Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki."— Zapis prezentacji:

1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Zasady finansowania odnawialnych źródeł energii ze środków NFOŚiGW oraz w ramach IX osi priorytetowej Michał Piskorz Ekspert NFOŚiGW Warszawa 18 czerwca 2009 roku

2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w mln zł liczba projektów szacowany koszt realizacji projektu wnioskowana kwota dotacji 831 208,2225,4 29 1 161,9174,3 w tym OZE NFOŚiGW : w grudniu 2008 roku w II i III sesji konkursowej pośród 112 złożonych projektów z zakresu OZE i oszczędzania energii znalazło się na liście rankingowej … wg stanu na 6 maja na tej liście znajduje się :

3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW na rzecz OZE 2009-2011 Budżet ustala się na kwotę 1,5 mld zł, w podziale na klasy przedsięwzięć ujęte w tabeli poniżej: KlasaRodzaje przedsięwzięćAlokacja budżetu biomasa i biogaz Wytwarzanie energii cieplnej przy użyciu biomasy (źródła rozproszone o mocy poniżej 20 MWt) Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu przy użyciu biomasy (źródła rozproszone o mocy poniżej 3 MWe) Wytwarzanie energii elektrycznej i/lub ciepła z wykorzystaniem biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu szczątek roślinnych i zwierzęcych 40 % wiatr Elektrownie wiatrowe o mocy poniżej 10 MWe 25 % Woda i geotermia Pozyskiwanie energii z wód geotermalnych. Elektrownie wodne o mocy poniżej 5 MWe 20 % kogeneracja Wysokosprawna kogeneracja bez użycia biomasy 15 %

4 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Prognozowane wydatkowanie budżetu Nazwa programu priorytetowegoProgram dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji Budżet programu priorytetowego (mln zł)200920102011Razem I Planowane zobowiązania (kwota planowanych do zawarcia w danym roku umów) 7505002501500 II Planowane wypłaty zobowiązań z poz. I w 2009 roku 150 Planowane wypłaty zobowiązań z poz. I w 2010 roku 400250650 Planowane wypłaty zobowiązań z poz. I w 2011 roku 200250150600 Planowane wypłaty zobowiązań z poz. I w 2012 roku 100 Razem7505002501500

5 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Klasa liczba projektów w I konkursie programu pożyczkowym Liczba MW do zainstalowania wys. planowanych nakładów inwestycyjnych w mln wys. oczekiwanego wsparcia w mln biomasa i biogaz16 56,8 1 638,61 045,2 wiatr38 134,3 woda i geotermia5 5,43 kogeneracja2 7,5 razem 61 204,11 Program dla przedsięwzięć w zakresie OZE i obiektów wysokosprawnej kogeneracji Informacja nt wniosków złożonych w ramach I konkursu

6 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Okres wdrażania Wdrażanie programu: styczeń 2009 – grudzień 2012 Alokacja budżetu: styczeń 2009 – grudzień 2011 Płatności: do 31 grudnia 2012

7 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warunki dofinansowania Kwota pożyczki: od 4 mln zł do 50 mln zł Stałe oprocentowanie: 6% w skali roku. Okres finansowania: do 15 lat od pierwszej wypłaty. Okres karencji: karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki, lecz nie dłuższa niż 18 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia. Wysokość pożyczki: do 75% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

8 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rodzaje przedsięwzięć Minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia: 10 mln zł

9 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej W latach 2009 – 2013 2,5 mld zł ze środków krajowych Jak będą wspierane inwestycje w energię odnawialną ?

10 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w latach 2009-2011 … Pożyczki na kwotę 1,5 mld zł na inwestycje powyżej 10 mln zł Stałe oprocentowanie preferencyjne Możliwość częściowego umorzenia po spełnieniu warunków określonych w programie Po pierwsze …

11 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w latach 20012-2013 … Pożyczki na kwotę łączną 500 - 800 mln zł na inwestycje od 1 do 10 mln zł ( umowy z wojewódzkimi funduszami ) Po drugie …

12 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w latach 20012-2013 … Dopłaty do kredytów udzielanych przez banki komercyjne Kwota przeznaczona na dopłaty 100-300 mln zł Kredyty do 1 mln zł Po trzecie …

13 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Część II …

14 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2009 – 2012 …

15 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

16 Wspólny program wsparcia …

17 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Podsumowanie …

18 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dziękuję za uwagę Zapraszam do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3a 02-673 Warszawa www.nfosigw.gov.pl


Pobierz ppt "Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google