Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sławni Polacy Przedstawiciele nauk matematyczno - przyrodniczych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sławni Polacy Przedstawiciele nauk matematyczno - przyrodniczych"— Zapis prezentacji:

1 Sławni Polacy Przedstawiciele nauk matematyczno - przyrodniczych

2 Maria Skłodowska-Curie

3 Maria Salomea Skłodowska-Curie(ur. 7 listopada 1867 w Warszawie, zm
Maria Salomea Skłodowska-Curie(ur. 7 listopada 1867 w Warszawie, zm. 4 lipca 1934 w Passy) – fizyczka, chemiczka, dwukrotna laureatka Nagrody Nobla. W 1891 roku, Maria Skłodowska wyjechała z Polski do Paryża, by tam kontynuować studia na Sorbonie.Była prekursorką nowej gałęzi chemii – radiochemii. Do jej dokonań należą: opracowanie teorii promieniotwórczości, technik rozdzielania izotopów promieniotwórczych oraz odkrycie dwóch nowy pierwiastków radu i polonu. Maria Sklodowska- Curie Salome(born November 7, 1867 in Warsaw , died . 4 July 1934 in Passy ) - physicist , chemist , twice winner of the Nobel Prize. In 1891 , Maria Sklodowska left the Polish ( Polish Kingdom ) to Paris , there to continue his studies at the Sorbonne. She was the forerunner of a new branch of chemistry - radiochemistry . Her achievements include the development of the theory of radioactivity, radioactive isotope separation techniques and the discovery of two new elements - polonium and radium .

4 Jędrzej Śniadecki

5 Urodził się w rodzinie mieszczańskiego pochodzenia, syn Andrzeja i Frances z Giszczyńskich. Wykształcenie średnie uzyskał w gimnazjum w Trzemesznie. Naukę kontynuował w Szkole Nowodworskiego w Krakowie W okresie od 1787/1788 do 1790/1791 studiował medycynę w Szkole Głównej Korony. Wkrótce potem udał się do Padwy, gdzie w 1791 roku rozpoczął studia w dziedzinie praktycznej medycyny, chemii i fizjologii. Był profesorem chemii i medycyny w Szkole Głównej Wielkiego Księstwa Litewskiego i Akademii Medyko-Chirurgicznej w Wilnie. Zmarł w wieku 69 lat w Wilnie , 11 maja 1838 rok .

6 Born in a family of middle-class origin, he was a son of Andrew and Frances Giszczyńskich. Secondary education he received in high school in Trzemesznie. He continued his studies at the School of Nowodworski in Krakow, where he graduated in July In the period from 1787/1788 to 1790/1791 he studied medicine at the Central School Crown . Soon after, he went to Padua where the fall of 1791 he began his studies in the field of practical medicine, chemistry and physiology. He was a professor of chemistry and medicine at the Central School of the Grand Duchy of Lithuania and the Medical-Surgical Academy in Vilnius. He died at the age of 69 in Vilnius, May 11, in

7 Tony Halik

8 Tony Halik, właściwie Mieczysław Sędzimir Antoni Halik (ur
Tony Halik, właściwie Mieczysław Sędzimir Antoni Halik (ur. 24 stycznia 1921 w Toruniu, zm. 23 maja w Warszawie)polski podróżnik, dziennikarz, pisarz, operator filmowy, fotograf, autor programów telewizyjnych o tematyce podróżniczej. W czasie II wojny światowej latał w Dywizjonie 201, ale w wyniku zestrzelenia znalazł się we Francji, gdzie przyłączył się do tamtejszego ruchu oporu. Za swoją działalność odznaczony został francuskim Krzyżem Wojennym.

9 Tony Halik, actually Mieczyslaw Sędzimir Antoni Halik (born on 24th January 1921 in Torun, died on 23rd May, 1998 in Warsaw) - Polish traveler, journalist, writer, cinematographer, photographer, author of television travelling program wife. During II World War he worked for Squadron 201, but as a result of downing found in France, where he joined the local resistance movement. For his work he was awarded the French War Cross.

10 Karol Borsuk

11 Karol Borsuk ( ur. 8 maja 1905, zm
Karol Borsuk ( ur. 8 maja 1905, zm. 24 stycznia 1982) był polskim matematykiem. Rozwiną teorię grup kohomonotopii w 1949, i odtąd grupy te znane są jako grupy kohomotopii Borsuka-Spaniera. On też założył tak zwaną teorię kształtu. On zbudował różne piękne przykłady przestrzeni topologicznych, np. acykliczny, kontinuum, kurczliwe wielościany, które nie mają wolnej krawędzi. Otrzymał tytuł magistra i doktorat na Uniwersytecie Warszawskim w roku 1927 i 1930, jego doradcą był Stefan Mazurkiewicz . Był członkiem Polskiej Akademii Nauk od 1952 roku. Karol Borsuk ( May 8, January 24, 1982) was a Polish mathematician. He also founded the so-called theory of shape. He built a variety of beautiful examples of topological spaces, such as acyclic continuum, shrink polyhedra that do not have the free edge . His suspicions topological and geometric motifs stimulates research and more than half a century. Borsuk received a master's degree and doctorate from the University of Warsaw in 1927 and 1930 , respectively, his thesis advisor was Dr. Stefan Mazurkiewicz. He was a member of the Polish Academy of Sciences since 1952

12 Henryk Niewodziczański

13 Henryk Niewodniczański (ur. 10 grudnia1900 w Wilnie, zm
Henryk Niewodniczański (ur.10 grudnia1900 w Wilnie, zm.20 grudnia 1968 w Krakowie) – polski fizyk, specjalista w fizyce jądrowej, twórca i dyrektor Instytutu Fizyki Jądrowej w Krakowie (od1988 noszącym jego imię). Profesor fizyki na uniwersytetach: Poznańskim( ), Wrocławskim ( ), Jagiellońskim (od 1946), członek PAU i PAN. W 1934 dokonał odkrycia dipalowego promieniowania magnetycznego w widmie par ołowiu. Był twórcą Krakowskiego Ośrodka Fizyki Jądrowej. Henry Niewodniczański (born on 10 December 1900 in Vilnius, died on 20 Dec., 1968 in Kraków) - Polish physicist, a specialist in nuclear physics, founder and director of the Institute of Nuclear Physics in Krakow (since 1988 bears his name). Profesor of pshysics at the universities of Poznan ( ), Wroclaw ( ), Jagiellonian University (since 1946), member of the PAU and Sciences. In 1934 he made the discovery of the magnetic dipole radiation in the spectrum of pairs of lead. He was a creator of the Krakow Centre of Nuclear Physics

14 Jerzy Pniewski

15 Jerzy Pniewski (01 czerwca czerwca 1989) był polskim fizykiem. Pniewski urodził się w Płocku. Studiował matematykę i fizykę na Uniwersytecie Warszawskim. W 1952 r. wspólnie z Marianem Danyszem odkryli hypernucleus.  W 1962 roku odkrył hypernuclear isomery. Jerzy Pniewski (born on 1 June, 1913 – died on 16 June, 1989) he was a Polish physicist. Pniewski was born in Plock. He studied mathematics and physics at the University of Warsaw. In 1952, he co-discovered the hypernucleus with Marian Danysz. In 1962, he discovered hypernuclear isomery.

16 Jerzy Pniewski (born on 1 June, 1913 – died on 16 June, 1989) he was a Polish physicist. Pniewski was born in Plock. He studied mathematics and physics at the University of Warsaw. In 1952, he co-discovered the hypernucleus with Marian Danysz. In 1962, he discovered hypernuclear isomery.

17 Dziękujemy za uwagę 

18 Projekt wykonała klasa IB Damian Ampulski Adam Gojlik Tomasz Grabek Kacper Grzęda Anna Jachimczuk Natalia Klimowicz Michał Lubowiecki Maksymilian Łaskowski-Bolesta Agata Olszewska Alicja Pietruczuk Daniel Roszko Joanna Kozłowska


Pobierz ppt "Sławni Polacy Przedstawiciele nauk matematyczno - przyrodniczych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google