Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przygotowanie, nabór i ocena wniosków o dofinansowanie projektu systemowego Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przygotowanie, nabór i ocena wniosków o dofinansowanie projektu systemowego Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych."— Zapis prezentacji:

1 Przygotowanie, nabór i ocena wniosków o dofinansowanie projektu systemowego Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Przygotowanie, nabór i ocena wniosków o dofinansowanie projektu systemowego Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych

2 Wniosek należy przygotować za pomocą Generatora Wniosków Aplikacyjnych (wersja 6.4 obowiązująca od 01.01.2011r) dostępnego na stronach internetowych: www.efs.gov.pl www.efs.gov.pl www.efs.gov.pl www.generatorwnioskow.efs.gov.pl www.generatorwnioskow.efs.gov.pl www.generatorwnioskow.efs.gov.pl

3 Sporządzenie wniosku aplikacyjnego poprzedza analiza potrzeb szkół, które w tym celu wypełniają załącznik nr 4 do Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie Indywidualizacji nauczania realizowanych przez organy prowadzące szkoły w ramach PO KL Sporządzenie wniosku aplikacyjnego poprzedza analiza potrzeb szkół, które w tym celu wypełniają załącznik nr 4 do Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie Indywidualizacji nauczania realizowanych przez organy prowadzące szkoły w ramach PO KL

4 Sporządzony wniosek należy dostarczyć w dwóch egzemplarzach wersji papierowej oraz jednym egzemplarzu wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD), w jednej zaklejonej kopercie opisanej zgodnie ze wzorem znajdującym się w pkt.3.1 dokumentacji systemowej

5 Ocena wniosków przebiega dwuetapowo: Ocena wniosków przebiega dwuetapowo: I etap - ocena formalna wniosku II etap - ocena merytoryczna wniosku

6 I etap – ocena formalna - Dokonywana w ciągu 14 dni od daty wpływu wniosku, za pomocą Karty Oceny Formalnej, stanowiącej załącznik nr 2 do dokumentacji systemowej - Ma postać 0-1 nie spełnia-spełnia

7 Podczas oceny formalnej będą brane pod uwagę: - ogólne kryteria formalne opisane w pkt.4.1.1 dokumentacji systemowej; - szczegółowe kryterium dostępu: liczba szkół objętych projektem wynosi co najmniej 70% wszystkich szkół podstawowych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego podlegających danemu organowi prowadzącemu liczba szkół objętych projektem wynosi co najmniej 70% wszystkich szkół podstawowych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego podlegających danemu organowi prowadzącemu

8 W przypadku niespełnienia któregokolwiek z ogólnych kryteriów formalnych wniosek będzie kierowany do poprawy bądź uzupełnienia Uzupełnienie lub poprawa musi nastąpić w ciągu 5 dni od daty otrzymania pisma informującego o takiej możliwości

9 W przypadku gdy którykolwiek z wniosków nie będzie spełniał szczegółowego kryterium dostępu zostanie odrzucony

10 II etap – ocena merytoryczna - Dokonywana za pomocą Karty Oceny Merytorycznej stanowiącej załącznik nr 3 do dokumentacji systemowej - Ma postać 0-1 nie spełnia-spełnia

11 Podczas oceny merytorycznej będą brane pod uwagę: - ogólne kryteria horyzontalne: - zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi; - zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi; - zgodność z prawodawstwem krajowym; - zgodność z prawodawstwem krajowym; - zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL; - zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL; - Ogólne kryteria merytoryczne

12 Ogólne kryteria merytoryczne opisane są w pkt.4.2.2 dokumentacji systemowej i zostały podzielone na grupy: - kryteria jakości projektu; - kryteria beneficjenta; - kryteria finansowania projektu;

13 W przypadku niespełnienia któregokolwiek z: - ogólnych kryteriów horyzontalnych - ogólnych kryteriów merytorycznych wnioski będą kierowane do poprawy bądź uzupełnienia Uzupełnienie lub poprawa musi nastąpić w ciągu 5 dni od daty otrzymania pisma informującego o takiej możliwości

14 Po pozytywnie przeprowadzonej ocenie wnioski zostaną przyjęte do dofinansowania pod warunkiem dostarczenia w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów/załączników

15 Wykaz załączników znajduje się w pkt 5.1 dokumentacji systemowej Niezłożenie w wymaganym terminie kompletu załączników oznacza rezygnację z ubiegania się z dofinansowanie

16 - Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do Dokumentacji Systemowej - Podpisując umowę o dofinansowanie projektu Beneficjent zobowiązuje się do realizacji projektu zgodnie z zasadami określonymi w Systemie Realizacji PO KL

17 Termin składania wniosków od 4 kwietnia do 16 maja 2011r Biuro Obsługi Projektów Biuro Obsługi Projektów Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Pok. 303 w godz. 8.00-15.00

18 ROEFS-y w województwie warmińsko-mazurskim - Elbląg, Ełk, Olsztyn Informacja Informacja Szkolenia Szkolenia Doradztwo Doradztwo Animacja Animacja

19 ROEFS Olsztyn ul. Staromiejska 16/7 Olsztyn tel.89 523-73-45 ROEFS Elbląg ul. Związku Jaszczurczego 17 Elbląg tel. 55 642-18-85 ROEFS Ełk ul. Piłsudskiego 10 Ełk tel.87 621-03-68


Pobierz ppt "Przygotowanie, nabór i ocena wniosków o dofinansowanie projektu systemowego Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google