Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Badanie opinii absolwentów programów MBA 2012. do Rankingu zgłosiło się 28 programów studiów MBA, każdy z programów miał możliwość wskazać max 15 absolwentów,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Badanie opinii absolwentów programów MBA 2012. do Rankingu zgłosiło się 28 programów studiów MBA, każdy z programów miał możliwość wskazać max 15 absolwentów,"— Zapis prezentacji:

1 Badanie opinii absolwentów programów MBA 2012

2 do Rankingu zgłosiło się 28 programów studiów MBA, każdy z programów miał możliwość wskazać max 15 absolwentów, badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI, w badaniu na dzień 23.05 wzięło udział 186 absolwentów, co stanowi 51,38% wszystkich badanych,

3 Badanie opinii absolwentów programów MBA 2012 Badanie obejmowało trzy główne obszary oceny: wartość merytoryczną ukończonego programu, jakość kadry naukowo-dydaktycznej ukończonego programu, ocenę korzyści, jakie przyniosło uzyskanie dyplomu MBA. Do każdego obszaru absolwentom zadano od pięciu do siedmiu pytań szczegółowych, które absolwenci oceniali w skali od 1 do 5, gdzie 5 było oceną najlepszą.

4 Badanie opinii absolwentów programów MBA 2012 Oceń wartość merytoryczną ukończonego programu MBA w zakresie kształtowania umiejętności. Program najlepiej uczył: myślenia strategicznego i globalnego podejścia do zarządzania biznesem, zarządzania zespołem i projektami, motywowania pracowników, komunikacji i prezentacji itp., z zakresu marketingu, sprzedaży i negocjacji itp., z zakresu finansów i rachunkowości, posługiwania się nowoczesnymi technikami informatycznymi i komunikacyjnymi, posługiwania się biznesowym językiem obcym,

5 Badanie opinii absolwentów programów MBA 2012 Oceń jakość kadry naukowo-dydaktycznej ukończonego programu pod względem: poziomu wiedzy i umiejętności jej przekazywania, liczby i jakości wykładowców akademickich (jeżeli byli), liczby i jakości wykładowców praktyków (jeżeli byli), liczby i jakości wykładowców zagranicznych (jeżeli byli), umiejętności posługiwania się językiem obcym przez polskich wykładowców.

6 Badanie opinii absolwentów programów MBA 2012 Proszę ocenić korzyści, jakie przyniosło Panu/Pani uzyskanie dyplomu MBA: możliwość zmiany pracy na lepszą, poprawę perspektyw rozwoju zawodowego (szanse awansu, możliwość międzynarodowej kariery itp.), możliwość zajęcia stanowiska pracy z większą odpowiedzialnością (zarządzanie większymi projektami/zespołem, większym budżetem itp.), podwyżka wynagrodzenia podstawowego, dodatkowego (bonusy, premie, itp.) i/lub szersza oferta dodatków do wynagrodzenia (ubezpieczenie, samochód, dodatkowy urlop, gabinet itp.), wzmocnienie pozycji w miejscu pracy, osobistą satysfakcję, dostęp do sieci kontaktów zawodowych.

7 Badanie opinii absolwentów programów MBA 2012

8

9

10

11 Ocena wartości merytorycznej ukończonego programu LpNazwa ProgramuNazwa OrganizatoraOcena 1 International MBA - Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej4,67 2 Executive MBA - Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej4,42 3 Warsaw-Illinois Executive MBA (WIEMBA)Uniwersytet Warszawski4,39 4 Canadian Executive MBA (CEMBA)Szkoła Główna Handlowa4,38 5 MBA - Polsko-Francuski Program Studiów w Zakresie ZarządzaniaUniwersytet Łódzki4,36

12 Badanie opinii absolwentów programów MBA 2012 Ocena jakość kadry naukowo dydaktycznej LpNazwa ProgramuNazwa OrganizatoraOcena 1 International MBA - Szkoła Biznesu Politechniki WarszawskiejSzkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej4,89 2Warsaw-Illinois Executive MBA (WIEMBA)Uniwersytet Warszawski4,65 3 Executive MBA - Szkoła Biznesu Politechniki WarszawskiejSzkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej4,63 4MBA - Poznań-Atlanta Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej4,60 5 Polsko-Amerykański Program Studiów Executive MBA Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania przy Uniwersytecie Łódźkim4,56

13 Badanie opinii absolwentów programów MBA 2012 Ocena korzyści z ukończonego programu MBA LpNazwa ProgramuNazwa OrganizatoraOcena 1Warsaw-Illinois Executive MBA (WIEMBA)Uniwersytet Warszawski4,49 2 Executive MBA - Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej4,49 3 International MBA - Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej4,46 4 MBA "Managment for Central and Estern Europe"Uniwersytet Europejski Viadrina4,40 5 Executive MBA - Międzynarodowy Program GFKM Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów4,40

14 Badanie opinii absolwentów programów MBA 2012 Biuro Rankingów i Analiz Edukacyjnych Perspektywy


Pobierz ppt "Badanie opinii absolwentów programów MBA 2012. do Rankingu zgłosiło się 28 programów studiów MBA, każdy z programów miał możliwość wskazać max 15 absolwentów,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google