Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czy wiesz już wszystko o częściach mowy? QUIZ. Czasownik odmienia się przez: A. przypadki, liczby i rodzaje, B. osoby, liczby, czasy, tryby, strony i.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czy wiesz już wszystko o częściach mowy? QUIZ. Czasownik odmienia się przez: A. przypadki, liczby i rodzaje, B. osoby, liczby, czasy, tryby, strony i."— Zapis prezentacji:

1 Czy wiesz już wszystko o częściach mowy? QUIZ

2 Czasownik odmienia się przez: A. przypadki, liczby i rodzaje, B. osoby, liczby, czasy, tryby, strony i rodzaje, czyli podlega koniugacji. C. przypadki, czasy, tryby i rodzaje, D. osoby, liczby, czasy, tryby, strony i rodzaje, czyli podlega deklinacji.

3 Wskaż poprawne dokończenia zdania. Forma 3. os. liczby mnogiej czasu przyszłego czasownika grać to A. będzie grał, B. zagra, C. zagrają, D. będą grali.

4 Wskaż zdanie, w którym użyto strony biernej. A. Obraz został sprzedany za bezcen. B. Wczoraj ojciec został dłużej w pracy. C. Janek został laureatem konkursu historycznego. D. Mój przyjaciel jedzie rowerem.

5 Wskaż zdanie prawdziwe: A. W języku polskim rzeczowniki odmieniają się przez rodzaje. B. Rodzaj rzeczownika można określić na podstawie formy łączącego się z nim przymiotnika lub zaimka. C. W liczbie pojedynczej rzeczownik może mieć jeden z 4 rodzajów gramatycznych. D. W liczbie pojedynczej i mnogiej rzeczowniki mają takie same rodzaje.

6 Który przymiotnik nie odmienia się przez przypadki? A. najwartościowszy, B. zielony, C. ciekaw, D. wyższy.

7 Wskaż liczebnik porządkowy A.półtora, B.troje, C.dziesięć, D.trzynasty.

8 Przysłówek odpowiada na pytania: A.Kto? Co? B.Co robi? Co się z kimś dzieje? C.Jaki? Jaka? Jakie? D.Jak? Gdzie? Kiedy?

9 W którym zdaniu forma zaimka została użyta niepoprawnie? A.Basiu, podaj jemu tą gazetę. B.Mnie się bardzo spodobał ten pomysł. C.Tylu ludzi marzy o dalekich wyprawach. D.Pokazali mi swoją działkę.

10 W którym zdaniu występuje przyimek złożony? A.Stał przed nim piękny młodzieniec z oszczepem w ręku. B.Co tchu zbiegli na wybrzeże, na którym stał okręt. C.Byli już poza zasięgiem jego rąk, ale nie jego klątwy. D.Pod tą skałą mieszkała Charybda, niesamowita poczwara.

11 Wskaż poprawne dokończenie zdania. W wypowiedzeniu ”Czekali, a tymczasem w spiżarni okrętowej ubyło zapasów” wyrażeniem przyimkowym jest: A. a tymczasem. B. w spiżarni. C. tymczasem ubyło. D. w okrętowej.

12 Spójnik, tak jak A / B / C / D, to niesamodzielna i nieodmienna część mowy. A. zaimek, B. przysłówek, C. liczebnik, D. przyimek.

13 W zdaniu ”Trach! Wazon z wielkim hukiem spadł z komody.” wykrzyknik Trach! ma: A. wywołać przerażenie odbiorcy. B. wyrazić uczucia mówiącego. C. posłużyć do wydania polecenia. D. naśladować dźwięk otoczenia.


Pobierz ppt "Czy wiesz już wszystko o częściach mowy? QUIZ. Czasownik odmienia się przez: A. przypadki, liczby i rodzaje, B. osoby, liczby, czasy, tryby, strony i."

Podobne prezentacje


Reklamy Google