Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l 25 lat Katarzyna Stankiewicz Starszy Inspektor Departament Ochrony Klimatu Wydział Systemu Zielonych Inwestycji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l 25 lat Katarzyna Stankiewicz Starszy Inspektor Departament Ochrony Klimatu Wydział Systemu Zielonych Inwestycji."— Zapis prezentacji:

1 25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l 25 lat Katarzyna Stankiewicz Starszy Inspektor Departament Ochrony Klimatu Wydział Systemu Zielonych Inwestycji Warszawa, 23.01.2014 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Program Systemu Zielonych Inwestycji (GIS) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Ramy Zarządzania Środowiskiem

2 25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l Ramy Zarządzania Środowiskiem (RZŚ) - zał. 7 do Regulaminu - Dodatkowy wymóg Banku Światowego, którego środki będą przeznaczone, na podstawie umowy międzynarodowej, na finansowanie projektów w ramach VI konkursu - Ramy Zarządzania Środowiskiem są dodatkowym narzędziem Banku Światowego, częściowo opartym na polskim prawie, jednak od niego niezależnym, mającym na celu wzmocnienie świadomości beneficjenta dot. oddziaływania inwestycji na środowisko na każdym etapie jej realizacji oraz dostarczenie beneficjentowi wskazówek do prowadzenia działań łagodzących - Beneficjenci mają obowiązek: - Przeanalizowania projektu pod względem oddziaływania inwestycji na środowisko (zarówno w trakcie jej realizacji jak i po zakończeniu), zgodnie z zasadami RZŚ - Określenie kategorii wg. RZŚ - Ew. zaplanowania i wdrażania działań łagodzących w celu zniwelowania ewentualnego wpływu na środowisko podczas realizacji projektu oraz po zakończeniu projektu.

3 25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l Jakie dokumenty należy przygotować? Zał. nr 2 do Regulaminu - ZAŁĄCZNIKI WYMAGANE DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE (DO OCENY WNIOSKU): pkt. 11.4 - Oświadczenie w sprawie klasyfikacji zadań (zadanie rozumiane jako termomodernizacja budynku) objętych projektem do kategorii według klasyfikacji Ram Zarządzania Środowiskiem Banku Światowego (Załącznik 7 do Regulaminu) składają wszyscy Wnioskodawcy Format oświadczenia nie jest sprecyzowany, ale powinien zawierać wyszczególnienie kategorii dla poszczególnych budynków

4 25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l Określenie kategorii wg. RZŚ (zał. 7 do Regulaminu) Przewidywane oddziaływanie Kategoria ochrony BŚ Przykłady działań projektowychUwagi bardzo niskieC instalacja kolektorów słonecznych, wymiana zwykłych systemów oświetleniowych na energooszczędne Także prosta termomodernizacja budynków poniżej 12 m, oraz czasem budynków powyżej 12 m niskie niższy stopień B docieplenie większych budynków (o wysokości >12 m) Także projekty z elementami, które wymagają pozwolenia na budowę lub elementami wymagającymi innych pozwoleń (np. pompy ciepła) umiarkowane (przypadek 2) B przebudowa na dużą skalę, w tym wymiana systemów grzewczych, znajdująca sie pod progiem wyznaczonym w załączniku 2 dyrektywy o ocenie oddziaływania na środowisko Projekty wymagające pozwolenia na budowę, projekty z elementami, które wymagają pozwolenia na budowę lub elementami wymagającymi innych pozwoleń (np. pompy ciepła) umiarkowane (przypadek 1) Bprzebudowa na dużą skalę, w tym wymiana systemów grzewczych, podlegająca pod przepisy załącznika 2 dyrektywy o ocenie oddziaływania na środowisko Ta kategoria nie powinna wystąpić w kontrolowanych projektach

5 25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l Określenie kategorii wg. RZŚ Przewidywane oddziaływanie Kategoria ochrony BŚ Instrumenty ochronnePrzykłady działań projektowychUwagi bardzo niskieC brak konkretnych instrumentów ochronnych, zwykłe zawiadomienie władz odpowiedzialnych za sprawy budowlane przez autora projektu (brak obowiązku sporządzania Planu Zarządzania Środowiskiem – PZŚ) instalacja kolektorów słonecznych, wymiana zwykłych systemów oświetleniowych na energooszczędne Także prosta termomodernizacja budynków poniżej 12 m, oraz czasem budynków powyżej 12 m niskie niższy stopień B pozwolenie na budowę/decyzja lokalizacyjna, „lista kontrolna PZŚ", w zależności od rodzaju i rozmiaru projektu docieplenie większych budynków (o wysokości >12 m) Także projekty z elementami, które wymagają pozwolenia na budowę lub elementami wymagającymi innych pozwoleń (np. pompy ciepła) umiarkowane (przypadek 2) B jeśli polskie prawo nie wymaga OOŚ/PZŚ, lista kontrolna PZŚ lub częściowa OOŚ i PZŹ zgodnie z OP4.01 przebudowa na dużą skalę, w tym wymiana systemów grzewczych, znajdująca sie pod progiem wyznaczonym w załączniku 2 dyrektywy o ocenie oddziaływania na środowisko Projekty wymagające pozwolenia na budowę, projekty z elementami, które wymagają pozwolenia na budowę lub elementami wymagającymi innych pozwoleń (np. pompy ciepła) umiarkowane (przypadek 1) BOOŚ lub PZŚ wymagane zgodnie z polskim prawem, po otrzymaniu pozytywnego wyniku analizy przebudowa na dużą skalę, w tym wymiana systemów grzewczych, podlegająca pod przepisy załącznika 2 dyrektywy o ocenie oddziaływania na środowisko Ta kategoria nie powinna wystąpić w kontrolowanych projektach

6 25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l Jakie dokumenty należy przygotować? Zał. nr 2 do Regulaminu - ZAŁĄCZNIKI WYMAGANE DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE (DO OCENY WNIOSKU): pkt. 11.7 - W przypadku, gdy przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko nie jest wymagane prawem polskim, a przynajmniej jedno zadanie zaliczane jest do kategorii B (niskie lub umiarkowane) według klasyfikacji Ram Zarządzania Środowiskiem, należy przedłożyć Listę kontrolną Planu Zarządzania Środowiskiem zgodnie z załącznikiem 8 do Regulaminu konkursu, w odniesieniu do całego przedsięwzięcia gdy przynajmniej jedno zadanie (budynek) ma kategorię B niskie lub umiarkowane Lista kontrolna Planu Zarządzania Środowiskiem (PZŚ) jest wypełniana dla całego projektu

7 25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l Jak wypełnić Plan Zarządzania Środowiskiem? CZEŚĆ 1 Ogólne informacje dot. projektu i placu budowy

8 25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l Jak wypełnić Plan Zarządzania Środowiskiem?

9 25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l Jak wypełnić Plan Zarządzania Środowiskiem?

10 25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l Jak wypełnić Plan Zarządzania Środowiskiem? CZEŚĆ 2 Weryfikacja działań ochronnych

11 25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l Jak wypełnić Plan Zarządzania Środowiskiem? CZEŚĆ 3 Działania łagodzące - należy pogrubić wybrane podpunkty (a, b itp.) lub usunąć te które nie dotyczą - należy usunąć punkty (B, C itp.), które nie dotyczą - można dopisywać podpunkty lub je uzupełniać

12 25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l Jak wypełnić Plan Zarządzania Środowiskiem? CZEŚĆ 4 Plan monitoringu - można dopisywać elementy do monitorowania lub je modyfikować

13 25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l 25 lat Katarzyna Stankiewicz Starszy Inspektor Departament Ochrony Klimatu Wydział Systemu Zielonych Inwestycji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google