Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ograniczyć lub wyłączyć odpowiedzialność pracodawcy?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ograniczyć lub wyłączyć odpowiedzialność pracodawcy?"— Zapis prezentacji:

1 ograniczyć lub wyłączyć odpowiedzialność pracodawcy?
SEMINARIUM MOBBING W jaki sposób ograniczyć lub wyłączyć odpowiedzialność pracodawcy?

2 SEMINARIUM OBOWIĄZEK PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI
JAKO OBOWIĄZEK STARANNEGO DZIAŁANIA __________________________________________ „Obowiązek przeciwdziałania mobbingowi polega na starannym działaniu”. * * * „Pracodawca powinien w związku z tym przeciwdziałać mobbingowi w szczególności przez: szkolenie pracowników, informowanie o niebezpieczeństwie i konsekwencjach mobbingu, czy przez stosowanie procedur, które umożliwią wykrycie i zakończenie tego zjawiska” (wyrok SN z 3 sierpnia 2011 r., sygn. I PK 35/11)

3 SEMINARIUM ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACODAWCY
JAKO ODPOWIEDZIALNOŚĆ NA ZASADZIE WINY _________________________________________________________ „Jeśli w postępowaniu mającym za przedmiot odpowiedzialność pracodawcy z tytułu mobbingu wykaże on, że podjął realne działania mające na celu przeciwdziałanie mobbingowi i oceniając je z obiektywnego punktu widzenia da się potwierdzić ich potencjalną skuteczność, pracodawca może uwolnić się od odpowiedzialności” (wyrok SN z 3 sierpnia 2011 r., sygn. I PK 35/11)

4 SEMINARIUM ODPOWIEDZIALNOŚĆ NA ZASADZIE RYZYKA? (art. 435 k.c.)
_________________________________________________________ możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu mobbingu na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego korzyści dla pracowników (odpowiedzialność na zasadzie ryzyka a odpowiedzialność na zasadzie winy)

5 SEMINARIUM DZIAŁANIA PREWENCYJNE
_________________________________________________________ budowanie świadomości wśród pracowników: kampanie informacyjne; szkolenia wewnętrzne; obowiązek informowania pracodawcy; „system wczesnego ostrzegania” – zasady zgłaszania nadużyć) procedura antymobbingowa powołanie zespołu ds. przeciwdziałania mobbingowi gromadzenie dowodów podejmowanych działań na wypadek sporu sądowego

6 SEMINARIUM BUDOWANIE ŚWIADOMOŚCI WŚRÓD PRACOWNIKÓW
_________________________________________________________ kampanie informacyjne dotyczące mobbingu (jak rozpoznać mobbing; jak przeciwdziałać mobbingowi) organizowanie szkoleń wewnętrznych dla pracowników (w szczególności na stanowiskach kierowniczych) wyraźne uregulowanie w regulaminie pracy obowiązku informowania pracodawcy o wszelkich niepożądanych zachowaniach wprowadzenie „systemu wczesnego ostrzegania” (umożliwiającego pracownikom zgłaszanie niepożądanych zachowań)

7 PROCEDURA ANTYMOBBINGOWA
SEMINARIUM PROCEDURA ANTYMOBBINGOWA ________________________________________________ zdefiniowanie mobbingu określenie praw i obowiązków pracodawcy i pracowników w związku z mobbingiem określenie zasad budowania wśród pracowników świadomości w zakresie mobbingu uregulowanie zasad zgłaszania nadużyć (zawiadomienie; skarga) uregulowanie zasad działania zespołu ds. przeciwdziałania mobbingowi oraz prowadzenia postępowania wyjaśniającego

8 PROCEDURA ANTYMOBBINGOWA
SEMINARIUM PROCEDURA ANTYMOBBINGOWA ________________________________________________ określenie sankcji (w szczególności: klauzula dotycząca naruszenia obowiązków pracowniczych i rozwiązania umowy o pracę) oświadczenia pracowników o zapoznaniu się z procedurą okresowa ocena realizacji celów i założeń procedury (dokumentowana)

9 ZESPÓŁ DS. PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI
SEMINARIUM ZESPÓŁ DS. PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI _________________________________________________ skład zespołu (obiektywizm, niezależność, anonimowość) protokołowanie posiedzeń zespołu zasady prowadzenia postepowania wyjaśniającego (obiektywizm, anonimowość, wszechstronność) formalne zakończenie postępowania wyjaśniającego (uchwała, decyzja) przechowywanie dokumentacji dotyczącej postępowania wyjaśniającego


Pobierz ppt "ograniczyć lub wyłączyć odpowiedzialność pracodawcy?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google