Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TEORIA PERSPEKTYWY D. KAHNEMAN A. TVERSKY PREZENTACJA ZOSTAŁA PRZYGOTOWANA NA PODSTAWIE ARTYKUŁU NASZEGO RYNKU KAPITAŁOWEGO AUTORSTWA P. ZIELONKI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TEORIA PERSPEKTYWY D. KAHNEMAN A. TVERSKY PREZENTACJA ZOSTAŁA PRZYGOTOWANA NA PODSTAWIE ARTYKUŁU NASZEGO RYNKU KAPITAŁOWEGO AUTORSTWA P. ZIELONKI."— Zapis prezentacji:

1 TEORIA PERSPEKTYWY D. KAHNEMAN A. TVERSKY PREZENTACJA ZOSTAŁA PRZYGOTOWANA NA PODSTAWIE ARTYKUŁU NASZEGO RYNKU KAPITAŁOWEGO AUTORSTWA P. ZIELONKI

2 NOWE SPOJRZENIE NA DECYZJE PODEJMOWANE PRZEZ LUDZI DWIE CZĘŚCI TEORII: FUNKCJA UŻYTECZNOŚCI ZOSTAJE UTOŻSAMIONA Z FUNKCJĄ WARTOŚCI Z ODPOWIEDNIO PRZYPISANYMI WAGAMI DECYZYJNYMI. EV = W(Pi)V(Oi) EV – OCZEKIWANA FUNKCJA WARTOŚCI, W(Pi) – WAGI DECYZYJNE, V(Oi) – FUNKCJA WARTOŚCI.

3 WARTOŚĆ ROZUMIANA JEST W KATEGORIACH ZYSKÓW I STRAT (CZYLI ODCHYLEŃ W OBIE STRONY OD JAKIEGOŚ PUNKTU ODNIESIENIA)

4 KRZYWA WARTOŚCI DLA ZYSKÓW I STRAT WG. KAHNEMANA I TVERSKYEGO FUNKCJA WARTOŚCI ZYSKISTRATY

5 Z EMPIRYCZNIE USTALONEJ FUNCJI WARTOŚCI WYNIKA, IŻ STATYSTYCZNIE LUDZIE MAJĄ WIĘKSZĄ AWERSJĘ DO STRAT, NIŻ SKŁONNOŚĆ DO ZYSKÓW (TZN. STRATA OKREŚLONEJ WARTOŚCI BARDZIEJ BOLI, NIŻ CIESZY UZYSKANIE TEJ SAMEJ WARTOŚCI).

6 PROBLEM 1. BADANI POSZENI BYLI O DOKONANIE WYBORU POMIĘDZY: A.50% SZANSA NA WYGRANIE 1000 USD, B.PEWNA WYGRANA W WYSOKOŚCI 500 USD. OKOŁO 80% RESPONDENTÓW OPOWIEDZIAŁO SIĘ ZA OPCJĄ B.

7 PROBLEM 2. TYM RAZEM BADANI POSZENI BYLI O DOKONANIE WYBORU POMIĘDZY: A.50% SZANSA NA STRATĘ 1000 USD, B.PEWNA STRATA W WYSOKOŚCI 500 USD. W TYM PRZYPADKU PRZEWAŻAJĄCA LICZBA RESPONDENTÓW OPOWIEDZIAŁA SIĘ ZA LOTERIĄ A.

8 TEORIA PERSPKTYWY PRZEWIDUJE, ŻE PREFERENCJE DECYDENÓW BĘDĄ ZALEŻAŁY OD TEGO, JAK SFORMUŁOWANY ZOSTANIE PROBLEM. PROBLEM MOŻE ZOSTAĆ RÓŻNIE PRZEDSTAWIONY I W ZALEŻNŚCI OD TEGO, STANOWISKO LUDZI WOBEC PROBLEMU MOŻE PRZYBRAĆ RÓŻNĄ POSTAĆ.

9 EKSPERYMENT PRZEDSTAWIAJĄCY EFEKT PUNKTU ODNIESIENIA (REFERENCE POINT EFFECT)

10 DUGA CZĘŚĆ TEORII PERSPEKTYWY DOTYCZY SPOSOBU W JAKI LUDZIE SZACUJĄ WARTOŚĆ PRAWDOPODOBIEŃSTW POSZCZEGÓLNYCH ZDARZEŃ. ZAMIAST FUNKCJI PRAWDOPODOBIEŃSTWA ZOSTAJE WPROWADZONA FUNKCJA WAG DECYZYJNYCH (WAGI DECYZYJNE NIE ZAWSZE ODPOWIADAJĄ PRAWDOPODOBIEŃSTWU)

11 TEORIA PERSPEKTYWY TWIERDZI, IŻ LUDZIE NIE DOSZACOWUJĄ ŚREDNICH I WYSOKICH PRAWDOPODOBIEŃSTW, NATOMIAST PRZECENIAJĄ NISKIE PRAWDOPODOBIEŃSTWA.

12 FUNKCJA WAG DECYZYJNYCH 45° FUNKCJA WAG WAGI DECYZYJNE PRAWDOPODOBIEŃSTWO

13 ZYSKSTRATA ŚREDNIE I WYSOKIE WARTOŚCI PRAWDOPODOBIEŃSTWA AWERSJA DO RYZYKA SKŁONNOŚĆ DO RYZYKA BARDZO NISKIE WARTOŚCI PRAWDOPODOBIEŃSTWA SKŁONNOŚĆ DO RYZYKA AWERSJA DO RYZYKA TYPOWY STOSUNEK LUDZI DO RYZYKA DLA STRAT I DLA ZYSKÓW, PRZY ŚREDNIM I WYSOKIM ORAZ BARDZO NISKIM PRAWDOPODOBIEŃSTWIE WYPŁATY

14 EFEKT PEWNOŚCI WEDŁUG TEPRII PERSPEKTYWY, JEŚLI NA JAKIEJŚ SPRAWIE BARDZO NAM ZALEŻY, DUŻO JESTEŚMY W STANIE DOPŁACIĆ BY ZWIĘKSZYĆ PRAWDOPODOBIEŃSTWO SUKCESU Z 99% DO 100%, CHOCIAŻ RÓŻNICA WYNOSI TYLKO 1%.


Pobierz ppt "TEORIA PERSPEKTYWY D. KAHNEMAN A. TVERSKY PREZENTACJA ZOSTAŁA PRZYGOTOWANA NA PODSTAWIE ARTYKUŁU NASZEGO RYNKU KAPITAŁOWEGO AUTORSTWA P. ZIELONKI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google