Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

* Po co idziemy do biblioteki? * O czym trzeba wiedzieć, aby szybko znaleźć szukaną książkę? znaleźć szukaną książkę? Opisane działy (półki) Karty biblioteczne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "* Po co idziemy do biblioteki? * O czym trzeba wiedzieć, aby szybko znaleźć szukaną książkę? znaleźć szukaną książkę? Opisane działy (półki) Karty biblioteczne."— Zapis prezentacji:

1

2

3 * Po co idziemy do biblioteki? * O czym trzeba wiedzieć, aby szybko znaleźć szukaną książkę? znaleźć szukaną książkę? Opisane działy (półki) Karty biblioteczne Katalog * Po co wypożyczamy książki? * Co to jest biblioteka?

4 Połącz ze słowem BIBLIA inne wyrazy, Połącz ze słowem BIBLIA inne wyrazy, jeśli słyszałeś o takich książkach. BIBLIA GRZYBÓW LEKÓW PISMO ŚWIĘTE INFORMATYKA * Co znaczy słowo „biblia”? Biblia = biblio-teka Jest to słowo z języka greckiego i znaczy „księgi”

5 Dlaczego powinniśmy czytać Biblię?

6 2 Tymoteusza 3:16 – 17 Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.

7 Tablice kamienne - Czy takie tablice otrzymał Mojżesz? - Co na nich było napisane? - Gdzie przechowywano tablice z przykazaniami?

8 Zanim Biblia została napisana dzieci słuchały opowieści biblijnych przy ognisku

9 Chciał aby ludzie Go poznali i dowiedzieli się, że przygotował dla nich drogę zbawienia Duch Święty podpowiadał człowiekowi, co powinien napisać Wybrani przez Boga ludzie, którzy spisywali Jego Słowo

10 Pisało ją ok. 40 autorów Pisany przez ok. 1000 lat Pisany przez ok. 50 lat

11 Księgi Prawa – 5 „Wielka Piątka” Księgi Historyczne – 12 „Historia” Księgi Mądrościowe – 5 „Pisma” „Pisma” KsięgiProrockie – 17 Księgi Prorockie – 17 „Prorocy” „Prorocy” Razem: 5 + 12 + 5 + 17 = 39

12 Księgi Historyczne – 5 Ewangelie Ewangelie i Dzieje Apostolskie i Dzieje Apostolskie Listy - 21 Księga Objawienia Razem: 5 + 21 + 1 = 27

13 * Jak znaleźć w Biblii to, czego szukam? O SKRZYNI ŚWIADECTWA JEST NAPISANE W / POD ADRESEM: 2 Ks. Mojż. 25:10 2 Ks. Mojż. 25:10 nazwa księgi rozdziału numer rozdziału numer wersetu w Starym Testamencie, na stronie 89 (BB) Spis treści Starego i osobno Nowego Testamentu Odnośnik czyli adres

14 * Jak znaleźć w Biblii to, czego szukam? nazwaksięginumerrozdziałuksięgi numer strony numer wersetu w rozdziale nagłówek fragmentu wraz z odnośnikiem odnośnik / adres –w którym miejscu Biblii ktoś o tym pisał. ktoś o tym pisał. O SKRZYNI ŚWIADECTWA JEST NAPISANE W: 2 Mojż. 25:10

15

16 Jahwe Biblia została napisana w językach hebrajskim, aramejskim i greckim. ihwhy

17 Język hebrajski Język polski

18 Papirusy Najstarszy fragment Ewangelii Jana (100 lat po narodzeniu Jezusa) Kopia listu Pawła do Rzymian (200 lat po Chrystusie)  Autorzy - ludzie pod natchnieniem Ducha Bożego zapisywali historie biblijne na papirusie i pergaminie

19 Papirus rośnie w Egipcie. Jej długie cienkie łodygi są w środku elastyczne, dlatego rozcinano je na cienkie, długie paski. Paski układano poziomo, a następną warstwę pionowo

20 Później arkusz został przygnieciony, Aby powstał mocny papier Na gotowym papirusie skryba pisze list

21 Pergamin Zrobiony z koźlej skóry. Pięć ksiąg Mojżeszowych

22 Papirusy i pergaminy Przechowywano w Glinianych dzbanach I chowano w grotach skalnych Takie ukryte zwoje zostały odnalezione W połowie XX wieku W Qumran.

23 Żydzi do tej pory przechowują pergaminy w specjalnych skrzynkach i chowają w szafie nazywanej ARKĄ (Aron ha-kodesz)

24 Apostoł Paweł tak właśnie mógł pisać swoje listy

25 Potem mnisi przepisywali Biblię. To trwało bardzo długo, nawet wiele lat. Biblia była bardzo, bardzo droga i tylko bogaci ludzie mogli kupić ją dla siebie. Hieronim tłumaczył Biblię z greckiego i hebrajskiego języka na łaciński w grocie w Betlejem

26 Potem wynaleziono druk i nowe Biblie powstawały szybciej Dzisiaj Biblia jest wydana i przetłumaczona na ok. 2000 języków. Ta Biblia jest w języku chińskim

27 My korzystamy dzisiaj z Biblii przetłumaczonej na język polski Najczęściej jest to Biblia Warszawska (wydana przez Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne) Inne tłumaczenia: * Biblia Gdańska * Biblia Warszawsko – Praska lub Biblia Tysiąclecia (wydana przez wydawnictwo Pallotinum)

28 Nie było ich w Biblii Hebrajskiej. Zostały napisane znacznie później, między 200 r pne a 200 ne Nie były natchnione.

29 Dzisiaj każdy może mieć swoją Biblię – Ty również. Możesz z niej korzystać, czytać ją i uczyć się jak postępować, aby podobać się Bogu, i uczyć się jak postępować, aby podobać się Bogu, Wręczenie Biblii na nabożeństwie na nabożeństwie dzieciom, aby korzystały z nich w czasie Szkółki Biblijnej Szkółki Biblijnej ponieważ …

30 2 Tymoteusza 3:16 – 17 Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.

31

32 Powtórka Jaki związek mają te liczby z Biblią? 5 4 3 2 12 2000 27 39 66 21 1 17 1000 40 50

33 Wykonanie własnej biblio-teki ksiąg Pisma Świętego Poukładaj na pustych półkach księgi Pisma Świętego w kolejności, podpisując każdą z nich Stary Testament Nowy Testament

34 Odszukaj w Biblii podane fragmenty. Ew. Jana 14,2-3 Rzymian 3,23 Ew. Jana 3,16 1 List Jana 1,9 Efezjan 2,8-10


Pobierz ppt "* Po co idziemy do biblioteki? * O czym trzeba wiedzieć, aby szybko znaleźć szukaną książkę? znaleźć szukaną książkę? Opisane działy (półki) Karty biblioteczne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google