Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MOBBING W jaki sposób ograniczyć lub wyłączyć odpowiedzialność pracodawcy? SEMINARIUM.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MOBBING W jaki sposób ograniczyć lub wyłączyć odpowiedzialność pracodawcy? SEMINARIUM."— Zapis prezentacji:

1 MOBBING W jaki sposób ograniczyć lub wyłączyć odpowiedzialność pracodawcy? SEMINARIUM

2 OBOWIĄZEK PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI JAKO OBOWIĄZEK STARANNEGO DZIAŁANIA __________________________________________ „Obowiązek przeciwdziałania mobbingowi polega na starannym działaniu”. * * * „Pracodawca powinien w związku z tym przeciwdziałać mobbingowi w szczególności przez: szkolenie pracowników, informowanie o niebezpieczeństwie i konsekwencjach mobbingu, czy przez stosowanie procedur, które umożliwią wykrycie i zakończenie tego zjawiska” (wyrok SN z 3 sierpnia 2011 r., sygn. I PK 35/11)

3 SEMINARIUM ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACODAWCY JAKO ODPOWIEDZIALNOŚĆ NA ZASADZIE WINY _________________________________________________________ „Jeśli w postępowaniu mającym za przedmiot odpowiedzialność pracodawcy z tytułu mobbingu wykaże on, że podjął realne działania mające na celu przeciwdziałanie mobbingowi i oceniając je z obiektywnego punktu widzenia da się potwierdzić ich potencjalną skuteczność, pracodawca może uwolnić się od odpowiedzialności” (wyrok SN z 3 sierpnia 2011 r., sygn. I PK 35/11)

4 SEMINARIUM ODPOWIEDZIALNOŚĆ NA ZASADZIE RYZYKA? (art. 435 k.c.) _________________________________________________________  możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu mobbingu na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego  korzyści dla pracowników (odpowiedzialność na zasadzie ryzyka a odpowiedzialność na zasadzie winy)

5 SEMINARIUM DZIAŁANIA PREWENCYJNE _________________________________________________________  budowanie świadomości wśród pracowników:  kampanie informacyjne;  szkolenia wewnętrzne;  obowiązek informowania pracodawcy;  „system wczesnego ostrzegania” – zasady zgłaszania nadużyć)  procedura antymobbingowa  powołanie zespołu ds. przeciwdziałania mobbingowi  gromadzenie dowodów podejmowanych działań na  wypadek sporu sądowego

6 SEMINARIUM BUDOWANIE ŚWIADOMOŚCI WŚRÓD PRACOWNIKÓW _________________________________________________________  kampanie informacyjne dotyczące mobbingu (jak rozpoznać mobbing; jak przeciwdziałać mobbingowi)  organizowanie szkoleń wewnętrznych dla pracowników (w szczególności na stanowiskach kierowniczych)  wyraźne uregulowanie w regulaminie pracy obowiązku informowania pracodawcy o wszelkich niepożądanych zachowaniach  wprowadzenie „systemu wczesnego ostrzegania” (umożliwiającego pracownikom zgłaszanie niepożądanych zachowań)

7 SEMINARIUM  zdefiniowanie mobbingu  określenie praw i obowiązków pracodawcy i pracowników w związku z mobbingiem PROCEDURA ANTYMOBBINGOWA ________________________________________________  określenie zasad budowania wśród pracowników świadomości w zakresie mobbingu  uregulowanie zasad zgłaszania nadużyć (zawiadomienie; skarga)  uregulowanie zasad działania zespołu ds. przeciwdziałania mobbingowi oraz prowadzenia postępowania wyjaśniającego

8 SEMINARIUM PROCEDURA ANTYMOBBINGOWA ________________________________________________  określenie sankcji (w szczególności: klauzula dotycząca naruszenia obowiązków pracowniczych i rozwiązania umowy o pracę)  oświadczenia pracowników o zapoznaniu się z procedurą  okresowa ocena realizacji celów i założeń procedury (dokumentowana)

9 SEMINARIUM ZESPÓŁ DS. PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI _________________________________________________  skład zespołu (obiektywizm, niezależność, anonimowość)  protokołowanie posiedzeń zespołu  zasady prowadzenia postepowania wyjaśniającego (obiektywizm, anonimowość, wszechstronność)  formalne zakończenie postępowania wyjaśniającego (uchwała, decyzja)  przechowywanie dokumentacji dotyczącej postępowania wyjaśniającego


Pobierz ppt "MOBBING W jaki sposób ograniczyć lub wyłączyć odpowiedzialność pracodawcy? SEMINARIUM."

Podobne prezentacje


Reklamy Google