Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lesław Michnowski Wieloletni ( ) członek Komitetu Prognoz “Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lesław Michnowski Wieloletni ( ) członek Komitetu Prognoz “Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk"— Zapis prezentacji:

1 Neo-darwinizm społeczny jako groźna alternatywa trwałego rozwoju światowej społeczności

2 Lesław Michnowski Wieloletni ( ) członek Komitetu Prognoz “Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk

3 Neo-darwinizm społeczny: fizyczne eliminowanie w miejsce wymuszania pracy Nie „wyzysk” lecz „odrzucanie” (Franciszek)

4 Od Raportu „Granice wzrostu” (1972) nowa socjaldarwinistyczna - odmienna od imperialistycznej - strategia geopolityczna – sprzeczna z „trójfilarową” wizją sustainable development (SD)/trwałego rozwoju

5 Współczesna globalna WALKA konkurencyjna nie jest docelowo ukierunkowana na ZWIĘKSZANIE stopnia PODPORZĄDKOWANIA społecznościom silniejszym społeczności słabszych. Obecnie jej GŁÓWNYM CELEM jest NEO-SOCJALDARWINISTYCZNE ELIMINOWANIE KONKURENTÓW do deficytowych zasobów naturalnych, w tym ZAWŁASZCZANIE posiadanych przez nie ich ŹRÓDEŁ. A także ograniczanie degradacji środowiska przyrodniczego. Jan Paweł II, Holokaust ekologiczny, Sycylia’93.

6 Automatyzacja, przeludnienie, wyczerpywanie zasobów naturalnych, degradacja środowiska przyrodniczego, w tym klimatu - jako błędne przesłanki neo-darwinizmu społecznego

7 Raport Pentagonu …, 2014 These  developments  could undermine already fragile governments that are unable to respond effectively or challenge currently stable governments as well as increasing competition and  tension  between countries vying for limited resourcess.

8 Racjonalny wzrost jako warunek rozwoju i = B(n,q)1/s

9 Wysoka zmienność uwarunkowań życia Człowieka jako szczególna cecha współczesności

10 Rozwój: ta część procesu życia, w trakcie której zwiększeniu ulega: - trwałość podlegającej rozwojowi społeczności, oraz - jakość życia stanowiących ją podmiotów.

11 Inercja jako istotne ograniczenie działań adaptacyjnych w sytuacji wysokiej zmienności

12 Moralna destrukcja (form życia niezgodnych z nowymi jego uwarunkowaniami) – nieuchronny skutek zmian w uwarunkowaniach życia – jako główny czynnik globalnego kryzysu

13 Antycypatywność, w tym rezerwotwórczość niezbędne dla życia w Stanie Zmian i Ryzyka (SZiR), w tym rozwojowego przekraczania kolejnych granic wzrostu światowej społeczności.

14 Zdolność eliminowania negatywnych następstw moralnej destrukcji to podstawowy warunek trwałego rozwoju

15

16 Podstawowe uwarunkowania trwałego rozwoju; 1
Podstawowe uwarunkowania trwałego rozwoju; 1. trwała przewaga konstrukcji nad destrukcją; 2. rozpoznawanie i rozwojowe przekraczanie kolejnych granic wzrostu.

17 Rozwój trwały

18 Patologiczny wzrost gospodarczy spowodował, iż środowisko przyrodnicze utraciło zdolność samoodtwarzania się w postać zgodną z potrzebami życia Człowieka, a także iż szybciej następuje wyczerpywania źródeł zasobów naturalnych, w tym paliw, aniżeli zapewniany jest dostęp do ich źródeł alternatywnych.

19 Kryzys globalny jako skutek patologicznego przekroczenia dwu granic wzrostu: 1. inercyjnej, oraz 2. środowiskowej.

20 W SZiR konieczność przemiany aksjologicznej: od socjal-darwinistycznego egoizmu do ekohumanizmu, jako podstawowego warunku rozwojowego przekraczania kolejnych granic wzrostu ŚS.

21 EKOHUMANIZM: partnerskie współdziałanie dla dobra wspólnego/win-win – wszystkich ludzi (bogatych i biednych, społeczności wysokorozwiniętych i w rozwoju opóźnionych), ich następców oraz środowiska przyrodniczego – POWSZECHNIE WSPOMAGANE nauką i wysoką techniką oraz KULTURĄ INFORMACYJNĄ. ================================== Apel Warszawski - O ekorozwój

22 Wspomagana monitoringiem dynamicznym inwigilacja interwencyjna (Kotarbiński) jako podstawa polityki trwałego rozwoju

23 Podstawowe wizyjne cechy stymulujących trwały rozwój stosunków społecznych: 1. ekohumanistyczna aksjologia; 2. powszechne kształtowanie mądrości; 3. dostępność i uspołecznienie wiedzy SD, zwłaszcza o kompleksowych skutkach ludzkich działań; 4. ekospołecznie sprawiedliwe stosunki podziału; 5. deflacyjne stymulowania podaży i ekospołecznie użytecznej aktywnosci twórczej; 6. nadmiarowy rozwój elastycznej automatyzacji; 7. ekohumanistyczna integracja Europy.

24 Dziękuję za uwagę. leslaw.michnowski@gmail.com


Pobierz ppt "Lesław Michnowski Wieloletni ( ) członek Komitetu Prognoz “Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk"

Podobne prezentacje


Reklamy Google