Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czy wiesz już wszystko o częściach mowy?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czy wiesz już wszystko o częściach mowy?"— Zapis prezentacji:

1 Czy wiesz już wszystko o częściach mowy?
QUIZ

2 Czasownik odmienia się przez:
A. przypadki, liczby i rodzaje, B. osoby, liczby, czasy, tryby, strony i rodzaje, czyli podlega koniugacji. C. przypadki, czasy, tryby i rodzaje, D. osoby, liczby, czasy, tryby, strony i rodzaje, czyli podlega deklinacji.

3 A. będzie grał, B. zagra, C. zagrają, D. będą grali.
Wskaż poprawne dokończenia zdania. Forma 3. os. liczby mnogiej czasu przyszłego czasownika grać to A. będzie grał, B. zagra, C. zagrają, D. będą grali.

4 Wskaż zdanie, w którym użyto strony biernej.
A. Obraz został sprzedany za bezcen. B. Wczoraj ojciec został dłużej w pracy. C. Janek został laureatem konkursu historycznego. D. Mój przyjaciel jedzie rowerem.

5 Wskaż zdanie prawdziwe:
A. W języku polskim rzeczowniki odmieniają się przez rodzaje. B. Rodzaj rzeczownika można określić na podstawie formy łączącego się z nim przymiotnika lub zaimka. C. W liczbie pojedynczej rzeczownik może mieć jeden z 4 rodzajów gramatycznych. D. W liczbie pojedynczej i mnogiej rzeczowniki mają takie same rodzaje.

6 Który przymiotnik nie odmienia się przez przypadki?
A. najwartościowszy, B. zielony, C. ciekaw, D. wyższy.

7 Wskaż liczebnik porządkowy
półtora, troje, dziesięć, trzynasty.

8 Przysłówek odpowiada na pytania:
Kto? Co? Co robi? Co się z kimś dzieje? Jaki? Jaka? Jakie? Jak? Gdzie? Kiedy?

9 W którym zdaniu forma zaimka została użyta niepoprawnie?
Basiu, podaj jemu tą gazetę. Mnie się bardzo spodobał ten pomysł. Tylu ludzi marzy o dalekich wyprawach. Pokazali mi swoją działkę.

10 W którym zdaniu występuje przyimek złożony?
Stał przed nim piękny młodzieniec z oszczepem w ręku. Co tchu zbiegli na wybrzeże, na którym stał okręt. Byli już poza zasięgiem jego rąk, ale nie jego klątwy. Pod tą skałą mieszkała Charybda, niesamowita poczwara. 

11 A. a tymczasem. B. w spiżarni. C. tymczasem ubyło. D. w okrętowej.
Wskaż poprawne dokończenie zdania. W wypowiedzeniu ”Czekali, a tymczasem w spiżarni okrętowej ubyło zapasów” wyrażeniem przyimkowym jest: A. a tymczasem. B. w spiżarni. C. tymczasem ubyło. D. w okrętowej.

12 A. zaimek, B. przysłówek, C. liczebnik, D. przyimek.
Spójnik, tak jak A / B / C / D, to niesamodzielna i nieodmienna część mowy. A. zaimek, B. przysłówek, C. liczebnik, D. przyimek.

13 B. wyrazić uczucia mówiącego. C. posłużyć do wydania polecenia.
W zdaniu ”Trach! Wazon z wielkim hukiem spadł z komody.” wykrzyknik Trach! ma: A. wywołać przerażenie odbiorcy. B. wyrazić uczucia mówiącego. C. posłużyć do wydania polecenia. D. naśladować dźwięk otoczenia.


Pobierz ppt "Czy wiesz już wszystko o częściach mowy?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google