Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 23 z 50 budynków szkół 18 z 23 budynków szkół Rys. 1. Lokalizacja budynków szkół na terenie miasta Częstochowy WYBÓR - PRZEDMIOT - MIEJSCE ASPEKTY ANALITYCZNEGO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 23 z 50 budynków szkół 18 z 23 budynków szkół Rys. 1. Lokalizacja budynków szkół na terenie miasta Częstochowy WYBÓR - PRZEDMIOT - MIEJSCE ASPEKTY ANALITYCZNEGO."— Zapis prezentacji:

1 1 23 z 50 budynków szkół 18 z 23 budynków szkół Rys. 1. Lokalizacja budynków szkół na terenie miasta Częstochowy WYBÓR - PRZEDMIOT - MIEJSCE ASPEKTY ANALITYCZNEGO MONITOROWANIA ZUŻYCIA CIEPŁA W LOKALNEJ ZBIOROWOŚCI BUDYNKÓW P i o t r L I S, M a r e k J A N I K, A n n a L I S

2 2 X V I I I K O N F E R E N C J A N A U K O W O – T E C H N I C Z N A R YNEK CIEPŁA 2012 N a ł ę c z ó w, 17 – 19 p a ź d z i e r n i k a 2 0 1 2 WPROWADZENIE Dwa kluczowe dla omawianych zagadnień cele monitorowania: tworzenie bazy danych z informacjami o podsta- wowych wielkościach związanych z zużyciem ciepła w budynkach; dostarczenie informacji wyjściowych do dalszych analiz różnych aspektów zużycia ciepła w budyn- kach.

3 3 X V I I I K O N F E R E N C J A N A U K O W O – T E C H N I C Z N A R YNEK CIEPŁA 2012 N a ł ę c z ó w, 17 – 19 p a ź d z i e r n i k a 2 0 1 2 Dla właściwego wykorzystania tych możliwości, w odniesieniu do grupy budynków, konieczne jest: określenie jednolitej pod pewnymi względami zbio- rowości budynków; przyjęcie lub stworzenie, w oparciu o posiadane dane liczbowe i ich przekształcenia, wskaźników związanych z istotnymi czynnikami wpływającymi bezpośrednio lub pośrednio na zużycie ciepła; zilustrowanie (wykresy) informacji o: wybranych wielkościach, obliczonych na ich podstawie wskaźnikach, wynikach ich analizy.

4 4 X V I I I K O N F E R E N C J A N A U K O W O – T E C H N I C Z N A R YNEK CIEPŁA 2012 N a ł ę c z ó w, 17 – 19 p a ź d z i e r n i k a 2 0 1 2 Warunki wykorzystania możliwości monitorowania zużycia ciepła w zbiorowości budynków

5 5 X V I I I K O N F E R E N C J A N A U K O W O – T E C H N I C Z N A R YNEK CIEPŁA 2012 N a ł ę c z ó w, 17 – 19 p a ź d z i e r n i k a 2 0 1 2 DOŚWIADCZENIA WŁASNE Jednolita zbiorowość budynków

6 6 X V I I I K O N F E R E N C J A N A U K O W O – T E C H N I C Z N A R YNEK CIEPŁA 2012 N a ł ę c z ó w, 17 – 19 p a ź d z i e r n i k a 2 0 1 2 Dane i wskaźniki Podstawowe dane charakteryzujące środowisko na zewnątrz i wewnątrz ogrzewanego budynku Podstawowe dane meteorologiczne dla obszaru lokalizacji budynków, m.in. temperatura na zewnątrz, kierunek i prędkość wiatru, nasłonecznienie i dodatkowo czas ogrzewania Podstawowe dane charateryzujące środowisko wewnątrz ogrzewanego budynku - przynajmniej temperatura wewnątrz Wielkości zależne i wskaźniki - charakterystyka cieplno-energetyczna budynku Dane wyjściowe (sezonowe zuż. ciepła do ogrzewania - Q; moc szczytowa - q) Obliczone wskaźniki (m.in. Q/V; q/V) Wielkości niezależne i wskaźniki - charakterystyka budynków Organizacyjne; architektoniczno-budowlane; materiałowo-konstrukcyjne; instalacyjne Dane wyjścioweObliczone wskaźniki

7 7 X V I I I K O N F E R E N C J A N A U K O W O – T E C H N I C Z N A R YNEK CIEPŁA 2012 N a ł ę c z ó w, 17 – 19 p a ź d z i e r n i k a 2 0 1 2 Podstawowe wielkości niezależne Grupa cech organizacyjnych: - czas trwania zajęć lekcyjnych, - czas trwania zajęć pozalekcyjnych, - czas trwania zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Grupa cech architektoniczno - budowlanych: - wielkość i kształt bryły budynku edukacyjnego, - powierzchnia, kształt i usytuowanie okien, - wykorzystanie powierzchni użytkowej, - usytuowanie budynku w terenie.

8 8 X V I I I K O N F E R E N C J A N A U K O W O – T E C H N I C Z N A R YNEK CIEPŁA 2012 N a ł ę c z ó w, 17 – 19 p a ź d z i e r n i k a 2 0 1 2 Podstawowe wielkości niezależne Grupa cech materiałowo - konstrukcyjnych: - własności termoizolacyjne przegród zewnętrznych, - typizacja projektu architektoniczno - budowlanego, - technologia realizacji budynku edukacyjnego, - stan techniczny budynku edukacyjnego. Grupa cech instalacyjnych: - system wentylacji w budynku i jego funkcjonowanie, - wyposażenie systemu c.o. w urządzenia i automatykę regul., - eksploatacja instalacji c.o., - rodzaj źródła zasilania w ciepło instalacji c.o., - charakterystyka źródła ciepła w kotłowniach własnych, - eksploatacja źródła ciepła w kotłowniach własnych.

9 9 X V I I I K O N F E R E N C J A N A U K O W O – T E C H N I C Z N A R YNEK CIEPŁA 2012 N a ł ę c z ó w, 17 – 19 p a ź d z i e r n i k a 2 0 1 2 Wykresy zmian wartości i wykresy zależności Rodzaj wykresuOpcje Wykres zmian wartości Linia trendu zmian Opis funkcji linii trendu Wskaźnik determinacji dla funkcji linii trendu R 2 Grupowanie według jednej z wielkości Uporządkowanie według wartości jednej z uwzględnianych w rozważaniach wielkości Wykres zależności Wskaźniki determinacji dla zależności dla funkcji: liniowej r 2, dopasowanej R 2 Współczynnik korelacji dla zależności dla funkcji: liniowej r (wsp. Pearsena), dopasowanej R Opis funkcji zależności rozpatrywanych wielkości

10 10 X V I I I K O N F E R E N C J A N A U K O W O – T E C H N I C Z N A R YNEK CIEPŁA 2012 N a ł ę c z ó w, 17 – 19 p a ź d z i e r n i k a 2 0 1 2 Wykresy zmian wartości i wykresy zależności - cechy organizacyjne

11 11 X V I I I K O N F E R E N C J A N A U K O W O – T E C H N I C Z N A R YNEK CIEPŁA 2012 N a ł ę c z ó w, 17 – 19 p a ź d z i e r n i k a 2 0 1 2 Wykresy zmian wartości i wykresy zależności - cechy architektoniczno-budowlane

12 12 X V I I I K O N F E R E N C J A N A U K O W O – T E C H N I C Z N A R YNEK CIEPŁA 2012 N a ł ę c z ó w, 17 – 19 p a ź d z i e r n i k a 2 0 1 2 Wykresy zmian wartości i wykresy zależności - cechy materiałowo-konstrukcyjne

13 13 X V I I I K O N F E R E N C J A N A U K O W O – T E C H N I C Z N A R YNEK CIEPŁA 2012 N a ł ę c z ó w, 17 – 19 p a ź d z i e r n i k a 2 0 1 2 Wykresy zmian wartości i wykresy zależności - cechy instalacyjne

14 14 X V I I I K O N F E R E N C J A N A U K O W O – T E C H N I C Z N A R YNEK CIEPŁA 2012 N a ł ę c z ó w, 17 – 19 p a ź d z i e r n i k a 2 0 1 2 PODSUMOWANIE Monitorowanie zużycia ciepła w budynkach, o posze- rzonym w stosunku do najczęściej stosowanych praktyk w tym zakresie oraz dalsza, odpowiednia analiza wyników to: niezbędne źródło informacji o zużyciu ciepła i istotnych czynnikach je determinujących; podstawowe narzędzie efektywnego zarządzania energią, w tym w sposób istotny warunkujące prawidłowość podejmowanych decyzji; skuteczna identyfikacja zjawisk pozytywnych i nega- tywnych dla zużycia ciepła; identyfikacja i możliwość upowszechnienia (po mody- fikacjach) już istniejących, racjonalnych rozwiązań.

15 15 X V I I I K O N F E R E N C J A N A U K O W O – T E C H N I C Z N A R YNEK CIEPŁA 2012 N a ł ę c z ó w, 17 – 19 p a ź d z i e r n i k a 2 0 1 2 Przykładowe złożone technicznie i organizacyjnie rozwiązania tworzące system monitoringu, zarządzania i kontroli konsumpcji energii, w tym także ciepła: EMCS - Energy Management and Control Systems; BMS – Building Management System (BMS). Tego rodzaju systemy dostarczają niejednokrotnie gotowe schematy logiczne postępowania i procedury obliczeniowe. Z całą pewnością nie zastępują jednak myślenia, szczególnie w procesie wnioskowania.

16 16 23 z 50 budynków szkół 18 z 23 budynków szkół Rys. 1. Lokalizacja budynków szkół na terenie miasta Częstochowy WYBÓR - PRZEDMIOT - MIEJSCE DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "1 23 z 50 budynków szkół 18 z 23 budynków szkół Rys. 1. Lokalizacja budynków szkół na terenie miasta Częstochowy WYBÓR - PRZEDMIOT - MIEJSCE ASPEKTY ANALITYCZNEGO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google