Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

METODY AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "METODY AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY"— Zapis prezentacji:

1 METODY AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY

2 METODY AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY
Kontakty osobiste to najskuteczniejsza metoda poszukiwania pracy. Wszystkie inne uważane są za mniej skuteczne, ale należy je również wykorzystywać. Przede wszystkim trzeba odpowiadać na ogłoszenia prasowe oraz oferty zamieszczane w Internecie. Najbardziej aktywne osoby same zamieszczają ogłoszenia w gazetach czy portalach internetowych. Aby sprawniej poszukiwać pracy należy również poznać lokalny rynek pracy, np. jakie będą planowane inwestycje w najbliższym czasie, jakie powstaną nowe hotele czy gdzie powstaną nowe firmy.

3 1. URUCHOMIENIE ZNAJOMOŚCI
Wszystkie oferty pracy, zanim pojawią się na otwartym, krążą najpierw na zamkniętym rynku pracy. Na początku wie o nich bardzo wąskie grono osób- najbliżsi współpracownicy szefa, pracownicy działu kadr i kilka przypadkowych osób: portier, sekretarka, jej koleżanka… Najkorzystniej byłoby dowiedzieć się o wolnym miejscu pracy bezpośrednio od którejś z tych osób. Będzie to jednak możliwe tylko wówczas, gdy będą one wiedziały, że poszukujemy pracy.

4 URUCHOMIENIE ZNAJOMOŚCI
Tymczasem wielu bezrobotnych, wstydząc się swojej sytuacji, zamyka się ze swoim problemem w czterech ścianach, krępując się opowiedzieć o nim znajomym. W takiej sytuacji najlepiej byłoby otwarcie notesu z numerami telefonów i tego aktualnego, i tego którego używaliśmy kilka lat temu i obdzwonienie wszystkich znajomych z informacją: „Szukam pracy. Proszę mnie poinformować, gdyby usłyszał pan/pani o czymś odpowiednim dla mnie” Bardzo ważne jest, aby nie prosić nikogo o załatwienie pracy, tylko o poinformowanie o ewentualnej ofercie, jeśli taka się pojawi.

5 URUCHOMIENIE ZNAJOMOŚCI
Pracodawcy znacznie chętniej zatrudniają osobę z polecenia niż kandydata, o którym nic nie wiedzą. Po pierwsze opierają się na pozytywnej opinii o nim, przedstawionej przez kogoś, komu ufają. Po drugie wierzą, że polecana osoba naprawdę ma kwalifikacje, które są dla nich istotne. Po trzecie mają możliwość dowiedzieć się z wiarygodnego źródła o ważnych dla nich cechach osobowościowych.

6 URUCHOMIENIE ZNAJOMOŚCI
Jak najwięcej osób powinno wiedzieć, że nie masz pracy. One bardzo często decydują o powodzeniu. Dobrze jest poświęcić trochę czasu i wysiłku na stworzenie sieci kontaktów, która będzie pomocna w docieraniu do pracodawców. Szacuje się, że około 66% - 85% wszystkich ofert pracy znajduje się na tzw. ukrytym rynku pracy. Są to oferty, o których nie dowiesz się z ogłoszeń. Stanowiska te zostają obsadzone przez ludzi, którzy dowiedzieli się o nich dzięki swojej sieci kontaktów.

7 2. PRASA, RADIO, TELEWIZJA Ogłoszenia prasowe są jedną z najbardziej dostępnych form poszukiwania pracy. Pilnie czytaj ogłoszenia o poszukiwanych pracownikach. Jeśli nawet nie dostaniesz dzięki nim pracy, zdobędziesz spora wiedzę o firmach poszukujących pracowników i o wymaganiach stawianych na poszczególnych stanowiskach. Wiedza ta przyda ci się podczas rozmowy z pracodawcą. Jakich ogłoszeń unikać: atrakcyjne oferty pracy za granicą, super oferty z wysokimi zarobkami, prace chałupnicze, gdzie najpierw trzeba zainwestować, praca w firmie, która nie podaje kompletnych danych, itp.

8 PRASA, RADIO, TELEWIZJA W lokalnych stacjach radiowych czy telewizyjnych często nadawane są audycje gdzie pracodawcy oferują wolne miejsca pracy. Również telewizja kablowa dysponuje ogłoszeniami z ofertami pracy.

9 3. WŁASNA OFERTA PRACY Przygotowaną przez siebie ofertę pracy możesz: - umieścić w gazecie (lokalnej, regionalnej, ogólnopolskiej, branżowej) - najlepiej w ramce; bardziej rzuca się w oczy; - wywiesić ją w Powiatowym Urzędzie Pracy; - umieścić ją na tablicy ogłoszeń lub gablocie „na mieście”; - umieścić ją w innych miejscach, do których przychodzą pracodawcy (oczywiście wcześniej zapytać o zgodę właściciela obiektu lub szefa firmy) - urząd skarbowy, ZUS, zakłady pracy; - umieścić ogłoszenia w lokalnych radiu, TV, telewizji kablowej; - złożyć ją bezpośrednio u pracodawcy (pocztą lub osobiście).

10 4. BEZPOŚREDNIO U PRACODAWCY
Doradcy personalni twierdzą, że dobrą metodą poszukiwania pracy jest przyjście do pracodawcy, najlepiej z własnym konkretnym pomysłem. Można spróbować bezpośrednio skontaktować się z pracodawcą-bez pośrednictwa innych osób lub wcześniejszej rozmowy przez telefon. Jeśli spotkanie nie dojdzie do skutku można przesłać lub list z dokumentami aplikacyjnymi. Wcześniej jednak należy się zastanowić: co mam do zaoferowania, gdzie mogłabym/ mógłbym wykorzystać swoje umiejętności, jak to mogę osiągnąć.

11 BEZPOŚREDNIO U PRACODAWCY
Wybierz firmy, w których chciałbyś pracować zdobądź jak najwięcej informacji, zarówno o tych firmach, jak również, o stanowiskach o które się ubiegasz. Takie informacje możesz wykorzystać podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Odwiedzając pracodawcę należy rozmawiać o możliwych, potencjalnych miejscach pracy, a nie pytać czy jest jakakolwiek praca na teraz. Należy zostawić dokumenty aplikacyjne i przedstawić swoją ofertę pracy wraz z posiadanymi umiejętnościami i kwalifikacjami zawodowymi.

12 5. ROZMOWA TELEFONICZNA W celu nawiązania kontaktu z pracodawcą można również wykorzystać telefon. To bardzo tani i szybki sposób umówienia się na rozmowę. Do firmy warto dzwonić: gdy chcesz odpowiedzieć na ogłoszenie (z gazety, gabloty, radia itd.) lub sprawdzić przypuszczenie o możliwości znalezienia pracy. Aby rozmowa przyniosła oczekiwany skutek należy dobrze przygotować się do niej: dzwonić do konkretnej osoby (imię i nazwisko, stanowisko),przedstawić siebie oraz powód telefonu, podać informacje o swoich kwalifikacjach, mocnych stronach, umiejętnościach, mieć pod ręką przygotowany wcześniej życiorys, postarać się umówić się na spotkanie, podczas rozmowy notować (należy wcześniej przygotować kartkę i długopis).

13 6. INTERNET Znajdziesz wiele stron z ogłoszeniami o pracę. Powstają tzw. Wortale, czyli strony poświęcone tylko pracy – np. www. megapraca.pl

14 7. AGECJE POŚREDNICTWA PRACY
Agencje takie działają najczęściej w większych miastach, posiadając rozbudowaną bazę danych z szerokim zakresem ofert pracy. Pracujący w nich „łowcy głów” dokładnie śledzą rynek pracy. Posiadają kontakt z pracodawcami, dzięki czemu mogą dostarczyć wiele potrzebnych informacji na temat konkretnych wymagań firm. Przykładowe firmy: Acces Doradztwo, Poznań Adecco Poland, Warszawa Bank Kadr Test, Kraków DBM, Łódź FPL Consultant, Łódź HRK, Warszawa

15 8. TARGI PRACY Targi Pracy organizowane są przez Biura Karier Wyższych Uczelni, Urzędy Pracy, organizacje pozarządowe (Fundacje, Stowarzyszenia), organizacje pracodawców (Izby Handlowe, Forum Pracodawców). Zwykle odbywają się one dwa razy do roku- na wiosnę oraz na jesień. Zasada funkcjonowania Targów Pracy jest taka sama jak wszelkich innych targów handlowych. Cel jest również podobny- zawarcie jak największej liczby kontraktów satysfakcjonujących obie strony: wystawcę i klienta. Wystawcy, w tym wypadku pracodawcy, mają na Targach swoje stoiska, gdzie prezentują swoją firmę. Można dowiedzieć się co firma robi (produkuje, świadczy usługi , handluje), ile osób zatrudnia, w jakich zawodach, kogo potrzebuje już teraz, a kogo za jakiś czas, jakie są plany rozwoju firmy, itd. Często zdarza się, że wystawiające się na Targach firmy nie mają potrzeby zatrudnienia nowych osób w danej chwili, ale na wszelki wypadek tworzą sobie tzw. rezerwę kadrową- tzn. szukają osób, które zatrudnią w przyszłości.

16 9. WOLONTARIAT Wolontariat to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Według Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych. Instytucje te nie mogą korzystać z pracy wolontariuszy przy prowadzonej działalności gospodarczej, czego wprost zakazuje ustawa.

17 WOLONTARIAT Określenie bezpłatna nie oznacza bezinteresowna, lecz bez wynagrodzenia materialnego. W rzeczywistości wolontariusz uzyskuje liczne korzyści niematerialne: satysfakcję, spełnienie swoich motywacji (poczucie sensu, uznanie ze strony innych, podwyższenie samooceny itd.), zyskuje nowych przyjaciół i znajomych, zdobywa wiedzę, doświadczenie i nowe umiejętności, a w związku z tym i lepszą pozycję na rynku pracy. Określenie wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko- przyjacielskie oznacza, że nie każda praca na rzecz innych jest wolontariatem. Np. pomoc własnej babci wolontariatem nie jest, natomiast pomoc starszej osobie w pobliskim hospicjum czy domu pomocy społecznej - jest.

18 10. POWIATOWY URZĄD PRACY Głównym celem urzędów pracy jest udzielenie pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w jej znalezieniu oraz pracodawcom w znajdowaniu odpowiednich pracowników. Oferta usług świadczonych przez urzędy pracy to: Pośrednictwo pracy, Poradnictwo zawodowe, Klub pracy, Szkolenia, Pożyczki, Prace interwencyjne, Roboty publiczne, Programy specjalne, EURES - program międzynarodowego pośrednictwa pracy, który umożliwia poszukiwanie pracy poza terenem własnego kraju oraz ułatwia swobodny przepływ informacji dotyczących miejsc pracy w Europie.

19 11. OFERTA BIURA KARIER Biura te są pośrednikiem miedzy absolwentami szkół wyższych i rynkiem pracy. Zbierają informacje o aktualnych wymaganiach i potrzebach potencjalnych pracodawców i przekazują je studentom oraz absolwentom. Kto korzysta z usług Biur Karier: studenci i absolwenci, którzy chcą uzyskać poradę zawodową i informacje o rynku pracy oraz pracodawcy poszukujący najodpowiedniejszych kandydatów na praktyki, staże i wolne miejsca pracy. Celem Biur Karier jest służyć informacją, rada i pomocą studentom oraz absolwentom wyższych uczelni w skutecznym przejściu z okresu nauki do etapu poszukiwania zatrudnienia, a następnie efektywnym funkcjonowaniu na współczesnym rynku pracy.


Pobierz ppt "METODY AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google