Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

D. Ciołek BADANIA OPERACYJNE – wykład 3 BADANIA OPERACYJNE Wykład 3: Rozwiązywanie modeli dla zagadnień transportowych i zagadnień przydziału dr Dorota.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "D. Ciołek BADANIA OPERACYJNE – wykład 3 BADANIA OPERACYJNE Wykład 3: Rozwiązywanie modeli dla zagadnień transportowych i zagadnień przydziału dr Dorota."— Zapis prezentacji:

1 D. Ciołek BADANIA OPERACYJNE – wykład 3 BADANIA OPERACYJNE Wykład 3: Rozwiązywanie modeli dla zagadnień transportowych i zagadnień przydziału dr Dorota Ciołek Katedra Ekonometrii Wydział Zarządzania UG http://wzr.pl/dc

2 D. Ciołek BADANIA OPERACYJNE – wykład 3 Zagadnienie transportowe Cztery piekarnie zlokalizowane na terenie miasta są zaopatrywane w mąkę z dwóch magazynów znajdujących się na peryferiach. Zasoby tego surowca wynoszą: w magazynie A – 130 ton, w magazynie B – 200 ton, a zapotrzebowanie piekarni wynosi odpowiednio 80, 120, 70 i 60. Koszty jednostkowe dostawy mąki do piekarni zależą tylko od odległości, które podano w tablicy. Magazyny Piekarnie 1234 ABAB 25 17 24 30 28 15 13 16

3 D. Ciołek BADANIA OPERACYJNE – wykład 3 Zagadnienie przydziału (1) (z zadań zaproponowanych przez prof. P. Miłobędzkiego) Przedsiębiorstwo,,Robótki domowe'' zatrudnia 5 studentów do sprzątania. Posprzątanie Twojego domu polega na odkurzaniu elektroluksem, czyszczeniu kuchni, czyszczeniu łazienki oraz trzepaniu dywanów. Czas wykonania poszczególnych czynności (w godz.) przez każdego studentka podano w poniższej tablicy. Pomóż kierownikowi przedsiębiorstwa przydzielić poszczególne prace studentom w taki sposób, aby sprzątanie zajęło im jak najmniej czasu. Pamiętaj, że każdy student może wykonać tylko jedną czynność. Student Czynność odkurzanieczyszczenietrzepanie dywanów kuchniłazienki S16521 S29873 S38594 S47783 S55564

4 D. Ciołek BADANIA OPERACYJNE – wykład 3 Zagadnienie przydziału (2) (Ignasiak E. (red.), (1996), Badania operacyjne.) Na wydziale obróbki mechanicznej działają cztery maszyny i czterech obsługujących je robotników. Znana jest wydajność każdego robotnika na poszczególnych stanowiskach. Wydajność tę określa liczba detali, które dany robotnik może wykonać na danej maszynie w ciągu jednej godziny. Przedstawiono ją w tablicy: Należy zapisać matematyczny model zagadnienia oraz przy pomocy algorytmu węgierskiego ustalić taki przydział robotników do poszczególnych stanowisk, aby łączna wydajność całego zespołu była maksymalna. w ij R1 R1 R2 R2 R3 R3 R4 R4 M16784 M212698 M310597 M4131179

5 D. Ciołek BADANIA OPERACYJNE – wykład 3 Zagadnienie przydziału (3) Pewna firma zamierza zatrudnić maszynistki do korespondencji w trzech językach: angielskim, niemieckim i włoskim. W konkursie na te stanowiska wzięły udział cztery kandydatki. W tablicy podano liczbę uderzeń na minutę i-tej maszynistki w j-tym języku. Znak X oznacza, że maszynistka nie zna danego języka. Przy pomocy algorytmu węgierskiego przydziel maszynistki do korespondencji w poszczególnych językach, tak, aby maksymalizować efekt ich pracy. Maszynistka Język angielskiniemieckiwłoski 18010579 2109X90 310097X 4958085


Pobierz ppt "D. Ciołek BADANIA OPERACYJNE – wykład 3 BADANIA OPERACYJNE Wykład 3: Rozwiązywanie modeli dla zagadnień transportowych i zagadnień przydziału dr Dorota."

Podobne prezentacje


Reklamy Google