Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biblio-teka Lekcja o Biblii dla dzieci 9 – 12 lat

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biblio-teka Lekcja o Biblii dla dzieci 9 – 12 lat"— Zapis prezentacji:

1 Biblio-teka Lekcja o Biblii dla dzieci 9 – 12 lat
Prawda Biblijna: Biblia to Boże Słowa dane ludziom, aby wiedzieli jak żyć i czego Bóg od nich oczekuje. Werset biblijny: 2 Tym. 3:16-17 ”Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.” Cele: Uczeń potrafi odszukać w Biblii odpowiednie księgi i wersety. Uczeń potrafi wskazać i wyjaśnić cztery elementy pożyteczności Pisma Świętego. Wykona pracę plastyczną w której stworzy własną bibliotekę ksiąg Pisma Świętego. Wymieni ciekawostek związanych z powstaniem Biblii.

2 Biblioteka * Co to jest biblioteka? * Po co idziemy do biblioteki?
* O czym trzeba wiedzieć, aby szybko znaleźć szukaną książkę? Opisane działy (półki) Zahaczyć; Karty biblioteczne Katalog * Po co wypożyczamy książki?

3 Biblia = biblio-teka Jest to słowo z języka greckiego i znaczy
Połącz ze słowem BIBLIA inne wyrazy, jeśli słyszałeś o takich książkach. BIBLIA LEKÓW INFORMATYKA PISMO ŚWIĘTE GRZYBÓW Biblia = biblio-teka * Co znaczy słowo „biblia”? Jest to słowo z języka greckiego i znaczy „księgi”

4 Biblia Pismo Święte Zajrzeć: Dlaczego powinniśmy czytać Biblię?

5 do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości,
2 Tymoteusza 3:16 – 17  Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.

6 Tablice kamienne Czy takie tablice otrzymał Mojżesz? Co na nich było napisane? Gdzie przechowywano tablice z przykazaniami?

7 Zanim Biblia została napisana
dzieci słuchały opowieści biblijnych przy ognisku

8 Jak powstała Biblia? Bóg natchnienie człowiek
Chciał aby ludzie Go poznali i dowiedzieli się, że przygotował dla nich drogę zbawienia Bóg Duch Święty podpowiadał człowiekowi, co powinien napisać natchnienie człowiek Wybrani przez Boga ludzie, którzy spisywali Jego Słowo

9 Biblia - to zbiór 66 ksiąg Stary Testament liczy 39 ksiąg
Pisało ją ok. 40 autorów Stary Testament liczy 39 ksiąg Co do Starego Testamentu liczba ksiąg różni się, czasem jest ich 39, a czasem 45. Wynika to stąd, że Żydzi w Jerozolimie już w 1 wieku ne. ustalili na synodzie rabinów w Jamni liczbę 39 ksiąg, jako Pisma Święte, ponieważ przyjęli, że Księga Malachiasza zapowiadająca następnego proroka – Jana Chrzciciela, jest ostatnią księgą Starego Testamentu napisaną ok. 400 lat pne. Księgi dodane przez Żydów Aleksandryjskich do Septuaginty (tłumaczenie greckie) zostały napisane między 200 r pne a 200 r ne. Są to księgi Judyty, Tobiasza, 1 i 2 Machabejska, Mądrości, Syracha, Barucha, oraz 3 rozdziały w ks. Daniela (modlitwa 3 młodzieńców, o Zuzannie, o wężu). Dodanie tych ksiąg przez Kościół Katolicki nastąpiło w 1546 r. ne. na soborze trydenckim. Księgi te nazywamy Apokryfami (z grec. apocryphos - ks. Ukryte sekretne, okultystyczne) pseudoepigrafami lub deuterokanonicznymi. Pisany przez ok lat Nowy Testament liczy 27 ksiąg Pisany przez ok. 50 lat

10 Stary Testament Razem: 5 + 12 + 5 + 17 = 39 Księgi Prawa – 5
„Wielka Piątka” Księgi Historyczne – 12 „Historia” Księgi Mądrościowe – 5 „Pisma” Księgi Prorockie – 17 „Prorocy” Razem: = 39

11 Nowy Testament Razem: 5 + 21 + 1 = 27 Księgi Historyczne – 5 Ewangelie
i Dzieje Apostolskie Listy - 21 Księga Objawienia Razem: = 27

12 JEST NAPISANE W / POD ADRESEM:
* Jak znaleźć w Biblii to, czego szukam? Spis treści Starego i osobno Nowego Testamentu Odnośnik czyli adres O SKRZYNI ŚWIADECTWA JEST NAPISANE W / POD ADRESEM: 2 Ks. Mojż. 25:10 nazwa księgi numer rozdziału numer wersetu w Starym Testamencie, na stronie 89 (BB)

13 * Jak znaleźć w Biblii to, czego szukam?
numer strony nazwa księgi numer rozdziału księgi nagłówek fragmentu wraz z odnośnikiem O SKRZYNI ŚWIADECTWA JEST NAPISANE W: 2 Mojż. 25:10 numer wersetu w rozdziale Zastanowić się: Czas na ćwiczenia poszukiwania fragmentów za pomocą odnośników / adresów. Po ćwiczeniach podaj dzieciom ciekawostki o Biblii. odnośnik / adres –w którym miejscu Biblii ktoś o tym pisał.

14 Ciekawostki o powsawaniu i historii Biblii

15 ihwhy Jahwe W języku hebraskim brzmi ono:
Biblia została napisana w językach hebrajskim, aramejskim i greckim. Bóg powiedział Mojżeszowi swoje imię. Czy pamiętasz jakie jest imię Boga? Imię Boga to: "Jestem, który Jestem" W języku hebraskim brzmi ono: Jahwe A tak się to imię pisze po hebrajsku ihwhy

16 Adres: 1 Księga Mojżeszowa 1:1-5
Język hebrajski Język polski

17 Kopia listu Pawła do Rzymian
Papirusy Autorzy - ludzie pod natchnieniem Ducha Bożego zapisywali historie biblijne na papirusie i pergaminie Kopia listu Pawła do Rzymian (200 lat po Chrystusie) Najstarszy fragment Ewangelii Jana (100 lat po narodzeniu Jezusa)

18 Co to jest papirus? Papirus rośnie w Egipcie.
Jej długie cienkie łodygi są w środku elastyczne, dlatego rozcinano je na cienkie, długie paski. Paski układano poziomo, a następną warstwę pionowo

19 Później arkusz został przygnieciony,
Aby powstał mocny papier Na gotowym papirusie skryba pisze list

20 Pergamin Zrobiony z koźlej skóry. Pięć ksiąg Mojżeszowych

21 Papirusy i pergaminy Przechowywano w Glinianych dzbanach I chowano w grotach skalnych Takie ukryte zwoje zostały odnalezione W połowie XX wieku W Qumran.

22 Żydzi do tej pory przechowują pergaminy w specjalnych skrzynkach
i chowają w szafie nazywanej ARKĄ (Aron ha-kodesz)

23 Apostoł Paweł tak właśnie mógł pisać swoje listy

24 Hieronim tłumaczył Biblię z greckiego
i hebrajskiego języka na łaciński w grocie w Betlejem Potem mnisi przepisywali Biblię. To trwało bardzo długo, nawet wiele lat. Biblia była bardzo, bardzo droga i tylko bogaci ludzie mogli kupić ją dla siebie.

25 Ta Biblia jest w języku chińskim
Potem wynaleziono druk i nowe Biblie powstawały szybciej Dzisiaj Biblia jest wydana i przetłumaczona na ok języków. Ta Biblia jest w języku chińskim

26 My korzystamy dzisiaj z Biblii przetłumaczonej na język polski
Najczęściej jest to Biblia Warszawska (wydana przez Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne) lub Biblia Tysiąclecia (wydana przez wydawnictwo Pallotinum) Inne tłumaczenia: * Biblia Gdańska * Biblia Warszawsko – Praska

27 Biblia Tysiąclecia ma o 7 ksiąg
i 2 rozdziały więcej niż Biblia Warszawska Są to: Księga Judyty Ksiega Tobiasza Księga Mądrości Salomona Księga Mądrości Syracha Księga Barucha 1 Księga Machabejska 2 Księga Machabejska 13 i 14 rozdział Księgi Daniela Nie było ich w Biblii Hebrajskiej. Zostały napisane znacznie później, między 200 r pne a 200 ne Nie były natchnione.

28 Dzisiaj każdy może mieć swoją Biblię – Ty również .
Możesz z niej korzystać, czytać ją i uczyć się jak postępować, aby podobać się Bogu, ponieważ … Wręczenie Biblii na nabożeństwie dzieciom, aby korzystały z nich w czasie Szkółki Biblijnej

29 do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości,
2 Tymoteusza 3:16 – 17  Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.

30 Czy wszyscy ludzie wiedzą już o Bogu? Czy Biblia dotarła wszędzie?

31 Jaki związek mają te liczby z Biblią?
Powtórka Jaki związek mają te liczby z Biblią? 5 1 39 50 4 2 21 2000 17 66 3 12 27 40 1000

32 Wykonanie własnej biblio-teki
ksiąg Pisma Świętego Stary Testament Nowy Testament Zabrać: Ksero szafek i ksiąg biblijnych przygotuj dla każdego dziecka. Dzieci podpisują księgi kolejności, mogą je pomalować, a na koniec wyciąć i wkleić na odpowiednie półki. Poukładaj na pustych półkach księgi Pisma Świętego w kolejności, podpisując każdą z nich

33 Odszukaj w Biblii podane fragmenty.
Ew. Jana 14,2-3 Rzymian 3,23 Ew. Jana 3,16 1 List Jana 1,9 Efezjan 2,8-10


Pobierz ppt "Biblio-teka Lekcja o Biblii dla dzieci 9 – 12 lat"

Podobne prezentacje


Reklamy Google