Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Inkubator Przedsiębiorczości ul. Zamkowa 4 47-100 Strzelce Opolskie tel. 77 887 30 00

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Inkubator Przedsiębiorczości ul. Zamkowa 4 47-100 Strzelce Opolskie tel. 77 887 30 00"— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Inkubator Przedsiębiorczości ul. Zamkowa 4 47-100 Strzelce Opolskie tel. 77 887 30 00 e-mail: inkubator@strzelceopolskie.plinkubator@strzelceopolskie.pl www.inkubator.strzelceopolskie.pl

2 Regionalny Inkubator Przedsiębiorczości powstał w budynku dawnej oficyny z początku XX w. ulokowanej w obrębie podzamcza. W październiku 1990 roku obiekt wpisano do rejestru zabytków, tym samym podlega on ochronie konserwatorskiej.

3 Tak było

4

5

6 Zagospodarowanie terenu wg projektu

7 Roboty budowlane na podstawie projektu I. Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Zamkowej 4; II. Zagospodarowanie terenu: nowy ciąg pieszo jezdny (ruch jednokierunkowy); 43 nowe miejsca postojowe; oświetlenie terenu i monitoring; remont zabytkowego muru wzdłuż ul. Konopnickiej; remont nawierzchni ul. Konopnickiej; niwelacja terenu z zagospodarowaniem terenów zielonych (posadzenie krzewów zielonych i kwitnących).

8 Obecnie obiekt przy ul. Zamkowej 4 służy osobom rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej i firmom w fazie rozwoju.

9 Regionalny Inkubator Przedsiębiorczości w Strzelcach Opolskich etap I zrealizowano w ramach poddziałania 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Koszt realizacji inwestycji to 1 897 408,58 zł, z czego 85% tj. 1 612 797,29 wyniosło dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 284 611,29 to wkład własny Gminy Strzelce Opolskie.

10 Projekt realizowało, wyłonione w drodze przetargu konsorcjum:  P.H.U. NOW-BUD Leszek Nowak  Przedsiębiorstwo Produkcji i Montażu Urządzeń Elektrycznych KAJA sp. z o.o.  ZOA Pracownia Architektury

11 by ułatwić firmom dostęp do profesjonalnych usług okołobiznesowych 1 lipca oddaliśmy do usług nowopowstającym firmom w pełni wyposażoną powierzchnię biurową w pięknie odrestaurowanym budynku, a także swą wiedzę, kompetencje i chęć pomocy,

12 WSPÓŁPRACUJĄCYM Z NAMI FIRMOM OFERUJEMY: dzierżawę w pełni wyposażonej powierzchni biurowej, wynajem sali konferencyjnej wraz ze sprzętem multimedialnym, „biuro na godziny” - wynajem powierzchni biurowej na określony czas w zależności od potrzeb przedsiębiorcy, „biuro wirtualne” – rejestracja siedziby firmy pod biznesowym adresem Inkubatora, doradztwo, szkolenia, promocję firmy na stronie internetowej Inkubatora

13 Tak jest Tak było Zyskało także otoczenie Inkubatora Wyremontowano chodnik oraz ułożono płyty ażurowe za budynkiem Opolska 1 – 7 Koszt realizacji zadania to 26 000,00 złotych

14 Na powierzchni 570m 2 ułożono geokratę wykonano także oświetlenie wnęk okiennych i muru w rejonie ul. Zamkowej i M. Konopnickiej w Strzelcach Opolskich. Koszt realizacji zadania wyniósł 32 000,00 złotych.

15 Regionalny Inkubator Przedsiębiorczości ul. Zamkowa 4 47-100 Strzelce Opolskie tel. 77 887 30 00 e-mail: inkubator@strzelceopolskie.plinkubator@strzelceopolskie.pl

16 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Regionalny Inkubator Przedsiębiorczości ul. Zamkowa 4 47-100 Strzelce Opolskie tel. 77 887 30 00"

Podobne prezentacje


Reklamy Google