Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INFORMATOR DLA RODZICÓW, KTÓRZY PLANUJĄ ZAPISAĆ DZIECKO DO KLASY PIERWSZEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Szko ł a Podstawowa nr 154 z Oddzia ł ami Integracyjnymi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INFORMATOR DLA RODZICÓW, KTÓRZY PLANUJĄ ZAPISAĆ DZIECKO DO KLASY PIERWSZEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Szko ł a Podstawowa nr 154 z Oddzia ł ami Integracyjnymi."— Zapis prezentacji:

1 INFORMATOR DLA RODZICÓW, KTÓRZY PLANUJĄ ZAPISAĆ DZIECKO DO KLASY PIERWSZEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Szko ł a Podstawowa nr 154 z Oddzia ł ami Integracyjnymi im. Paw ł a Edmunda Strzeleckiego w Warszawie

2 przekazujemy Państwu informacje dotyczące klas pierwszych, które będą funkcjonowały w naszej szkole w roku szkolnym 2014/2015. Szanowni Państwo,

3 1. Edukacja wczesnoszkolna i zajęcia dodatkowe Obowiązkowy wymiar godzin dla uczniów klas pierwszych wynosi 20 godzin edukacji wczesnoszkolnej, w tym: edukacja polonistyczna, język angielski, edukacja muzyczna, plastyczna, społeczna, przyrodnicza, matematyczna, zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne, wychowanie fizyczne. Ponadto uczniowie mogą uczęszczać na religię lub etykę. Zajęcia w klasach rozpoczynają się o godz. 8.00 (I zmiana) lub ok. godz. 11.00 – 12.00 (II zmiana). Klasy mogą liczyć nie więcej niż 25 uczniów. W zależności od liczby uczniów może zostać zorganizowana trzecia zmiana.

4 Zajęcia urozmaicane są:  wycieczkami,  wyjściami, m.in. do kina, teatru, muzeum,  spotkaniami z ciekawymi ludźmi. Umiejętności, jakie zdobywają dzieci prezentowane są podczas:  konkursów zewnętrznych i wewnętrznych,  imprez okolicznościowych,  akcji organizowanych na terenie szkoły. Dodatkowo uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych:  zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych (dla uczniów mających trudności w nauce,)  kołach zainteresowań,  zajęciach specjalistycznych.

5 2. Baza lokalowa.  Sale zajęciowe wyposażone są w pomoce dydaktyczne stymulujące rozwój dzieci, szufladki dla każdego ucznia I etapu edukacyjnego.  W budynku przy ulicy Sprawnej i Aluzyjnej znajduje się gabinet do zajęć specjalistycznych, stołówka i sale świetlicowe.  W budynku głównym szkoły mieszczącym się przy ulicy Leśnej Polanki znajduje się sala gimnastyczna, gabinet psychologa, pedagoga, terapeuty pedagogicznego, logopedy, sala do terapii integracji sensorycznej, sale do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, stołówka, sale świetlicowe, biblioteka z czytelnią, gabinet pielęgniarki.

6 3. Opieka specjalistyczna  Uczniowie objęci są, w zależności od potrzeb i biorąc pod uwagę możliwości placówki, opieką psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty pedagogicznego, terapeuty SI, pielęgniarki.  Szkoła na bieżąco współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 21 w Warszawie, przy ul. Marywilskiej 44.

7 4. Świetlica.  Przed lub po zajęciach lekcyjnych uczniowie mogą korzystać ze świetlicy szkolnej, która działa w godzinach od 6.30 do 18.00.  Nabór pierwszoklasistów do świetlicy odbywa się do 20 czerwca roku poprzedzającego dany rok szkolny. Rodzice/prawni opiekunowie powinni pobrać ze strony internetowej szkoły lub z sekretariatu Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej i złożyć w sekretariacie w ww. terminie. W wyjątkowych sytuacjach karty przyjmowane będą do 10 września danego roku.

8 5. Wyżywienie  Wszystkie chętne dzieci mogą zjeść gotowany w szkolnej kuchni smaczny i zdrowy obiad, w skład którego wchodzi zupa, drugie danie i kompot. Dzieci spożywające obiad pozostają pod opieką nauczycieli i pracowników obsługi. Opłata za obiady pobierana jest z góry za każdy miesiąc. Cena całego obiadu wynosi 5,00 zł. (gdy opłacany jest jednorazowo), zupy -2 zł, II dania -3,50 zł. Cena może ulec zmianie.  Warunkiem zwrotu kosztów niewykorzystanego obiadu jest zgłoszenie planowanej nieobecności dziecka najpóźniej do godz. 9.00 danego dnia.  W dniu wyjazdu dzieci na wycieczkę obiad jest wydawany, gdy powrót nastąpi do godz. 14.30, jeśli później – następuje odliczenie kwoty za dany dzień.  W szczególnie uzasadnionych wypadkach możliwe jest sfinansowanie obiadów szkolnych przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Rodzice zainteresowani taką formą pomocy proszeni są o kontakt z pedagogiem szkolnym.

9 6. Biblioteka Wyposażona w lektury szkolne, czasopisma i komputery dostępne dla uczniów biblioteka szkolna i czytelnia mieści się w głównym budynku szkoły przy ulicy Leśnej Polanki i jest czynna codziennie.

10 7. Ubezpieczenie Każdy rodzic może ubezpieczyć swoje dziecko od następstw nieszczęśliwych wypadków na terenie szkoły i poza nią. Decyzję o wysokości składki i nazwie ubezpieczyciela podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców.

11 8. Rada Rodziców We wrześniu, na pierwszym spotkaniu rodziców z wychowawcą klasy wybierana jest trzyosobowa Klasowa Rada Rodziców. Członkowie wybranej Rady delegują jedną osobę do Rady Rodziców, która współpracuje z dyrekcją szkoły w doskonaleniu organizacji pracy wychowawczej i opiekuńczej.

12 9. Klasy integracyjne W roku szkolnym 2014/2015 planujemy zorganizowanie jednej klasy pierwszej integracyjnej. Liczebność uczniów w takiej klasie wynosi od 15 do 20, w tym od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych. Podczas zajęć lekcyjnych obecny jest nauczyciel prowadzący i nauczyciel wspierający. Program nauczania, program wychowawczy i system oceniania realizowane są jak w pozostałych klasach pierwszych, natomiast wymagania edukacyjne dostosowywane są do indywidualnych możliwości każdego ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

13 10. Informacje dodatkowe  Śniadanie lub podwieczorek dzieci przynoszą z domu (kanapki, owoce, napój w kartonie lub w plastikowej butelce) i spożywają podczas przerwy pod opieką wychowawcy.  Zorganizowane są dwie przerwy śniadaniowe (jedna przerwa śniadaniowa podczas każdej zmiany).  Szkoła bierze udział w różnorodnych akcjach, m.in. „Szklanka mleka”, „Owoce w szkole”, „Szkoła bez przemocy”.

14 11. Wyprawka pierwszoklasisty Zestaw podręczników dla klasy pierwszej podany zostanie do wiadomości rodziców do dnia 15. czerwca br.  W szczególnie uzasadnionych wypadkach możliwe jest sfinansowanie zakupu podręczników. Rodzice zainteresowani taką formą pomocy proszeni są o kontakt z pedagogiem szkolnym w pierwszym tygodniu września.

15 Pozostałe informacje:  Stroje na zajęcia wychowania fizycznego: koszulki - czerwone spodenki - czarne buty sportowe, wiązane.  Obuwie na zmianę na gumowej podeszwie (trampki, tenisówki).  Zdjęcie dziecka potrzebne do wyrobienia legitymacji szkolnej prosimy dostarczyć do sekretariatu szkoły do końca lipca.

16 Przybory szkolne niezbędne dla ucznia klasy I: zeszyt w 3-linie - 1 szt. zeszyty w kratkę 16-kartkowe (jeden na dzienniczek) - 4 szt. blok rysunkowy duży (A3) - 1 szt. blok rysunkowy mały (A4) - 1 szt. blok techniczny biały i kolorowy A3 i A4 - 1 szt. zeszyt papierów kolorowych - 1 szt. plastelina - 1 op. farby plakatowe i akwarelowe(12 kolorów) - 1 op. pojemnik na wodę - 1 szt. pędzelki (gruby i cienki) - po 1 szt. klej - 1 op. liczydło małe-1 szt. kolorowa bibuła

17 Wyposażenie piórnika kredki ołówkowe -1 op. kredki Bambino -1 op. kredki pastelowe – 1 op. ołówki - 2 szt. gumka -1 szt. temperówka -1 szt. nożyczki -1 szt. linijka - 1 szt. Wszystkie przybory prosimy podpisać imieniem i nazwiskiem dziecka i przynieść do szkoły pierwszego dnia nauki.

18 Warunki przyjęcia dziecka do szkoły: Warunkiem przyjęcia dziecka do klasy pierwszej jest zgodnie z harmonogramem opublikowanym na stronie internetowej Biura Edukacji: 1. Zapisanie drogą elektroniczną na stronie www.warszawa-podstawowe.pzo.edu.pl, a po rejestracji zgłoszenie się rodzica dziecka do sekretariatu z wypełnionym i podpisanym wydrukiem zapisu do szkoły pierwszego wyboru. www.warszawa-podstawowe.pzo.edu.pl 2. Potwierdzenie woli zapisu w sekretariacie szkoły. Prosimy o śledzenie bieżących informacji zamieszczanych na stronie internetowej naszej szkoły: www.sp154.waw.plwww.sp154.waw.pl

19 Prosimy o śledzenie bieżących informacji zamieszczanych na stronie internetowej naszej szkoły: www.sp154.waw.plwww.sp154.waw.pl Dziękujemy Państwu za uwagę. Zachęcamy do współpracy. Dyrekcja


Pobierz ppt "INFORMATOR DLA RODZICÓW, KTÓRZY PLANUJĄ ZAPISAĆ DZIECKO DO KLASY PIERWSZEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Szko ł a Podstawowa nr 154 z Oddzia ł ami Integracyjnymi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google