Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podstawowa nr 154 z Oddziałami Integracyjnymi

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowa nr 154 z Oddziałami Integracyjnymi"— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Podstawowa nr 154 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Pawła Edmunda Strzeleckiego w Warszawie INFORMATOR DLA RODZICÓW, KTÓRZY PLANUJĄ ZAPISAĆ DZIECKO DO KLASY PIERWSZEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

2 Szanowni Państwo, przekazujemy Państwu informacje dotyczące klas pierwszych, które będą funkcjonowały w naszej szkole w roku szkolnym 2014/2015.

3 1. Edukacja wczesnoszkolna i zajęcia dodatkowe
Obowiązkowy wymiar godzin dla uczniów klas pierwszych wynosi 20 godzin edukacji wczesnoszkolnej, w tym: edukacja polonistyczna, język angielski, edukacja muzyczna, plastyczna, społeczna, przyrodnicza, matematyczna, zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne, wychowanie fizyczne. Ponadto uczniowie mogą uczęszczać na religię lub etykę. Zajęcia w klasach rozpoczynają się o godz (I zmiana) lub ok. godz – (II zmiana). Klasy mogą liczyć nie więcej niż 25 uczniów. W zależności od liczby uczniów może zostać zorganizowana trzecia zmiana.

4 Dodatkowo uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych:
Zajęcia urozmaicane są: wycieczkami, wyjściami, m.in. do kina, teatru, muzeum, spotkaniami z ciekawymi ludźmi. Umiejętności, jakie zdobywają dzieci prezentowane są podczas: konkursów zewnętrznych i wewnętrznych, imprez okolicznościowych, akcji organizowanych na terenie szkoły. Dodatkowo uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych: zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych (dla uczniów mających trudności w nauce,) kołach zainteresowań, zajęciach specjalistycznych.

5 2. Baza lokalowa. Sale zajęciowe wyposażone są w pomoce dydaktyczne stymulujące rozwój dzieci, szufladki dla każdego ucznia I etapu edukacyjnego. W budynku przy ulicy Sprawnej i Aluzyjnej znajduje się gabinet do zajęć specjalistycznych, stołówka i sale świetlicowe. W budynku głównym szkoły mieszczącym się przy ulicy Leśnej Polanki znajduje się sala gimnastyczna, gabinet psychologa, pedagoga, terapeuty pedagogicznego, logopedy, sala do terapii integracji sensorycznej, sale do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, stołówka, sale świetlicowe, biblioteka z czytelnią, gabinet pielęgniarki.

6 3. Opieka specjalistyczna
Uczniowie objęci są, w zależności od potrzeb i biorąc pod uwagę możliwości placówki, opieką psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty pedagogicznego, terapeuty SI, pielęgniarki. Szkoła na bieżąco współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 21 w Warszawie, przy ul. Marywilskiej 44.

7 Przed lub po zajęciach lekcyjnych uczniowie
4. Świetlica. Przed lub po zajęciach lekcyjnych uczniowie mogą korzystać ze świetlicy szkolnej, która działa w godzinach od 6.30 do Nabór pierwszoklasistów do świetlicy odbywa się do 20 czerwca roku poprzedzającego dany rok szkolny. Rodzice/prawni opiekunowie powinni pobrać ze strony internetowej szkoły lub z sekretariatu Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej i złożyć w sekretariacie w ww. terminie. W wyjątkowych sytuacjach karty przyjmowane będą do 10 września danego roku.

8 5. Wyżywienie Wszystkie chętne dzieci mogą zjeść gotowany w szkolnej kuchni smaczny i zdrowy obiad, w skład którego wchodzi zupa, drugie danie i kompot. Dzieci spożywające obiad pozostają pod opieką nauczycieli i pracowników obsługi. Opłata za obiady pobierana jest z góry za każdy miesiąc. Cena całego obiadu wynosi 5,00 zł. (gdy opłacany jest jednorazowo), zupy -2 zł, II dania -3,50 zł. Cena może ulec zmianie. Warunkiem zwrotu kosztów niewykorzystanego obiadu jest zgłoszenie planowanej nieobecności dziecka najpóźniej do godz danego dnia. W dniu wyjazdu dzieci na wycieczkę obiad jest wydawany, gdy powrót nastąpi do godz , jeśli później – następuje odliczenie kwoty za dany dzień. W szczególnie uzasadnionych wypadkach możliwe jest sfinansowanie obiadów szkolnych przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Rodzice zainteresowani taką formą pomocy proszeni są o kontakt z pedagogiem szkolnym.

9 6. Biblioteka Wyposażona w lektury szkolne, czasopisma i komputery dostępne dla uczniów biblioteka szkolna i czytelnia mieści się w głównym budynku szkoły przy ulicy Leśnej Polanki i jest czynna codziennie.

10 7. Ubezpieczenie Każdy rodzic może ubezpieczyć swoje dziecko od następstw nieszczęśliwych wypadków na terenie szkoły i poza nią. Decyzję o wysokości składki i nazwie ubezpieczyciela podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców.

11 8. Rada Rodziców We wrześniu, na pierwszym spotkaniu rodziców z wychowawcą klasy wybierana jest trzyosobowa Klasowa Rada Rodziców. Członkowie wybranej Rady delegują jedną osobę do Rady Rodziców, która współpracuje z dyrekcją szkoły w doskonaleniu organizacji pracy wychowawczej i opiekuńczej.

12 9. Klasy integracyjne W roku szkolnym 2014/2015 planujemy zorganizowanie jednej klasy pierwszej integracyjnej. Liczebność uczniów w takiej klasie wynosi od 15 do 20, w tym od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych. Podczas zajęć lekcyjnych obecny jest nauczyciel prowadzący i nauczyciel wspierający. Program nauczania, program wychowawczy i system oceniania realizowane są jak w pozostałych klasach pierwszych, natomiast wymagania edukacyjne dostosowywane są do indywidualnych możliwości każdego ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

13 10. Informacje dodatkowe Śniadanie lub podwieczorek dzieci przynoszą z domu (kanapki, owoce, napój w kartonie lub w plastikowej butelce) i spożywają podczas przerwy pod opieką wychowawcy. Zorganizowane są dwie przerwy śniadaniowe (jedna przerwa śniadaniowa podczas każdej zmiany). Szkoła bierze udział w różnorodnych akcjach, m.in. „Szklanka mleka”, „Owoce w szkole”, „Szkoła bez przemocy”.

14 11. Wyprawka pierwszoklasisty
Zestaw podręczników dla klasy pierwszej podany zostanie do wiadomości rodziców do dnia 15. czerwca br. W szczególnie uzasadnionych wypadkach możliwe jest sfinansowanie zakupu podręczników. Rodzice zainteresowani taką formą pomocy proszeni są o kontakt z pedagogiem szkolnym w pierwszym tygodniu września.

15 Pozostałe informacje:
Stroje na zajęcia wychowania fizycznego: koszulki - czerwone spodenki - czarne buty sportowe, wiązane. Obuwie na zmianę na gumowej podeszwie (trampki, tenisówki). Zdjęcie dziecka potrzebne do wyrobienia legitymacji szkolnej prosimy dostarczyć do sekretariatu szkoły do końca lipca.

16 Przybory szkolne niezbędne dla ucznia klasy I:
zeszyt w 3-linie - 1 szt. zeszyty w kratkę 16-kartkowe (jeden na dzienniczek) - 4 szt. blok rysunkowy duży (A3) - 1 szt. blok rysunkowy mały (A4) - 1 szt. blok techniczny biały i kolorowy A3 i A4 - 1 szt. zeszyt papierów kolorowych - 1 szt. plastelina - 1 op. farby plakatowe i akwarelowe(12 kolorów) - 1 op. pojemnik na wodę - 1 szt. pędzelki (gruby i cienki) - po 1 szt. klej - 1 op. liczydło małe-1 szt. kolorowa bibuła

17 Wyposażenie piórnika kredki ołówkowe -1 op. kredki Bambino -1 op.
kredki pastelowe – 1 op. ołówki - 2 szt. gumka -1 szt. temperówka -1 szt. nożyczki -1 szt. linijka - 1 szt. Wszystkie przybory prosimy podpisać imieniem i nazwiskiem dziecka i przynieść do szkoły pierwszego dnia nauki.

18 Warunki przyjęcia dziecka do szkoły:
Warunkiem przyjęcia dziecka do klasy pierwszej jest zgodnie z harmonogramem opublikowanym na stronie internetowej Biura Edukacji: 1. Zapisanie drogą elektroniczną na stronie a po rejestracji zgłoszenie się rodzica dziecka do sekretariatu z wypełnionym i podpisanym wydrukiem zapisu do szkoły pierwszego wyboru. 2. Potwierdzenie woli zapisu w sekretariacie szkoły. Prosimy o śledzenie bieżących informacji zamieszczanych na stronie internetowej naszej szkoły:

19 Prosimy o śledzenie bieżących informacji zamieszczanych na stronie internetowej naszej szkoły: Dziękujemy Państwu za uwagę. Zachęcamy do współpracy. Dyrekcja


Pobierz ppt "Szkoła Podstawowa nr 154 z Oddziałami Integracyjnymi"

Podobne prezentacje


Reklamy Google