Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

29.09.131 CZŁOWIEK W SYTUACJI STRESU „ Bóg obdarzył nas pogodą ducha, aby akceptować rzeczy, których nie możemy zmienić; odwagą, aby zmieniać rzeczy, które.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "29.09.131 CZŁOWIEK W SYTUACJI STRESU „ Bóg obdarzył nas pogodą ducha, aby akceptować rzeczy, których nie możemy zmienić; odwagą, aby zmieniać rzeczy, które."— Zapis prezentacji:

1 29.09.131 CZŁOWIEK W SYTUACJI STRESU „ Bóg obdarzył nas pogodą ducha, aby akceptować rzeczy, których nie możemy zmienić; odwagą, aby zmieniać rzeczy, które możemy zmienić oraz mądrością, aby widzieć różnicę.” Radę samokształceniową przeprowadziły: p. Agata Choińska i p. Joanna Rusiecka

2 29.09.132 STRES  Stres to uczucia i przekonania, które się pojawiają, gdy mamy przeświadczenie, że nie radzimy sobie ze stawianymi nam wymogami (czasami jednak tylko nam się wydaje, że ktoś wobec nas stawia takie, a nie inne wymogi). Stres występuje w sytuacji trudnej, podczas której nie możemy zastosować znanych sobie, wcześniej wypróbowanych sposobów reagowania. Powstaje w wyniku zagrożenia, utrudnienia lub niemożności realizacji ważnych dla nas celów, zadań, wartości.

3 29.09.133 TRZY FAZY STRESU  alarmowa (ogólnej mobilizacji organizmu)  przystosowania (odporności i obrony w miejscu uszkodzenia)  wyczerpania (utraty zdolności obronnych, gdy stresor działa zbyt długo).

4 29.09.134 KRÓTKOTRWAŁE OBJAWY STRESU  przyspieszone bicie serca  wzrost aktywności gruczołów potowych  zimne kończyny - dłonie i stopy  zimna skóra  mdłości lub wymioty  biegunka  przyspieszony oddech  zawroty głowy  suchość lub nadmierna wilgoć w ustach  napięcie mięśni

5 29.09.135 DŁUGOTRWAŁE OBJAWY STRESU  zmiana apetytu (najczęściej przejawiająca się utratą łaknienia, czasami jego podwyższeniem)  poczucie zimna  bóle  wrażenie chronicznego osłabienia dolegliwości fizyczne:  problemy trawienne  bóle pleców  astma  problemy skórne  bóle głowy

6 29.09.136 OBJAWY FIZYCZNE STRESU  kołatanie serca i trudności z oddychaniem  skurcze żołądka  bóle głowy  zaparcia lub biegunki  bóle o nie wyjaśnionej przyczynie  suchość w ustach  drżenie kończyn  nudności  obfite pocenie  rozszerzenie źrenic  przyspieszenie tętna

7 29.09.137 SYMPTOMY EMOCJONALNE STRESU  trudności w procesach myślowych - chaos myślowy, niemożność skoncentrowania uwagi  lęk, niepokój  złe samopoczucie  poczucie utraty kontroli i przygnębienie  poczucie, że jest się „gorszym", „bezużytecznym", „dysfunkcjonalnym"  zmiany nastroju –frustracja –depresja –wrogość –bezradność –rozdrażnienie –irytacja –nerwowość –poczucie niepokoju  ospałość  sięganie po papierosy, leki, alkohol, narkotyki

8 29.09.138 SYMTOMY BEHAWIORALNE STRESU  podnoszenie głosu  zwiększenie tempa mówienia  ziewanie  tiki nerwowe  obgryzanie paznokci  „bębnienie" palcami o blat stołu  brak troski o własny wygląd  negatywny, przykry nastrój –agresja –obronność –krytycyzm –zirytowanie –irracjonalność –przesada w sposobie reagowania  obniżenie efektywności –negatywne nastawienie –utrata obiektywizmu –niezdolność do koncentracji i podejmowania decyzji –kłopoty z pamięcią –zwiększona podatność na wypadki –częstsze popełnianie błędów

9 METODY RADZENIA SOBIE ZE STRESEM 29.09.139  spotkanie z kimś bliskim, kto zawsze podnosi nas na duchu  rozmowa z kimś, komu ufamy i kto naprawdę ma ochotę nas wysłuchać. Wówczas możemy pozwolić sobie na okazywanie słabości, przyznanie się do błędów i w pełni być sobą  znalezienie oparcia w bliskich, którzy ukażą nam wyraźne powody do pozytywnego patrzenia na własną osobę  pozwólmy sobie pomóc - jeżeli ktoś oferuje nam wsparcie w trudnym momentach, skorzystajmy z niego  stosowanie technik relaksacyjnych polegających na kontrolowaniu oddechu  uprawianie sportu, ponieważ wzmacnia ono nasz system odpornościowy i pozwala odbiec myślami od problemów  zdrowe odżywianie się, ponieważ „w zdrowym ciele - zdrowy duch"  uczestniczenie w sytuacjach, w których mamy do czynienia z namiastką „terapii śmiechem". Prawdą bowiem jest, że „śmiech to zdrowie", ponieważ wówczas nasze serce pracuje wydajniej, a krew szybciej krąży.

10 METODY RADZENIA SOBIE ZE STRESEM cd 29.09.1310  nauczenie się lepszej gospodarki własnym czasem - sporządzaj plan dnia, a nawet tygodnia, spis rzeczy, które masz do załatwienia bardzo pilnie i takich, które mogą jeszcze zaczekać  przejrzyste zorganizowanie własnego miejsca pracy czy też nauki  stawianie sobie realistycznych celów, tak aby z jednej strony nie być dla siebie zbyt wymagającym, ale z drugiej wykorzystywać swój potencjał przy podejmowanych działaniach  dawanie sobie przyzwolenia na „ludzką niedoskonałość”, ponieważ każdy popełnia błędy, więc musimy być dla siebie, jak najbardziej tolerancyjni  wygospodarowywanie czasu właśnie i tylko dla siebie. Podczas jego trwania należy „podarować sobie odrobinę przyjemności" i spędzić go tak, jak nam to najbardziej odpowiada. Dobrze jest wówczas odizolować się od przeszkadzających bodźców zewnętrznych, a więc wyłączyć telefon, przejść do wyciszonego miejsca  częste kontaktowanie się z naturą, ponieważ pachnący świeżością las i śpiew ptaków może dostarczyć energii, której nie mają w sobie miejskie „pejzaże”.

11 29.09.1311 STRES POZYTYWNY  Eustres występuje wtedy, gdy zmiana w organizmie spowodowana czynnikami stresującymi daje użyteczny efekt. Wspomaga on lepszą koncentrację, pozwala na zwiększenie wysiłku i osiągnięcie lepszej sprawności. Dostarcza zainteresowań, ekscytacji życiem, zadowolenia, wspomaga pozytywny obraz człowieka.

12 29.09.1312 STRES SZKODLIWY  Distres występuje wtedy, gdy zarówno ciało, jak i umysł człowieka są wyczerpane wskutek powtarzającego się kontaktu z czynnikami stresującymi. Jest to stan nieprzyjemny, szkodliwy dla organizmu, obniżający sprawność psychiczną i fizyczną, a w konsekwencji prowadzący do chorób psychosomatycznych.

13 29.09.1313 WZORY ZACHOWAŃ ZWIĄZANE ZE STRESEM WZÓR „A”:  stała walka o osiągnięcie sukcesu  wrogie nastawienie do otoczenia  poczucie presji czasu, stały pośpiech  nadmierna rywalizacja  łatwo wyrażana agresja  niecierpliwość WZÓR „B”:  zmierzanie do celu bez walki  brak wrogości do otoczenia  brak presji czasu i pośpiechu  skłonność do współpracy  umiarkowana agresja  cierpliwość

14 29.09.1314 OBRONA PRZED STRESEM  wyparcie - niedopuszczanie do świadomości przykrych, niepokojących myśli, wyobrażeń, nieakceptowanych potrzeb i emocji;  przemieszczenie - wyładowanie wypartych i tłumionych emocji i uczuć w sytuacjach mniej niebezpiecznych niż wywołujące te doznania lub zaspakajanie potrzeb na innych obiektach i w innych sytuacjach niż wynika to z natury;  racjonalizacja - usprawiedliwienie i uzasadnienie negatywnie ocenianych zachowań jako właściwych, nadawanie pozytywnych znaczeń negatywnie ocenianym motywom działania;  projekcja - nieświadome przypisywanie innym osobom własnych nieakceptowanych cech, obwinianiu i przesadnym krytykowaniu innych;  sublimacja - zaspakajanie potrzeb, instynktów uznanych za prymitywne, rozładowywanie emocji w sposób umożliwiający nadanie mu wysokiej wartości kulturowej;

15 OBRONA PRZED STRESEM cd.  kompensacja - działanie na rzecz umniejszenia własnych braków wypracowanymi cechami pozytywnymi;  identyfikacja - podnoszenie samooceny poprzez utożsamianie się z osobą podziwianą;  regresja - cofnięcie do wcześniejszego poziomu rozwoju;  fantazjowanie - zaspakajanie niespełnionych potrzeb i pragnień w wyobraźni;  introjekcja - unikanie niepokojów, konfliktów poprzez przyjęcie zewnętrznych wartości, norm jako własnych;  izolacja - oddzielenie emocji od sytuacji urazowych, unikanie aktywności mogącej wywołać negatywne uczucia;  reakcja upozorowana - demonstrowanie zachowań przeciwnych poprzez nieświadome ukrywanie i rozładowywanie nieakceptowanych tendencji. 29.09.1315

16 29.09.1316 SPOSOBY UNIKANIA STRESU  planowanie (wybór celów, sformułowanie wytycznych, ustalenie sposobów realizacji)  notowanie (zapisanie celów zawodowych i osobistych, ich hierarchizacja, rejestrowanie postępów)  nieodkładanie na później (unikanie odwlekania, perfekcjonizmu, niewłaściwych zobowiązań, zwodzenia, podejmowania zbyt wielkich zobowiązań)  rozrywka (umiejętność odpoczywania, oderwania się od pracy zawodowej).

17 29.09.1317 FRUSTRACJA  Frustracja to przykry stan emocjonalny powodowany niemożnością zrealizowania jakiegoś - na ogół ważnego - planu, projektu, zamysłu, przedsięwzięcia, albo poczuciem, że to „coś” ważnego przebiega (lub przebiegło) źle. Frustracji towarzyszy stan napięcia emocjonalnego.

18 29.09.1318 NA FRUSTRACJĘ MA WPŁYW  świadomość  podświadomość  głębokie przekonania

19 29.09.1319 CECHY CHARAKTERU, KTÓRE POMAGAJĄ W RADZENIU SOBIE Z FRUSTRACJĄ I STRESEM  poczucie własnej wartości  poczucie obfitości  proaktywność

20 29.09.1320 DEPRESJA  Depresję myli się czasem z frustracją, smutkiem lub nudą. Można o niej mówić dopiero wtedy, gdy oprócz obniżonego nastroju czy apatii występuje również patologiczny brak zainteresowania codziennymi przejawami życia: wstawaniem z łóżka, myciem, jedzeniem.

21 29.09.1321 OBJAWY DEPRESJI  * rozpacz, smutek, apatia, * zamartwianie się, złe samopoczucie, uczucie wewnętrznego napięcia, niepokoju, * wyczerpanie, poczucie ciągłego zmęczenia, ociężałości, * niechęć do pracy, wykonywania codziennych czynności, * utrata zainteresowań, brak zadowolenia z życia, niechęć do życia, * negatywne postrzeganie samego siebie, * unikanie kontaktów z innymi ludźmi, * napady nie kontrolowanego płaczu, * zaburzenia snu (np. nadmierna senność, wczesne budzenie się, płytki sen), * bóle głowy, mięśni, * zaburzenia łaknienia i trawienia, * kłopoty z koncentracją uwagi i pamięcią.

22 29.09.1322 SIEDEM RAD, JAK ZAPOBIEGAĆ DEPRESJI

23 29.09.1323 RADA PIERWSZA Stwórz swoją wizję i misję życia. Zastanów się, co chciałbyś w życiu osiągnąć i jak chciałbyś żyć. Równie ważna jest zabawa, rozumiana jako przerywnik, a nie cel sam w sobie. Czas relaksu jest niezwykle potrzebny, ponieważ depresja czy podobny jej stan może być efektem wypalenia, przepracowania, przedłużającego się stresu. Młodzi Japończycy z takich względów uciekają do hikikomori, czyli zamknięcia się w domu, odizolowania od społeczeństwa, nawet od najbliższych.

24 29.09.1324 RADA DRUGA Inwestuj w siebie i właściwie odpoczywaj. Przyda Ci się tu znajomość zarządzania sobą w czasie. Za dużo wydarzeń, przeżyć, zbyt wiele różnych doświadczeń i wrażeń powoduje, że osiąga się w końcu stan, w którym trudno już o fascynacje, napięcie czy nawet zaciekawienie.

25 29.09.1325 RADA TRZECIA Nie rzucaj się w wir życia, dawkuj doświadczenia w dostosowanych do wieku i trybu życia porcjach. Masz przed sobą długie życie. Nie musisz przeżyć wszystkiego (nawet nie powinieneś) w jego pierwszej połowie.

26 29.09.1326 RADA CZWARTA Dbaj o rodzinę i przyjaciół. Niezwykle ważnym "antydepresyjnym czynnikiem" są bliscy ludzie: rodzina i przyjaciele. Podtrzymuj z nimi kontakty. Rozmawiaj na ważne tematy. Nie odsuwaj się od bliskich Ci ludzi. Szukaj u nich pomocy i wsparcia. Mów także o swoich nastrojach, o uczuciach, o tym, co Cię martwi czy niepokoi.

27 29.09.1327 RADA PIĄTA Modlitwa może pomóc, bądź jednak ostrożny w kontaktach z tymi, którzy ofiarowują Ci sposób na życie w ramach nowych ruchów religijnych. W religii można znaleźć ukojenie czy odnaleźć sens życia, ale niektóre sekty wykorzystują idealistycznie nastawionych młodych ludzi.

28 29.09.1328 RADA SZÓSTA Nie oglądaj filmów i programów telewizyjnych pełnych przemocy i przedstawiających wyłącznie zły obraz świata. Depresja jest często konsekwencją wszechogarniającego smutku czy nastroju negatywnej oceny wszystkiego, co nas otacza. Broń się przed pesymizmem w życiu. Często oglądaj komedie i ciekawe programy rozrywkowe. Czytaj wartościową literaturę. Szukaj pozytywnych zdarzeń i informacji.

29 29.09.1329 RADA SIÓDMA Rozejrzyj się dookoła i sprawdź, czy może jest ktoś, komu jesteś w stanie pomóc, a czyjeś życie za Twoją sprawą stanie się lepsze, lżejsze, bardziej wartościowe. Udaj się do najbliższego szpitala, domu dziecka, hospicjum, domu spokojnej starości - pewnie potrzebują tam kogoś do pomocy. Wiedz bowiem, że nie mają depresji Ci ludzie, którzy pomagają innym.

30 29.09.1330 KONIEC


Pobierz ppt "29.09.131 CZŁOWIEK W SYTUACJI STRESU „ Bóg obdarzył nas pogodą ducha, aby akceptować rzeczy, których nie możemy zmienić; odwagą, aby zmieniać rzeczy, które."

Podobne prezentacje


Reklamy Google