Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt edukacyjny wykonany w ramach projektu: Doskonalenie zawodowe nauczycieli w dziedzinie wykorzystania technologii informacyjnej TYTUŁ PROJEKTU dla.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt edukacyjny wykonany w ramach projektu: Doskonalenie zawodowe nauczycieli w dziedzinie wykorzystania technologii informacyjnej TYTUŁ PROJEKTU dla."— Zapis prezentacji:

1 Projekt edukacyjny wykonany w ramach projektu: Doskonalenie zawodowe nauczycieli w dziedzinie wykorzystania technologii informacyjnej TYTUŁ PROJEKTU dla klas …………. szkoły ……………….. SSŁAWNI POLSCY FIZYCY

2 SŁAWNI POLSCY FIZYCY Barbara Borzęcka

3 POLSCY FIZYCY POLSCY FIZYCY WITELON WITELON WITELON MIKOŁAJ KOPERNIK MIKOŁAJ KOPERNIK MIKOŁAJ KOPERNIK MIKOŁAJ KOPERNIK JAN WŁADYSŁAW ŚNIADECKI JAN WŁADYSŁAW ŚNIADECKI JAN WŁADYSŁAW ŚNIADECKI JAN WŁADYSŁAW ŚNIADECKI ZYGMUNT WRÓBLEWSKI ZYGMUNT WRÓBLEWSKI ZYGMUNT WRÓBLEWSKI ZYGMUNT WRÓBLEWSKI KAROL OLSZEWSKI KAROL OLSZEWSKI KAROL OLSZEWSKI KAROL OLSZEWSKI MARIA SKŁODOWSKA-CURIE MARIA SKŁODOWSKA-CURIE MARIA SKŁODOWSKA-CURIE MARIA SKŁODOWSKA-CURIE MARIAN SMOLUCHOWSKI MARIAN SMOLUCHOWSKI MARIAN SMOLUCHOWSKI MARIAN SMOLUCHOWSKI LEOPOLD INFELD LEOPOLD INFELD LEOPOLD INFELD LEOPOLD INFELD HENRYK NIEWODNICZAŃSKI HENRYK NIEWODNICZAŃSKI HENRYK NIEWODNICZAŃSKI HENRYK NIEWODNICZAŃSKI MARIAN DANYSZ MARIAN DANYSZ MARIAN DANYSZ MARIAN DANYSZ

4 WITELON WITELON (ok. 1230- ok. 1292) WITELON Największy myśliciel polskiego średniowiecza; pochodził z okolic Legnicy, sam siebie określał jako "syna Turyngii i Polski. Największy myśliciel polskiego średniowiecza; pochodził z okolic Legnicy, sam siebie określał jako "syna Turyngii i Polski.myśliciel Głównym dziełem jest traktat o teorii rozchodzenia się światła Perspektywa, w którym problem ten zostaje ujęty matematycznie (w duchu tradycji platońskiej), a nie fizykalnie. Głównym dziełem jest traktat o teorii rozchodzenia się światła Perspektywa, w którym problem ten zostaje ujęty matematycznie (w duchu tradycji platońskiej), a nie fizykalnie.Perspektywa W Optyce omówił prostoliniowe rozchodzenie się światła, odbicie, rozproszenie, budowę oka i właściwości wzroku. W Optyce omówił prostoliniowe rozchodzenie się światła, odbicie, rozproszenie, budowę oka i właściwości wzroku.Optyce http://www.matematycy.interklasa.pl/biografie/matematyk.php?str=witelo

5 MIKOŁAJ KOPERNIK MIKOŁAJ KOPERNIK (1473-1543) MIKOŁAJ KOPERNIK Astronom, matematyk, prawnik, ekonomista, strateg, lekarz, poeta, kanclerz kapituły warmińskiej. Astronom, matematyk, prawnik, ekonomista, strateg, lekarz, poeta, kanclerz kapituły warmińskiej. Opracował heliocentryczny model Układu Słonecznego, według którego Słońce znajduje się w centrum, Ziemia jest planetą i podobnie jak pozostałe planety obiega Słońce po orbicie kolistej. Opracował heliocentryczny model Układu Słonecznego, według którego Słońce znajduje się w centrum, Ziemia jest planetą i podobnie jak pozostałe planety obiega Słońce po orbicie kolistej. Jego teoria została opublikowana w 1543 r. w księdze De revolutionibus orbium coelestium (O obrotach sfer niebieskich). Jego teoria została opublikowana w 1543 r. w księdze De revolutionibus orbium coelestium (O obrotach sfer niebieskich). Mimo zadedykowania dzieła ówczesnemu papieżowi, nie została przychylnie przyjęta przez Kościół, a nawet umieszczono ją w 1616 r. w indeksie ksiąg zakazanych. Mimo zadedykowania dzieła ówczesnemu papieżowi, nie została przychylnie przyjęta przez Kościół, a nawet umieszczono ją w 1616 r. w indeksie ksiąg zakazanych. http://andzia16.w.staszic.waw.pl/KopernikMikolaj.html

6 JAN WŁADYSŁAW ŚNIADECKI JAN WŁADYSŁAW ŚNIADECKI (1756 – 1830) JAN WŁADYSŁAW ŚNIADECKI Najwybitniejszy uczony polskiego oświecenia Najwybitniejszy uczony polskiego oświecenia Profesorem matematyki i astronomii w Krakowie. Profesorem matematyki i astronomii w Krakowie. Zajmował się astronomią; odkrył w wyniku obserwacji planetoidę Pallas. Zajmował się astronomią; odkrył w wyniku obserwacji planetoidę Pallas. Twórca polskiej terminologii matematycznej i astronomicznej. Twórca polskiej terminologii matematycznej i astronomicznej. Twórca http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_%C5%9Aniadecki

7 ZYGMUNT WRÓBLEWSKI ZYGMUNT WRÓBLEWSKI (1845 -1888) ZYGMUNT WRÓBLEWSKI Członek Akademii Umiejętności, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Akademii Umiejętności, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. profesor Uczestnik Powstania Styczniowego, zesłany na Syberię. Uczestnik Powstania Styczniowego, zesłany na Syberię. Badał dyfuzję gazów w cieczach i ciałach stałych. Badał dyfuzję gazów w cieczach i ciałach stałych. Zajmował się badaniem właściwości gazów i metali w niskich temperaturach. Zajmował się badaniem właściwości gazów i metali w niskich temperaturach. Wyznaczył temperatury krytyczne szeregu gazów, w tym stałe krytyczne wodoru. Wyznaczył temperatury krytyczne szeregu gazów, w tym stałe krytyczne wodoru. Wraz z Karolem Olszewskim dokonał w 1883 r. pierwszego na świecie skroplenia tlenu i azotu. Wraz z Karolem Olszewskim dokonał w 1883 r. pierwszego na świecie skroplenia tlenu i azotu.skroplenia Później obaj uczeni zestalili także dwutlenek węgla i alkohol. Później obaj uczeni zestalili także dwutlenek węgla i alkohol. http://www.matinf.uj.edu.pl/web/mii/wydzial/o- wydziale/historia/zygmunt-wroblewski

8 KAROL OLSZEWSKI KAROL OLSZEWSKI (1846 – 1915) KAROL OLSZEWSKI Fizyk i chemik profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Fizyk i chemik profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadził prace badawcze w dziedzinie niskich temperatur. Prowadził prace badawcze w dziedzinie niskich temperatur. Wraz z Zygmuntem Wróblewskim dokonał w 1883 r. pierwszego na świecie skroplenia tlenu i azotu. Wraz z Zygmuntem Wróblewskim dokonał w 1883 r. pierwszego na świecie skroplenia tlenu i azotu. Później obaj uczeni zestalili także dwutlenek węgla i alkohol. Później obaj uczeni zestalili także dwutlenek węgla i alkohol. Skroplił i zestalił argon, określił ciśnienie i temperaturę, w której może nastąpić skroplenie wodoru. Skroplił i zestalił argon, określił ciśnienie i temperaturę, w której może nastąpić skroplenie wodoru.skroplenie Prowadził prace nad skropleniem gazów szlachetnych. Prowadził prace nad skropleniem gazów szlachetnych. http://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Olszewski

9 MARIA SKŁODOWSKA-CURIE MARIA SKŁODOWSKA-CURIE (1867 – 1934) MARIA SKŁODOWSKA-CURIE Wybitna uczona urodziła się w Polsce, większość życia i kariery naukowej spędziła we Francji. Wybitna uczona urodziła się w Polsce, większość życia i kariery naukowej spędziła we Francji.uczona Zajmowała się badaniami z zakresu fizyki i chemii. Zajmowała się badaniami z zakresu fizyki i chemii. Opracowała teorię promieniotwórczości, technikę rozdzielania izotopów promieniotwórczych. Opracowała teorię promieniotwórczości, technikę rozdzielania izotopów promieniotwórczych. Odkryła dwa nowe pierwiastki: rad i polon. Odkryła dwa nowe pierwiastki: rad i polon. rad polon rad polon Pod jej osobistym kierunkiem prowadzono też pierwsze w świecie badania nad leczeniem raka za pomocą promieniotwórczości. Pod jej osobistym kierunkiem prowadzono też pierwsze w świecie badania nad leczeniem raka za pomocą promieniotwórczości. Dwukrotnie wyróżniona Nagrodą Nobla za osiągnięcia naukowe. Dwukrotnie wyróżniona Nagrodą Nobla za osiągnięcia naukowe.Nagrodą Nobla Nagrodą Nobla Z jej inicjatywy powstał w Warszawie Instytut Radowy. Z jej inicjatywy powstał w Warszawie Instytut Radowy. http://sceptycy.org/?p=235

10 MARIAN SMOLUCHOWSKI MARIAN SMOLUCHOWSKI (1872 – 1917) MARIAN SMOLUCHOWSKI Klasyk fizyki statystycznej, profesor fizyki teoretycznej na Uniwersytecie Lwowskim, profesor na Uniwersytecie Jagiellońskim, w katedrze fizyki doświadczalnej. Klasyk fizyki statystycznej, profesor fizyki teoretycznej na Uniwersytecie Lwowskim, profesor na Uniwersytecie Jagiellońskim, w katedrze fizyki doświadczalnej.profesor Prawie równocześnie z Einsteinem sformułował teorię ruchów Browna. Prawie równocześnie z Einsteinem sformułował teorię ruchów Browna. Jedno z równań teorii dyfuzji jest znane jako równanie Smoluchowskiego. Jedno z równań teorii dyfuzji jest znane jako równanie Smoluchowskiego. Wyjaśnił zjawisko błękitu nieba (niebieski kolor nieba). Wyjaśnił zjawisko błękitu nieba (niebieski kolor nieba).zjawisko błękitu nieba zjawisko błękitu nieba Badał zjawiska cieplne w gazach i ciałach sypkich. Badał zjawiska cieplne w gazach i ciałach sypkich. Był autorem prac z dziedziny geofizyki, geologii i chemii fizycznej oraz… zapalonym taternikiem. Był autorem prac z dziedziny geofizyki, geologii i chemii fizycznej oraz… zapalonym taternikiem. Kilka miesięcy przed tragiczną śmiercią wybrany rektorem UJ. Kilka miesięcy przed tragiczną śmiercią wybrany rektorem UJ. Jego imię nosi Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu. Jego imię nosi Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu. Każdy, kto bliżej znał Smoluchowskiego, cenił w nim nie tylko bystry umysł, ale i szlachetnego człowieka. Każdy, kto bliżej znał Smoluchowskiego, cenił w nim nie tylko bystry umysł, ale i szlachetnego człowieka. Albert Einstein Albert Einstein

11 LEOPOLD INFELD LEOPOLD INFELD (1898 – 1968) LEOPOLD INFELD Fizyk teoretyk, twórca elektrodynamiki nieliniowej. Fizyk teoretyk, twórca elektrodynamiki nieliniowej. Fizyk teoretyk Fizyk teoretyk Współpracował z Albertem Einsteinem. Współpracował z Albertem Einsteinem.Einsteinem Wspólnie z Bornem podał interpretację zasady nieoznaczalności w nieliniowej elektrodynamice. Wspólnie z Bornem podał interpretację zasady nieoznaczalności w nieliniowej elektrodynamice. Główne osiągnięcia dotyczą jednak teorii względności. Do najważniejszych należy praca wykonana wspólnie z Einsteinem, której rezultatem było wyprowadzenie z ogólnej teorii względności równań ruchu dla gwiazd podwójnych, dokładniejszych od równań newtonowskich, tzw. metoda przybliżeń EIH. Główne osiągnięcia dotyczą jednak teorii względności. Do najważniejszych należy praca wykonana wspólnie z Einsteinem, której rezultatem było wyprowadzenie z ogólnej teorii względności równań ruchu dla gwiazd podwójnych, dokładniejszych od równań newtonowskich, tzw. metoda przybliżeń EIH. Ważne są również jego prace z dziedziny metod matematycznych fizyki. Ważne są również jego prace z dziedziny metod matematycznych fizyki.prace Opracował m.in. teorię ruchu elektronu w obecności pola grawitacyjnego. Opracował m.in. teorię ruchu elektronu w obecności pola grawitacyjnego. Wykazał, że promieniowanie grawitacyjne można eliminować przez odpowiedni wybór układu współrzędnych. Wykazał, że promieniowanie grawitacyjne można eliminować przez odpowiedni wybór układu współrzędnych. Uprościł metodę kolejnych przybliżeń przez wprowadzenie tzw. funkcji F (Diraca). Uprościł metodę kolejnych przybliżeń przez wprowadzenie tzw. funkcji F (Diraca). http://www.fuw.edu.pl/sylwetki- fizykow/articles/leopold-infeld.html

12 HENRYK NIEWODNICZAŃSKI HENRYK NIEWODNICZAŃSKI (1900 – 1968) HENRYK NIEWODNICZAŃSKI Profesor Uniwersytetu Poznańskiego i profesor Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Politechniki Wrocławskiej. Profesor Uniwersytetu Poznańskiego i profesor Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Politechniki Wrocławskiej.profesor Od 1946 r. profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektor Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektor Instytutu Fizyki Jądrowej w Krakowie. Od 1946 r. profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektor Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektor Instytutu Fizyki Jądrowej w Krakowie. Członkiem Polskiej Akademii Umiejętności, a od 1951 r. Polskiej Akademii Nauk. Członkiem Polskiej Akademii Umiejętności, a od 1951 r. Polskiej Akademii Nauk. Autor prac dotyczących głównie fizyki jądrowej, niskich energii i spektroskopii atomowej. Autor prac dotyczących głównie fizyki jądrowej, niskich energii i spektroskopii atomowej. W 1934 r. pierwszy potwierdził eksperymentalnie istnienie magnetycznego promieniowania dipolowego. W 1934 r. pierwszy potwierdził eksperymentalnie istnienie magnetycznego promieniowania dipolowego. http://www.ifj.edu.pl/intro/h_niewodniczanski/?lang=pl

13 MARIAN DANYSZ (1909-1983) MARIAN DANYSZ (1909-1983) Profesor fizyki, członek PAN. Profesor fizyki, członek PAN.członek PANczłonek PAN Współtwórca warszawskiego ośrodka badań cząstek elementarnych. Współtwórca warszawskiego ośrodka badań cząstek elementarnych. Prowadząc prace naukowe w Pracowni Radiologicznej Towarzystwa Naukowego Warszawskiego odkrył promieniotwórczy izotop fluoru. Prowadząc prace naukowe w Pracowni Radiologicznej Towarzystwa Naukowego Warszawskiego odkrył promieniotwórczy izotop fluoru. Zbudował prototyp noktowizora. Zbudował prototyp noktowizora. Wspólnie z J. Pniewskim odkrył hiperjądra, i izomerię hiperjądrową. Wspólnie z J. Pniewskim odkrył hiperjądra, i izomerię hiperjądrową.J. Pniewskim J. Pniewskim Był również jednym ze współodkrywców podwójnego hiperjądra Był również jednym ze współodkrywców podwójnego hiperjądra hiperjądra Odgrywał ważną rolę w rozwijaniu międzynarodowej współpracy fizyków; pomiędzy Europejskim Ośrodkiem Badań Jądrowych w Genewie a Zjednoczonym Instytutem Badań Jądrowych w Dubnej, gdzie pełnił funkcję wicedyrektora. Odgrywał ważną rolę w rozwijaniu międzynarodowej współpracy fizyków; pomiędzy Europejskim Ośrodkiem Badań Jądrowych w Genewie a Zjednoczonym Instytutem Badań Jądrowych w Dubnej, gdzie pełnił funkcję wicedyrektora. http://www.fuw.edu.pl/~ajduk/75/danysz.html

14 BIBLIOGRAFIA ENCYKLOPEDIA PWN, WARSZAWA 200O, ENCYKLOPEDIA PWN, WARSZAWA 200O, S. WERNER, ZAGADKI FIZYCZNE, WARSZAWA 1995, S. WERNER, ZAGADKI FIZYCZNE, WARSZAWA 1995, www.fizyka.net.pl www.fizyka.net.pl www.fizyka.net.pl www.if.uj.edu.pl www.if.uj.edu.pl www.if.uj.edu.pl www.agh.edu.pl www.agh.edu.pl www.eduskrypt.pl www.eduskrypt.pl www.eduskrypt.pl

15 DZIĘKUJĘ


Pobierz ppt "Projekt edukacyjny wykonany w ramach projektu: Doskonalenie zawodowe nauczycieli w dziedzinie wykorzystania technologii informacyjnej TYTUŁ PROJEKTU dla."

Podobne prezentacje


Reklamy Google