Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Umiejętności dopotąd są jeszcze próżnym wynalazkiem może czczym tylko rozumu wywodem albo próżniactwa zabawą, dopokąd nie są zastosowane do.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Umiejętności dopotąd są jeszcze próżnym wynalazkiem może czczym tylko rozumu wywodem albo próżniactwa zabawą, dopokąd nie są zastosowane do."— Zapis prezentacji:

1

2 Umiejętności dopotąd są jeszcze próżnym wynalazkiem może czczym tylko rozumu wywodem albo próżniactwa zabawą, dopokąd nie są zastosowane do użytku narodów. Stanisław Staszic ( ) Twórca Szkolnictwa Technicznego

3 Politechnika Warszawska rozpoczęła niezależną działalność 15 listopada 1915 r. Jej tradycja jest jednak dłuższa – od blisko 190 lat kształci kolejne pokolenia inżynierów, wnosząc istotny wkład w rozwój nauk technicznych. W 2015 r. Politechnika Warszawska obchodzi 100 Lat Odnowienia Tradycji.

4 Wybierane na czteroletnią kadencję władze rektorskie czuwają nad realizacją Misji Politechniki Warszawskiej, której ważnym założeniem jest dostosowanie procesu kształcenia i badań naukowych do wizji społeczeństwa przyszłości.

5 PW w liczbach Kierunki studiów 36 Wydziały 19 wydziałów + 1 kolegium
Studenci Stacjonarni 26251 ∑ 34135 ∑ 36955 Niestacjonarni 7884 Doktoranci 1192 ∑ 1248 56 Studia podyplomowe - uczestnicy 1572 Studenci studiów w językach obcych 1529 Nauczyciele akademiccy 2148 Nauczyciele z tytułem naukowym profesora 265 Nauczyciele ze stopieniem naukowym doktora habilitowanego 287 Nauczyciele ze stopniem naukowym doktora 1011 Inni pracownicy 2619 Umowy o współpracy międzynarodowej 616

6 PW w rankingach i konkursach
Ogólnopolski Ranking Szkół Wyższych 2014 Nieprzerwanie 1. miejsce w grupie „Uczelnie Techniczne” oraz w kategorii „Prestiż wśród pracodawców”. Ranking QS w kategorii Engineering & Technology Najlepsza polska uczelnia techniczna. QS University Rankings Emerging Europe and Central Asia 2014/15. Politechnika Warszawska uplasowała się na 28. miejscu w zestawieniu ogólnym, wyprzedzając inne polskie uczelnie techniczne. The Times Higher Education BRICS & Emerging Economies 2014 Pierwsze miejsce wśród uczelni technicznych z regionu. Raport MNiSW Politechnika Warszawska nieprzerwanie od pięciu lat najczęściej wybieraną uczelnią wśród kandydatów na studia.

7 KSZTAŁCENIE

8 Struktura Uczelni Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Wydział Architektury Wydział Chemiczny Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Wydział Elektryczny Wydział Fizyki Wydział Geodezji i Kartografii Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Wydział Inżynierii Lądowej Wydział Inżynierii Materiałowej Wydział Inżynierii Produkcji Wydział Inżynierii Środowiska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Wydział Mechatroniki Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Wydział Transportu Wydział Zarządzania Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (Płock)  Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych (Płock)

9 Kierunki studiów Inżynieria Chemiczna i Procesowa Administracja
Inżynieria Materiałowa Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych Inżynieria Środowiska Logistyka Lotnictwo i Kosmonautyka Matematyka Mechanika i Budowa Maszyn Mechatronika Ochrona Środowiska Papiernictwo i Poligrafia Technologia Chemiczna Telekomunikacja Transport Zarządzanie Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Administracja Architektura i Urbanistyka Automatyka i Robotyka Biotechnologia Budownictwo Elektronika Ekonomia Elektrotechnika Energetyka Finanse i Rachunkowość Fizyka Techniczna Fotonika Geodezja i Kartografia Geoinformatyka Gospodarka Przestrzenna Informatyka Inżynieria Biomedyczna

10 Politechnika Warszawska posiada w swojej ofercie ponad 100 propozycji studiów podyplomowych. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych specjalistów o wysokich kwalifikacjach merytorycznych i odpowiednim przygotowaniu dydaktycznym. Unikatowe programy nauczania łączą wiedzę pracowników naukowych Politechniki Warszawskiej i doświadczonych praktyków przemysłu.

11 Ośrodek Kształcenia na Odległość – OKNO PW realizuje zajęcia w systemie e-learning. Podczas „studiowania na odległość” studenci mają zagwarantowany kontakt z wykładowcą poprzez portal edukacyjny oraz konsultacje na Uczelni. OKNO PW przygotowuje pomoce dydaktyczne, pozwalające w przystępny sposób przyswoić materiał podczas indywidualnej pracy studenta. Są to podręczniki multimedialne, a także zdalne laboratoria, które umożliwiają przeprowadzanie wirtualnych eksperymentów.

12 Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej to wspólne przedsięwzięcie Uczelni i trzech partnerów europejskich: London Business School, HEC School of Management Paris oraz Norwegian School of Economics. Silnym atutem Szkoły jest multikulturowy, europejski charakter studiów zarówno w przypadku wykładowców, jak i studentów. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim. Kadrę profesorską stanowią najwyższej klasy specjaliści – wykładowcy polskich i zagranicznych uczelni. Silny nacisk położony jest na udział w zajęciach praktyków z renomowanych firm.

13 Współpraca międzynarodowa jest jednym z priorytetowych elementów działalności Politechniki Warszawskiej. Centrum Współpracy Międzynarodowej odpowiada za działania związane ze współpracą z zagranicą realizowane w  PW, wspiera inne jednostki Uczelni w ich międzynarodowej działalności  dydaktycznej i badawczej, inicjuje i realizuje projekty wymiany międzynarodowej oraz jest punktem informacyjnym dla studentów.

14 Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów PW
78% absolwentów deklaruje, że wybrałoby Politechnikę Warszawską ponownie. 45,8% aktualnie zatrudnionych znalazło pracę w czasie krótszym niż miesiąc. 89% absolwentów PW postrzega siebie jako ludzi szczęśliwych. Absolwenci PW najczęściej pracują w firmach z branży: informatycznej - 11%, architektura/budownictwo – 7,7%, lotnictwo i kosmonautyka – 6,8%. * Badanie przeprowadzone przez Biuro Karier w okresie od lutego 2014 do kwietnia 2014

15 Ciekawość świata, dążenie do poznawania nowych dziedzin nauki nie zależą od wieku - uczymy się przez całe życie! Nie ważne czy masz lat 3 czy 63 - nigdy nie jest za wcześnie ani za późno, aby rozpocząć naukę w Politechnice Warszawskiej. Uniwersytet Trzeciego Wieku - wykłady, laboratoria, ćwiczenia, pracownie dla osób powyżej 50 roku życia. PW Junior – nauka przez zabawę dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

16 BADANIA I ROZWÓJ

17 Uczelniane Centra Badawcze pełnią rolę jednostek uczelniano-przemysłowych i prowadzą interdyscyplinarną działalność badawczą, usługową, szkoleniową i promocyjną: Uczelniane Centrum Badawcze Materiały Funkcjonalne Uczelniane Centrum Badawcze Energetyki i Ochrony Środowiska Uczelniane Centrum Badawcze Lotnictwa i Kosmonautyki Uczelniane Centrum Badawcze Obronności i Bezpieczeństwa Ośrodek Badań dla Biznesu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych

18 Politechnika jest członkiem konsorcjów badawczych, które łączą potencjał wybitnych naukowców z różnych uczelni i innych instytucji naukowych oraz przedsiębiorców, chcących wdrażać nowe technologie: Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT

19 Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW to autorski projekt Politechniki Warszawskiej. Działalność Centrum obejmie obszar związany z komercjalizacją i transferem technologii, a przede wszystkim: identyfikowanie innowacyjnych efektów prac badawczych prowadzonych przez Uczelnię oraz inne jednostki naukowe z regionu Mazowsza, opracowywanie nowych rozwiązań z zakresu transferu technologii i zarządzania innowacjami.

20 14 listopada 2014 r. Senat Politechniki Warszawskiej przyjął założenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Politechniki Warszawskiej na lata W ciągu najbliższych 11 lat rewitalizacji i przebudowie poddanych byłoby 15 istniejących, w większości historycznych, budynków PW. Powstałoby  również około 70 tysięcy metrów kwadratowych nowej powierzchni użytkowej w ramach projektowanych inwestycji.

21 System biblioteczno-informacyjny PW tworzy Biblioteka Główna wraz z filiami, które posiadają łącznie ponad 1 500 000 tomów drukowanych książek i czasopism oraz około 10 000 elektronicznych czasopism, ponad 136 000 elektronicznych książek. Biblioteka Główna dysponuje także kolekcją starych druków, map i wyjątkowo cennym zbiorem ponad 36 000 fotografii związanych z architekturą i urbanistyką. Wiele z tych zbiorów jest dostępnych w Internecie za pośrednictwem Biblioteki Cyfrowej Politechniki Warszawskiej.

22 W Politechnice Warszawskiej funkcjonuje ponad 100 kół naukowych
W Politechnice Warszawskiej funkcjonuje ponad 100 kół naukowych. Realizowane przez studentów projekty badawcze pozwalają na połączenie wiedzy zdobytej w toku studiów z umiejętnościami praktycznymi. Projekty te niejednokrotnie mają pionierski charakter i budzą zainteresowanie inwestorów zewnętrznych. PW-Sat – pierwszy polski satelita wyniesiony na orbitę WUT Solar Boat – projekt łodzi o napędzie solarnym. WUT Racing – projekt i budowa studenckiego bolidu F1.

23 Z ŻYCIA UCZELNI

24 Studenci Politechniki Warszawskiej mają możliwość realizacji swoich zainteresowań wykraczających poza studiowanie na uczelni technicznej poprzez działalność w zespołach artystycznych: Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej Zespół Tańca Ludowego "Masovia” Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku Orkiestra Rozrywkowa Politechniki Warszawskiej „The Engineers Band” Teatr Politechniki Warszawskiej

25 Działalność kulturalną Politechniki Warszawskiej wspierają kluby studenckie:
Stodoła – jeden z największych klubów koncertowych w Warszawie, który działa od 1956 r. Remont – miejsce studenckich dyskotek i innych wydarzeń, takich jak „otrzęsiny”. Mechanik - tradycje klubu sięgają lat ‘60, miejsce codziennych spotkań studentów Wydziału Mechatroniki. Amplitron – klub z siedzibą na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych, powstał w 1970 r.

26 Media uczelniane Studencka Telewizja Internetowa
Studencki Portal Internetowy Radio studentów PW i pierwsze akademickie radio w Warszawie Miesięcznik Kulturalny Studentów PW Biuletyn PW Blog PLAC POLITECHNIKI 1 Media społecznościowe

27 Jednostką, która organizuje i prowadzi zajęcia sportowe jest Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Warszawskiej, które wraz z Klubem Uczelnianym Akademicki Związek Sportowy dba o wychowanie fizyczne studentów oraz popularyzuje masowe uprawianie sportu. Zawodnicy AZS PW uczestniczą regularnie w zawodach sportowych rangi mistrzowskiej. Wizytówką Klubu jest zespół siatkarzy grający w PlusLidze.

28 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Przygotowanie: Biuro ds. Promocji i Informacji


Pobierz ppt "Umiejętności dopotąd są jeszcze próżnym wynalazkiem może czczym tylko rozumu wywodem albo próżniactwa zabawą, dopokąd nie są zastosowane do."

Podobne prezentacje


Reklamy Google