Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Światłowód Wiedzy źródłem motywacji do dzielenia się wiedzą Eksperta.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Światłowód Wiedzy źródłem motywacji do dzielenia się wiedzą Eksperta."— Zapis prezentacji:

1 Światłowód Wiedzy źródłem motywacji do dzielenia się wiedzą Eksperta

2 „Wiedzę buduje się z faktów, jak dom z kamienia, ale zbiór faktów nie jest wiedzą, jak stos kamieni nie jest domem.” Henri Poincaré „Sama wiedza nie wystarczy, trzeba jeszcze umieć ją stosować.” Johann Wolfgang von Goethe dlaczego wdrażamy program dzielenia się wiedzą? „Przed­miotem wiedzy nie jest to, co jest indywidualne, lecz to, co jest ogólne.” Arystoteles

3 miliony stron Wikipedii milionów użytkowników Wikipedii encyklopedia Wikipedia napisana jest w tylu językach świata miliard unikalnych użytkowników You Tube, którzy każdego miesiąca spędzają ponad 6 miliardów godzin na oglądaniu filmów w YouTube pokolenia „Y” tworzy treści w mediach społecznościowych

4 „W nowoczesnej gospodarce wiedza jest najcenniejszym zasobem i jedynym źródłem trwałej przewagi konkurencyjnej. Dlatego jednym z największych wyzwań, przed jakim stoją organizacje w Polsce jest przekształcenie wizji ‘zarządzania wiedzą’ w realne rozwiązania oraz optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów intelektualnych i niematerialnych tak, by w sposób trwały przyczyniały się one do tworzenia wartości dodanej.” Mariusz Strojny, KPMG

5 założenia projektu Światłowód Wiedzy Główny cel projektu: poprawa dostępności wiedzy posiadanej przez Ekspertów w organizacji Okres realizacji projektu: 05.11.2012 - 30.06.2015 Zakres projektu: identyfikacja wiedzy strategicznej wyłonienie Ekspertów merytorycznych stworzenie procesu rozwoju i motywacji Ekspertów uruchomienie procesu dzielenia się wiedzą w organizacji

6 szybkość wymiany wiedzy przepływ wiedzy pomiędzy funkcjami utrzymanie Ekspertów w Organizacji zmiana kultury organizacyjnej (tworzenie społeczności, wspólny cel biznesowy – dzielenie się zasobami, integracja wokół tematów…) zwiększenie oferty działań rozwojowych korzyści ułatwienie pracownikom dostęp do wiedzy eksperckiej zaspakajanie potrzebę dzielenia się wiedzą specjalistyczną rozwój umiejętności metodycznych do dzielenia się wiedzą rozwój wiedzy eksperckiej zmiana mentalności – „rozdawanie” wiedzy osobisty prestiż i docenienie Dla Pracownika Dla Organizacji

7 etapy projektu Światłowód Wiedzy analiza i diagnoza problemu opracowanie wstępnej wersji produktów testowanie systemu opracowanie finalnej wersji produktów upowszechnianie produktów projektu

8 proces dzielenia się wiedzą – tworzenie Centrów Wiedzy (CW) komunikacja komunikacja i ewaluacja działań identyfikacja wiedzy strategicznej powołanie CW wyłonienie ekspertów wdrożenie Wiedzomatu dzielenie się wiedzą ekspercką rozwój i motywowanie ekspertów

9 produkty projektu Światłowód Wiedzy oferujemy narzędzia HR (instrukcje, scenariusze, wzory raportów) umożliwiające: 1Identyfikację wiedzy strategicznej w organizacji 2Zbudowanie Centrów Wiedzy 3Określenie zasad działania Ekspertów 4Rozwój i aktywizację Ekspertów 5Działania motywujące Ekspertów 6Komunikację w projekcie

10 produkty – wiedza strategiczna 1 Identyfikacja wiedzy strategicznej w organizacji 2Zbudowanie Centrów Wiedzy 3Określenie zasad działania Ekspertów 4Rozwój i aktywizacja Ekspertów 5Działania motywujące Ekspertów 6Komunikacja w projekcie badanie ankietowe warsztat fokusowy instrukcja, scenariusz i raport

11 produkty – centra wiedzy instrukcja uruchomiania zasady funkcjonowania profil Lidera CW profil Moderatora CW kreatywne narzędzia pracy 1 Identyfikacja wiedzy strategicznej w organizacji 2Zbudowanie Centrów Wiedzy 3Określenie zasad działania Ekspertów 4Rozwój i aktywizacja Ekspertów 5Działania motywujące Ekspertów 6Komunikacja w projekcie

12 produkty – działania eksperckie 1 Identyfikacja wiedzy strategicznej w organizacji 2Zbudowanie Centrów Wiedzy 3Określenie zasad działania Ekspertów 4Rozwój i aktywizacja Ekspertów 5Działania motywujące Ekspertów 6Komunikacja w projekcie profil Eksperta identyfikacja Eksperta kodeks Eksperta zasady działania Eksperta ewaluacja Eksperta

13 proces aktywizacji scenariusz rozmowy rozwojowej lista działań rozwojowych lista działań rozwojowych dedykowanych dla kobiet produkty – rozwój ekspertów 1 Identyfikacja wiedzy strategicznej w organizacji 2Zbudowanie Centrów Wiedzy 3Określenie zasad działania Ekspertów 4Rozwój i aktywizacja Ekspertów 5Działania motywujące Ekspertów 6Komunikacja w projekcie

14 produkty – motywowanie ekspertów 1 Identyfikacja wiedzy strategicznej w organizacji 2Zbudowanie Centrów Wiedzy 3Określenie zasad działania Ekspertów 4Rozwój i aktywizacja Ekspertów 5Działania motywujące Ekspertów 6Komunikacja w projekcie regulamin nagradzania katalog nagród system przeliczania aktywności Eksperta na nagrody

15 produkty – komunikacja 1 Identyfikacja wiedzy strategicznej w organizacji 2Zbudowanie Centrów Wiedzy 3Określenie zasad działania Ekspertów 4Rozwój i aktywizacja Ekspertów 5Działania motywujące Ekspertów 6Komunikacja w projekcie plan komunikacji – uruchomienie plan komunikacji – bieżące funkcjonowanie harmonogram narzędzia komunikacji

16 produkty projektu Światłowód Wiedzy narzędzie IT – Wiedzomat - umożliwiające transfer wiedzy

17 jak działa model społecznościowy? docieramy do ekspertów zadajemy pytania umieszczamy materiały edukacyjne społeczności ekspertów dzielących się wiedzą

18 dziękujemy


Pobierz ppt "Światłowód Wiedzy źródłem motywacji do dzielenia się wiedzą Eksperta."

Podobne prezentacje


Reklamy Google