Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Trybunał Konstytucyjny - uzgodnienie wyroku Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Joanna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Trybunał Konstytucyjny - uzgodnienie wyroku Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Joanna."— Zapis prezentacji:

1 Trybunał Konstytucyjny - uzgodnienie wyroku Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Joanna Knapińska Rządowe Centrum Legislacji

2 Czy:  art. 21 ustawy i  art. 44 ust. 3 ustawy są zgodne z art. 51 ust. 2 i ust. 4 Konstytucji RP? Ustawa z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego

3 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 listopada 2002 r. SK 40/01  Art. 21 ustawy z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego jest zgodny z art. 51 ust. 2 i ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.  Art. 44 ust. 3 ustawy jest zgodny z art. 51 ust. 2 i ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Argumenty Trybunału Konstytucyjnego  Dane składające się na stan cywilny jednej osoby mogą wpływać na skuteczność praw innych osób. Stanowią trwały element stanu cywilnego dziecka, rozumianego jako zawierającego pełen rejestr zdarzeń, które kształtowały sytuację prawno-rodzinną danego podmiotu, ze wszystkim konsekwencjami w zakresie filiacji, nazwiska, władzy rodzicielskiej, obowiązku alimentacyjnego, stosunku pokrewieństwa z innymi członkami rodziny.  Akta stanu cywilnego stanowią wyłączny dowód zdarzeń w nich stwierdzonych oraz umożliwiają identyfikację osoby fizycznej, a zatem konieczne jest dbanie o zapewnienie zasady zupełności i prawdy obiektywnej tych aktów. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Argumenty Trybunału Konstytucyjnego cd.  Niezgodność z prawdą odnosi do tzw. danych podstawowych, a nie do wszystkich zdarzeń, co do których nastąpiło po sporządzeniu aktu ustalenie niezgodności ze stanem faktycznym.  N ie można tworzyć sytuacji, w której w tym dokumencie urzędowym w ogóle przestanie istnieć informacja o tym, że w określonym czasie za ojca uznawano mężczyznę, którego ojcostwo później zostało zaprzeczone.  Akty ujawniają zdarzenia kształtujące stan cywilny człowieka w czasie a nie jedynie w określonym momencie życia. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Argumenty Trybunału Konstytucyjnego cd.  Rejestracja faktu ojcostwa męża matki, wynikająca z ustalonego mechanizmu domniemania ojcostwa, nie może być traktowana jako rejestracja informacji nieprawdziwych w odniesieniu do stanu z przeszłości, w którym domniemanie to tworzyło w pełni ważną i skuteczną podstawę ukształtowania więzi prawnych pomiędzy dzieckiem a mężem matki. W momencie dokonywania odpowiedniego wpisu w aktach urodzenia dziecka domniemanie to istniało i stanowiło podstawę kształtowania stanu cywilnego dziecka.  Chodzi o ustalenie stanu cywilnego nie rodziców, lecz dziecka, a zatem to jego interesy muszą być brane pod uwagę w pierwszej kolejności. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Dziękuję za uwagę Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Trybunał Konstytucyjny - uzgodnienie wyroku Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Joanna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google