Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawdy oczywiste Kto będzie zmuszony do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2015 r.? - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawdy oczywiste Kto będzie zmuszony do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2015 r.? - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196"— Zapis prezentacji:

1 Prawdy oczywiste Kto będzie zmuszony do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2015 r.? - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl Część 63

2 Podstawa prawna Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy: osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich jeżeli ich przychody, w rozumieniu art. 14 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za poprzedni rok podatkowy wyniosły w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty określonej w euro w przepisach o rachunkowości. Wynika to z treści art. 24a ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

3 Podstawa prawna c.d. Z kolei zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości, przepisy tej ustawy stosuje się do: osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro. Wielkość wyrażoną w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy (podatkowy). - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

4 Limit przychodów W związku z tym, iż w dniu 30 września 2014 r. średni kurs euro ogłoszony przez NBP wyniósł 4,1755 zł/euro (tabela kursów NBP z 30 września 2014 r., nr 189/A/NBP/2014), limit przychodów za 2014 r., po osiągnięciu którego wystąpi obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2015 r., wynosi 5.010.600 zł (tj. 1.200.000 euro × 4,1755 zł/euro) i jest on o 48.960 zł niższy niż obowiązujący w 2014 r. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

5 Jakie przychody uwzględnić przy określaniu limitu? Przychody uwzględniane w limicie zobowiązującym do prowadzenia ksiąg rachunkowych inaczej określono w ustawie podatkowej, a inaczej w ustawie o rachunkowości. Ustawa podatkowa obejmuje większy zakres przychodów niż przepisy bilansowe. Jednostki prowadzące dotychczas podatkową księgę przychodów i rozchodów ustalają limit przychodów na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast jednostki prowadzące księgi rachunkowe powinny ustalać wielkość przychodów zarówno na podstawie ustawy o rachunkowości, jak i na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeśli na podstawie jednej z nich osiągną kwotę limitu – w następnym roku powinny prowadzić księgi rachunkowe. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

6 Jak ważne są przewidywane przychody? Jeśli przychody za rok 2014 przekroczyły kwotę 5.010.600 zł, spółka powinna od 1 stycznia 2015 r. rozpocząć prowadzenie ksiąg rachunkowych. Nawet jeśli spółka przewiduje, iż w przyszłym roku (2015) jej przychody będą niewielkie, fakt ten pozostaje bez znaczenia, ponieważ istotne są bieżące przychody, czyli za rok 2014. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

7 Przejście na księgi rachunkowe Zgodnie z przepisami podatkowymi - art. 24a ust. 5 updof, jak i przepisami bilansowymi - art. 2 ust. 2 ustawy o rachunkowości istnieje możliwość dobrowolnego przejścia na księgi rachunkowe. Należy jednak pamiętać, aby o dobrowolnym przejściu na księgi rachunkowe powiadomić naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym. Jednostki, które od początku stycznia 2015 r. zamierzają prowadzić księgi rachunkowe, powinny złożyć zawiadomienia o tym fakcie najpóźniej do dnia 31 grudnia 2014 r. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

8 Przejście na księgi rachunkowe - formalności Jednostki, które po raz pierwszy w 2015 r. będą prowadziły księgi rachunkowe, a do tej pory prowadziły podatkową księgę przychodów i rozchodów, powinny: zamknąć podatkową księgę przychodów i rozchodów na 31 grudnia 2014 r., sporządzić inwentarz (wykaz aktywów i pasywów) na 31 grudnia 2014 r., otworzyć księgi rachunkowe na 1 stycznia 2015 r., (nie później niż do 15 stycznia 2015 r. zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości), opracować politykę rachunkowości jednostki, zaktualizować dane o rodzaju prowadzonej ewidencji rachunkowej w CEIDG lub poprzez złożenie w urzędzie skarbowym zgłoszenia aktualizującego NIP-2. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

9 Zachęcamy do śledzenia dalszych części naszej serii ;) W razie problemów z prowadzeniem księgowości, niezadowolenia z obecnej obsługi lub planowaniem założenia nowej działalności zachęcamy do kontaktu z nami: POLECAMY: ACCOUNT Kancelaria Rachunkowa ul. Warowna 1 lok.3, 02-654 Warszawa tel. kom.: 535 513 733, tel.: 22 493 08 67 m.sagala@ksiegi.comm.sagala@ksiegi.com, www.ksiegi.comwww.ksiegi.com - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

10 Biuro Rachunkowe FINITE INFOLINIA: 801 007 196 ul. Przejazd 6/67 | 02-654 Warszawa| tel. 22 266 86 44 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl


Pobierz ppt "Prawdy oczywiste Kto będzie zmuszony do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2015 r.? - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196"

Podobne prezentacje


Reklamy Google