Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zakładka REKRUTACJA na stronie szkoły lub:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zakładka REKRUTACJA na stronie szkoły lub:"— Zapis prezentacji:

1 Zakładka REKRUTACJA na stronie szkoły lub:
Oferta edukacyjna Zakładka REKRUTACJA na stronie szkoły lub: © IV Liceum Ogólnokształcące, 28 marca 2014r. 1

2 PRZEDMIOTY PUNKTOWANE DODATKOWO PRZY REKRUTACJI
Klasy pierwsze w roku szkolnym 2014/15 KLASA PRZEDMIOTY PUNKTOWANE DODATKOWO PRZY REKRUTACJI PRZEDMIOTY ROZSZERZONE realizowane w cyklu nauczania PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE zgodne z profilem klasy JĘZYKI OBCE 1A prawniczo-ekonomiczna matematyka historia geografia ekonomia podstawy logiki i statystyki 1 język: angielski – kontynuacja lub zaawansowany 2 język: Języki obce nauczane są w systemie miedzyoddziałowym niemiecki kontynuacja lub niemiecki od podstaw lub hiszpański od podstaw lub francuski od podstaw lub rosyjski od podstaw 1B, 1C medyczna biologia chemia elementy ekologii i ochrony środowiska edukacja prozdrowotna elementy fizyki w medycynie 1D informatyczna fizyka informatyka 1E politechniczna 1F humanistyczna wiedza o społeczeństwie język polski korespondencja sztuk 1G psychologiczna psychologia ogólna psychologia środowiskowa medyczne podstawy psychologii Plany nauczania – dostępne w Internecie:

3 prawniczo-ekonomiczna
Klasy pierwsze w roku szkolnym 2013/14 KLASA CHARAKTERYSTYKA KLAS poszczególne profile pozwalają na indywidualny rozwój ucznia, zgodny z jego zainteresowaniami, co w przyszłości pozwoli na wybór odpowiedniego kierunku studiów 1A prawniczo-ekonomiczna Klasa prawniczo-ekonomiczna została zaprojektowana dla osób, szczególnie zainteresowanych studiami prawniczymi i ekonomicznymi (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Ekonomiczny), ale daje również możliwość studiowania na Politechnice Poznańskiej i Uniwersytecie Przyrodniczym. Przedmioty rozszerzone pomogą także w dostaniu się w szczególności na: prawo, administrację, zarządzanie, stosunki międzynarodowe, księgowość, ekonomię, rachunkowość, psychologię, turystykę i rekreację, geografię. 1B medyczna Klasy medyczna B i medyczna C przeznaczone są zgodnie z nazwą dla uczniów zainteresowanych studiami medycznymi na Uniwersytecie Medycznym (szczególnie Wydział Lekarski), ale także weterynarią, farmacją, stomatologią, rehabilitacją oraz dla uczniów zainteresowanych studiami na Uniwersytecie Przyrodniczym, czy też Akademii Wychowania Fizycznego – umożliwiają więc także aplikację na takie kierunki jak np. zootechnika, dietetyka, fizjoterapia, biotechnologia, technologia żywienia. Dla tych klas odbywają się zajęcia w ramach projektu, dzięki któremu możliwa jest współpraca ze służbami ratowniczymi i medycznymi, takimi jak Centrum Powiadamiania Ratunkowego, Polski Czerwony Krzyż, czy też Szkoła Ratownictwa przy Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego. 1C 1D informatyczna W klasie informatycznej kształcić się mogą przyszli studenci Politechniki, Uniwersytetu Ekonomicznego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, którzy zechcą wybrać takie kierunki jak np. matematyka, fizyka, ochrona środowiska, informatyka, bioinformatyka, budowa maszyn, automatyka i robotyka, a także wiele innych. Na lekcjach informatyki realizowane są m.in. zajęcia w ramach Akademii Sieci Komputerowych „CISCO”. 1E politechniczna W klasie politechnicznej uczyć się mogą osoby szczególnie zainteresowane matematyką i fizyką lub geografią, które chciałyby w przyszłości studiować na Politechnice, Uniwersytecie Ekonomicznym, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, Uniwersytecie Przyrodniczym, czy Akademii Wychowania Fizycznego. Mogą także wybrać kierunki takie jak np. architektura, budowa maszyn, budownictwo, logistyka, mechatronika, inżynieria produkcji, zarządzanie jakością, ekonomia, matematyka oraz inne proponowane przez Politechnikę. 1F humanistyczna Profil klasy humanistycznej został tak zaprojektowany, by uczniowie mogli rozwijać swoje zainteresowania w szeroko pojętych dziedzinach nauk humanistycznych. W przyszłości będą mogli wybrać takie kierunki studiów jak np. prawo, administracja, europeistyka, filozofia, filologie, psychologia, pedagogika, politologia, dziennikarstwo, socjologia, historia, teatrologia, filmoznawstwo, kulturoznawstwo i inne. W ramach dodatkowych zajęć organizowane są m.in. cykliczne spotkania w Teatrze Polskim z aktorami, reżyserami i innymi twórcami teatralnymi. 1G psychologiczna Klasa psychologiczna przeznaczona jest dla uczniów zainteresowanych szeroko pojętą psychologią. Uczniowie będą poznawać dziedziny mówiące o człowieku i społeczeństwie oraz brać udział w zajęciach rozwijających ich kompetencje osobowościowe. Klasa ta otwiera możliwość studiowania na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, na kierunkach takich jak np. psychologia, prawo, politologia, dziennikarstwo, pedagogika, socjologia, resocjalizacja, pedagogika specjalna, kulturoznawstwo, filozofia, filologie itp. W ramach dodatkowych zajęć planowane są wykłady i warsztaty m.in. w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa oraz z zaproszonymi specjalistami nauk społecznych.

4 Perspektywy absolwentów
Rekrutacja 2014/15 Perspektywy absolwentów poszczególnych klas 4

5 Klasy pierwsze w roku szkolnym 2014/15
klasy humanistyczne 5

6 HUMANISTYCZNA PSYCHOLOGICZNA
Przedmioty rozszerzone: j. polski historia WOS Przedmioty dodatkowe: Korespondencja sztuk Zajęcia dodatkowe pozaszkolne: Zajęcia w Teatrze Polskim Wykłady i zajęcia na wydziale filologii polskiej Wykłady na UAM Przedmioty rozszerzone: j. polski historia Przedmioty dodatkowe Psychologia ogólna Medyczne podstawy psychologii Psychologia środowiskowa Zajęcia dodatkowe pozaszkolne: Zajęcia na WSNHiD Wykłady i zajęcia z pracownikami Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UM Warsztaty rozwoju osobistego 6

7 Perspektywy absolwentów
HUMANISTYCZNA PSYCHOLOGICZNA UAM prawo administracja prawo europejskie psychologia doradztwo zawodowe i personalne socjologia pedagogiki politologia dziennikarstwo stosunki międzynarodowe komunikacja europejska wschodoznawstwo polityka społeczna (również UE) praca socjalna filologie teatrologia filmoznawstwo lingwistyka stosowana filozofia kulturoznawstwo historia archeologia historia sztuki etnologia muzykologia 7

8 Klasy pierwsze w roku szkolnym 2014/15 Klasa prawniczo-ekonomiczna

9 PRAWNICZO-EKONOMICZNA
Przedmioty rozszerzone historia matematyka geografia Przedmioty dodatkowe Ekonomia w praktyce Elementy logiki i statystyki Zajęcia dodatkowe pozaszkolne Wykłady na UAM oraz UE

10 Perspektywy absolwentów
UE ekonomia polityka i gospodarka żywnościowa publicystyka ekonomiczna i PR bankowość finanse audyt podatki polityka społeczna kierunek prawno-ekonomiczny PP UP AWF UAM prawo administracja prawo europejskie zarządzanie (również ue) historia archeologia, etnologia, wschodoznawstwo geografia turystyka i rekreacja (również AWF) gospodarka przestrzenna (również UP) geologia geoinformacja pedagogiki

11 Klasy pierwsze w roku szkolnym 2014/15
klasy matematyczne

12 INFORMATYCZNA POLITECHNICZNA
Przedmioty rozszerzone: matematyka fizyka informatyka Zajęcia dodatkowe pozaszkolne: Zajęcia z programowania – akademia CISCO Przedmioty rozszerzone: matematyka fizyka geografia Zajęcia dodatkowe pozaszkolne: Wykłady i zajęcia na PP oraz UAM 12

13 Perspektywy absolwentów
UE (dla klasy politechnicznej) ekonomia polityka i gospodarka żywnościowa publicystyka ekonomiczna i PR bankowość finanse audyt podatki polityka społeczna kierunek prawno-ekonomiczny UP biotechnologia ekoenergetyka informatyka i agroinżynieria ochrona środowiska PP architektura budownictwo inżynieria środowiskowa informatyka automatyka i robotyka mechatronika elektronika i telekomunikacja inżynieria bezpieczeństwa logistyka zarządzanie i inżynieria produkcji technologia ochrony środowiska inżynieria materiałowa

14 Klasy pierwsze w roku szkolnym 2014/15 klasy biologiczno-chemiczne

15 MEDYCZNE Przedmioty rozszerzone Przedmioty dodatkowe
biologia chemia Przedmioty dodatkowe Edukacja prozdrowotna Elementy ekologii i ochrony środowiska Elementy fizyki w medycynie Zajęcia dodatkowe pozaszkolne Wykłady na UAM, UM oraz UP Szkolna Służba Medyczna

16 Perspektywy absolwentów
UP weterynaria zootechnika ochrona środowiska architektura krajobrazu medycyna roślin technologia żywienia towaroznawstwo (również UE) ogrodnictwo biologia technologia drewna turystyka i rekreacja PP – bioinformatyka UAM biologia, chemia, fizyka UM lekarski stomatologia farmacja biotechnologia (również UAM, UP) dietetyka analityka medyczna optometria fizjoterapia (również AWF) pielęgniarstwo położnictwo ratownictwo medyczne kosmetologia

17 Rekrutacja 2014/15 Wybór drugiego języka obcego

18 Konkurencyjność na rynku pracy
j. angielski obowiązkowy; inwestycja w przyszłość; wyróżnik na tle innych kandydatów. KONTYNUACJA JĘZYKA Z GIMNAZJUM!

19 Rekrutacja 2014/15 Życzymy powodzenia!
Regulamin rekrutacji i wzory druków dostępne są na szkolnej stronie internetowej © IV Liceum Ogólnokształcące, 28 marca 2014r. 19


Pobierz ppt "Zakładka REKRUTACJA na stronie szkoły lub:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google