Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rekomendacja do ogólnopolskiego modelu pomocy osobom bezdomnym w okresie zimowym Rekomendacja do ogólnopolskiego modelu pomocy osobom bezdomnym w okresie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rekomendacja do ogólnopolskiego modelu pomocy osobom bezdomnym w okresie zimowym Rekomendacja do ogólnopolskiego modelu pomocy osobom bezdomnym w okresie."— Zapis prezentacji:

1 Rekomendacja do ogólnopolskiego modelu pomocy osobom bezdomnym w okresie zimowym Rekomendacja do ogólnopolskiego modelu pomocy osobom bezdomnym w okresie zimowym Warszawa, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 3 października 2008 r. Projekt współfinansowany jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

2 O projekcie Projekt współfinansowany jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  Finansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2008  Realizowany przez Koło Wrocławskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta  Termin realizacji: 1.VIII.2008 – 31.XII.2008  Cel Projektu: Opracowanie rekomendacji dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakresie stworzenia ogólnopolskiego modelu pomocy osobom bezdomnym w okresie zimowym

3 Rekomendacja Projekt współfinansowany jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  Propozycja utworzenia modelu pomocy osobom zagrożonym zamarznięciem (w tym bezdomnym) w okresie zimowym  Stworzenie modelu współpracy pomiędzy instytucjami udzielającymi pomocy i koordynującymi pomoc – w zakresie wymiany informacji (np. o miejscach noclegowych), finansowania, promocji systemu  Najważniejszym punktem rekomendacji będzie stworzenie standardu prowadzenia infolinii dla bezdomnych dostępnej pod ogólnopolskim numerem (przykład francuskiej linii 115)  Wpisanie wypracowanego modelu w powstającą krajową strategię wychodzenia z bezdomności

4 Działania Projekt współfinansowany jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  Powołanie Grupy Roboczej  Powołanie Grupy Roboczej (sierpień 2008)  Badanie kwestionariuszowe  Badanie kwestionariuszowe (wrzesień 2008)  Spotkanie Informacyjne interesariuszy Projektu  Spotkanie Informacyjne interesariuszy Projektu (październik 2008)  Przygotowanie rekomendacji  Przygotowanie rekomendacji (październik – listopad 2008)  Spotkanie Ewaluacyjne interesariuszy Projektu  Spotkanie Ewaluacyjne interesariuszy Projektu (listopad 2008)  Opublikowanie rekomendacji i przekazanie jej do MPiPS  Opublikowanie rekomendacji i przekazanie jej do MPiPS (grudzień 2008)

5 Grupa robocza Projekt współfinansowany jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  5 stałych członków, osoby o dużej wiedzy i doświadczeniu w zakresie pomocy osobom bezdomnym  Współpraca (np. na 1-2 spotkaniach) ekspertów zewnętrznych (np. przedstawicieli policji, służby zdrowia, obrony cywilnej)  Zadania:  Ustalenie zasad współpracy z MPiPS  Przygotowanie kwestionariusza i opracowanie jego wyników  Na podstawie danych zebranych z kwestionariusza i od interesariuszy opracowanie wstępnej wersji modelu (w oparciu o dobre praktyki i braki zidentyfikowane w istniejących systemach)  Konsultacja propozycji modelu na Spotkaniu Ewaluacyjnym  Publikacja rekomendowanego modelu i przekazanie go do MPiPS

6 Interesariusze Projekt współfinansowany jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Instytucje i organizacje udzielające (także potencjalnie) pomocy osobom bezdomnym lub koordynujące tę pomoc:  Urzędy wojewódzkie (wydziały polityki społecznej i zarzą- dzania kryzysowego)  Ośrodki pomocy społecznej w dużych miastach  Centra zarządzania kryzysowego  Obrona Cywilna  Policja / straże miejskie  PKP (rejony dworców kolejowych, Straż Ochrony Kolei)  Służba zdrowia (oddziały ratunkowe, pogotowia ratunkowe)  Organizacje pozarządowe zajmujące się pomocą osobom bezdomnym

7 Badanie kwestionariuszowe Projekt współfinansowany jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  Zadaniem kwestionariusza jest zbadanie instytucji pomagających osobom bezdomnym w celu zidentyfikowania dobrych praktyk i luk w systemie pomocy w społecznościach lokalnych  Kwestionariusz skupia się na trzech obszarach – współpracy i koordynacji pomocy, działalności infolinii i planach na najbliższą zimę  Kwestionariusz dostępny jest w internecie na stronie: www.bratalbert.katolik.pl/rekomendacja www.bratalbert.katolik.pl/rekomendacja

8 Kwestionariusz – realizacja Projekt współfinansowany jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Kwestionariusz został wysłany do:  16 wydziałów polityki społecznej urzędów wojewódzkich  16 wydziałów zarządzania kryzysowego urzędów wojewódzkich  16 komend wojewódzkich policji  6 straży miejskich  1 komendy Straży Ochrony Kolei  6 rejonów dworców kolejowych  15 miejskich ośrodków pomocy społecznej  6 miejskich centrów zarządzania kryzysowego  7 placówek służby zdrowia  ok. 40 organizacji pozarządowych i ich oddziałów (placówek) Dotychczas otrzymaliśmy zaledwie 16 wypełnionych kwestionariuszy. Apelujemy o ich wypełnianie i przesyłanie.

9 Dyskusja Projekt współfinansowany jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  Jakie doświadczenia płyną z dotychczas podejmowanych działań zimowych? Które z nich są niezbędne?  Czy infolinie dla osób bezdomnych są rozwiązaniem skutecznym? Kto z nich tak naprawdę korzysta?  Czy koordynacja działań jest w ogóle potrzebna?  Czy mój region jest dobrze przygotowany do ostrej zimy?  Czego brakuje w systemie pomocy osobom bezdomnym zimą w moim regionie?

10 Dziękuję za uwagę Biuro projektu: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta www.bratalbert.katolik.pl/rekomendacja Dziękuję za uwagę Biuro projektu: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta ul. Kołłątaja 26A 50-007 Wrocław tel./fax 0 71 344 37 35, 0 71 346 10 83 promocja@bratalbert.org.pl www.bratalbert.katolik.pl/rekomendacja Projekt współfinansowany jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich


Pobierz ppt "Rekomendacja do ogólnopolskiego modelu pomocy osobom bezdomnym w okresie zimowym Rekomendacja do ogólnopolskiego modelu pomocy osobom bezdomnym w okresie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google