Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie"— Zapis prezentacji:

1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
JAK RODZICE DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWOŚCIĄ WSPÓŁTWORZYLI KLUB „TĘCZOWE MOTYLE” W GŁOGOWIE

2 JAK TO SIĘ ZACZĘŁO? ROK 2010

3

4

5

6 ZASADY DZIAŁANIA KLUBU
Działa dwa razy w tygodniu w godzinach – Podstawą działania Klubu jest Porozumienie pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, a Stowarzyszeniem Cisi Pracownicy Krzyża.

7 Klub działa w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie, który prowadzi obsługę kadrowo – finansową oraz stały monitoring.

8 JAKIE FORMY WSPRCIA OFERUJE DOM UZDROWIENIA CHORYCH W GŁOGOWIE?
-TURNUSY REHABILITACYJNE: - USPRAWNIAJĄCO-REKREACYJNE - ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA (M.IN. RELIGIOZNAWCZE) DUCHOWA EDUKACJA ŚRODOWISKA LUDZI CIERPIĄCYCH -FIZYKOTERAPIA -KINEZYTERAPIA -GROTA SOLNA -OPIEKA MEDYCZNA -ORGANIZACJA KONFERENCJI

9 WARUNKI JAKIE MUSI SPEŁNIĆ UCZESTNIK KLUBU
Warunkiem udziału w zajęciach Klubu jest złożenie pisemnego wniosku wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności, pozytywna opinia Opiekuna Klubu i wyrażenie zgody Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie. W Klubie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

10 Klub dla Osób Niepełnosprawnych „Tęczowe Motyle” jest formą wsparcia dziennego przeznaczoną dla osób z niepełnosprawnością - w szczególności absolwentów „Szkoły Życia”.

11 JAKIE CELE REALIZUJE KLUB?
-umożliwienie osobom z niepełnosprawnością przystosowania do samodzielnego życia w środowisku -podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności życia codziennego -wsparcie w sytuacjach kryzysów emocjonalnych i interpersonalnych -utrzymywanie uczestników w dobrej formie fizycznej, psychicznej i intelektualnej -wspieranie w rozwoju umiejętności w myśleniu i działaniu -umożliwienie aktywnego życia -tworzenie możliwości realizacji własnej ekspresji twórczej.

12 W JAKI SPOSÓB REALIZOWANE SĄ CELE KLUBU?

13 Cele te realizowane są poprzez:
Zajęcia terapeutyczne w zakresie umiejętności społecznych i interpersonalnych.

14 Poradnictwo psychologiczne dla uczestników i ich rodzin obejmujące – zajęcia indywidualne i grupowe. Grupa wsparcia dla rodzin podopiecznych.

15 Terapię zajęciową obejmującą – zajęcia plastyczne, zajęcia manualne, plastyka użytkowa, rękodzieło artystyczne, wykorzystanie techniki decoupage.

16 Trening umiejętności spędzania czasu wolnego obejmujący – wycieczki, kino, wystawy, muzykoterapia, relaksacja.

17 Uczestnictwo w zajęciach ruchowych organizowanych na terenie Domu Uzdrowienie Chorych i poza domem tj. gimnastyka przy muzyce, spacery, wycieczki, zajęcia w Sali doświadczania świata, grocie solnej.

18 Uczestnictwo w grach i zabawach wspomagających koncentrację i uwagę.

19 Zajęcia klubowe polegające na uczestnictwie w grach planszowych, projekcjach filmowych, rozmowach towarzyskich.

20 Uczestnicy Klubu biorą udział w zajęciach z dogoterapii i hipoterapii oraz gry w boccie. Spotkania integracyjne i zajęcia środowiskowe tj. festyny, ogniska, grille, wycieczki i wyjazdy turystyczno-krajoznawcze, imprezy sportowe.

21 Oprócz bieżącej działalności Klub realizuje zajęcia dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników, ich stopnia niepełnosprawności, zainteresowań oraz stanu psychicznego i fizycznego.

22 Usługi dla osób z niepełnosprawnością realizowane w Klubie obejmują rehabilitację społeczną, rozumianą jako system skoordynowanych oddziaływań społecznych, psychologicznych i terapeutycznych umożliwiających osobom niepełnosprawnym w miarę samodzielną egzystencję i integrację społeczną.

23 ROLA RODZICÓW W DZIAŁANOŚCI KLUBU

24 Atutem Klubu dla Osób Niepełnosprawnych jest udział rodziców w zajęciach uczestników, którzy wspierają i angażują się w działania samopomocowe Biorą czynny udział w życiu Klubu.

25 Wobec znaczących ograniczeń uczestników płynących z ich niepełnosprawności obecność ta ma charakter wspierający działanie terapeutyczne. Obecność osób bliskich na spotkaniach Klubowych nadaje im charakter rodzinny. Klub staje się też ważnym miejscem wymiany doświadczeń osób zmagających się z podobnymi trudnościami wynikającymi z niepełnosprawności.

26 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA KLUBU

27 Miesięczny koszt na jednego uczestnika w roku 2014 wynosi: 160,00zł
Środki finansowe przeznaczone na działalność klubu: w 2011 roku wynosiły ,00zł w 2012 roku wynosiły ,00zł w 2013 roku wyniosły ,00zł w 2014 roku wyniosły ,00zł Miesięczny koszt na jednego uczestnika w roku 2014 wynosi: 160,00zł Obejmują one : wynajem i użytkowanie pomieszczeń w Domu Uzdrowienia Chorych w Głogowie – pomieszczenie do terapii, salę doświadczania świata, salę sportową, salę widowiskową wraz ze sprzętem multimedialnym, grotę solną wynagrodzenie dla opiekuna osób z niepełnosprawnością wynagrodzenie dla terapeuty zajęciowego wydatki na zakup artukułów biurowych i spożywczych rehabilitację ambulatoryjną dostosowaną do indywidualnych potrzeb uczestników Klubu dojazd na zajęcia.

28 Klub rozpoczynał swoją działalność z liczbą 8 uczestników
Klub rozpoczynał swoją działalność z liczbą uczestników Obecnie liczy on 17 członków Głównymi promotorami Klubu są sami jego uczestnicy i ich rodziny, przekazujący pozytywne relacje i doświadczenia z uczestnictwa w zajęciach, w swoim środowisku W celu pozyskania nowych uczestników prowadzona jest działalność informacyjna w lokalnych mediach.

29 DOKĄD ZMIERZAMY?

30 PRZEKAZANIE PROWADZENIA KLUBU W DRODZE KONKURSU ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ JAKO ZADANIE ZLECONE ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY ???

31

32


Pobierz ppt "Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google