Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

M d E Y El Puente Gesellschaft für Inklusion und Soziale Arbeit e.V. (Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Pracy Społecznej) Osoba odpowiedzialna : Bautz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "M d E Y El Puente Gesellschaft für Inklusion und Soziale Arbeit e.V. (Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Pracy Społecznej) Osoba odpowiedzialna : Bautz."— Zapis prezentacji:

1 M d E Y El Puente Gesellschaft für Inklusion und Soziale Arbeit e.V. (Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Pracy Społecznej) Osoba odpowiedzialna : Bautz Wolfgang Adres: Zum Jagenstein 3 - 14478 Potsdam Beneficjenci :imigranci, wnioskujący o azyl i uchodźcy Opis :powołanie pośredników językowych i kulturowych w celu ułatwienia beneficjentom projektu dostępu do opieki zdrowotnej. Cele : -Umożliwienie sprawiedliwego dostępu do świadczeń zdrowotnych osobom zamieszkującym na terenie Kraju Związkowego Brandenburgia, które nie mówią po niemiecku, poprzez umożliwienie im posługiwania się ich językiem ojczystym, -Wspieranie wyspecjalizowanych kadr medycznych poprzez udostępnianie informacji dotyczących świadczeń i ofert ubezpieczeń zdrowotnych w języku ojczystym pacjentów. Przebieg projektu -powołanie zespołu pośredników językowych i kulturowych, ustawiczne kształcenie zawodowe i wspieranie zespołu do września 2004 r. -powołanie biura pośrednictwa w Poczdamie, które od polowy 2005 r. przyjmuje wnioski z całego Kraju Związkowego Brandenburgia -wdrażanie tych mechanizmów w systemie publicznej opieki zdrowotnej -kampania informacyjna Rezultaty : -wyraźna poprawa w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, -wnioski pochodzące z Brandenburgii były rozpatrywane przy pełnej satysfakcji zainteresowanych, -opracowanie informatorów dotyczących systemu opieki zdrowotnej w różnych językach. Dotychczas otrzymane nagrody : brak Mechanizm socjalizacji i kształcenia zawodowego Collège Lucie Aubrac, lokalna placówka szkolnictwa publicznego Adres: 62 rue de la Fontaine au Roi 75011 Paris Dyrektor szkoły : Jean-Luc Garcia Dane osoby do kontaktu : Annette Ferrand, zastępca dyrektora szkoły Beneficjenci : uczniowie koledżu (12-15 lat) mający problemy z nauką, zagrożeni przedwczesnym przerwaniem nauki szkolnej, wytypowani przez nauczycieli oraz wolontariusze Okres realizacji : październik 2004 r. - czerwiec 2009 r. Opis : chodzi o zachęcenie uczniów koledżu do udziału w zindywidualizowanym projekcie zmierzającym do osiągnięcia pomyślnych wyników w nauce, poprzez czasowe wdrożenie alternatywnego mechanizmu dla ograniczonej liczby osób (6), proponującego treści dostosowane do indywidualnych potrzeb i powiązane z cyklem nauczania przedmiotów szkolnych, które są uzupełnione o zajęcia w zakresie wyrażania siebie i otwartości kulturowej, z zapewnieniem indywidualnego nadzoru po powrocie do klasy, do której uczeń uczęszczał przed eksperymentem. Cele : wychodząc ze wspólnego stwierdzenia pogorszenia w zachowaniu ucznia wobec niepowodzeń w nauce i związanego z tym ryzyka przedwczesnego opuszczenia szkoły, zespół wdrążający mechanizm wspiera zagrożonych uczniów w rozbudzaniu lub odzyskiwaniu szacunku dla siebie samego i sensu nauki, żeby mogli oni rozpocząć budowę indywidualnego i dostosowanego do ich potrzeb projektu nauczania i odnaleźć w jak najlepszych warunkach swoje miejsce w macierzystej klasie. Przebieg projektu: przewiduje się przeprowadzić 4 sesje w roku szkolnym. Zespół składa się z 10 nauczycieli, 1 asystentki ds.. nauczania, 1 głównego doradcy ds.. nauczania, pielęgniarki, opiekuna środowiskowego, 4 partnerów zewnętrznych. Rezultaty : Ankieta przeprowadzona w 2006 r. (z uczniami świadkami) : w liczbach : wśród 72 beneficjentów, jakościowo : rozmowy z beneficjentami i ich rodzicami wykazały, że mechanizm jest postrzegany jako użyteczny Należy podkreślić prewencyjny charakter mechanizmu, który ma zapobiegać przedwczesnemu przerywaniu nauki szkolnej.. Dotychczas otrzymane nagrody : brak Polski Faust Grupa teatralna « SŁOWO » - grupa nieformalna Adres: ul. Mazowiecka 3, 06-300 Przasnysz, Polska Michał Helwak, koordynator projektu Beneficjenci: szczególnie uczniowie szkół średnich w Przasnyszu oraz osoby niepełnosprawne ruchowo i intelektualnie, ich rodziny i przyjaciele. Okres realizacji: 1września – 15 grudnia 2002 r. Opis : Pomysł realizacji projektu zrodził się ze stwierdzenia bardzo słabej integracji dwóch w/w docelowych grup projektu, skąd wynikało np. zakłopotanie młodzieży w relacjach z osobami niepełnosprawnymi. Projekt polegał na przygotowaniu integracyjnego musicalu Włodzimierza Jasińskiego i Janusza Grzywacza pt. „Pan Twardowski”. Premiera spektaklu odbyła się 2 grudnia 2002 r. Główny cel projektu: promowanie idei teatru integracyjnego jako metody rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz podnoszenia kompetencji społecznych przasnyskiej młodzieży Przebieg projektu : Próby do spektaklu trwały od początku września do końca listopada 2002 r.. Spektakl został przygotowany i wystawiony przy udziale 42 aktorów amatorów w wieku 17-40 lat, w tym 20 osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo, ok. 30 wolontariuszy młodzieżowych i pełnoletnich oraz pracowników instytucji partnerskich. Przygotowania do premiery obejmowały: pozyskiwanie partnerów lokalnych, źródeł finansowania, działania integrujące grupę, przygotowanie projektów scenografii, kostiumów, materiałów promocyjnych, zakup urządzeń oświetlenia sceny i innego specjalistycznego wyposażenia. Miejski Dom Kultury nieodpłatnie udostępnił aktorom swoje pomieszczenia i udzielił wsparcia technicznego. Sztukę zagrano 24 razy w Przasnyszu i poza miastem. Obejrzało ją ok. 7000 widzów, którzy uczestniczyli także w spotkaniach z realizatorami projektu. Rezultaty: Projekt był precedensowym wydarzeniem w historii miasta. Wśród rezultatów należy wymienić: -znaczny wzrost integracji obydwu środowisk, o czym świadczą podejmowane w późniejszym czasie, przez inne grupy, inicjatywy integracji młodzieży ze Środowiskowym Domem Samopomocy; -utworzenie Przasnyskiego Centrum Wolontariatu; Dotychczas otrzymane nagrody :nagroda dla koordynatora projektu w konkursie „Barwy wolontariatu”, organizowanym przez Centrum Wolontariatu w Warszawie w 2002 r. Zaproszenia do prezentacji spektaklu i projektu w teatrach, programach radiowych i telewizyjnych. MAZOWSZE – BRANDENBURGIA - ÎLE-DE-FRANCE Prezentacja najlepszych projektów Województwo MazowieckieKraj Związkowy BrandenburgiaRegion Ile-de-France

2 M d E Y El Puente Gesellschaft für Inklusion und Soziale Arbeit e.V. (Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Pracy Społecznej) Osoba odpowiedzialna : Bautz Wolfgang Adres: Zum Jagenstein 3 - 14478 Potsdam Beneficjenci :imigranci, wnioskujący o azyl i uchodźcy Opis :powołanie pośredników językowych i kulturowych w celu ułatwienia beneficjentom projektu dostępu do opieki zdrowotnej. Cele : -Umożliwienie sprawiedliwego dostępu do świadczeń zdrowotnych osobom zamieszkującym na terenie Kraju Związkowego Brandenburgia, które nie mówią po niemiecku, poprzez umożliwienie im posługiwania się ich językiem ojczystym, -Wspieranie wyspecjalizowanych kadr medycznych poprzez udostępnianie informacji dotyczących świadczeń i ofert ubezpieczeń zdrowotnych w języku ojczystym pacjentów. Przebieg projektu -powołanie zespołu pośredników językowych i kulturowych, ustawiczne kształcenie zawodowe i wspieranie zespołu do września 2004 r. -powołanie biura pośrednictwa w Poczdamie, które od polowy 2005 r. przyjmuje wnioski z całego Kraju Związkowego Brandenburgia -wdrażanie tych mechanizmów w systemie publicznej opieki zdrowotnej -kampania informacyjna Rezultaty : -wyraźna poprawa w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, -wnioski pochodzące z Brandenburgii były rozpatrywane przy pełnej satysfakcji zainteresowanych, -opracowanie informatorów dotyczących systemu opieki zdrowotnej w różnych językach. Dotychczas otrzymane nagrody : brak Mechanizm socjalizacji i kształcenia zawodowego Collège Lucie Aubrac, lokalna placówka szkolnictwa publicznego Adres: 62 rue de la Fontaine au Roi 75011 Paris Dyrektor szkoły : Jean-Luc Garcia Dane osoby do kontaktu : Annette Ferrand, zastępca dyrektora szkoły Beneficjenci : uczniowie koledżu (12-15 lat) mający problemy z nauką, zagrożeni przedwczesnym przerwaniem nauki szkolnej, wytypowani przez nauczycieli oraz wolontariusze Okres realizacji : październik 2004 r. - czerwiec 2009 r. Opis : chodzi o zachęcenie uczniów koledżu do udziału w zindywidualizowanym projekcie zmierzającym do osiągnięcia pomyślnych wyników w nauce, poprzez czasowe wdrożenie alternatywnego mechanizmu dla ograniczonej liczby osób (6), proponującego treści dostosowane do indywidualnych potrzeb i powiązane z cyklem nauczania przedmiotów szkolnych, które są uzupełnione o zajęcia w zakresie wyrażania siebie i otwartości kulturowej, z zapewnieniem indywidualnego nadzoru po powrocie do klasy, do której uczeń uczęszczał przed eksperymentem. Cele : wychodząc ze wspólnego stwierdzenia pogorszenia w zachowaniu ucznia wobec niepowodzeń w nauce i związanego z tym ryzyka przedwczesnego opuszczenia szkoły, zespół wdrążający mechanizm wspiera zagrożonych uczniów w rozbudzaniu lub odzyskiwaniu szacunku dla siebie samego i sensu nauki, żeby mogli oni rozpocząć budowę indywidualnego i dostosowanego do ich potrzeb projektu nauczania i odnaleźć w jak najlepszych warunkach swoje miejsce w macierzystej klasie. Przebieg projektu: przewiduje się przeprowadzić 4 sesje w roku szkolnym. Zespół składa się z 10 nauczycieli, 1 asystentki ds.. nauczania, 1 głównego doradcy ds.. nauczania, pielęgniarki, opiekuna środowiskowego, 4 partnerów zewnętrznych. Rezultaty : Ankieta przeprowadzona w 2006 r. (z uczniami świadkami) : w liczbach : wśród 72 beneficjentów, jakościowo : rozmowy z beneficjentami i ich rodzicami wykazały, że mechanizm jest postrzegany jako użyteczny Należy podkreślić prewencyjny charakter mechanizmu, który ma zapobiegać przedwczesnemu przerywaniu nauki szkolnej.. Dotychczas otrzymane nagrody : brak Polski Faust Grupa teatralna « SŁOWO » - grupa nieformalna Adres: ul. Mazowiecka 3, 06-300 Przasnysz, Polska Michał Helwak, koordynator projektu Beneficjenci: szczególnie uczniowie szkół średnich w Przasnyszu oraz osoby niepełnosprawne ruchowo i intelektualnie, ich rodziny i przyjaciele. Okres realizacji: 1września – 15 grudnia 2002 r. Opis : Pomysł realizacji projektu zrodził się ze stwierdzenia bardzo słabej integracji dwóch w/w docelowych grup projektu, skąd wynikało np. zakłopotanie młodzieży w relacjach z osobami niepełnosprawnymi. Projekt polegał na przygotowaniu integracyjnego musicalu Włodzimierza Jasińskiego i Janusza Grzywacza pt. „Pan Twardowski”. Premiera spektaklu odbyła się 2 grudnia 2002 r. Główny cel projektu: promowanie idei teatru integracyjnego jako metody rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz podnoszenia kompetencji społecznych przasnyskiej młodzieży Przebieg projektu : Próby do spektaklu trwały od początku września do końca listopada 2002 r.. Spektakl został przygotowany i wystawiony przy udziale 42 aktorów amatorów w wieku 17-40 lat, w tym 20 osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo, ok. 30 wolontariuszy młodzieżowych i pełnoletnich oraz pracowników instytucji partnerskich. Przygotowania do premiery obejmowały: pozyskiwanie partnerów lokalnych, źródeł finansowania, działania integrujące grupę, przygotowanie projektów scenografii, kostiumów, materiałów promocyjnych, zakup urządzeń oświetlenia sceny i innego specjalistycznego wyposażenia. Miejski Dom Kultury nieodpłatnie udostępnił aktorom swoje pomieszczenia i udzielił wsparcia technicznego. Sztukę zagrano 24 razy w Przasnyszu i poza miastem. Obejrzało ją ok. 7000 widzów, którzy uczestniczyli także w spotkaniach z realizatorami projektu. Rezultaty: Projekt był precedensowym wydarzeniem w historii miasta. Wśród rezultatów należy wymienić: -znaczny wzrost integracji obydwu środowisk, o czym świadczą podejmowane w późniejszym czasie, przez inne grupy, inicjatywy integracji młodzieży ze Środowiskowym Domem Samopomocy; -utworzenie Przasnyskiego Centrum Wolontariatu; Dotychczas otrzymane nagrody :nagroda dla koordynatora projektu w konkursie „Barwy wolontariatu”, organizowanym przez Centrum Wolontariatu w Warszawie w 2002 r. Zaproszenia do prezentacji spektaklu i projektu w teatrach, programach radiowych i telewizyjnych. MAZOWSZE – BRANDENBURGIA - ÎLE-DE-FRANCE Prezentacja najlepszych projektów Województwo MazowieckieKraj Związkowy BrandenburgiaRegion Ile-de-France

3 M d E Y El Puente Gesellschaft für Inklusion und Soziale Arbeit e.V. (Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Pracy Społecznej) Osoba odpowiedzialna : Bautz Wolfgang Adres: Zum Jagenstein 3 - 14478 Potsdam Beneficjenci :imigranci, wnioskujący o azyl i uchodźcy Opis :powołanie pośredników językowych i kulturowych w celu ułatwienia beneficjentom projektu dostępu do opieki zdrowotnej. Cele : -Umożliwienie sprawiedliwego dostępu do świadczeń zdrowotnych osobom zamieszkującym na terenie Kraju Związkowego Brandenburgia, które nie mówią po niemiecku, poprzez umożliwienie im posługiwania się ich językiem ojczystym, -Wspieranie wyspecjalizowanych kadr medycznych poprzez udostępnianie informacji dotyczących świadczeń i ofert ubezpieczeń zdrowotnych w języku ojczystym pacjentów. Przebieg projektu -powołanie zespołu pośredników językowych i kulturowych, ustawiczne kształcenie zawodowe i wspieranie zespołu do września 2004 r. -powołanie biura pośrednictwa w Poczdamie, które od polowy 2005 r. przyjmuje wnioski z całego Kraju Związkowego Brandenburgia -wdrażanie tych mechanizmów w systemie publicznej opieki zdrowotnej -kampania informacyjna Rezultaty : -wyraźna poprawa w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, -wnioski pochodzące z Brandenburgii były rozpatrywane przy pełnej satysfakcji zainteresowanych, -opracowanie informatorów dotyczących systemu opieki zdrowotnej w różnych językach. Dotychczas otrzymane nagrody : brak Mechanizm socjalizacji i kształcenia zawodowego Collège Lucie Aubrac, lokalna placówka szkolnictwa publicznego Adres: 62 rue de la Fontaine au Roi 75011 Paris Dyrektor szkoły : Jean-Luc Garcia Dane osoby do kontaktu : Annette Ferrand, zastępca dyrektora szkoły Beneficjenci : uczniowie koledżu (12-15 lat) mający problemy z nauką, zagrożeni przedwczesnym przerwaniem nauki szkolnej, wytypowani przez nauczycieli oraz wolontariusze Okres realizacji : październik 2004 r. - czerwiec 2009 r. Opis : chodzi o zachęcenie uczniów koledżu do udziału w zindywidualizowanym projekcie zmierzającym do osiągnięcia pomyślnych wyników w nauce, poprzez czasowe wdrożenie alternatywnego mechanizmu dla ograniczonej liczby osób (6), proponującego treści dostosowane do indywidualnych potrzeb i powiązane z cyklem nauczania przedmiotów szkolnych, które są uzupełnione o zajęcia w zakresie wyrażania siebie i otwartości kulturowej, z zapewnieniem indywidualnego nadzoru po powrocie do klasy, do której uczeń uczęszczał przed eksperymentem. Cele : wychodząc ze wspólnego stwierdzenia pogorszenia w zachowaniu ucznia wobec niepowodzeń w nauce i związanego z tym ryzyka przedwczesnego opuszczenia szkoły, zespół wdrążający mechanizm wspiera zagrożonych uczniów w rozbudzaniu lub odzyskiwaniu szacunku dla siebie samego i sensu nauki, żeby mogli oni rozpocząć budowę indywidualnego i dostosowanego do ich potrzeb projektu nauczania i odnaleźć w jak najlepszych warunkach swoje miejsce w macierzystej klasie. Przebieg projektu: przewiduje się przeprowadzić 4 sesje w roku szkolnym. Zespół składa się z 10 nauczycieli, 1 asystentki ds.. nauczania, 1 głównego doradcy ds.. nauczania, pielęgniarki, opiekuna środowiskowego, 4 partnerów zewnętrznych. Rezultaty : Ankieta przeprowadzona w 2006 r. (z uczniami świadkami) : w liczbach : wśród 72 beneficjentów, jakościowo : rozmowy z beneficjentami i ich rodzicami wykazały, że mechanizm jest postrzegany jako użyteczny Należy podkreślić prewencyjny charakter mechanizmu, który ma zapobiegać przedwczesnemu przerywaniu nauki szkolnej.. Dotychczas otrzymane nagrody : brak Polski Faust Grupa teatralna « SŁOWO » - grupa nieformalna Adres: ul. Mazowiecka 3, 06-300 Przasnysz, Polska Michał Helwak, koordynator projektu Beneficjenci: szczególnie uczniowie szkół średnich w Przasnyszu oraz osoby niepełnosprawne ruchowo i intelektualnie, ich rodziny i przyjaciele. Okres realizacji: 1września – 15 grudnia 2002 r. Opis : Pomysł realizacji projektu zrodził się ze stwierdzenia bardzo słabej integracji dwóch w/w docelowych grup projektu, skąd wynikało np. zakłopotanie młodzieży w relacjach z osobami niepełnosprawnymi. Projekt polegał na przygotowaniu integracyjnego musicalu Włodzimierza Jasińskiego i Janusza Grzywacza pt. „Pan Twardowski”. Premiera spektaklu odbyła się 2 grudnia 2002 r. Główny cel projektu: promowanie idei teatru integracyjnego jako metody rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz podnoszenia kompetencji społecznych przasnyskiej młodzieży Przebieg projektu : Próby do spektaklu trwały od początku września do końca listopada 2002 r.. Spektakl został przygotowany i wystawiony przy udziale 42 aktorów amatorów w wieku 17-40 lat, w tym 20 osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo, ok. 30 wolontariuszy młodzieżowych i pełnoletnich oraz pracowników instytucji partnerskich. Przygotowania do premiery obejmowały: pozyskiwanie partnerów lokalnych, źródeł finansowania, działania integrujące grupę, przygotowanie projektów scenografii, kostiumów, materiałów promocyjnych, zakup urządzeń oświetlenia sceny i innego specjalistycznego wyposażenia. Miejski Dom Kultury nieodpłatnie udostępnił aktorom swoje pomieszczenia i udzielił wsparcia technicznego. Sztukę zagrano 24 razy w Przasnyszu i poza miastem. Obejrzało ją ok. 7000 widzów, którzy uczestniczyli także w spotkaniach z realizatorami projektu. Rezultaty: Projekt był precedensowym wydarzeniem w historii miasta. Wśród rezultatów należy wymienić: -znaczny wzrost integracji obydwu środowisk, o czym świadczą podejmowane w późniejszym czasie, przez inne grupy, inicjatywy integracji młodzieży ze Środowiskowym Domem Samopomocy; -utworzenie Przasnyskiego Centrum Wolontariatu; Dotychczas otrzymane nagrody :nagroda dla koordynatora projektu w konkursie „Barwy wolontariatu”, organizowanym przez Centrum Wolontariatu w Warszawie w 2002 r. Zaproszenia do prezentacji spektaklu i projektu w teatrach, programach radiowych i telewizyjnych. MAZOWSZE – BRANDENBURGIA - ÎLE-DE-FRANCE Prezentacja najlepszych projektów Województwo MazowieckieKraj Związkowy BrandenburgiaRegion Ile-de-France


Pobierz ppt "M d E Y El Puente Gesellschaft für Inklusion und Soziale Arbeit e.V. (Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Pracy Społecznej) Osoba odpowiedzialna : Bautz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google