Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Generatory pomocy multimedialnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Generatory pomocy multimedialnych"— Zapis prezentacji:

1 Generatory pomocy multimedialnych
Praca z generatorem: parowanie, uzupełnianki, krzyżówki oraz testy.* *Projekt jest całkowicie finansowany z programu Kapitał Ludzki, III Wysoka jakoś systemu oświaty, 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Modernizacja treści i metod kształcenia.

2 Generator 4: Parowanie (krok 1)
Aby wygenerować grę parowanie należy uzupełnić następujące pola: Nazwa gry, Ilość par – przedział od 2 do 8 par, Klikamy przycisk następny krok.

3 Generator 4: Parowanie (krok 2)
Należy dla każdej pary przypisać elementy graficzne lub tekstowe uzupełniając pola. Na poniższym obrazku przedstawiono parę jako zestawienie obrazka oraz wyrazu. Klikamy przycisk następny krok.

4 Generator 4: Parowanie (krok 3)
W analogiczny sposób postępujemy z wszystkimi parami. Liczba par uzależniona jest od naszego wyboru w pierwszym kroku. Aby ostatecznie wygenerować grę należy wybrać przycisk Generuj.

5 Generator 4: Parowanie (krok 4)
Otrzymamy ekran testowy naszej gry na którym ostatecznie będziemy mogli przetestować poprawność jej działania. Przycisk Odrzuć spowoduje anulowanie gry natomiast przycisk Wszystko w porządku, chcę ściągnąć lekcję spowoduje pobranie gotowej lekcji w formacie *.zip. Należy chwilę odczekać po kliknięciu przycisku Wszystko w porządku, chcę ściągnąć lekcję zanim rozpocznie się proces pobierania skompresowanej gry.

6 Generator 4: Parowanie Widok wygenerowanej gry:

7 Generator 5: Uzupełnianki (krok 1)
Generator wspomaga tworzenie gier typu dyktando gdzie dziecko ma za zadanie wstawić brakujące litery we właściwe miejsca. Aby wygenerować grę należy wypełnić następujące pola: Nazwa gry, Polecenie – należy wpisać poleceni które pojawi się na pasku nawigacyjnym lekcji,

8 Generator 5: Uzupełnianki (krok 2)
W pole treść należy wpisać dyktando, Kolejnym krokiem jest zaznaczanie kursorem myszy liter które maja być niewidoczne w treści dyktanda. Po zaznaczeniu liter należy wybrać przycisk ukryj słowo, Litera lub słowo zostanie poprzedzona i zakończona kilkoma kropkami,

9 Generator 5: Uzupełnianki (krok 3)
W analogiczny sposób postępujemy z wszystkimi słowami lub literami które chcemy ukryć w dyktandzie. W wygenerowanej wersji ukryte słowa lub litery pojawią się pod dyktandem. Te słowa lub litery uczeń będzie mógł przenieść we właściwe miejsce w dyktandzie. Aby ostatecznie wygenerować grę należy wybrać przycisk Generuj.

10 Generator 5: Uzupełnianki
Otrzymamy ekran testowy naszej gry na którym ostatecznie będziemy mogli przetestować poprawność jej działania. Przycisk Odrzuć spowoduje anulowanie gry natomiast przycisk Wszystko w porządku, chcę ściągnąć lekcję spowoduje pobranie gotowej lekcji w formacie *.zip. Należy chwilę odczekać po kliknięciu przycisku Wszystko w porządku, chcę ściągnąć lekcję zanim rozpocznie się proces pobierania skompresowanej gry.

11 Generator 4: Uzupełnianki
Widok wygenerowanej gry:

12 Generator 6: Krzyżówki (krok 1)
Generator wspomaga tworzenie gier typu krzyżówki gdzie dziecko ma za zadanie wpisać z klawiatury właściwe odpowiedzi. Aby wygenerować grę krzyżówka należy wypełnić następujące pola: Nazwa gry, Polecenie – należy wpisać polecenie które pojawi się na pasku nawigacyjnym lekcji, Hasło - musi mieć tyle samo liter ile jest w sumie odpowiedzi. Każda kolejna odpowiedź musi zawierać odpowiadającą literkę w haśle. Na przykład: Hasłem jest słowo KOT, odpowiedziami kolejno są: aKtor, drzewO i Trawa.

13 Generator 6: Krzyżówki (krok 2)
W polu pytania do krzyżówki należy wpisać wszystkie pytania, jak na poniższym obrazku:

14 Generator 6: Krzyżówki (krok 3)
W polach odpowiedzi należy wpisać prawidłowe odpowiedzi na zadane pytania. Liczba odpowiedzi jest generowana automatycznie w zależności od liczby liter w haśle, które wpisujemy w kroku pierwszym.

15 Generator 6: Krzyżówki Aby ostatecznie wygenerować grę należy wybrać przycisk Generuj.

16 Generator 6: Krzyżówki Otrzymamy ekran testowy naszej gry na którym ostatecznie będziemy mogli przetestować poprawność jej działania. Przycisk Odrzuć spowoduje anulowanie gry natomiast przycisk Wszystko w porządku, chcę ściągnąć lekcję spowoduje pobranie gotowej lekcji w formacie *.zip. Należy chwilę odczekać po kliknięciu przycisku Wszystko w porządku, chcę ściągnąć lekcję zanim rozpocznie się proces pobierania skompresowanej gry.

17 Generator 6: Krzyżówki Widok wygenerowanej gry:

18 Generator 7: Testy (krok 1)
Generator wspomaga tworzenie gier typu testy gdzie dziecko ma za zadanie zaznaczyć właściwe odpowiedzi na zadane pytania. Aby wygenerować grę test należy wypełnić następujące pola: Nazwa testu, Ilość pytań, Wysyłanie odpowiedzi na (opcjonalne) – tak wygenerowana gra musi być umieszczona na serwerze WWW dostępnym z sieci Internet. Nie ma możliwości wysyłania wyników testu w poczcie z lokalnego komputera, Możliwość sprawdzania odpowiedzi – pozwala na porównanie udzielonych dopowiedzi z odpowiedziami prawidłowymi. Możliwość taka istnieje dopiero po zakończeniu testy. Czas na wykonanie – możliwość określenia że test będzie wykonywany na czas.

19 Generator 7: Testy (krok 2)
Następnie należy wypełnić pola poszczególnych pytań: Treść pytania, Punktacja – ilość punktów którą można otrzymać za właściwa odpowiedź, Wybierz obrazek: (opcjonalnie) – pozwala na załączenie do pytania obrazka, Typ dopowiedzi – mamy tu następujące opcje: Pole tekstowe – wypełniająca test osoba będzie musiała wpisać dokładnie taka sama odpowiedź jaką wpisała osoba generująca test, Oraz odpowiedzi typu wybór (A lub B, A lub B lub C, A lub B lub C lub D, A lub B lub C lub D lub E itd.)

20 Generator 7: Testy (krok 3)
Po wybraniu odpowiedniego typu odpowiedzi pojawia się pole prawidłowa odpowiedź gdzie należy zaznaczyć właściwą odpowiedź oraz pole/pola do wpisania odpowiedzi lub załączenia odpowiedzi rysunkowej.

21 Generator 7: Testy (krok 4)
Czynności z kroków 2 i 3 powtarzamy w zależności od ilości wybranych pytań w kroku pierwszym Aby ostatecznie wygenerować grę należy wybrać przycisk Generuj.

22 Generator 7: Testy Otrzymamy ekran testowy naszej gry na którym ostatecznie będziemy mogli przetestować poprawność jej działania. Przycisk Odrzuć spowoduje anulowanie gry natomiast przycisk Wszystko w porządku, chcę ściągnąć lekcję spowoduje pobranie gotowej lekcji w formacie *.zip. Należy chwilę odczekać po kliknięciu przycisku Wszystko w porządku, chcę ściągnąć lekcję zanim rozpocznie się proces pobierania skompresowanej gry.

23 Generator 7: Testy Widok wygenerowanej gry:

24 Generator 7: Testy Wygenerowana lekcja posiada przyciski nawigacyjne dzięki którym możemy się poruszać po poszczególnych pytaniach:

25 Generator 7: Testy Ekran podsumowania zawiera liczbę punktów uzyskanych w teście. Możliwość przeglądania prawidłowych odpowiedzi i porównania ich z naszymi odpowiedziami. Właściwe odpowiedzi zaznaczone są kolorem zielonym, niewłaściwe natomiast kolorem czerwonym.

26 Generator 7: Testy Istnieje możliwość wysłania wyników za pomocą poczty . Należy pamiętać że gotowy test powinien zostać umieszczony na serwerze WWW.

27 Uruchamianie wygenerowanej gry
Pobrany plik z grą w formacie *.zip należy rozpakować programem 7-Zip w dowolnej lokalizacji na dysku komputera.

28 Uruchamianie wygenerowanej gry
W celu uruchomienia gry należy kliknąć na ikonę uruchom.

29 Uruchamianie wygenerowanej gry
W ten sposób wygenerowaną grę można uruchamiać zarówno ze strony internetowej podając link do pliku uruchom lub na komputerze stacjonarnym nie posiadającym dostępu do Internetu.

30 Generatory on-line i lokalnie
Dostęp do generatorów jest możliwy także przez następujący adres internetowy: – wersja online oraz – wersja *.zip


Pobierz ppt "Generatory pomocy multimedialnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google