Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Janusza Korczaka Giżycku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowa nr 7 im. Janusza Korczaka Giżycku"— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Podstawowa nr 7 im. Janusza Korczaka Giżycku
EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS REGIONINĖS PLĖTROS FONDAS VEIKLŪS KAIMYNAI Szkoła Podstawowa nr 7 im. Janusza Korczaka Giżycku

2 W szkole w 33 oddziałach uczy się 830 uczniów
W szkole w 33 oddziałach uczy się 830 uczniów. Pracuje 63 nauczycieli oraz 16 pracowników administracji i obsługi. oddziały przedszkolne – 70 uczniów klasy I – III – 391 uczniów klasy IV – VI – 369 uczniów Mamy 4 klasy sportowe I b klasa sportowa o profilu taniec towarzyski

3 IV b, V b i VI b klasy sportowe o profilu łyżwiarskim

4 Współpraca z rodzicami
Współpraca z rodzicami

5 Spotkania wychowawców z rodzicami
W ciągu roku szkolnego organizowanych jest 6 spotkań wychowawców z rodzicami wrzesień Zapoznanie rodziców (prawnych opiekunów) z: - organizacją pracy szkoły w nowym roku szkolnym; - kalendarzem szkolnym, kalendarzem uroczystości i imprez; - przepisami prawa szkolnego. Angażowanie rodziców do pracy w klasowych radach rodziców i Radzie Rodziców. Przekazanie informacji na temat realizacji: - zajęć pozalekcyjnych prowadzonych przez nauczycieli - pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

6 październik Informacja o osiągnięciach uczniów. Pedagogizacja rodziców. grudzień Powiadomienie rodziców o przewidywanych semestralnych ocenach z poszczególnych edukacji i zachowania. styczeń Klasyfikacja uczniów i podsumowanie pracy szkoły za I półrocze. Informacja na temat sprawdzianu próbnego w klasach szóstych. Pogadanka na temat zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa podczas ferii.

7 marzec Informacja o: - postępach edukacyjnych uczniów w kl. I-VI, - wynikach sprawdzianu próbnego - organizacji sprawdzianu zewnętrznego w klasach VI. Pedagogizacja rodziców. maj Powiadomienie o przewidywanych rocznych ocenach z poszczególnych edukacji i zachowania. Pogadanka na temat zapewnienia bezpieczeństwa dzieci podczas wakacji. Tematykę pedagogizacji nauczyciele dostosowują do sytuacji panującej w klasie i oczekiwań rodziców.

8 Spotkania indywidualne nauczycieli z rodzicami
Frekwencja na spotkaniach z rodzicami w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 Klasa I II III IV V VI frekwencja 74 % 84 % 67 % 75 % 78 % 71 % Spotkania indywidualne nauczycieli z rodzicami Aby umożliwić kontakt rodzicom, każdy nauczyciel pełni zgodnie z harmonogramem raz w tygodniu piętnastominutowy dyżur. W I semestrze roku szkolnego 2013/2014 odbyło się 428 takich spotkań.

9 Pedagog, logopeda i pielęgniarka szkolna zapraszają rodziców na cykliczne spotkania.
Tematyka spotkań obejmuje następujące zagadnienia: spotkania z pedagogiem - w klasach pierwszych i czwartych „Przyczyny trudności w nauce i możliwości pomocy” „Adaptacja w środowisku szkolnym” „Przyczyny niepowodzeń szkolnych wynikających z trudności w czytaniu i pisaniu – możliwości pomocy” - w klasach szóstych „Jak pomóc dziecku odnaleźć się w środowisku rówieśniczym?”. Pedagog szkolny systematycznie raz w tygodniu organizuje zajęcia „Szkoły dla Rodziców” wg programu „Jak mówić, żeby dzieci słuchały, jak słuchać, żeby dzieci mówiły”

10 spotkania z logopedą „Wpływ wad wymowy na trudności dziecka w nauce” „Wady wymowy – profilaktyka i terapia” „Pomoc logopedyczna uczniom SP 7” spotkania z pielęgniarką szkolną Badania bilansowe uczniów klas I i IV Problemy zdrowotne Odżywianie Profilaktyka fluorkowa

11 Wydajemy „Biuletyn dla Rodziców”.
Znajdują się w nim informacje dyrekcji, pedagoga szkolnego, wiadomości z życia szkoły i o sukcesach uczniów oraz „pedagogiczne refleksje” - pedagogizacje rodziców przygotowywane przez nauczycieli. Informator rozprowadzany jest przez uczniów podczas spotkań z rodzicami. Prowadzimy stronę internetową szkoły Wykorzystując stronę internetową, przekazujemy rodzicom informacje na temat: - wydarzeń z życia szkoły, - sukcesów uczniów, - konkursów i zawodów.

12 Angażujemy rodziców do udziału w:
wycieczkach klasowych uroczystościach szkolnych i klasowych: - ślubowanie, andrzejki, mikołajki - zabawa karnawałowa - Dzień Babci i Dziadka - Dzień Rodziny - Dzień Dziecka

13 życie szkoły poprzez pomoc w organizowanie imprez

14 Organizujemy: Piknik Rodzinny, w którym uczniowie wraz ze swymi wychowawcami i rodzinami wesoło spędzają czas. Szkolny Festiwal Talentów prezentacja umiejętności: - aktorskich, - tanecznych, - muzycznych, - plastycznych, - sportowych.

15 Nauczyciele zapraszają rodziców do uczestniczenia w zajęciach otwartych:
dla rodziców dzieci z grup przedszkolnych „Idę do szkoły!” dla rodziców dzieci z klas I „Co już umiemy?”

16 Zajęcia otwarte w klasach sportowych, 
Zawody sportowe w klasach I-III pt. „Mamo, tato, baw się z nami”, Zajęcia logopedyczne, Zajęcia terapeutyczne prowadzone przez pedagoga szkolnego.

17 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Szkoła Podstawowa nr 7 im. Janusza Korczaka Giżycku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google