Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SMARTEAM Opracował: Dr inż. Jacek Habel. Architektura systemu PDM SMARTEAM.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SMARTEAM Opracował: Dr inż. Jacek Habel. Architektura systemu PDM SMARTEAM."— Zapis prezentacji:

1 SMARTEAM Opracował: Dr inż. Jacek Habel

2 Architektura systemu PDM SMARTEAM

3 Modułowa budowa ST:

4 Moduł SMARTEAM Foundation Moduł Foundation jest jądrem systemu SMARTEAM zarządzającym podstawowymi procesami systemu oraz pośredniczącym w wymianie danych między pozostałymi modułami systemu a bazą danych i folderami Vault.

5 Moduł SMARTEAM Editor Moduł Editor spełnia swoje funkcje jako narzędzie administracyjne do konfiguracji systemu SMARTEAM oraz jako podstawowe narzędzie użytkownika do wymiany informacji z bazą danych.

6 Moduł SMARTEAM Workflow Narzędzia modułu Workflow pozwalają na zamodelowanie skomplikowanych procesów przepływu informacji w przedsiębiorstwie

7 Zakres implementacji systemu

8 Dostosowanie środowiska informatycznego firmy

9 Rozproszone środowisko pracy w SMARTEAM SMARTEAM jest to system klasy PDM (Product Data Management) zarządzający dokumentacją związaną z cyklem życia produktu w przedsiębiorstwie rozproszonym, koordynujący działania oraz czynności zespołów i pracowników.

10 Moduły SMARTEAM Narzędzia służące do konfiguracji systemu SMARTEAM a)Data Model Designer – modelowanie struktury danych, b)Database Connection Manager – konfigurowanie połączenia z bazą danych, c)User Maintenance – zarządzanie użytkownikami systemu, d)Flow Chart Designer – modelowanie grafów przepływu danych, e)Sequence Designer – definiowanie automatycznego indeksowania obiektów bazy danych, f)Form Designer – projektowanie formularzy, g)Default Values – definiowanie domyślnych wartości obiektów bazy danych.

11 LUM Schemat wykrywania oraz pobierania licencji przez SMATEAM Editor

12 Cykl życia dokumentu i nadzór na wersjami

13 Operacje związane z cyklem życia dokumentu New – utworzenie nowego obiektu. Check In - zmiana stanu obiektu na Checked In. Jeśli obiekt reprezentowany jest przez plik to przenoszony jest wtedy do sieciowego folderu Vault Checked In. W tym folderze plik jest dostępny do odczytu przez uprawnionych do tego użytkowników. Check Out – zmiana stanu obiektu na Checked Out. Jeśli obiekt reprezentowany jest przez plik to za pomocą tej operacji kopiowany jest na dysk lokalny użytkownika z celu modyfikacji. Release – zmiana stanu obiektu na Released. Za pomocą tej operacji obiekt przenoszony jest do folderu sieciowego Vault Released. W tym folderze obiekt znajduje się w jego ostatecznej wersji i zabezpieczony jest przed dalszymi modyfikacjami. New Release – za pomocą tej operacji tworzona jest kopia obiektu znajdującego w stanie Released. Kopia ta może na nowo podlegać modyfikacjom i opatrzona zostaje symbolem nowego wydania. Obsolete – zmiana stanu obiektu na Obsolete. Za pomocą tej operacji obiekt przenoszony jest do folderu Vault Obsolete gdzie znajdują się obiekty nie biorące już udziału w przepływie dokumentów.

14 Konfiguracja Vaults

15

16 Moduł Flowchart Designer

17 W module Flowchart Designer definiujemy ścieżkę przepływu dokumentów w procesie oraz zadania jakie muszą być wykonane na każdym etapie Węzeł Node – jest to krok w procesie w którym definiujemy docelowych użytkowników lub grupy a także zadania jaki muszą zostać wykonane w tym kroku Łączniki Connectors – definiują ścieżkę po której poruszają się dokumenty

18 Przy tworzeniu grafu przepływu Flowchart posługujemy się: Węzami Nodes Łącznikami Connectors Węzłami rozsyłającymi informacje Distiribution Nodes Węzeł zawierający podgrafy Container Node Etykietami Labels Moduł Flowchart Designer

19 Pusty graf zawiera węzeł startu Start Node i węzeł końca procesu End Node. Edytujemy go dodając kolejne węzły i łączniki. Moduł Flowchart Designer

20 W węzłach ustalamy adresatów wiadomości. Moduł Flowchart Designer

21 W węzłach ustalamy także zadania Tasks dla pracowników. Moduł Flowchart Designer

22 Zadania możemy definiować samodzielnie lub korzystać z gotowych. Moduł Flowchart Designer

23 Definiujemy rodzaje łączników Moduł Flowchart Designer

24 Dołączamy graf do istniejącego procesu Moduł Flowchart Designer

25 Uruchamiamy gotowy proces w SMARTEAM Editor Moduł Flowchart Designer

26 Obsługa Użytkowników User Maintenance Praca z modułem User Maintenance Grupy i role użytkowników Tworzenie grup użytkowników SMARTEAM Groups Tworzenie ról użytkowników SMARTEAM Roles Tworzenie użytkowników SMARTEAM Users Przydzielanie praw do użytkowników, grup oraz ról Zmiana hasła

27 Praca z modułem User Maintenance Moduł User Maintenance pozwala na konfigurowanie kont użytkowników SMARTEAM oraz definiowanie praw dostępu. Moduł User Maintenance można uruchomić zarówno z programu SMARTEAM jak i z menu start systemu

28 Grupy i role użytkowników Każdy użytkownik może uruchomić moduł User Maintenance jednak aby mieć możliwość zarządzania wszystkimi kontami należy zalogować się na prawach administratora, w przeciwnym przypadku można zmienić tylko swoje hasło dostępu do SMARTEAM

29 Grupy i role użytkowników Users Użytkownicy -definiowanie użytkowników Group Grupy - definiowanie grup użytkowników Roles Role - definiowanie roli poszczególnych użytkowników Hasło Password - ustawienie hasła dostępu Prawa Dostepu Authorization -ustawianie praw dostępu dla grup, ról oraz poszczególnych użytkowników

30 Grupy i role użytkowników Prawa użytkowników mogą być nadane: – indywidualnie dla każdego użytkownika – przez nadanie praw grupie użytkowników – przez nadanie praw rolom jakie mogą pełnić użytkownicy Prawa te dotyczą klas obiektów, stanów obiektów oraz operacji systemowych wykonywanych na obiektach

31 Grupy i role użytkowników Dodawanie nowych i modyfikacja grup użytkowników

32 Grupy i role użytkowników Dodawanie nowych i modyfikacja ról

33 Grupy i role użytkowników W opcji users tworzymy konta użytkowników i zarządzamy nimi. Na tym etapie przydzielamy użytkowników do poszczególnych grup i ról

34 Users – atrybuty General Głównymi atrybutami podawanymi przy definiowaniu użytkownika są: login, hasło, imię i nazwisko, nr. telefonu, e-mail itp.

35 Users – atrybuty Advanced W zakładce advanced możemy blokować użytkowników, ustalać datę przymusowej zmiany hasła oraz sposób jego szyfrowania

36 Nadawanie praw użytkownikom użytkownicy, grupy i role klasy prawa i funkcje przypisane wybranym klasom

37 Nadawanie praw użytkownikom po zaznaczeniu opcji Show Inherited Authorization na czerwono oznaczone są prawa dziedziczone z wyższych klas

38 Nadawanie praw użytkownikom Administrative functions – daje użytkownikowi dostęp do wszystkich funkcji administratora Full Authorization - nadaje użytkownikowi pełne prawa dostępu do danej klasy Clear Authorization – Usuwa wszystkie prawa użytkownikowi

39 SMARTEAM Integracja z systemem Catia Narzędzia SMARTEAM pozwalają na bezpośrednie dodawanie produktów wygenerowanych w systemie Catia do bazy danych SMARTEAM

40 SMARTEAM Integracja z systemem Catia

41

42

43

44

45

46 SMARTEAM Integracja z MS Office Narzędzia systemu SMARTEAM pozwalają dołączanie dokumentów bezpośrednio ze środowiska MS Office

47 SMARTEAM Integracja z MS Office

48

49 Symulacja przykładowego procesu

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71 SMARTEAM KONIEC


Pobierz ppt "SMARTEAM Opracował: Dr inż. Jacek Habel. Architektura systemu PDM SMARTEAM."

Podobne prezentacje


Reklamy Google