Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RYSUNEK KONSTRUKCYJNY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RYSUNEK KONSTRUKCYJNY"— Zapis prezentacji:

1 RYSUNEK KONSTRUKCYJNY
KONSTRUKCJE METALOWE Część I

2 Rodzaje rysunków : Rysunki schematyczne B) Rysunki montażowe + rysunki szczegółów połączeń C) Rysunki robocze elementów wysyłkowych (rysunek złożeniowy elementu + rysunki pozycji )

3 Rysunki schematyczne 1: :50 Powinny zawierać :

4 rzuty charakterystycznych poziomów
z podaniem osi zasadniczych elementów konstrukcyjnych i stężeń poziomych

5 przekroje z pokazaniem zasadniczych elementów konstrukcyjnych oraz stężeń pionowych

6 nie przedstawia się połączeń pomiędzy
elementami

7 wymiarowanie ogranicza się do podania głównych wymiarów

8 elementy konstrukcyjne kreśli się pojedynczą
linią bardzo grubą

9 jeżeli należy ,zgodnie z podziałką, narysować obrys elementu to stosuje się linię ciągłą grubą

10 Rysunki montażowe 1: :50

11 wyszczególnia się wszystkie elementy wysyłkowe (części konstrukcji dostarczane
w całości na miejsce montażu)

12 wymiaruje się wzajemne usytuowanie elementów oraz określa się rzędne wysokości istotnych poziomów w konstrukcji

13 elementy wysyłkowe przedstawia się w sposób uproszczony :
a) elementy o znacznych wymiarach –oznacza się grubą linią jedynie zarys b) drobne profile – pojedynczą linią bardzo grubą ciągłą

14 c) stężenia – pojedynczą linią bardzo grubą
przerywaną d) styki montażowe – sygnalizuje się przerwą między rzutami elementów zakończoną obustronnie krótkimi kreskami

15 Rysunki szczegółów połączeń
1:20 1:10 1:5 stanowią uzupełnienie rysunków montażowych

16 przedstawiają sposoby łączenia elementów wysyłkowych na placu budowy:
długość i grubość spoin, rodzaje łączników, itp.

17 Rysunki robocze elementów wysyłkowych
podziałka 1 : 10 ( dopuszcza się 1 : 5 lub 1 : 20 )

18 na jednym arkuszu powinny się znajdować informacje dotyczące jednego elementu wysyłkowego

19 części (pozycje) elementu wysyłkowego (oprócz łączników) oznacza się kolejnymi numerami (cyfry arabskie) umieszczonymi w kółkach o średnicy 8-10 mm

20 dopuszcza się stosowanie – w razie braku numerów – oznaczenia składającego się
z liczby i małej litery alfabetu

21 dla oznaczenia części nawet mało się różniących używa się różnych numerów

22 element wykonany w lustrzanym odbiciu oznacza się tym samym numerem
co podstawowy, ale z dodaniem litery x

23 numerację pozycji , tzw. pozycjonowanie, należy stosować jednolitą dla całego obiektu

24 dopuszcza się pozostawianie rezerwowych numerów pozycji

25 Jeżeli element wysyłkowy zbudowany jest
z wielu tzw. pozycji (części), to na rysunku roboczym powinien się znaleźć :

26 A. Rysunek złożeniowy elementu :
rzuty i przekroje jednoznacznie przedstawiające położenie wszystkich pozycji w elemencie połączenia wymiary gabarytowe elementu niezbędne wymiary do jego zestawienia z poszczególnych pozycji

27 B. Rysunki pozycji : rysunek pozycji – to przeważnie pojedynczy rzut z informacjami dot. typu wyrobu hutniczego oraz dokładnymi wymiarami

28 poszczególne pozycje opisuje się, umieszczając nad linią odniesienia umowne oznaczenie określające kształt i wymiary wyrobu hutniczego, z którego dana część została wykonana

29 oznaczenie to umieszcza się wyłącznie na rysunkach pozycji, nie powtarzając go na rysunku złożeniowym

30 Wykazy materiałów są uzupełnieniem rysunków roboczych elementów wysyłkowych

31 stanowią zestawienie pozycji z podaniem wymiarów, ciężaru rodzaju i gatunku materiału
pozycje należy zestawiać tak by można było ustalić całkowity ciężar elementu

32 przyjmuje się dodatek na spoiny i łby nitów :
3 % - w konstrukcjach nitowanych 1,8 % - w konstrukcjach spawanych

33 Śruby wraz z podkładkami i nakrętkami zestawia się w wykazie materiałów dla danego elementu bez pozycjonowania oprócz tego zestawia się je w odrębnym wykazie śrub

34 Nity również zestawia się w oddzielnych wykazach nitów podając gatunek stali
i kształt nitu; Dlatego na każdym rysunku roboczym umieszcza się odsyłacz z numerem strony w wykazie stali

35 Wykaz materiałów sporządza się na specjalnym formularzu A4
Projekt: Wykaz materiałów Wykonał Sprawdził Element wysyłkowy: Nr rysunku Strona Lp. Poz. Szt. Profil Dług. mm Gatunek materiału Masa, kg Uwagi Jedn. Jednej sztuki W jednym elem. wysyłk.

36 Wykaz elementów wysyłkowych
elementy wysyłkowe zestawia się wg kolejności oznaczeń na specjalnym formularzu i przesyła razem z rysunkami montażowymi do miejsca montażu konstrukcji

37 WYKAZ ELEMENTÓW WYSYŁKOWYCH
Projekt: WYKAZ ELEMENTÓW WYSYŁKOWYCH Wykonał Sprawdził Lp. Oznaczenie elementu Nazwa Nr rys. roboczego Szt. Masa, kg Uwagi Jedn. Całości


Pobierz ppt "RYSUNEK KONSTRUKCYJNY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google