Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

HORIZON 2014-2020 Kontakt: Tel. 22 828 74 83 wew 251

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "HORIZON 2014-2020 Kontakt: Tel. 22 828 74 83 wew 251"— Zapis prezentacji:

1 HORIZON 2014-2020 Kontakt: Tel. 22 828 74 83 wew 251 E-mail: maria.antosiewicz@kpk.gov.pl jolanta.wolska@kpk.gov.pl www.kpk.gov.plmaria.antosiewicz@kpk.gov.pl jolanta.wolska@kpk.gov.pl

2 nominowani przez Ministra ds. nauki jako KPK do 5PR w 1999 r. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN Kim jesteśmy? KPK do PR Horyzont 2020 i Euratom-Fission w Polsce KPK do PR Horyzont 2020 i Euratom-Fission w Polsce - Eksperci do Komitetów Programowych H2020 - NCPs w 22 obszarach H2020 Ponad 100 projektów PR / Koordynator 17 projektów Koordynator sieci EURAXESS Koordynator Sieci KPK: o KPK o KPK i 11 Regionalnych Punktów Kontaktowych współpracujemy z Branżowymi Punktami Kontaktowymi

3 Oferta Sieci KPK Dni informacyjne, konferencje, Szkolenia/warsztaty, w tym w zakresie przygotowania wniosków projektowych, Indywidualne działania mentoringowe dla jednostek naukowych, zespołów i naukowców, Doradztwo finansowo-prawne w zakresie przygotowania i realizacji projektów, Indywidualne konsultacje wniosków projektowych, w tym przeglądanie gotowych wniosków przed wysłaniem, Wsparcie w poszukiwaniu partnerów (partner search), Organizacja międzynarodowych spotkań brokerskich, Promocja polskich podmiotów w wymiarze międzynarodowym.

4 4 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN

5 Przygotowania do HORIZON2020 11.12.2013 – ogłoszenie pierwszych konkursów 1.01.2014 – oficjalne rozpoczęcie programu HORIZON2020

6 6 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN HORYZONT HORIZON 2020 HORIZON 2020 79,2 mld Euro 79,2 mld Euro

7 7 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Horyzont 2020 - nowy program, nowe podejście Podejście nakierowane na kompleksowe rozwiązywanie problemów  Silniejszy akcent na innowacje - od badań do rynku, wszelkie formy innowacji  Nacisk na wyzwania społeczne  Koncentracja na konkretnych wyzwaniach i rozwiązaniach  Instrumenty zapewniające szersze uczestnictwo w programie  Podkreślenie kwestii przekrojowych – nauki społeczno-humanistyczne, współpraca międzynarodowa, równowaga płci

8 Kto może brać udział? PODMIOTY: MŚP Centra badawcze Jednostki publiczne Przedsiębiorstwa Stowarzyszenia Fundacje Organizacje międzynarodowe KRAJE: Kraje Członkowskie Kraje Stowarzyszone i Kandydujące Kraje trzecie słabiej rozwinięte Kraje trzecie lepiej rozwinięte

9 9 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Kto może brać udział w Horizon 2020?  państwa członkowskie (28 : Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia. Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy)  państwa stowarzyszone (Albania, Bośnia i Hercegowina, Wyspy Owcze, Macedonia, Islandia, Izrael, Liechtenstein, Mołdawia, Czarnogóra, Norwegia, Serbia, Turcja ) http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf  kraje Trzecie Horizon 2020 jest otwarty dla uczestników z całego świata, przy czym są różne wymogi odnośnie finansowania uczestnictwa krajów Trzecich (zasady ich uczestnictwa określone są w dokumentach konkursowych) HORIZON 2020 WORK PROGRAMME 2014 – 2015 18. General Annexes (A.List of countries, and applicable rules for funding)

10 10 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN WARUNKI UDZIAŁU Projekty realizowane przez konsorcja złożone z co najmniej 3 partnerów z 3 różnych państw członkowskich UE i/lub państw stowarzyszonych CO NAJMNIEJ Partner kraj A Partner kraj B Partner kraj C

11 11 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Warunki udziału  na zasadzie odstępstwa od generalnej zasady, projekt może być realizowany przez  na zasadzie odstępstwa od generalnej zasady, projekt może być realizowany przez 1 podmiot prawny: działania koordynacyjne i wspierające, działania w zakresie mobilności,(MSCE) badania pionierskie (ERC), instrument MŚP /NOWY/.

12 12 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Warunki udziału  Wszystkie rodzaje projektów są ogłaszane przez Komisję Europejską w dokumentach tzw. Programach Pracy ( Work Programmes)  Najlepsze projekty są wyłaniane na drodze konkursów i oceniane przez niezależnych ekspertów i tylko takie otrzymują dofinansowanie z Unii Europejskiej.

13 13 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN 13 Cykle realizacji H2020

14 Excellent Science (Doskonała baza naukowa) 21,6 mld € Eu Rada ds. Naukowych (European Research Council (ERC) Infrastruktury badawcze Przyszłe i powstające technologie (Future and Emerging Technologies (FET) Granty Marii Skłodowskiej-Curie Excellent Science (Doskonała baza naukowa) 21,6 mld € Eu Rada ds. Naukowych (European Research Council (ERC) Infrastruktury badawcze Przyszłe i powstające technologie (Future and Emerging Technologies (FET) Granty Marii Skłodowskiej-Curie Industrial Leadership (Wiodąca pozycja w przemyśle) 15,04 mld € Technologie wspomagające i przemysłowe, Wsparcie innowacji w MŚP, Finansowanie ryzyka – instrumenty kapitałowe i dłużne Industrial Leadership (Wiodąca pozycja w przemyśle) 15,04 mld € Technologie wspomagające i przemysłowe, Wsparcie innowacji w MŚP, Finansowanie ryzyka – instrumenty kapitałowe i dłużne Societal Challenges (Wyzwania społeczne) 26,24 mld € Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo, badania morskie i gospodarka ekologiczna Bezpieczna, ekologiczna i efektywna energia Inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport Działania w dziedzinie klimatu, efektywna gospodarka zasobami i surowcami Europa w zmieniającym się świecie - Integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli Societal Challenges (Wyzwania społeczne) 26,24 mld € Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo, badania morskie i gospodarka ekologiczna Bezpieczna, ekologiczna i efektywna energia Inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport Działania w dziedzinie klimatu, efektywna gospodarka zasobami i surowcami Europa w zmieniającym się świecie - Integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli JRC Art.185 public partnership ART. 187public-private partnerships EIT EURATOM 2014-2018 EURATOM 2014-2018 Upowszechnianie doskonałości i poszerzenie uczestnictwa (Science for and with Society)Nauka z udziałem i dla społeczeństwa

15 15 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Horyzont 2020 – struktura (w podziale budżetowym)

16 1.Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan 6,61 mld Choroby dziecięce i wieku podeszłego; choroby neurodegeneracyjne, mięśnio-szkieletowe i chroniczne; milenijne cele rozwojowe; starzenie się w dobrym zdrowiu; medycyna spersonalizowana 2. Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo, badania morskie i gospodarka ekologiczna 3,41 mld rolnictwo, leśnictwo, badania morskie 3. Bezpieczna, ekologiczna i efektywna energia 5,24 mld Odnawialne źródła energii, bezpieczeństwo energetyczne, inteligentne systemy elektroenergetyczne 4. Inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport 5,6 mld Transport i logistyka 5. Działania w dziedzinie klimatu, efektywna gospodarka zasobami i surowcami 2,72 mld Zarządzanie zasobami wodnymi, surowce, eko-innowacje 6. Europa w zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa 1,16 mld Demografia, nauki społeczne i humanistyczne, dziedzictwo kulturowe, tożsamość europejska 7. Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli 1,15 mld Walka z przestępczością: terroryzm, handel ludźmi; ochrona infrastruktur; ochrona granic; bezpieczeństwo w internecie, zapobieganie konfliktom Societal challenges-Wyzwania społeczne

17 InfoDay – efektywność energetyczna zasobów w konkursach 2015 Warszawa, 5 listopada 2014 W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP „HORIZON 2020, Challenge 5: Climate action, environment, resource efficiency and raw materials” ODPADY i WODA w 2 konkursie Jolanta Wolska Maria Antosiewicz

18 Zagadnienia dotyczące odpadów oraz wody są zgrupowane w dwóch działach, z odmiennym oznakowaniem tematów konkursowych: (1) WASTE-numer-rok: Waste, a resource to recycle, reuse and recover raw materials (2) WATER-numer-rok: Water Innovation: boosting its value for Europe

19 Terminy składania Terminy składania projektów: 21.04.2015 - dla jednoetapowych - 1 etap dla dwu-etapowych 08.09.2015 - 2 etap dla dwu-etapowych Tematy 2014/2015:dla jednego tematu tzw „open call” – ciągłe składanie wniosków z datami granicznymi („cut-off dates”) – szczegóły w programie

20 Schematy finansowania w H2020 Projekty badawczo-innowacyjne-Research and Innovation 100% dofinansowania min. 3 jednostki z 3 różnych krajów MS lub AC Projekty innowacyjne (close to market) Innovation Action 70% dofinansowania (non-profit 100%) min. 3 jednostki z 3 różnych krajów MS lub AC Instrument dla MŚP (close to market) 70% dofinansowania min. 1 MŚP z krajów MS lub AC Akcje wspierające i koordynujące-Coordination and Support Action 100% dofinansowania min. 1 jednostka z MC lub AC

21 Instrumenty finansowania Research and Innovation Actions Cel : Generowanie nowej wiedzy; Wykazanie przydatności/wartości nowych technologii, produktów, procesów, rozwiązań; Działania: Badania podstawowe Badania aplikacyjne; Prace nad rozwojem nowych technologii / poprawą jakości, testy, walidacja, Tworzenie i testy prototypów na małą skalę w warunkach laboratoryjnych lub symulowanych warunkach zewnętrznych; 100% dofinansowania; min 3 jednostki z 3 różnych krajów MC lub AC

22 Instrumenty finansowania Innovation Actions Cel: Tworzenie planów produkcji i tworzenie nowych produktów, procesów, rozwiązań Włączenie prac nad prototypami – testy, demonstracje, działania pilotażowe, walidacja na małą skalę, włączenie na rynek Działania: Faza „demonstracyjna lub pilotażowa” – wykazanie przydatności i technicznej sprawności nowego rozwiązania „Faza rynkowa” – wsparcie dla pierwszego wprowadzenia na rynek innowacji, która przeszła już fazę demonstracyjną Możliwe badania w ograniczonym zakresie; 70% dofinansowania (non-profit 100%) min. 3 jednostki z 3 różnych krajów MC lub AC

23 Instrumenty finansowania Coordination and support actions Cel: Działania wspomagające dla przygotowania opracowań, stworzenia sieci ekspertów, …. Działania: Standaryzacja, rozpowszechnianie, tworzenie sieci, działania koordynujące, tworzenie dialogu między grupami zainteresowań Tworzenie planów strategicznych Tworzenie opracowań Działania koordynacyjne 100% dofinansowania; min 1 jednostka z MC lub AC;

24 (1) Call – Waste: a resource to recycle, reuse and recover raw materials

25 WASTE 4 – 2014/2015: Towards near-zero waste at European and global level Coordination and support actions Udział KE ~1,5 mln E Problem : Różnorodność odpadów, różne możliwości ich wykorzystania- wymagają skoordynowanych działań; Konieczność utworzenia sieci z udziałem różnych specjalistów oraz przedstawicieli różnych sektorów działalności społecznej; Cel Powstanie sieci z udziałem naukowców, przedsiębiorstw, przedstawicieli władzy – dla efektywnego zarządzania różnorodnymi odpadami; Ważne przekazywanie w sposób kompetentny informacji o sposobach zarządzania odpadami – z włączeniem nowych technologii (szczególnie dla krajów rozwijających się);

26 WASTE 4 – 2014/2015: Towards near-zero waste at European and global level Coordination and support actions Problematyka – projekt powinien dotyczyć jednego z obszarów: d) [2015] Raw materials partnerships: stworzenie szerokiej interdyscyplinarnej platformy fachowców od zarządzania surowcami - wokół wybranych kluczowych surowców -Konieczne zebranie fachowców na wszystkich etapach wykorzystywania surowców (np. wydobywanie, przetwarzanie, recykling, sposoby wykorzystywania, sektor publiczny) -akcja wspierająca EIP- European Innovation Partnership on raw materials; wspieranie organów decyzyjnych; -poprawa wykorzystania i dostępności surowców

27 Dwa pod-tematy: Dwa pod-tematy: a)Eco-innovative solutions Innovation actions (2-etapowy) a)Eco-innovative solutions szeroki wybór specyficznego podejścia: Innovation actions (2-etapowy) Udział KE 8-10 mln E Zakres tematyczny: Opracowanie innowacyjnego rozwiązania technologicznego mającego na celu: redukcja odpadów; sposoby gromadzenia, recykling; odzyskiwanie cennych materiałów z odpadów; Podejście powinno integrować rozwiązania technologiczne i nie- technologiczne (np. włączanie systemów zachęt ekonomicznych dla zrównoważonej produkcji) WASTE 6 – 2015: Promoting eco-innovative waste management and prevention as part of sustainable urban development CEL: Stymulacja rozwoju nowych rozwiązań eko-innowacyjnych – dla :  Ograniczania generowania odpadów,  Promowania wykorzystywania odpadów jako surowce,

28 Research and innovation actions (2-etapowy) (b)Eco-innovative strategies Research and innovation actions (2-etapowy) Udział KE 4-5 mln E CEL: Rozwój zrównoważonych i innowacyjnych strategii dla redukcji i zarządzania odpadami na terenach przemysłowych; Projekt powinien wskazać jakie czynniki charakterystyczne dla obszarów przemysłowych (np. sposób życia, kultura, konsumpcja, elementy społeczne, inne …) wpływają na życie w mieście; Wkład do systemów zarządzania odpadami, ograniczenie ryzyka – jak elementy eko-innowacyjnych systemów zarządzania terenami uprzemysłowionymi WASTE 6 – 2015: Promoting eco-innovative waste management and prevention as part of sustainable urban development

29 WASTE 7 – 2015: Ensuring sustainable use of agricultural waste, co-products and by-products Research and innovation actions (2-etapowy) Udział KE ~7 mln E CEL CEL: Redukcja i recykling odpadów rolnych, nowe procesy dla ich wykorzystania, nowe technologie; Zakres badań: Ocena istniejących technik i rozwój nowych rozwiązań dla wykorzystania odpadów rolniczych Oczekuje się zastosowania tzw „case studies” dla specyficznych rodzajów odpadów pochodzących z różnych szerokości geograficznych; Nowe rozwiązania umożliwiające stosowanie bezpieczne odpadów rolnych dla nawożenia gleb; uwzględnienie zagrożeń patogenami Poprawa jakości wód i powietrza w wyniku nowoczesnej gospodarki odpadami;

30 Struktura Programu Pracy (trzy części): (2) Call – Water Innovation: boosting its value for Europe

31 WATER_1 – 2014/2015: Bridging the gap: from innovative water solutions to market replication Innovation action (2-etapowy) Udział KE 6-8 mln E Cel - m.in: Przyspieszenie komercjalizacji rozwiązań eko-innowacyjnych w obszarze WODA. Problematyka - zakres. 1.[2015] demonstracja nowego rozwiązania innowacyjnego dotyczącego WODY, odnoszącego się do jednego z 3-ch horyzontalnych obszarów priorytetowych; - redukcja zużycia wody; - poprawa zarządzania surowcami (np. energią czy materiałami); - rozwiązania ekoinnowacyjne, wprowadzenie analizy cyklu życia produktu; - włączenie aspektów socjalnych, ekonomicznych, zarządzania... - ważny udział MŚP; Obszary Priorytetowe EIP Water: horyzontalne: (i) zarządzanie wodą; (ii) system decyzyjny i monitoring; (iii) finanse dla innowacji

32 WATER-2 – 2014/2015: Integrated approaches to water and climate change Research and innovation actions (2-etapowy) Udział KE 6-8 mln E Cel - : Poprawa zrozumienia wpływu zmian klimatu na cykle hydrologiczne (b) [2015] Integrated approaches to food security, low-carbon energy, sustainable water management and climate change mitigation; Wypracowanie wielodyscyplinarnego podejścia/metodologii dla zrozumienia powiązań pomiędzy rolnictwem, leśnictwem, zmianami klimatu i adaptacją do zmian w powiązaniu z energetyką i ekonomią; Ocena potencjalnej roli w tym procesie polityki „low-carbon” – z jej ograniczeniami; Podstawy naukowe zależności ląd-woda-energia-klimat; Rozwój nowych strategii (regionalnych, krajowych, globalnych)integrujących zarządzanie lądem, rolnictwem, wodą, energią;

33 WATER-4 – 2014/2015: Harnessing EU water research and innovation results for industry, agriculture, policy makers and citizens coordination and support actions CEL: wspieranie wykorzystania istniejących wyników badan nad WODĄ przez różnych odbiorców, promocja innowacji i rozwoju biznesu; [2015]; trzy podtematy; udział KE ~3 mln euro / pod-temat [2015]; trzy podtematy; udział KE ~3 mln euro / pod-temat Transfer rozwiązań innowacyjnych w zarządzaniu wodą do końcowych użytkowników w rolnictwie dla poprawy efektywności wykorzystania wody i poprawy działalności; Stworzenie sieci tematycznej o zakresie „woda w rolnictwie” ; Wspieranie wdrażania EIP (European Innovation Partnership) w zakresie: - Agricultural Productivity and Sustainability (EIP-AGRI) : http://ec.europa.eu/agriculture/eip/index_en.htm w powiązaniu z „Water”: http://www.eip-water.eu/

34 WATER-5 – 2014/2015: Strengthening international R&I cooperation in the field of water CEL: promocja wiedzy generowanej w Europie dla rozwiązań w obszarze WODA w krajach rozwijających się (np. Afryka, Chiny, Indie); Coordination and support actions (b) [2015]; A coordination platform... dla wspieranie współpracy z Afryką Udział KE do ~3 mln E Platforma dla naukowców, polityków, różnych odbiorców reprezentujących różne kraje Afryki; Identyfikacja przeszkód dla : zrównoważonego zarządzania wodą; zasobami naturalnymi; ekosystemami; rozwój mechanizmów adaptacji do zmian klimatu w Afryce;

35 WATER-5 – 2014/2015: Strengthening international R&I cooperation in the field of water Research and innovation actions (2-etapowy) Udział KE ~2-3 mln E c.d (c) [2015]; Development of water supply and sanitation technology, systems and tools, and/or methodologies... dla: zarządzania ryzykiem związanym z zaopatrzeniem w wodę i utrzymaniem dobrej jakości pod względem sanitarnym (wiele aspektów); Zarządzania zasobami wodnymi w tym na potrzeby rolnictwa i zabezpieczenia produkcji żywności; Zrównoważonej ochrony środowiska i zabezpieczenia wzrostu ekonomicznego; Główne kraje docelowe – kraje Morza Śródziemnego nie należące do UE Afryka Główne kraje docelowe – kraje Morza Śródziemnego nie należące do UE Afryka

36 Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych i biogospodarka Bożena Podlaska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

37 Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych i biogospodarka Cel SC2: Cel SC2: Optymalne wykorzystanie zasobów biologicznych w sposób zrównoważony; Optymalne wykorzystanie zasobów biologicznych w sposób zrównoważony; Zabezpieczenie wystarczających dostaw bezpiecznej i wysokiej jakości żywności i innych produktów na bazie pochodzenia biologicznego Zabezpieczenie wystarczających dostaw bezpiecznej i wysokiej jakości żywności i innych produktów na bazie pochodzenia biologicznego Główne wyzwania: Główne wyzwania: Demografia i urbanizacja Demografia i urbanizacja Zmiany w diecie i zdrowiu Zmiany w diecie i zdrowiu Uzależnienie od zasobów naturalnych Uzależnienie od zasobów naturalnych Ograniczenia zużycia węgla Ograniczenia zużycia węgla kopalnego kopalnego Zmiany klimatu Zmiany klimatu

38 Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych i biogospodarka Rolnictwo i leśnictwo Sektor Rol- Spoż. dla bezpiecznej i zdrowej diety Żywe zasoby wodne Bio-przemysł i biogospodarka Badania morskie Całkowity budżet 3,8 mld €

39 Partnerstwo Publiczno-Prywatne przemysłu opartego na surowcach pochodzenia biologicznego/BBI Zrównoważone Bezpieczeństwo Żywnościowe Konkurs 1 Niebieski Wzrost Konkurs 2 Innowacyjna zrównoważona biogospodarka sprzyjająca włączeniu społecznemu Konkurs 3 Obszary konkursów 2014-2015 Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych i biogospodarka 2,8 mld € 1 mld €

40 Konkurs 2014-2015 Proponowany budżet drugiego konkursu:~170 mln € Publikacja: 25 lipca 2014 r. (tematy 2015) Terminy składania wniosków: 03.02.2015 (pierwszy etap konkursu dwuetapowego) 11.06.2015 (drugi etap konkursu dwuetapowego) 11.06.2015 (konkurs jednoetapowy)

41 SFS-18-2015: Small farms but global markets: the role of small and family farms in food and nutrition security Type of action: Research and Innovation Actions Udział KE – 4-5 mln € Cel - m.in: –… ocena roli/udziału gospodarstw rodzinnych/małych w Bezpieczeństwa Żywności i Odżywiania (FNS)… Problematyka – m.in. :.. należy ustalić czy małe, rodzinne, farmy mogą mieć wkład w osiągnięcie równowagi pomiędzy techniką, ekonomią, środowiskiem i społeczeństwem. Należy, przy tym, wziąć pod uwagę połączenia pomiędzy sektorami sprzedaży i produkcji, zwłaszcza w przypadku MŚP oraz różnice pomiędzy miejskimi i wiejskimi aspektami Bezpieczeństwa Żywności i Odżywiania (FNS), a także zidentyfikować wymogi w zakresie infrastruktury (w tym, w zakresie: pracy, transportu, energii, komunikacji, bezpieczeństwa żywności, itp.), łańcucha dostaw (na lokalny/regionalny rynek), ścieżek technologicznych (produkcja i transformacja na poziomie farmy) i nadzoru (lokalnego/globalnego)…

42 ISIB-3-2015: Unlocking the growth potential of rural areas through enhanced governance and social innovation Type of action: Research and Innovation Actions Udział KE – 5-6 mln € Cel - m.in: –…odblokowanie przepływu informacji pomiędzy uczelniami a praktyką w innowacjach w rolnictwie i leśnictwie…wzrost wymiany wiedzy pomiędzy regionami w Europie,..tematyczne sieci, wzmocnienie doradztwa rolniczego…, obszary wiejskie,…EIP…włączenie różnych grup… MŚP Problematyka – m.in.:–.System doradztwa rolniczego, …,opłacalny i ekonomiczny rozwój obszarów wiejskich, luka pomiędzy badaniami i innowacjami a stanem wiedzy …w rolnictwie i leśnictwie…

43 SC2 - Żywność ISIB-4-2014/2015: Improved data and management models for sustainable forestry 2015: Improved forest management models Zakres tematyczny i charakterystyka działań  Opracowanie nowego modelu zarządzania leśnictwem, uwzględnienie:  Składu gatunkowego,  Rozkładu wiekowego gatunków,  Okresu zbiorów, plonowanie,  Produktów nie pochodzących z drzewostanu,  Odporność na zmiany środowiskowe,  Sposobu wykorzystania („ecosystem services”), Projekt jednoetapowy, termin składania 11.06.2015 Przybliżony wkład KE dla jednego projektu 4 mln EUR

44 1.Joint Research Programming Initiative on Agriculture, Food Security and Climate Change (FACCE-JPI) http://www.faccejpi.com/ 2. EU Joint Programme - Antimicrobial resistance (AMR) http://www.jpiamr.eu/about/about-amr/ 3. EU Joint Programme - A Healthy Diet for a Healthy Life (JPI HDHL) https://www.healthydietforhealthylife.eu/ Standing Commitee of Agricultural Research (SCAR) http://ec.europa.eu/research/agriculture/scar/index_en.html Inicjatywy Wspólnego Programowania

45 Granty i instrumenty dla MŚP w programie Horyzont 2020 Prelegent:Aneta Maszewska W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP

46 Instrument MŚP Rynek coaching Faza 1 Faza 2 Faza 3 Ocena potencjału rynkowego Działania Innowacyjne Komercjalizacja

47

48 SFS-8-2014/2015: Resource-efficient eco-innovative food production and processing Type of action: SME Instrument Cel - m.in: –ograniczenie degradacji środowiska, optymalizacja efektywnego zużycia zasobów, rozwój bardziej zasobo-efektywnej zrównoważonej produkcji i przetwórstwa żywności, w przedsiębiorstwach /biznesach różnej skali/wielkości w sposób konkurencyjny i innowacyjny.. Problematyka – m.in. :..redukcja zużycia wody, energii, emisji gazów i odpadów, przy równoczesnym bardziej efektywnym zużyciu surowców… poprawa długości życia produktu, bezpieczeństwa żywnościowego i jakości żywności. Potrzeba rozwoju eko innowacyjnych procesów…

49 ISIB-3-2015: Unlocking the growth potential of rural areas through enhanced governance and social innovation Type of action: Research and Innovation Actions Udział KE – 5-6 mln € Cel - m.in: –…odblokowanie przepływu informacji pomiędzy uczelniami a praktyką w innowacjach w rolnictwie i leśnictwie…wzrost wymiany wiedzy pomiędzy regionami w Europie,..tematyczne sieci, wzmocnienie doradztwa rolniczego…, obszary wiejskie,…EIP…włączenie różnych grup… MŚP Problematyka – m.in.:–.System doradztwa rolniczego, …,opłacalny i ekonomiczny rozwój obszarów wiejskich, luka pomiędzy badaniami i innowacjami a stanem wiedzy …w rolnictwie i leśnictwie…

50 1.Joint Research Programming Initiative on Agriculture, Food Security and Climate Change (FACCE-JPI) http://www.faccejpi.com/ 2. EU Joint Programme - Antimicrobial resistance (AMR) http://www.jpiamr.eu/about/about-amr/ 3. EU Joint Programme - A Healthy Diet for a Healthy Life (JPI HDHL) https://www.healthydietforhealthylife.eu/ Standing Commitee of Agricultural Research (SCAR) http://ec.europa.eu/research/agriculture/scar/index_en.html Inicjatywy Wspólnego Programowania

51 SFS-8-2014/2015: Resource-efficient eco-innovative food production and processing Type of action: SME Instrument Cel - m.in: –ograniczenie degradacji środowiska, optymalizacja efektywnego zużycia zasobów, rozwój bardziej zasobo-efektywnej zrównoważonej produkcji i przetwórstwa żywności, w przedsiębiorstwach /biznesach różnej skali/wielkości w sposób konkurencyjny i innowacyjny.. Problematyka – m.in. :..redukcja zużycia wody, energii, emisji gazów i odpadów, przy równoczesnym bardziej efektywnym zużyciu surowców… poprawa długości życia produktu, bezpieczeństwa żywnościowego i jakości żywności. Potrzeba rozwoju eko innowacyjnych procesów…

52 SC4 - Energia EE2 – 2015: Buildings design for new highly energy performing buildings Call: H2020-EE-2015-1-PPP Zakres tematyczny i charakterystyka działań 1)  Rozwój i wdrożenia rozwiązań prowadzących do znaczącej redukcji kosztów nowych budynków efektywnych energetycznie (NZEB 'nearly zero-energy' buildings lub „plus-energy buildings”) 2)  Rozwiązania zapewniające komfort użytkowników i odpowiednią jakość powietrza wewnątrz budynków 3)  Dostosowanie rozwiązań do lokalnych warunków klimatycznych i geograficznych 4)  Systemy zarządzania energią w budynkach (wysoko efektywne HVAC - Heating, Ventilation and Air-Conditioning) 5)  Magazynowanie odnawialnej energii elektrycznej i cieplnej

53 SC4 - Energia LCE 11 - 2014/2015: Developing next generation technologies for biofuels and sustainable alternative fuels Zakres tematyczny i charakterystyka działań 1)Rozwój nowej generacji technologii biopaliw i paliw alternatywnych, poprawa efektywności konwersji energii 2)◦Lepsze wykorzystanie zasobów naturalnych, nowe źródła surowców ( biopaliwa produkowane z mąki, cukru i oleju roślin spożywczych / paszowych wyłączone) 3)◦Problemy ochrony środowiska, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 4)◦Ograniczanie ryzyka technologicznego i biznesowego, redukcja kosztów 5)◦Rozwój infrastruktury badawczej, instalacje pilotażowe, edukacja szkolenia, ◦Przybliżony wkład KE dla jednego projektu 3-6 mln EUR Termin składania: 5 maja 2015 r.

54 SC4 Energia LCE 12 – 2014/2015: Demonstrating advanced biofuel technologies Zakres tematyczny i charakterystyka działań 1.Wdrażanie zaawansowanych technologii 2.Wykazanie, że zaawansowane technologie biopaliw są wykonalne technicznie, ekologicznie i społecznie zrównoważone, tanie, 3.Rozwój systemów logistycznych 4.Kwestie ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa, uwzględnienie całego cyklu życia (wyłączone biopaliwa z mąki, cukru i oleju roślin spożywczych / paszowych) 5.Zrozumienie zagrożeń (technologicznych i biznesowych), ograniczanie ryzyka 6.Warunkiem projektu – udział partnerów przemysłowych 7.Szkolenia i wymiana wiedzy  Przybliżony wkład KE dla jednego projektu 5-20 mln EUR Termin składania: 5 maja 2015 r.

55 55 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Horyzont 2020 Wyniki po pierwszych 38 konkursach

56 56 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Horyzont 2020 Uczelnie w pierwszych konkursach Liczba uczestnictw we wnioskach Liczba uczestnictw w projektach Wskaźnik Sukcesu Dofinansowanie w mln EURO Koordynacje EU MS44 4196 34514,28%2 105,84888 PL80012715,88%24,0211 Udział PL1,80%2,00%1,14%1,24% Wyniki Polski na tle krajów członkowskich Opracowanie KPK na podstawie baz eCORDA po 38 konkursach (16.10.2014 r.)

57 57 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Horyzont 2020 Uczelnie w pierwszych konkursach Wyniki PL w podziale na typy organizacji Wskaźnik sukcesu Średnia UE: 14,3% Średnia PL: 15,9% Opracowanie KPK na podstawie baz eCORDA po 38 konkursach (16.10.2014 r.) HES - Higher or secondary education PRC - Private for profit (excluding education) PUB - Public body (excluding research and education) REC - Research organisations OTH - Other

58 58 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Więcej informacji   Horyzont 2020 http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm   Programy Pracy http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opport unities/h2020/master_calls.html http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opport unities/h2020/master_calls.html   Participant Portal http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home. html http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home. html   Eksperci oceniający http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/expert s/index.html http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/expert s/index.html

59 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "HORIZON 2014-2020 Kontakt: Tel. 22 828 74 83 wew 251"

Podobne prezentacje


Reklamy Google