Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wolontariat w Bezpieczeństwie Mieszkańców Powiatu Wejherowskiego Janusz GROTH Prezes Zarządu Wejherowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wolontariat w Bezpieczeństwie Mieszkańców Powiatu Wejherowskiego Janusz GROTH Prezes Zarządu Wejherowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego."— Zapis prezentacji:

1 Wolontariat w Bezpieczeństwie Mieszkańców Powiatu Wejherowskiego Janusz GROTH Prezes Zarządu Wejherowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

2 Część wstępna Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, powołano 11 kwietnia 1962 roku i jest organizacją zajmującą się czuwaniem nad bezpieczeństwem życia i zdrowia ludzkiego na wodach śródlądowych i morskich. Stowarzyszenie WOPR ma zasięg ogólnopolski i prowadzi swoją działalność na terenie wszystkich województw za pośrednictwem zarządów wojewódzkich i jednostek terenowych. Wejherowskie WOPR, jest jednostką terenową a obszar jego działania to powiat wejherowski, z siedzibą w Wejherowie. Zrzeszamy ponad 60 przeszkolonych ratowników WOPR, w tym wielu z dodatkowymi uprawnieniami specjalistycznymi takimi jak; starszy sternik motorowodny, sternik motorowodny, płetwonurek, ratownik medyczny oraz żeglarz. Sprzęt jakim dysponujemy to; skuter wodny „Yamaha 750” z platformą ratowniczą, łodzi wiosłowa, ponadto podręczny sprzęt ratownictwa wodnego taki jak; koła ratynkowe, boje SP, liny asekuracyjne z szelkami, rzutki ratunkowe, torby sanitarne oraz radiowe środki łączności. Celem Wejherowskiego WOPR jest: organizowanie pomocy oraz ratowanie osób które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarach wodnych.

3 Główne zadania realizowane przez Wejherowskie WOPR 1.Organizowanie wodnej służby ratowniczej. 2.Współdziałanie z organami administracji samorządowej i innymi podmiotami zainteresowanymi bezpieczeństwem na wodach oraz ochroną środowiska. 3.Udział w akcjach ratowniczych podczas zagrożeń powszechnych, katastrof naturalnych i awarii technicznych na wodach. 4.Ujawnianie zagrożeń bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się. 5.Wydawanie ekspertyz i opini w zakresie bezpieczeństwa wodnego. 6.Dokonywanie przeglądów kąpielisk i pływalni oraz występowanie do organów administracji samorządowej i innych podmiotów o usunięcie zagrożeń albo zamknięcie obiektów lub urządzeń. 7.Prowadzenie szkoleń i doskonalenie umiejętności ratowniczych oraz nadawanie stopni ratowniczych. 8.Opiniowanie sprzętu przydatnego w ratownictwie wodnym. 9.Świadczenie usług z zakresu ratownictwa wodnego. 10.Wymiana doświadczeń oraz szeroko rozumiana współpraca z pokrewnymi organizacjami i podmiotami. 11.Prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa na obszarach wodnych( oznakowanie miejsc, nadzór, edukacja,)

4 Nasza dotychczasowa działalność

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 Analizując geograficzne położenie naszego powiatu oraz ukształtowanie terenu, możemy stwierdzić iż część gmin obficie została obdarowana jeziorami a jedna nawet 17 km. brzegiem morza Bałtyckiego. Taki stan rzeczy jest bardzo atrakcyjny dla danego regionu pod względem turystyki i wypoczynku, okoliczni mieszkańcy i przebywający tam turyści od zawsze korzystali z kąpieli w tych akwenach bez jakiegokolwiek opieki lub fachowego nadzoru, nie zważając na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia, traktując to jako rzecz normalną a czasami nawet jako tradycję. Aby zmienić te ryzykowne nawyki i przyzwyczajenia oraz podnieść poziom bezpieczeństwa w naszym powiecie, Wejherowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe corocznie zwraca się do władz gmin o współpracę w zorganizowaniu i prowadzeniu bezpiecznych miejsc do kąpieli.>>> Podsumowanie i wnioski

19 Naszym celem jest dążenie do normalności takiej, aby każda nasza gmina posiadała przynajmniej jedno bezpieczne miejsce do kąpieli pod stałym nadzorem ratowników WOPR na swoim terenie, a mieszkańcy tych gmin oraz przebywający tam turyści, wiedzieli dokąd mogą się udać aby bezpiecznie wypoczywać. W trakcie pogadanek lub prelekcji w szkołach na temat bezpiecznego wypoczynku nad wodą, dzieci często zadają pytania „A gdzie znajdują się te bezpieczne miejsca do kąpieli z ratownikiem WOPR w żółtej lub czerwonej koszulce?” Odpowiadając na te proste pytanie oraz nie czekając na kolejne tragedie, zacznijmy organizować bezpieczne miejsca do kąpieli. My jako WOPR jesteśmy stowarzyszeniem wyspecjalizowanym w organizowaniu pomocy oraz ratowaniu osób które narażone są na utratę życia lub zdrowia nad wodą, tym samym gotowi jesteśmy do każdej współpracy, której efektem będzie podniesienie poziomu bezpieczeństwa naszych mieszkańców wypoczywających nad jeziorami i morzem w naszym powiecie. Podsumowanie i wnioski

20 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Wolontariat w Bezpieczeństwie Mieszkańców Powiatu Wejherowskiego Janusz GROTH Prezes Zarządu Wejherowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google