół podstawowych z Małopolski, dzięki tej inicjatywie na początku roku szkolnego w elementy i kamizelki odblaskowe zostało wyposażonych 60 tys. uczniów. Bezpieczny Senior na drodze ● współpraca z Uniwersytetami Trzeciego Wieku, prowadzenie wykładów na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym ze szczególnym uwzględnieniem widoczności pieszego na drodze. W ramach tego przedsięwzięcia przekazano słuchaczom 7 tys. odblasków. Przekazywanie elementów odblaskowych pieszym ● podczas kontroli drogowej pouczając jednocześnie o zasadności ich używania – dzięki wsparciu KGP oraz współpracy z firmą Motorolla Solutions wręczono 12 tys. elementów odblaskowych.

25 Działania prewencyjne ● W 2014 roku przypadał jubileusz 10-lecia projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. To projekt, który został zaaplikowany na grunt Małopolski na bazie doświadczeń policji holenderskiej w 2004 r. Idea polega na uczeniu współodpowiedzialności za bezpieczeństwo osobiste, lokalne i społeczne. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych. W przedsięwzięciu uczestniczy już 300 szkół Małopolski wszystkich szczebli edukacyjnych. ● Od 2012 r realizowany jest także projekt „Zagrożenia w sieci – profilaktyka, reagowanie”. Nowatorski i unikatowy w skali kraju projekt dotyczący przeciwdziałania cyberzagrożeniom. ● Przedsięwzięcie to wdrożono w 1200 szkołach całego województwa. Od początku, 100 przeszkolonych policjantów przeprowadziło szkolenia z 130 tys. dzieci, 25 tys. rodziców i 12 tys. nauczycieli. Adresatami projektu są dzieci klas 4-6 szkoły podstawowej. Głównym założeniem jest przedstawienie jak efektywnie i bezpiecznie korzystać z internetu, jak reagować na internetowe zagrożenia oraz w jaki sposób ich unikać.

26 Zmiany strukturalne w 2014 roku – w KWP w Krakowie powstały 2 nowe wydziały Od 1 października br. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie funkcjonują dwa nowe wydziały – do walki z cyberprzestępczością oraz do zwalczania przestępczości narkotykowej. ● Struktury i zarys pierwszego z nich powstały już wcześniej - powołany do działania zespół do walki z przestępczością komputerową funkcjonował w ramach Wydziału Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Zespół został przekształcony w samodzielny wydział - poprzednia struktura zespołu została wzmocniona o kolejnych funkcjonariuszy, pasjonujących się rozwikływaniem wirtualnych spraw i mających doświadczenie w zwalczaniu tego typu przestępczości. ● Utworzenie wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową jest natomiast wzmocnieniem struktur kryminalnych zajmujących się zwalczaniem zorganizowanej przestępczości narkotykowej w Małopolsce – policjanci tego wydziału koordynują większe sprawy realizowane w naszym województwie wspomagając funkcjonariuszy z komend powiatowych Policji czy komisariatów.

27 Ludzie, którzy tworzą garnizon ● Małopolski garnizon Policji tworzy 7621 funkcjonariuszy oraz 1723 pracowników cywilnych. W 2014 roku przyjęto do służby 483 nowych policjantów oraz zatrudniono 175 pracowników cywilnych, 420 funkcjonariuszy przeszło przeszkolenie podstawowe. Można powiedzieć, że małopolska Policja jest jednym z największych pracodawców w naszym województwie. Wśród policjantów największą grupa stanowią doświadczeni funkcjonariusze, ze stażem służby w przedziale pomiędzy 6 a 10 rokiem (32.8%). Dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych 584 osoby kierowane były na kursy doskonalenia zawodowego związane z zakresem wykonywanych obowiązków.

28 Wyjątkowe miejsce zajmuje bezpieczeństwo w Krakowie ● Statystycznie Kraków jest aglomeracją posiadającą około 759 tysięcy mieszkańców, co stanowi około 23% ludności województwa małopolskiego. W rzeczywistości jednak do liczby tej należy doliczyć osoby studiujące, dojeżdżające do pracy oraz turystów – w ubiegłym roku nasze miasto odwiedziło prawie 10 milionów osób z całego świata (to około 300 tysięcy więcej niż w roku poprzednim). ● Kraków to także miasto kultury i rozrywki, organizowanych jest wiele wydarzeń adresowanych do masowego odbiorcy – uliczne teatry, koncerty, widowiska plenerowe (na przykład „Wianki”) oraz imprezy sportowe. Kraków staje się także często forum publicum dla wyrażania poglądów i opinii osób z całego kraju – nie tylko w corocznie organizowanych marszach i zgromadzeniach tematycznych (na przykład „Marsz równości” ), ale także w zwoływanych pod wpływem różnych wydarzeń społecznych. Tradycją stały się już obchody 11 listopadowe w Krakowie – wiele osób z całego kraju świętuje odzyskanie niepodległości wybierając uroczystości właśnie w naszym mieście.

29 Kraków miasto ważnych wydarzeń ● W Krakowie goszczą także wielokrotnie znane osobistości i delegacje rządów różnych państw – w związku z obchodami ważnych uroczystości jak też w ramach współpracy międzynarodowej. To duże wyróżnienie dla naszego miasta. Ale także wyzwanie organizacyjne, także dla Policji współodpowiedzialnej za zapewnienie bezpieczeństwa. ● Każde z takich przedsięwzięć wymaga wsparcia Policji – od uzgodnień planów organizacji imprezy po zabezpieczenie porządku w czasie jej przebiegu. W ubiegłym roku krakowscy policjanci uczestniczyli w 184 zabezpieczeniach imprez masowych. Do zadań tych zaangażowano ponad 16 900 funkcjonariuszy a łączny koszt przeprowadzenia takich zabezpieczeń sięgnął kwoty 3073765 złotych.

30 Szybkie reagowanie na zgłoszenie W minionym roku na numer alarmowy krakowskiej Policji telefonowano 216601 razy – w 82939 przypadkach zgłaszane sytuacje wymagały dysponowania patroli i interwencji. Średni czas oczekiwania na przyjazd radiowozu wynosił 13 minut 43 sekundy i był ponownie krótszy aniżeli w latach poprzednich.

31 Wyzwania w 2015 roku ● utrzymanie co najmniej dotychczasowej skuteczności w podejmowanych działaniach, ● zasilanie etatowe i likwidacja wakatów w jednostkach podstawowych (komisariaty i komendy powiatowe Policji), ● dalsza skuteczna walka z pseudokibicami i eliminowanie przy tym przestępczości okołostadionowej (fabryki narkotyków itp.) ● nowe inwestycje w Małopolsce dla podniesienia poziomu obsługi obywateli i polepszenia pracy policjantów, m in. realizacja planów budowy nowej siedziby OPP i KPP Kraków, nowy teren na KP V, ● współpraca w władzami samorządowymi przy rozbudowie monitoringu w Krakowie i innych miastach, ● pozyskanie nowych radiowozów dla garnizonu i wymiana starego sprzętu transportowego.


Pobierz ppt "Podsumowanie pracy za rok 2014 czyli: Mniej przestępstw w Małopolsce, wzrost zaufania do Policji w skali kraju !!!"

Podobne prezentacje


Reklamy Google