Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Odzyskać obywatelstwo perspektywa makroekonomiczna Anna Zachorowska-Mazurkiewicz Feministyczny Think Tank.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Odzyskać obywatelstwo perspektywa makroekonomiczna Anna Zachorowska-Mazurkiewicz Feministyczny Think Tank."— Zapis prezentacji:

1 Odzyskać obywatelstwo perspektywa makroekonomiczna Anna Zachorowska-Mazurkiewicz Feministyczny Think Tank

2 Czas poświęcany na wykonywanie obowiązków domowych

3 Czas poświęcany na opiekę nad dziećmi

4 Opieka w Polsce Częściej niż w co trzecim gospodarstwie domowym występuje zapotrzebowanie na opiekę W sprawowanie opieki zaangażowanych jest 36% kobiet i 20% mężczyzn w wieku produkcyjnym Opieka zajmuje kobietom przeciętnie 36,6 godzin tygodniowo, podczas gdy mężczyznom 20,6.

5 Kobiety, rynek pracy i opieka Grupy wieku (w latach) Pracują ce W tym:bezrobo tne Nieakty wne zawodowo Na własny rachunek Na umowę o pracęPomag ający członkowie rodziny Na czas określony Na czas nieokreślon y Bez dzieci 20-24 25-29 30-34 35-39 24,35 70,59 85,29 64,71 0,43 2,94 5,88 0 12,61 26,47 17,65 14,71 9,57 37,50 52,94 50,00 1,74 3,68 8,82 0 19,57 13,97 5,88 11,76 56,09 15,44 8,82 23,53 Z co najmniej jednym dzieckiem w wieku do 3 lat 20-24 25-29 30-34 35-39 31,72 33,33 41,68 60,71 7,32 5,05 4,17 7,14 12,20 8,08 4,17 3,57 9,76 15,15 29,17 46,43 2,44 5,05 4,17 3,57 4,88 11,11 9,72 17,86 63,41 55,56 48,61 21,43 Z co najmniej jednym dzieckiem w wieku 3 lata lub więcej 20-24 25-29 30-34 35-39 24,25 42,23 64,67 66,47 1,52 5,56 12,00 8,54 16,67 15,56 12,67 7,32 6,06 18,89 36,67 46,34 0 2,22 3,33 4,27 30,30 28,89 19,33 13,41 45,45 28,89 16,00 20,12

6 Bezrobocie wg czasu trwania Rok Ogółe m Poniżej miesiąca 1-3 miesięcy 3-6 miesięcy 6-12 miesięcy 12-24 miesiące Powyż ej 24 miesięcy Ogółem 2005 2007 2008 2009 2773,0 1746,6 1473,8 1892,7 197,0 160,6 183,9 197,3 410,1 313,5 344,8 452,4 369,3 244,2 233,8 373,9 405,0 241,1 210,0 380,2 429,5 243,1 180,7 243,2 962,1 544,1 320,7 245,7 Kobiety 2005 2007 2008 2009 1486,4 1017,3 833,4 966,4 79,0 72,0 81,8 81,0 187,3 158,0 175,3 212,7 193,0 139,3 133,9 190,8 205,4 137,0 121,5 188,8 228,2 148,8 109,6 136,6 593,6 362,2 211,3 156,6

7 Dochody i wydatki budżetowe Dochody do budżetu skorygowane o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (2000 = 100) wynosił: -W 2000 - 135 663 897 tys. PLN -W 2009 – 214 373 338 tys. PLN Wydatki budżetowe skorygowane o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosiły: - w 2000 – 151 054 929 tys. PLN - W 2009 – 233 016 793 tys. PLN

8 Wydatki budżetowe na oświate i wychowanie skorygowane o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (2000 = 100): -w 2000 – 1 959 933 tys. PLN -w 2009 – 1 313 308 tys. PLN jako procent wydatków budżetowych ogółem: -w 2000 – 1,30 -w 2009 – 0,56 jako procent PKB (w cenach bieżących) -w 2000 – 0,26 -w 2009 – 0,13

9 Wydatki budżetowe na ochronę zdrowia skorygowane o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (2000 = 100): -w 2000 – 4 300 019 tys. PLN -w 2009 – 5 294 635 tys. PLN jako procent wydatków budżetowych ogółem: -w 2000 – 2,85 -w 2009 – 2,27 jako procent PKB (w cenach bieżących) -w 2000 – 0,58 -w 2009 – 0,50

10 Wydatki budżetowe na politykę społeczną skorygowane o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (2000 = 100): -w 2000 – 11 978 149 tys. PLN -w 2005 – 18 092 195 tys. PLN -w 2009 – 12 499 899 tys. PLN jako procent wydatków budżetowych ogółem: -w 2000 – 7,93 -w 2009 – 5,36 jako procent PKB (w cenach bieżących) -w 2000 – 1,61 -w 2009 – 1,19

11 Opieka instytucjonalna W 2008 roku na każde 1000 dzieci do żłobka uczęszczało 25,7; Wśród dzieci 3-5 letnich w edukacji przedszkolnej uczestniczyło 40% dzieci Wśród dzieci 3-6 letnich wskaźnik rośnie do 60% W latach 1990-2005 liczba żłobków zmniejszyła się do 25% stanu wyjściowego Liczba przedszkoli zmniejszyła się o 30% W 555 gminach (95% wiejskich) nie ma żadnej placówki opiekuńczej dla dzieci w wieku do lat 6.

12 Wnioski W Polsce wyraźny jest trend wycofywania się państwa ze sfery opiekuńczej Praca opiekuńcza przenoszona jest do gospodarstw domowych, gdzie wykonywana jest przez kobiety Jednocześnie w celu utrzymania rodziny konieczna jest odpłatna praca Kobiety z racji wykonywania pracy opiekuńczej mają problemy z podjęciem pracy na rynku formalnym Brak pracy przyczynia się do popadania w ubóstwo, lecz i praca na formalnym rynku nie daje gwarancji godnego życia


Pobierz ppt "Odzyskać obywatelstwo perspektywa makroekonomiczna Anna Zachorowska-Mazurkiewicz Feministyczny Think Tank."

Podobne prezentacje


Reklamy Google