Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Światłowód Wiedzy źródłem motywacji do dzielenia się wiedzą Eksperta

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Światłowód Wiedzy źródłem motywacji do dzielenia się wiedzą Eksperta"— Zapis prezentacji:

1 Światłowód Wiedzy źródłem motywacji do dzielenia się wiedzą Eksperta
1

2 dlaczego wdrażamy program dzielenia się wiedzą?
„Wiedzę buduje się z faktów, jak dom z kamienia, ale zbiór faktów nie jest wiedzą, jak stos kamieni nie jest domem.” Henri Poincaré „Przed­miotem wiedzy nie jest to, co jest indywidualne, lecz to, co jest ogólne.” Arystoteles „Sama wiedza nie wystarczy, trzeba jeszcze umieć ją stosować.” Johann Wolfgang von Goethe

3 miliony stron Wikipedii
milionów użytkowników Wikipedii encyklopedia Wikipedia napisana jest w tylu językach świata miliard unikalnych użytkowników You Tube, którzy każdego miesiąca spędzają ponad 6 miliardów godzin na oglądaniu filmów w YouTube pokolenia „Y” tworzy treści w mediach społecznościowych

4 „W nowoczesnej gospodarce wiedza jest najcenniejszym zasobem i jedynym źródłem trwałej przewagi konkurencyjnej. Dlatego jednym z największych wyzwań, przed jakim stoją organizacje w Polsce jest przekształcenie wizji ‘zarządzania wiedzą’ w realne rozwiązania oraz optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów intelektualnych i niematerialnych tak, by w sposób trwały przyczyniały się one do tworzenia wartości dodanej.” Mariusz Strojny, KPMG

5 założenia projektu Światłowód Wiedzy
Główny cel projektu: poprawa dostępności wiedzy posiadanej przez Ekspertów w organizacji Okres realizacji projektu: Zakres projektu: identyfikacja wiedzy strategicznej wyłonienie Ekspertów merytorycznych stworzenie procesu rozwoju i motywacji Ekspertów uruchomienie procesu dzielenia się wiedzą w organizacji

6 korzyści Dla Organizacji Dla Pracownika szybkość wymiany wiedzy
przepływ wiedzy pomiędzy funkcjami utrzymanie Ekspertów w Organizacji zmiana kultury organizacyjnej (tworzenie społeczności, wspólny cel biznesowy – dzielenie się zasobami, integracja wokół tematów…) zwiększenie oferty działań rozwojowych ułatwienie pracownikom dostęp do wiedzy eksperckiej zaspakajanie potrzebę dzielenia się wiedzą specjalistyczną rozwój umiejętności metodycznych do dzielenia się wiedzą rozwój wiedzy eksperckiej zmiana mentalności – „rozdawanie” wiedzy osobisty prestiż i docenienie

7 etapy projektu Światłowód Wiedzy
analiza i diagnoza problemu opracowanie wstępnej wersji produktów testowanie systemu opracowanie finalnej wersji produktów upowszechnianie produktów projektu

8 proces dzielenia się wiedzą – tworzenie Centrów Wiedzy (CW)
identyfikacja wiedzy strategicznej powołanie CW wyłonienie ekspertów wdrożenie Wiedzomatu dzielenie się wiedzą ekspercką rozwój i motywowanie ekspertów komunikacja komunikacja i ewaluacja działań

9 produkty projektu Światłowód Wiedzy
oferujemy narzędzia HR (instrukcje, scenariusze, wzory raportów) umożliwiające: 1 Identyfikację wiedzy strategicznej w organizacji 2 Zbudowanie Centrów Wiedzy 3 Określenie zasad działania Ekspertów 4 Rozwój i aktywizację Ekspertów 5 Działania motywujące Ekspertów 6 Komunikację w projekcie

10 produkty – wiedza strategiczna
1 Identyfikacja wiedzy strategicznej w organizacji 2 Zbudowanie Centrów Wiedzy 3 Określenie zasad działania Ekspertów 4 Rozwój i aktywizacja Ekspertów 5 Działania motywujące Ekspertów 6 Komunikacja w projekcie produkty – wiedza strategiczna badanie ankietowe warsztat fokusowy instrukcja, scenariusz i raport

11 produkty – centra wiedzy
1 Identyfikacja wiedzy strategicznej w organizacji 2 Zbudowanie Centrów Wiedzy 3 Określenie zasad działania Ekspertów 4 Rozwój i aktywizacja Ekspertów 5 Działania motywujące Ekspertów 6 Komunikacja w projekcie produkty – centra wiedzy instrukcja uruchomiania zasady funkcjonowania profil Lidera CW profil Moderatora CW kreatywne narzędzia pracy

12 produkty – działania eksperckie
1 Identyfikacja wiedzy strategicznej w organizacji 2 Zbudowanie Centrów Wiedzy 3 Określenie zasad działania Ekspertów 4 Rozwój i aktywizacja Ekspertów 5 Działania motywujące Ekspertów 6 Komunikacja w projekcie produkty – działania eksperckie profil Eksperta identyfikacja Eksperta kodeks Eksperta zasady działania Eksperta ewaluacja Eksperta

13 produkty – rozwój ekspertów
1 Identyfikacja wiedzy strategicznej w organizacji 2 Zbudowanie Centrów Wiedzy 3 Określenie zasad działania Ekspertów 4 Rozwój i aktywizacja Ekspertów 5 Działania motywujące Ekspertów 6 Komunikacja w projekcie produkty – rozwój ekspertów proces aktywizacji scenariusz rozmowy rozwojowej lista działań rozwojowych lista działań rozwojowych dedykowanych dla kobiet

14 produkty – motywowanie ekspertów
1 Identyfikacja wiedzy strategicznej w organizacji 2 Zbudowanie Centrów Wiedzy 3 Określenie zasad działania Ekspertów 4 Rozwój i aktywizacja Ekspertów 5 Działania motywujące Ekspertów 6 Komunikacja w projekcie produkty – motywowanie ekspertów regulamin nagradzania katalog nagród system przeliczania aktywności Eksperta na nagrody

15 produkty – komunikacja
1 Identyfikacja wiedzy strategicznej w organizacji 2 Zbudowanie Centrów Wiedzy 3 Określenie zasad działania Ekspertów 4 Rozwój i aktywizacja Ekspertów 5 Działania motywujące Ekspertów 6 Komunikacja w projekcie produkty – komunikacja plan komunikacji – uruchomienie plan komunikacji – bieżące funkcjonowanie harmonogram narzędzia komunikacji

16 produkty projektu Światłowód Wiedzy
narzędzie IT – Wiedzomat - umożliwiające transfer wiedzy

17 jak działa model społecznościowy?
docieramy do ekspertów społeczności ekspertów dzielących się wiedzą zadajemy pytania umieszczamy materiały edukacyjne

18 dziękujemy 


Pobierz ppt "Światłowód Wiedzy źródłem motywacji do dzielenia się wiedzą Eksperta"

Podobne prezentacje


Reklamy Google