Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wizerunki polityków. Zmiana postrzegania premier Kopacz po expose 1-5 października 2014 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wizerunki polityków. Zmiana postrzegania premier Kopacz po expose 1-5 października 2014 roku."— Zapis prezentacji:

1 Wizerunki polityków. Zmiana postrzegania premier Kopacz po expose 1-5 października 2014 roku

2 Podsumowanie

3

4 Wskaźnik siły wizerunku partii politycznych Wszyscy badani Odpowiadający: wszyscy badani (n=1019). Pomiar został przeprowadzony w dniach 3-10 grudnia 2014 roku metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie Polaków liczącej N=1019 osób dobranych z panelu Ariadna. Próba losowo-kwotowa. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania. Wyniki ważone do preferencji wyborczych wg sondażu przedwyborczego przeprowadzonego przez TNS Polska w dniach 7-13 listopada 2014 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 958 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat. (3% estymowany maksymalny błąd szacunku dla prób losowych, przy założonym 95% współczynniku ufności).

5 Do których partii politycznych Twoim zdaniem pasuje to stwierdzenie? Wizerunek wybranych partii politycznych Odpowiadający: wszyscy badani (n=1019). PO Platforma Obywatelska PiS Prawo i Sprawiedliwość SLD Sojusz Lewicy Demokratycznej PSL Polskie Stronnictwo Ludowe KNP Kongres Nowej Prawicy Twój Ruch Sprawnie działa w samorządach 40%31%18%28%10%13% Dobrze wykorzystywałaby pieniądze z nowej perspektywy unijnej 39%23%21%20%11%13% Politycy z tej partii kompetentni w sprawach gospodarczych 39%28%19%22%15%14% Politycy tej partii rozumieją potrzeby przeciętnych Polaków 30%27%25%17%12%19% Skuteczna na czasy kryzysu 43%27%21%14% Gwarant bezpieczeństwa narodowego 40%26%20%18%14%10% Lubię polityków tej partii 38%26%23%20%13%16% Skuteczna w rozwiązywaniu problemów społecznych (bezrobocia, służby zdrowia) 33%28%22%21%13%10% Popieram linię tej partii w sprawie kryzysu na Ukrainie 38%25%16% 15% Politycy tej partii troszczą się o interes Polski 36%29%26%21%14%12% Gwarant państwa neutralnego światopoglądowo 30%27%24%14%13%23% Walczy z korupcją, działa transparentnie 28%36%18%16%17%16% Dąży do zmniejszenia podatków 22%30%22%16%17%18% Troszczy się o równe szanse dla wszystkich (ograniczenie różnic ekonomicznych) 30%29%22%18%11%17% Jej celem praworządność w państwie 32%33%21%17%15%13% Jej celem postęp społeczny 42%30%20%15%11%17% Wiarygodna w realizacji obietnic wyborczych 33%28%20% 12%14% Warto głosować na tą partię 35%27%23%16%13%16% Wszyscy badani Pomiar został przeprowadzony w dniach 3-10 grudnia 2014 roku metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie Polaków liczącej N=1019 osób dobranych z panelu Ariadna. Próba losowo-kwotowa. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania. Wyniki ważone do preferencji wyborczych wg sondażu przedwyborczego przeprowadzonego przez TNS Polska w dniach 7-13 listopada 2014 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 958 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat. (3% estymowany maksymalny błąd szacunku dla prób losowych, przy założonym 95% współczynniku ufności).

6 Waga kryteriów oceny wybranych partii politycznych Które z podanych kryteriów są Twoim zdaniem najważniejsze przy ocenie partii politycznych? Wszyscy badani Odpowiadający: wszyscy badani (n=1019). Pomiar został przeprowadzony w dniach 3-10 grudnia 2014 roku metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie Polaków liczącej N=1019 osób dobranych z panelu Ariadna. Próba losowo-kwotowa. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania. Wyniki ważone do preferencji wyborczych wg sondażu przedwyborczego przeprowadzonego przez TNS Polska w dniach 7-13 listopada 2014 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 958 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat. (3% estymowany maksymalny błąd szacunku dla prób losowych, przy założonym 95% współczynniku ufności).

7 Wskaźnik siły wizerunku liderów partii politycznych W celu przygotowania wskaźnika pytano respondentów o ocenę ważności cechy dla bycia dobrym przywódcą politycznym oraz ocenę danego polityka pod względem każdego z kryteriów. Wskaźnik powstaje jako suma iloczynów: waga danej cechy x średnia jej ocena dla danego polityka. Teoretyczną podstawą wskaźnika są klasyczne modele podejmowania decyzji politycznych. Wszyscy badani Odpowiadający: wszyscy badani (n=1019). Pomiar został przeprowadzony w dniach 3-10 grudnia 2014 roku metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie Polaków liczącej N=1019 osób dobranych z panelu Ariadna. Próba losowo-kwotowa. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania. Wyniki ważone do preferencji wyborczych wg sondażu przedwyborczego przeprowadzonego przez TNS Polska w dniach 7-13 listopada 2014 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 958 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat. (3% estymowany maksymalny błąd szacunku dla prób losowych, przy założonym 95% współczynniku ufności).

8 Wizerunek wybranych polityków Do których polityków Twoim zdaniem pasuje to stwierdzenie? Ewa Kopacz Jarosław Kaczyński Leszek Miller Janusz Piechociński Janusz Korwin-Mikke Janusz Palikot Wzbudza moje zaufanie 42%23%24%19%12%13% Polityk na czas kryzysu na Ukrainie 41%25% 14% 9% Lubię go 41%19%27%14%17%21% Skuteczny przywódca 37%33%22%13%15%14% Kompetentny polityk (profesjonalista) 39%30%34%16%12% Rozumie potrzeby przeciętnych Polaków 38%29%21%17%14%19% Patriota 35%41%22%18% 16% Tolerancyjny, otwarty na świat 43%17%22%17%15%29% Uczciwy 43%32%18%14% 17% Silny, zdecydowany 34%29%24%12%22%20% Warto głosować na tego polityka 45%25% 19%15%14% Bliski ludziom35%29%27%12%14%15% Wszyscy badani Odpowiadający: wszyscy badani (n=1019). Pomiar został przeprowadzony w dniach 3-10 grudnia 2014 roku metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie Polaków liczącej N=1019 osób dobranych z panelu Ariadna. Próba losowo-kwotowa. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania. Wyniki ważone do preferencji wyborczych wg sondażu przedwyborczego przeprowadzonego przez TNS Polska w dniach 7-13 listopada 2014 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 958 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat. (3% estymowany maksymalny błąd szacunku dla prób losowych, przy założonym 95% współczynniku ufności).

9 Waga kryteriów oceny wybranych partii politycznych Które z podanych kryteriów są Twoim zdaniem najważniejsze przy ocenie partii politycznych? Odpowiadający: wszyscy badani (n=1019). Wszyscy badani Pomiar został przeprowadzony w dniach 3-10 grudnia 2014 roku metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie Polaków liczącej N=1019 osób dobranych z panelu Ariadna. Próba losowo-kwotowa. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania. Wyniki ważone do preferencji wyborczych wg sondażu przedwyborczego przeprowadzonego przez TNS Polska w dniach 7-13 listopada 2014 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 958 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat. (3% estymowany maksymalny błąd szacunku dla prób losowych, przy założonym 95% współczynniku ufności).

10 Wskaźnik siły wizerunku partii politycznych Zamierzający głosować Odpowiadający: zamierzający głosować Pomiar został przeprowadzony w dniach 3-10 grudnia 2014 roku metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie Polaków liczącej N=1019 osób dobranych z panelu Ariadna. Próba losowo-kwotowa. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania. Wyniki ważone do preferencji wyborczych wg sondażu przedwyborczego przeprowadzonego przez TNS Polska w dniach 7-13 listopada 2014 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 958 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat. (3% estymowany maksymalny błąd szacunku dla prób losowych, przy założonym 95% współczynniku ufności).

11 Do których partii politycznych Twoim zdaniem pasuje to stwierdzenie? Wizerunek wybranych partii politycznych Odpowiadający: zamierzający głosować PO Platforma Obywatelska PiS Prawo i Sprawiedliwość SLD Sojusz Lewicy Demokratycznej PSL Polskie Stronnictwo Ludowe KNP Kongres Nowej Prawicy Twój Ruch Sprawnie działa w samorządach 45%35%18%35%5%8% Dobrze wykorzystywałaby pieniądze z nowej perspektywy unijnej 43%26%20%21%8%9% Politycy z tej partii kompetentni w sprawach gospodarczych 44%30%20%25%9%11% Politycy tej partii rozumieją potrzeby przeciętnych Polaków 29% 23% 9%19% Skuteczna na czasy kryzysu 44%28%23%17%8%10% Gwarant bezpieczeństwa narodowego 45%26%20% 8%7% Lubię polityków tej partii 42%23%24%25%10%14% Skuteczna w rozwiązywaniu problemów społecznych (bezrobocia, służby zdrowia) 34%30%21%23%10%9% Popieram linię tej partii w sprawie kryzysu na Ukrainie 41%24%16%18%12%11% Politycy tej partii troszczą się o interes Polski 40%34%23% 8%12% Gwarant państwa neutralnego światopoglądowo 31%23%25%14%11%24% Walczy z korupcją, działa transparentnie 28%38%20%17%12%13% Dąży do zmniejszenia podatków 19%33%20%17% 18% Troszczy się o równe szanse dla wszystkich (ograniczenie różnic ekonomicznych) 28%33%22%19%10%15% Jej celem praworządność w państwie 33%38%17%18%12% Jej celem postęp społeczny 44%31%22%19%9%13% Wiarygodna w realizacji obietnic wyborczych 31%30%19%22%9%12% Warto głosować na tą partię 38%32%19% 7%12% Zamierzający głosować Pomiar został przeprowadzony w dniach 3-10 grudnia 2014 roku metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie Polaków liczącej N=1019 osób dobranych z panelu Ariadna. Próba losowo-kwotowa. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania. Wyniki ważone do preferencji wyborczych wg sondażu przedwyborczego przeprowadzonego przez TNS Polska w dniach 7-13 listopada 2014 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 958 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat. (3% estymowany maksymalny błąd szacunku dla prób losowych, przy założonym 95% współczynniku ufności).

12 Waga kryteriów oceny wybranych partii politycznych Które z podanych kryteriów są Twoim zdaniem najważniejsze przy ocenie partii politycznych? Zamierzający głosować Odpowiadający: zamierzający głosować Pomiar został przeprowadzony w dniach 3-10 grudnia 2014 roku metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie Polaków liczącej N=1019 osób dobranych z panelu Ariadna. Próba losowo-kwotowa. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania. Wyniki ważone do preferencji wyborczych wg sondażu przedwyborczego przeprowadzonego przez TNS Polska w dniach 7-13 listopada 2014 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 958 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat. (3% estymowany maksymalny błąd szacunku dla prób losowych, przy założonym 95% współczynniku ufności).

13 Wskaźnik siły wizerunku liderów partii politycznych W celu przygotowania wskaźnika pytano respondentów o ocenę ważności cechy dla bycia dobrym przywódcą politycznym oraz ocenę danego polityka pod względem każdego z kryteriów. Wskaźnik powstaje jako suma iloczynów: waga danej cechy x średnia jej ocena dla danego polityka. Teoretyczną podstawą wskaźnika są klasyczne modele podejmowania decyzji politycznych. Zamierzający głosować Odpowiadający: zamierzający głosować. Pomiar został przeprowadzony w dniach 3-10 grudnia 2014 roku metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie Polaków liczącej N=1019 osób dobranych z panelu Ariadna. Próba losowo-kwotowa. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania. Wyniki ważone do preferencji wyborczych wg sondażu przedwyborczego przeprowadzonego przez TNS Polska w dniach 7-13 listopada 2014 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 958 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat. (3% estymowany maksymalny błąd szacunku dla prób losowych, przy założonym 95% współczynniku ufności).

14 Wizerunek wybranych polityków Do których polityków Twoim zdaniem pasuje to stwierdzenie? Ewa Kopacz Jarosław Kaczyński Leszek Miller Janusz Piechociński Janusz Korwin- Mikke Janusz Palikot Wzbudza moje zaufanie 44%27%24%17%11%13% Polityk na czas kryzysu na Ukrainie 46%28%22%13%12%8% Lubię go 40%20%28%16%15%24% Skuteczny przywódca 39%35%22%17%13%11% Kompetentny polityk (profesjonalista) 46%32%33%20%13%14% Rozumie potrzeby przeciętnych Polaków 42%29%20% 13%19% Patriota 39%45%22%21%16%14% Tolerancyjny, otwarty na świat 42%18%22%21%12%33% Uczciwy 44%34%14%17%15%16% Silny, zdecydowany 36%34%23%16%21%17% Warto głosować na tego polityka 50%29%20%23%14%13% Bliski ludziom40%26%27%17%13%16% Zamierzający głosować Odpowiadający: zamierzający głosować. Pomiar został przeprowadzony w dniach 3-10 grudnia 2014 roku metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie Polaków liczącej N=1019 osób dobranych z panelu Ariadna. Próba losowo-kwotowa. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania. Wyniki ważone do preferencji wyborczych wg sondażu przedwyborczego przeprowadzonego przez TNS Polska w dniach 7-13 listopada 2014 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 958 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat. (3% estymowany maksymalny błąd szacunku dla prób losowych, przy założonym 95% współczynniku ufności).

15 Waga kryteriów oceny polityka Które z podanych kryteriów są Twoim zdaniem najważniejsze przy ocenie polityka? Odpowiadający: zamierzający głosować. Pomiar został przeprowadzony w dniach 3-10 grudnia 2014 roku metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie Polaków liczącej N=1019 osób dobranych z panelu Ariadna. Próba losowo-kwotowa. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania. Wyniki ważone do preferencji wyborczych wg sondażu przedwyborczego przeprowadzonego przez TNS Polska w dniach 7-13 listopada 2014 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 958 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat. (3% estymowany maksymalny błąd szacunku dla prób losowych, przy założonym 95% współczynniku ufności).

16 Wskaźnik siły wizerunku partii politycznych Pomiar został przeprowadzony w dniach 3-10 grudnia 2014 roku metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie Polaków liczącej N=1019 osób dobranych z panelu Ariadna. Próba losowo-kwotowa. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania. Wyniki ważone do preferencji wyborczych wg sondażu przedwyborczego przeprowadzonego przez TNS Polska w dniach 7-13 listopada 2014 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 958 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat. (3% estymowany maksymalny błąd szacunku dla prób losowych, przy założonym 95% współczynniku ufności). Nie zamierzają głosować Odpowiadający: nie zamierzają głosować.

17 Do których partii politycznych Twoim zdaniem pasuje to stwierdzenie? Wizerunek wybranych partii politycznych PO Platforma Obywatelska PiS Prawo i Sprawiedliwość SLD Sojusz Lewicy Demokratycznej PSL Polskie Stronnictwo Ludowe KNP Kongres Nowej Prawicy Twój Ruch Sprawnie działa w samorządach 33%27%18% 17%19% Dobrze wykorzystywałaby pieniądze z nowej perspektywy unijnej 35%20%21%20%14%17% Politycy z tej partii kompetentni w sprawach gospodarczych 34%26%16%18%23%17% Politycy tej partii rozumieją potrzeby przeciętnych Polaków 30%24%27%10%15%20% Skuteczna na czasy kryzysu 42%24%17%10%22%19% Gwarant bezpieczeństwa narodowego 33%26%20%14%22%14% Lubię polityków tej partii 34%30%21%13%16%18% Skuteczna w rozwiązywaniu problemów społecznych (bezrobocia, służby zdrowia) 31%25%22%18% 11% Popieram linię tej partii w sprawie kryzysu na Ukrainie 34%26%15%13%19%20% Politycy tej partii troszczą się o interes Polski 29%23%30%18%21%13% Gwarant państwa neutralnego światopoglądowo 27%32%22%14%17%21% Walczy z korupcją, działa transparentnie 27%33%16%14%22%20% Dąży do zmniejszenia podatków 26% 25%14%17% Troszczy się o równe szanse dla wszystkich (ograniczenie różnic ekonomicznych) 32%24%22%17%12%21% Jej celem praworządność w państwie 30%26% 17%20%16% Jej celem postęp społeczny 39%29%18%10%13%23% Wiarygodna w realizacji obietnic wyborczych 36%27%22%16%17% Warto głosować na tą partię 32%19%29%11%20% Pomiar został przeprowadzony w dniach 3-10 grudnia 2014 roku metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie Polaków liczącej N=1019 osób dobranych z panelu Ariadna. Próba losowo-kwotowa. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania. Wyniki ważone do preferencji wyborczych wg sondażu przedwyborczego przeprowadzonego przez TNS Polska w dniach 7-13 listopada 2014 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 958 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat. (3% estymowany maksymalny błąd szacunku dla prób losowych, przy założonym 95% współczynniku ufności). Nie zamierzają głosować Odpowiadający: nie zamierzają głosować.

18 Waga kryteriów oceny wybranych partii politycznych Które z podanych kryteriów są Twoim zdaniem najważniejsze przy ocenie partii politycznych? Pomiar został przeprowadzony w dniach 3-10 grudnia 2014 roku metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie Polaków liczącej N=1019 osób dobranych z panelu Ariadna. Próba losowo-kwotowa. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania. Wyniki ważone do preferencji wyborczych wg sondażu przedwyborczego przeprowadzonego przez TNS Polska w dniach 7-13 listopada 2014 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 958 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat. (3% estymowany maksymalny błąd szacunku dla prób losowych, przy założonym 95% współczynniku ufności). Nie zamierzają głosować Odpowiadający: nie zamierzają głosować.

19 Wskaźnik siły wizerunku liderów partii politycznych W celu przygotowania wskaźnika pytano respondentów o ocenę ważności cechy dla bycia dobrym przywódcą politycznym oraz ocenę danego polityka pod względem każdego z kryteriów. Wskaźnik powstaje jako suma iloczynów: waga danej cechy x średnia jej ocena dla danego polityka. Teoretyczną podstawą wskaźnika są klasyczne modele podejmowania decyzji politycznych. Odpowiadający: nie zamierzają głosować. Pomiar został przeprowadzony w dniach 3-10 grudnia 2014 roku metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie Polaków liczącej N=1019 osób dobranych z panelu Ariadna. Próba losowo-kwotowa. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania. Wyniki ważone do preferencji wyborczych wg sondażu przedwyborczego przeprowadzonego przez TNS Polska w dniach 7-13 listopada 2014 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 958 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat. (3% estymowany maksymalny błąd szacunku dla prób losowych, przy założonym 95% współczynniku ufności).

20 Wizerunek wybranych polityków Do których polityków Twoim zdaniem pasuje to stwierdzenie? Ewa Kopacz Jarosław Kaczyński Leszek Miller Janusz Piechociński Janusz Korwin- Mikke Janusz Palikot Wzbudza moje zaufanie 41%19%25%21%14% Polityk na czas kryzysu na Ukrainie 34%21%29%14%16%11% Lubię go 41%18%27%10%20%18% Skuteczny przywódca 35%30%22%9%17%19% Kompetentny polityk (profesjonalista) 29%28%36%10%12%10% Rozumie potrzeby przeciętnych Polaków 34%29%23%13%17%20% Patriota 29%37%23%14%20%19% Tolerancyjny, otwarty na świat 44%16%21%12%19%25% Uczciwy 41%29%23%10%12%18% Silny, zdecydowany 31%23%24%8%23%24% Warto głosować na tego polityka 39%21%33%13%16%15% Bliski ludziom30%31%27%8%16%14% Odpowiadający: nie zamierzają głosować. Nie zamierzają głosować Pomiar został przeprowadzony w dniach 3-10 grudnia 2014 roku metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie Polaków liczącej N=1019 osób dobranych z panelu Ariadna. Próba losowo-kwotowa. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania. Wyniki ważone do preferencji wyborczych wg sondażu przedwyborczego przeprowadzonego przez TNS Polska w dniach 7-13 listopada 2014 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 958 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat. (3% estymowany maksymalny błąd szacunku dla prób losowych, przy założonym 95% współczynniku ufności).

21 Waga kryteriów oceny polityka Które z podanych kryteriów są Twoim zdaniem najważniejsze przy ocenie polityka? Odpowiadający: nie zamierzają głosować. Pomiar został przeprowadzony w dniach 3-10 grudnia 2014 roku metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie Polaków liczącej N=1019 osób dobranych z panelu Ariadna. Próba losowo-kwotowa. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania. Wyniki ważone do preferencji wyborczych wg sondażu przedwyborczego przeprowadzonego przez TNS Polska w dniach 7-13 listopada 2014 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 958 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat. (3% estymowany maksymalny błąd szacunku dla prób losowych, przy założonym 95% współczynniku ufności).

22 Nota metodologiczna Raport prezentuje wyniki badania przeprowadzonego w dniach 3-10 grudnia 2014 roku na ogólnopolskiej próbie liczącej N=1019 Polaków, dobranej z panelu Ariadna metodą CAWI. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania. Wyniki ważone do preferencji wyborczych wg sondażu przedwyborczego przeprowadzonego przez TNS Polska w dniach 7-13 listopada 2014 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 958 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat. (3% estymowany maksymalny błąd szacunku dla prób losowych, przy założonym 95% współczynniku ufności) Projekt opracowany na zlecenie dr hab. Norberta Maliszewskiego dla www.tajnikipolityki.pl.www.tajnikipolityki.pl

23 Czy można zaufać Ariadnie zaufali nie tylko firmy badawcze, mediowcy i marketerzy ale również naukowcy. Realizujemy nie tylko badania konsumenckie ale także badania eksperymentalne i sondaże z zachowaniem wszelkich rygorów niezbędnych dla pracy naukowej. Na panelu regularnie są prowadzone badania dla ośrodków naukowych takich jak: Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Studiów Społecznych, Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Centrum Badań Uprzedzeń, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Przetwarzania Informacji – Instytut Badawczy, Instytut Psychologii UMCS.


Pobierz ppt "Wizerunki polityków. Zmiana postrzegania premier Kopacz po expose 1-5 października 2014 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google