Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży w praktyce.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży w praktyce."— Zapis prezentacji:

1 Rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży w praktyce

2 Co stymuluje nasz rozwój jako harcerzy?  System funkcji, stopni i sprawności  Obrzędowość  System małych grup  Ciekawy program  Możliwość samodzielnego działania  Zadania zespołowe, projekty, znaki służb

3 ZUCHY czyli okres przedszkolny (< 7 roku życia) ROZWÓJ FIZYCZNY:  Szybki wzrost  Szybkie przybieranie na wadze  Miękki kościec – łatwo ulega deformacjom, np. skrzywienie kręgosłupa  Układ nerwowy rozwija się w bardzo szybkim tempie ROZWÓJ PSYCHICZNY I EMOCJONALNY:  Wrażenia wzrokowe i słuchowe są wyostrzone  Przywiązywanie wagi do barw i umiejętność ich nazywania  Rozwój wyobraźni  Doskonalenie pracy komórek mózgowych  Wzbogacanie słownika  Rozpoznawanie i mówienie o emocjach  Zdolność empatii  Potrzeba akceptacji społeczeństwa (więź z matką już nie wystarcza)

4 Przykładowe formy pracy  Gry na pamięć (np. zapamiętywanie jak największej ilości elementów, wyszukiwanie różnic)  Proste pląsy i piosenki  Bajki  zabawa  Inscenizacja  Konkurs  zawody

5 A teraz w praktyce.. Jak konkretnie możemy się bawić?  Zuchy przed wyjazdem na wakacje mają w grupach stworzyć obrazek przedstawiający ich na „koloniach zuchowych”  Na zbiórce zuchy przenoszą się w czasie (podróżują np. w starym kartonie:P)  Bajkowy bar karnawałowy  Wycieczka do teatru kukiełkowego

6 ZUCHY czyli okres wczesnoszkolny (7-10 lat) ROZWÓJ FIZYCZNY:  Mniejszy przyrost masy ciała  Nieznaczny przyrost zdolności siłowych  Ogromna potrzeba ruchu  Twardość kości dużo wyższa  Uzębienie prawie w komplecie  Rozwój mięśni – pobudliwość ruchowa ROZWÓJ PSYCHICZNY I EMOCJONALNY:  Większa umiejętność koncentracji uwagi  Dynamiczny rozwój pamięci  Doskonalenie mowy (pojawienie się jej również w piśmie)  Hamowanie i panowanie nad emocjami  Zanik afektu (jeśli dziecko uczestniczy na przemian w zajęciach wymagających skupienia i ruchowymi, ma pozytywny nastrój)  Spostrzeżenia nabierają abstrakcyjnego charakteru  Zaciekawienie ludźmi

7 Przykładowe formy pracy:  Pląsy, piosenki  Teatr  Zajęcia plastyczne  Spotkanie z ciekawymi ludźmi  Wycieczka  Konkursy, turnieje  zabawa

8 A teraz w praktyce.. Czym mogą zająć się Zuszki?  Zuchy przedstawiają poszczególne pory roku malując różnymi częściami ciała (np. jesień dłońmi, lato stopami)  Na 1 dzień Wiosny – topimy zrobioną wcześniej Marzannę  Konkurs saneczkowy na zimowisku  Pieczenie (i ozdabianie!) ciasteczek na akcję zarobkową

9 ROZWÓJ FIZYCZNY: DZIEWCZYNY  Znaczne przyspieszenie tempa wzrostu  Dysproporcje w sylwetce (wydłużają się kończyny)  Pojawiają się niektóre cechy płciowe (wyszarzają kości miednicy, formują piersi, zmienia kształt twarzy)  Wzmaga się działalność gruczołów wydzielniczych  Osiąganie dojrzałości płciowej (pierwsza menstruacja)  ‘Skok pokwitaniowy’ – przyspieszony rozwój kośćca, mięśni, narządów wewnętrznych, rozrodczych, powoduje ogólne osłabienie organizmu CHŁOPCY  Przyrost wysokości ciała  Zmiana barwy głosu (mutacja)  Pojawiają się niektóre cechy płciowe (II i IIIrzędowe)  Nocne polucje  ‘Skok pokwitaniowy’ – przyspieszony rozwój kośćca, mięśni, narządów wewnętrznych, rozrodczych, powoduje ogólne osłabienie organizmu HARCERZE czyli okres szkolny (10 – 13 lat)

10 PSYCHICZNY I EMOCJONALNY:  Niestabilność emocjonalna  Dominuje radość i poczucie humoru  Niestałość uczuć  Pierwsze sympatie, zadurzenia  Uczucia erotyczne  Nawiązywanie ścisłych kontaktów z rówieśnikami (paczki itd.)  Rozwój uczuć wyższych  Skłonność do porównywania siebie do innych  Dziewczyny zwracają na siebie uwagę chłopców, natomiast Ci nie są jeszcze zainteresowani  Rozwój pierwszych poważnych zainteresowań  Rozumienie przenośni i symboli  Potrzeba poznania siebie i świata  Największy wpływ harcerstwo ma na dzieci w tym wieku

11 Przykładowe formy pracy:  Zabawa, pląsy, piosenki,  Teatr, Kabarety, festiwal  Wspólne wyjścia do różnych ciekawych miejsc  Gry terenowe i sprawnościowe  Olimpiada, turnieje,  Ogniska, kominki  Zloty  biwaki

12 A teraz w praktyce..  Pokaz mody (w drużynie żeńskiej oczywiście ;P)  Konkurs wiedzy filmowej  Zwiad po okolicy  Na ognisku wspólne opowiadanie przez wszystkich gawędy (każdy uzupełnia historię o 2 zdania)

13 HARCERZE STARSI czyli okres dojrzewania I (13 – 15 lat) FIZYCZNY: DZIEWCZYNY  Zwiększa się wysokość ciała  Powiększają się piersi, zaokrąglają biodra – sylwetka nabiera kobiecych kształtów  Proporcje poszczególnych narządów ulegają wyrównaniu  Pierwsze zainteresowania erotyczne CHŁOPCY  Intensywny wzrost ciała  Poszerzanie ramion, rozrost muskułów – mężnienie sylwetki  Niższa tonacja głosu  Nocne polucje

14 PSYCHICZNY I EMOCJONALNY:  Silne napięcia emocjonalne  Potrzeba czynu i przygody  Potrzeba zwierzeń  Wrażliwość na krytykę  Silnie rozwinięte marzenia, oczekiwania  Szukanie wzorów  Kryzys autorytetu rodziców  Dążenie do samodzielności, przez co często wpadanie w konflikty  Myślenie problemowe  Większa zdolność przyswajania wiedzy  Większa zdolność interpretacji cudzych stanów uczuciowych  Zdolność obiektywizmu  Rozwija się wyobraźnia (marzenia)  Chęć imponowania HARCERZE STARSI czyli okres dojrzewania I (13 – 15 lat)

15 Przykładowe formy pracy:  Dyskusje, sądy  Spotkania z ciekawymi ludźmi  Zwiady, biwaki, wędrówki, rajdy  Gry terenowe i fabularne  Warsztaty, kursy  Olimpiady, zawody, turnieje  festiwal

16 A teraz w praktyce..  Wędrówka drużyną w góry  Sąd nad prawem harcerskim  Warsztaty artystyczne  Wyprawa na strzelnicę  ‘chatki’ na obozie  Nocny seans romantycznych filmów (dla Pań )

17 WĘDROWNICY czyli okres dojrzewania II (16 – 18 lat) FIZYCZNY:  Sylwetka ukształtowana, harmonijna  Sprawność fizyczna bardzo dobrze rozwinięta  Osiągnięcie dojrzałości płciowej PSYCHICZNY I EMOCJONALNY:  Kształtowanie się ideałów  Krytyczne spojrzenie na rzeczywistość  Kształtowanie osobowości  Rozwijanie samoświadomości celów i zadań  Potrzeba autonomii  Rozwój przyjaźni  Coraz większe zainteresowanie płcią przeciwną  Pełnienie ról społecznych, funkcjonowanie w grupach  Przyjaźnie dziewczyn są częstsze i głębsze  Stabilizacja wartości  Uświadomienie własnych wad i zalet  Widzenie siebie w roli dorosłego człowieka  Umiejętność wiązania wiadomości z różnych dziedzin  Maksymalna zdolność do przyswajania wiedzy  Poważne traktowanie swoich zainteresowań, poświęcanie im większej ilości czasu  Związanie się z jakąś działalnością, często szkolną

18 Przykładowe formy pracy:  Zloty, rajdy, biwaki, manewry, zloty itp.  Spotkania, wykłady, sądy  Gry terenowe i fabularne  Sejmiki, sądy, debaty, dyskusje  Turnieje, konkursy, olimpiady  Wystawy, inscenizacje, audycje  Kominki, ogniska

19 A teraz w praktyce.. Co właściwie możemy robić?  Pomoc w organizacji gier dla innych pionów (zwłaszcza fabularnych)  Wyprawy górskie (np. „Wschód słońca na Babiej”)  Dzień z paintballem  Warsztaty fotograficzne  Spotkanie z polskimi alpinistami  wieczorki filmowo-kulinarne (oglądamy ‘egzotyczny’ film, oraz przygotowujemy coś pysznego związanego z tą częścią świata)

20 Tak naprawdę wszystkie formy pracy są możliwe do realizacji niezależnie od wieku uczestniczących w nich Wystarczy je tylko lekko do nich dostosować.. Młodsi chętnie „bawią się” w to co zarezerwowane jest tylko dla starszych i odwrotnie Formy pracy nie mają ściśle określonego wieku, należy je zwyczajnie dostosować do potrzeb

21 Bibliografia:  Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania pod red. Andrzeja Jaczewskiego, wydawnictwo akademickie 'Żak', Warszawa 2005  http://harcerzestarsi.zhp.pl  http://prasa.zhp.pl  http://miniportal.harcerski.pl  www.zuchy.zhp.pl  http://www.mak.zhp.pl  druhnagonia.blogspot.com  http://harcerze.zhp.pl  http://republika.pl/blog_ba_4336270/6228903/  http://www.historia.zhp.wlkp.pl  http://fse.pl  http://www.skladnicaharcerska.pl  http://4.bp.blogspot.com  http://www.wodniacy.zhp.pl  http://www.14pdhczarnestopy.freehost.pl  http://40pdhsokoleta.googlepages.com


Pobierz ppt "Rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży w praktyce."

Podobne prezentacje


Reklamy Google