Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WIELKOPOLSCY ORGANICZNICY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WIELKOPOLSCY ORGANICZNICY"— Zapis prezentacji:

1 WIELKOPOLSCY ORGANICZNICY
Wielkopolanie przeciw germanizacji

2 Dezydery Chłapowski Wstąpił do stuosobowej gwardii honorowej cesarza Napoleona. Odznaczony krzyżem Virtuti Militari i Legią Honorową. U boku Napoleona nadano mu tytuł barona cesarstwa. W rodzinnej Turwi uporządkował majątek i rozpoczął wprowadzanie nowoczesnej gospodarki.

3 Aby pogłębić swoją wiedzę ponownie udał się w podróż do Anglii, gdzie między innymi praktykował pracując fizycznie w gospodarstwie. Chłapowski m.in. Wprowadził płodozmian zamiast trójpolówki, używał żelaznego pługa i siał wzbogacającą glebę koniczynę. Współzałożyciel i działacz Ziemstwa Kredytowego oraz Towarzystwa ubezpieczeń od ognia.

4 Hipolit Cegielski Filolog, przemysłowiec działacz społeczny, dziennikarz i polityk. Nauczyciel języka polskiego i języków starożytnych w gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu Otworzył w poznańskim Bazarze sklep z narzędziami rolniczymi, który następnie przekształcił w szybko rozwijający się zakład , później w fabrykę narzędzi i maszyn rolniczych

5 Fabryka Cegielskiego

6 Edward Raczyński W swym majątku w Rogalinie zgromadził bardzo bogaty księgozbiór, po części pochodzący z zasobów bibliotecznych kasowanych przez władze pruskie zakonów. Księgozbiór ten stał się podstawą do utworzenia Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, której był fundatorem.

7 Biblioteka Raczyńskich i pałac w Rogalinie

8 Maksymilian Jackowski
Działacz Towarzystwa Rolniczego, w którym aktywnie działał pisząc artykuły do organu prasowego "Ziemianina". W 1861 został jednym z członków-założycieli Centralnego Towarzystwa Gospodarczego. Wszedł w skład zarządu Centralnego Towarzystwa Gospodarczego. W 1873 Centralne Towarzystwo Gospodarcze powierzyło mu opiekę nad parafialnymi kółkami rolniczymi.

9 Za jego kadencji liczba kółek wzrosła z 30 do 200
Za jego kadencji liczba kółek wzrosła z 30 do 200. Realizując podstawowy cel – naukę racjonalnej gospodarki i samodzielności zrzeszonych rolników - doprowadził również do wykształcenia się licznej grupy średnich i bogatych rolników. To z jego inicjatywy powstały czasopisma "Rocznik Kółek" i "Poradnik Gospodarski". Zmarł 14 stycznia 1905r. i został pochowany we Wronczynie.

10 Karol Marcinkowski  Lekarz, społecznik, filantrop, inicjator budowy Bazaru w Poznaniu. Brał udział w powstaniu listopadowym. Za udział w walkach został odznaczony krzyżem Virtuti Militari.

11 Do najbardziej znanych jego działań należy inicjatywa powołania Spółki Akcyjnej Bazar czy założenie Poznańskiego Towarzystwa Pomocy Naukowej, którego zadaniem było pogłębianie polskiego dorobku naukowego i pomoc w edukacji ubogiej młodzieży w myśl jego słów: "Wychowanie nasze jest to dług zaciągniony u ogółu, z czego się w swym czasie wypłacać winniśmy".

12 Piotr Wawrzyniak Ksiądz, działacz społeczny, oświatowy i gospodarczy, patron Związku Spółek Zarobkowych i Gospodarczych. Zreorganizował lokalną Kasę Oszczędności i Pożyczek w Śremie w Bank Ludowy oparty na nowoczesnych zasadach spółdzielczości. Bank wszedł w skład zarządzanego Związku Spółek Zarobkowych.

13 W 1887 r. Wawrzyniak stał się wicepatronem, a po śmierci Szamarzewskiego patronem Związku.
Ks. Wawrzyniak aktywnie brał też udział w różnych akcjach mających na celu szerzenie oświaty i kultury. Założył bibliotekę, która była oddziałem powstałego rok wcześniej Towarzystwa Oświaty Ludowej. W latach kierował istniejącą do dzisiaj Drukarnią i Księgarnią św. Wojciecha w Poznaniu

14 Emilia Sczaniecka i feministycznych w zaborze pruskim.
Po wybuchu powstania listopadowego wsławiła się jako organizatorka pomocy medycznej dla żołnierzy polskiej armii. Ukrywała emisariuszy i wspierała potrzebujących materialnie. Była także filantropką, animatorką działań narodowościowych i feministycznych w zaborze pruskim.

15 W czasie powstania wielkopolskiego schronienia potrzebującym udzielała w Śremie, Miłosławiu i 
Wrześni. Była założycielką pierwszego w Wielkopolsce Stowarzyszenia Kobiet oraz instytucji Pomocy naukowej dla ubogich dziewcząt w Poznańskiem i Prusach Zachodnich. Sławę zyskała jako siostra miłosierdzia, gorliwa opiekunka Towarzystwa Pomocy Naukowej.

16 Marceli Motty św. Marii Magdaleny w Poznaniu.
Pochodził ze spolszczonej rodziny francuskiej. Absolwent Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu. Był nauczycielem m.in. w Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu. Zajmował się również pracą społeczną w Towarzystwie Pomocy Naukowej i Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk.

17 Konstanty Żupański Pochodził ze spolonizowanej rodziny kupców greckich. Pracował jako aplikant przy Wyższym Sądzie Krajowym w Berlinie. Początkowo zajmował się tłumaczeniem z języka niemieckiego dzieł ekonomicznych, następnie  w domu przy Starym Rynku 8 otworzył księgarnię nakładową.

18 Wkrótce rozwinął jednoczesną działalność wydawniczą
Wkrótce rozwinął jednoczesną działalność wydawniczą. Uruchomił wypożyczalnię książek polskich i francuskich oraz dział antykwaryczny. Współpracował z Towrzystwem Naukowej Pomocy.Był jednym z inicjatorów powołania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz Towarzystwa Czytelni Ludowych. Należał do Kasyna Polskiego w Bazarze.

19 Organizacje pracy organicznej
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk zajmowało się gromadzeniem i udostępnianiem zbiorów naukowych Towarzystwo Naukowej Pomocy Wspomagało finansowo zdolną, niezamożną młodzież Spółka Akcyjna Bazar statutowym zadaniem spółki było popieranie pożytecznych inicjatyw, co oznaczało w efekcie rezygnację przez akcjonariuszy z całości lub części zysku, który przekazywany był na cele społeczne. Inną zasadą było wydzierżawianie sklepów jedynie Polakom.

20 Wykonanie : Rafał Olejnik 2014
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ PREZENTACJA STANOWI CZĘŚĆ PROJEKTU „Od organiczników do powstańców – Wielkopolanie przeciw germanizacji” Wykonanie : Rafał Olejnik


Pobierz ppt "WIELKOPOLSCY ORGANICZNICY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google