Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program pomiaru systemu SAP SAP Web AS 6.20 Krótki Przewodnik Pomiaru Systemu SAP (SAP System Measurement)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program pomiaru systemu SAP SAP Web AS 6.20 Krótki Przewodnik Pomiaru Systemu SAP (SAP System Measurement)"— Zapis prezentacji:

1 Program pomiaru systemu SAP SAP Web AS 6.20 Krótki Przewodnik Pomiaru Systemu SAP (SAP System Measurement)

2 Treść Uruchomienie programu pomiaru systemu Ustawienia System Data (Dane Systemowe) Client (Mandanty) Price Lists (Cennik) User Types (Typy uytkowników) Addresses ( Dane kontaktowe) Rozpoczęcie klasyfikacji użytkownika Klasyfikacja użytkownika za pomocą: Mass Change (Zmiany zbiorcze) Price List Migration (Migracja cenników) Klasyfikacja użytkowników testowych Klasyfikcja użytkowników Wielomandantowych/-systemowych (Multiclient/-system Users) Przeprowadzenie pomiaru systemu

3 Rozpoczęcie pomiaru systemu Zaloguj się do systemu SAP Uruchom transakcje USMM

4 Ustawienia Dane systemowe Sprawdź dane systemowe Jeśli w systemie jeden mandant jest określony jako produktywny, automatycznie system zostaje określony jako produktywny i nie może zostać to zmienione manualnie

5 Ustawienia Mandanty Sprawdź mandanty wykluczone z pomiaru systemu W systemie standardowym mandanty 000 i 066 nie są dostępne. Należy uwzględnić wszystkie mandanty istotne dla pomiaru.

6 Ustawienia Cennik Wybierz odpowiedni cennik: Aktywuj odpowiedni cennik zgodnie z kontraktem na oprogramowanie W systemie wyświetlone zostaną typy użytkowników uwzględnionych w kontrakcie dla odpowiedniego cennika.

7 Ustawienia Typy użytkowników Określ typy użytkowników Wymagani użytkownicy muszą być aktywowani, tak aby zostali wyświetleni w liście użytkownika Starsze typy użytkowników mogą zostać deaktywowane

8 Ustawienia Dane kontaktowe Wprowadź Nazwisko i adres nadawcy Odbiorca pomiaru (SAP) Numer faksu

9 Przeprowadzenie klasyfikacji użytkownika Otwórz listę użytkowników (User list) Wprowadź numer mandantu, w którym obecnie jesteś zalogowany Użytkownicy mogą być tylko sklasyfikowani w bieżącym mandancie Wykonaj (Execute)

10 Przeprowadzenie klasyfikacji użytkownika Klasyfikacja użytkowników Zaznacz i sklasyfikuj wybranych użytkowników Pojedyńczo albo Kilku użytkowników za jednym razem Wybierz użytkownika kontraktowego znajdującego się w wyświetlonej poniżej liście Sklasyfikuj wszystkich użytkowników zgodnie z ich typem użytkownika kontraktowego

11 Klasyfikacja użytkownika za pomocą Mass change (zmiany zbiorcze) Mass Change Otwórz Environment  Mass Change

12 Klasyfikacja użytkownika za pomocą Mass change (zmiany zbiorcze) Klasyfikacja użytkowników, którzy nie zostali jeszcze sklasyfikowani ( Classify Non- Maintained Users) Żeby sklasyfikować użytkowników, którzy nie zostali sklasyfikowani od razu Wybierz nowy rodzaj użytkownika znajdującego się w wyświetlonym oknie poniżej

13 Klasyfikacja użytkownika za pomocą Mass change (zmiany zbiorcze) Zmiana starej klasyfikacji (Change Old Classification) Wybierz starego użytkownika z wyświetlonego poniżej okna Wybierz nowego użytkownika z wyświetlonego poniżej okna

14 Klasyfikacja użytkownika za pomocą Price List Migration (migracja cenników) Migracja cennika Po zmianie cennika, należy przeprowadzić migrację użytkowników zgodnie z ich typem uwzględnionym w kontrakcie Otwórz menu Environment  Migration of Price Lists

15 Klasyfikacja użytkownika za pomocą Price List Migration (migracja cenników) Migracja typów użytkownika Wybierz nowy typ użytkownika dla starego typu w wyświetlonym oknie poniżej Execute migration ( Wykonaj migrację)

16 Klasyfikacja użytkowników testowych Wszyscy techniczni użytkownicy mogą być sklasyfikowani jako użytkownicy testowi, ID 91 Użytkownikami technicznymi są: Użytkownicy systemowi (System users) Użytkownicy serwisowi (Service users) Użytkownicy referencyjni (Reference users) Użytkownicy komunikacyjni (Communication users) Użytkownicy SAP np. SAP*, DDIC etc. Wiecej informacji znajduje się w Przewodniku Systemu Pomiaru, wersja 7.00 na stronie 36-tej

17 Klasyfikacja użytkowników wielomandantowych Każdy użytkownik potrzebuje tylko jednej licencji Jeśli użytkownik został utworzony w wielu mandantach bądź systemach, może zostać sklasyfikowany jako użytkownik wielomandantowy/-systemowy Główny (podlegający opłacie) użytkownik musi być sklasyfikowany w systemie produktywnym Więcej informacji znajduje się w Przewodniku Pomiaru Systemu SAP, wersja 7.0, strona 35-ta System ZX2 Użytkownik „SMITH“ Użytkownik wielomandantowy/- systemowy System TST Użytkownik „SMITH“ Użytkownik wielomandantowy/- systemowy System PR1 Użytkownik „SMITH“ Użytkownik Profesjonalny

18 Klasyfikacja użytkowników wielomandantowych Wybierz użytkownika i wprowadź użytkownika kontraktowego, ID 11 Wprowadź ID systemu, numer mandantu oraz ID użytkownika, żeby odwołać się do użytkownika podlegającego opłacie w innym mandancie/systemie Opcja zmiany zbiorcze i migracja cenników nie jest dostępna dla użytkowników wielomandantowych

19 Przeprowadzenie pomiaru systemu 1.Rozpocznij nowy pomiar systemu 2.Wyświetl wyniki pomiaru w podsumowaniu 3.Prześlij wyniki pomiaru drogą online bezpośrednio do SAP 1.2.3.


Pobierz ppt "Program pomiaru systemu SAP SAP Web AS 6.20 Krótki Przewodnik Pomiaru Systemu SAP (SAP System Measurement)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google