Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawdy oczywiste Niedroga siedziba dla firmy - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 |

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawdy oczywiste Niedroga siedziba dla firmy - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 |"— Zapis prezentacji:

1 Prawdy oczywiste Niedroga siedziba dla firmy - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl Część 58

2 Wybór lokalu na siedzibę dla firmy Wybranie lokalu, który ma być siedzibą firmy, jest niezwykle ważną decyzją. Zarówno z marketingowego, jak i ekonomicznego punktu widzenia. Niemniej jednak to, czy lokal firmy ma być jednocześnie jej wizytówką, zależy w dużej mierze od branży, w której działa dany przedsiębiorca. Przykład: Dla osoby prowadzącej sklep duże znaczenie będzie mieć jego lokalizacja, gdyż przekłada się ona bezpośrednio na obroty danego punktu, natomiast w przypadku przedsiębiorcy działającego w sieci miejsce, w którym prowadzona będzie jego działalność, nie będzie miało już takiego znaczenia. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

3 Wynajem lokalu W wynajmowanym lokalu największe znaczenie będzie mieć dla przedsiębiorcy wysokość czynszu, jaką będzie ponosić z tytułu zawarcia umowy najmu. Dlatego należy dopilnować szczegółów zawieranej umowy, by uniknąć niespodziewanych bądź nieuzasadnionych podwyżek czynszu. Gdyż zgodnie z art. 685 1 Kodeksu cywilnego, wynajmujący lokal może podwyższyć czynsz, wypowiadając dotychczasową jego wysokość najpóźniej na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego. Umowa może wyłączyć stosowanie tego przepisu, jednakże na taki zabieg rzadko zgadzają się wynajmujący. Można również zabezpieczyć interesy najemcy poprzez określenie w umowie zakresu podwyżek (częstotliwości i limitu kwotowego) lub wprowadzenie tzw. klauzul waloryzacyjnych, dzięki którym podwyżki czynszu będą zależeć od innych czynników niż wola wynajmującego, jak np. inflacja. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

4 Wynajem lokalu – c.d. Inną ważną kwestią, o jaką należy zadbać zawierając umowę najmu, jest określenie czasu jego trwania. Przedsiębiorcy z reguły zawierają umowy na czas oznaczony. Zgodnie z Kodeksem cywilnym najem zawarty między przedsiębiorcami na czas dłuższy niż lat trzydzieści poczytuje się po upływie tego terminu za zawarty na czas nieoznaczony. Jeśli czas trwania najmu lokalu nie jest oznaczony, a czynsz jest płatny miesięcznie, najem każda ze stron, bez potrzeby wskazywania przyczyny, może wypowiedzieć najem najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego. Natomiast jeżeli czas trwania najmu jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem w wypadkach określonych w umowie. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

5 Lokal od gminy W wielu miejscowościach najatrakcyjniejsze nieruchomości są własnością gmin. Podlegają one sprzedaży, ale też bardzo często są przedmiotami najmu bądź dzierżawy. Informacji o lokalach, które gmina chce wynająć czy też wydzierżawić, należy szukać w: specjalnych wykazach, na stronach internetowych właściwych urzędów. Organ jednostki samorządu terytorialnego wywiesza takie informacje na okres 21 dni w siedzibie właściwego urzędu oraz podaje informację o jego wywieszeniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronach internetowych urzędu. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

6 Lokal od gminy - przetarg Dla nieruchomości należącej do gminy przeznaczonej do oddania w użytkowanie, najem lub dzierżawę na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, procedura wyłonienia najemcy musi odbyć się w formie przetargu, którego zasady określa ustawa o gospodarce nieruchomościami. Wojewoda albo odpowiednia rada lub sejmik mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów. Informacji o przetargach należy szukać w siedzibach urzędów, a także na ich stronach internetowych, pojawiają się co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

7 Lokal od gminy - konkurs W przypadku kiedy okres najmu jest krótszy niż 3 lata gminy organizują konkursy ofert. Zasady przeprowadzania takich konkursów określone są w uchwałach rad gmin lub miast oraz w bieżących zarządzeniach wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast. Ogłoszeń o nieruchomościach wystawianych w drodze konkursu należy szukać w prasie lokalnej, na stronach internetowych danego urzędu, np. urzędu miasta, na miejskich tablicach ogłoszeń, a także w samych lokalach przeznaczonych na wynajem. W ogłoszeniu oraz w wykazie, jeżeli został dla danej nieruchomości przygotowany, znajdują się informacje dotyczące tego, w jakim terminie należy złożyć swoją ofertę, podając proponowaną stawkę czynszu oraz zastrzeżenie, czy lokal może być wynajęty na każdą działalność gospodarczą czy też ustanawia się w tym zakresie jakieś ograniczenia. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

8 Inkubatory przedsiębiorczości Młodzi przedsiębiorcy, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z biznesem, mogą własną firmę założyć przy pomocy Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości. Oprócz pomocy przy uruchomieniu własnej firmy, inkubatory oferują możliwość prowadzenia własnej działalności w swoich biurach i salach. Młody przedsiębiorca może korzystać z nowoczesnych i w pełni wyposażonych biur i sal, ma również dostęp do internetu i urządzeń biurowych bez konieczności ponoszenia opłat za wynajem. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

9 Firma we własnym mieszkaniu Jeżeli branża, w której działa przedsiębiorca na to pozwala, może on prowadzić firmę we własnym mieszkaniu bądź domu. Wspólnoty mieszkaniowe nie mają prawa wprowadzać zakazów wykonywania działalności gospodarczej w lokalach mieszkalnych, ani uzależniać prawa do prowadzenia firmy w takim lokalu od zgody zarządu wspólnoty bądź wszystkich właścicieli lokali. Przepisy stanowią, że w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

10 Zachęcamy do śledzenia dalszych części naszej serii ;) W razie problemów z prowadzeniem księgowości, niezadowolenia z obecnej obsługi lub planowaniem założenia nowej działalności zachęcamy do kontaktu z nami: POLECAMY: ACCOUNT Kancelaria Rachunkowa ul. Warowna 1 lok.3, 02-654 Warszawa tel. kom.: 535 513 733, tel.: 22 493 08 67 m.sagala@ksiegi.comm.sagala@ksiegi.com, www.ksiegi.comwww.ksiegi.com - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

11 Biuro Rachunkowe FINITE INFOLINIA: 801 007 196 ul. Przejazd 6/67 | 02-654 Warszawa| tel. 22 266 86 44 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl


Pobierz ppt "Prawdy oczywiste Niedroga siedziba dla firmy - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 |"

Podobne prezentacje


Reklamy Google