Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MICHAŁ BIAŁEK Psychologia Finansowa. Ktom zaś? Pracuję na CPEiBD w Akademii Leona Koźmińskiego Doktorat piszę u Macieja Hamana Zajmuję się racjonalnością.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MICHAŁ BIAŁEK Psychologia Finansowa. Ktom zaś? Pracuję na CPEiBD w Akademii Leona Koźmińskiego Doktorat piszę u Macieja Hamana Zajmuję się racjonalnością."— Zapis prezentacji:

1 MICHAŁ BIAŁEK Psychologia Finansowa

2 Ktom zaś? Pracuję na CPEiBD w Akademii Leona Koźmińskiego Doktorat piszę u Macieja Hamana Zajmuję się racjonalnością decyzji i błędami poznawczymi

3 Jak będzie? Prowadzimy prezentacje na podane tematy Główne zadanie to samodzielne poszukiwanie materiałów, ale kluczowe dla dziedziny udostępniam ja Tematów jest 9 Zaliczenie to prezentacja plus praca pisemna

4 Tematy prezentacji – zaj. 2 Ekonomiczne definicje pieniądza Moralna i niemoralna historia pieniądza Percepcja pieniądza – tool/drug „kochane pieniądze”

5 Tematy prezentacji – zaj. 3 Inwestowanie – chciwość i żal Inwestowanie – ryzyko Wydawanie Oszczędzanie

6 Tematy prezentacji – zaj. 4 Euro a tożsamość narodowa (różne kraje) Predyktory stosunku do EURO Euro w Polsce

7 Materiały Prezentacje proszę wysyłac mi na maila mbialek@kozminski.edu.pl Umieszczam je potem na stronie http://www.mbialek.com.pl Tam do pobrania są tematy prezentacji, materiały do ich przygotowania oraz prezentacje zespołów i moje

8 Wprowadzenie w racjonalność decyzji Subiektywny odbiór świata Architektura umysłu Percepcja i uwaga Założenia o racjonalności decydenta w ekonomii behawioralnej

9 Subiektywność Zachowanie jednostki zależy od tego, jak rozumie ona otaczającą ją rzeczywistość Aby zrozumieć zachowanie musimy wiedzieć, jak rozumie ona świat

10 Organizacja umysłu Ewolucyjny rozwój mózgu Adaptacyjne funkcje nabywane kok po kroku Mózg nie powstał skokowo, ale w drodze doboru naturalnego Moduły wyspecjalizowane sa do odbioru rzeczywistości w sposób maksymalnie wydajny Skapiec poznawczy

11 Percepcja Spostrzegamy rzeczywistość nie taka jaka jest, ale taką jaką chcemy, aby była To co widzimy powiązane jest z naszymi oczekiwaniami i postawami

12 Teoria gier Badania w zakresie teorii gier i jej zastosowań wielokrotnie zostały uznane przez komitet Nagrody Nobla. Herbert Simon otrzymał tę nagrodę w 1978 roku za wkład w rozwój ewolucyjnej teorii gier, w szczególności za koncepcję ograniczonej racjonalności. W 1994 roku tę nagrodę otrzymali John Nash, Reinhard Selten i John Harsanyi za rozwój teorii gier i jej zastosowania w ekonomii. William Vickrey i James Mirrlees w 1996 zostali uznani nagrodą za stworzenie modeli przetargów i badanie konfliktów z niesymetryczną informacją uczestników. W 2005 Thomas C. Schelling i Robert J. Aumann otrzymali Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii za zastosowanie teorii gier w naukach społecznych i mikroekonomii (dot. zachowania jednostek i rozwiązywania konfliktów). W roku 2007 nagrodę Nobla z ekonomii za kolejne zastosowania teorii gier w tej dziedzinie dostali Leonid Hurwicz, Eric S. Maskin, Roger B. Myerson.

13 Racjonalny decydent Zasada von Neumana i Morgensterna – człowiek dąży do maksymalizacji oczekiwanej użyteczności posiadanych zasobów The Theory of Games and Economic Behavior

14 Racjonalny decydent Herbert Simon (1947/1976) spostrzegł, że zachowanie realne nijak ma się do obiektywnej racjonalności z racji co najmniej trzech argumentów: 1) racjonalność wymaga kompletnej wiedzy i przewidywania konsekwencji wszystkich dokonywanych wyborów, natomiast wiedza o tych konsekwencjach jest zawsze fragmentaryczna; 2) ponieważ skutki wyborów są ponoszone w przyszłości, to wyobraźnia (występuje tu problem z szacowaniem prawdopodobieństwa wystąpienia przyszłych zdarzeń) musi zastąpić braki w przypisywaniu im wartości. Siłą rzeczy wartości te mogą być przewidywane wyłącznie w sposób przybliżony; 3) racjonalność wymaga dokonywania wyborów spośród wszystkich dostępnych ich alternatyw. W rzeczywistości tylko ich mała liczba jest brana pod uwagę.

15 Racjonalny decydent Kahneman - heurystyki Wraz z Amosem Tverskim opracował teorię perspektywy, opisującą procesy decyzyjne w warunkach niepewności. Za zastosowanie narzędzi z psychologii w badaniach ekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem teorii perspektywy, otrzymał w 2002 Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii (wspólnie z Vernonem L. Smithem).

16 Racjonalny decydent Błędy – tendencyjność, regularność błędów vs ich losowy charakter

17 Psychologia finansowa To co innego niż ekonomia behawioralna czy finanse behawioralne! Finanse Behawioralne Psychologia Finansowa Przedmiot badańZachowania inwestycyjne i ich konsekwencje dla rynku Zachowania finansowe (w tym inwestycyjne) Podmiot badańdorośliDzieci, młodzież i dorośli – rozwojowy charakter badań metodyeksperymentEksperyment, testy psychometryczne, wywiad, obserwacja

18 Psychologia finansowa Subdziedzina nauki, której celem jest opisywanie, wyjaśnianie i przewidywanie jawnych i ukrytych zachowań finansowych, nakierowanych na pozyskiwanie, dysponowanie, ochronę i pomnażanie pieniędzy oraz aktywności poznawczej i procesów motywacyjno-emocjonalnych im towarzyszących. Przedmiotem analizy są normalne, dobrowolne zachowania przejawiane przez jednostki oraz małe grupy.

19 Psychologia finansowa – obszar badań Cel zachowań podejmowanych wobec pieniędzy Pozyskiwanie środków Oszczędzanie Ochrona Inwestowanie Wydawanie Dobrowolność zachowań podejmowanych wobec pieniędzy Podatki, jako niedobrowolny sposób wydawania pieniędzy

20 Psychologia finansowa – obszar badań Normalne i patologiczne zachowania finansowe Rozwojowa psychologia ekonomiczna Normatywny opis zachowań finansowych Zachowania finansowe i procesy im towarzyszące Zarządzanie budżetem – planowanie itp. Nabywanie wiedzy o pieniądzu i innych pojęciach ekonomicznych, świecie ekonomicznym i funkcjach instytucji finansowych Percepcja i wartościowanie pieniądza


Pobierz ppt "MICHAŁ BIAŁEK Psychologia Finansowa. Ktom zaś? Pracuję na CPEiBD w Akademii Leona Koźmińskiego Doktorat piszę u Macieja Hamana Zajmuję się racjonalnością."

Podobne prezentacje


Reklamy Google