Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej Rekrutacja 2014/15 © IV Liceum Ogólnokształcące, 28 marca 2014r. Oferta edukacyjna Zakładka REKRUTACJA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej Rekrutacja 2014/15 © IV Liceum Ogólnokształcące, 28 marca 2014r. Oferta edukacyjna Zakładka REKRUTACJA."— Zapis prezentacji:

1 IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej Rekrutacja 2014/15 © IV Liceum Ogólnokształcące, 28 marca 2014r. Oferta edukacyjna Zakładka REKRUTACJA na stronie szkoły lub: www.rekrutacja.lo4.poznan.pl

2 Klasy pierwsze w roku szkolnym 2014/15 Plany nauczania – dostępne w Internecie: www.rekrutacja.lo4.poznan.pl KLASA PRZEDMIOTY PUNKTOWANE DODATKOWO PRZY REKRUTACJI PRZEDMIOTY ROZSZERZONE realizowane w cyklu nauczania PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE zgodne z profilem klasy JĘZYKI OBCE 1A prawniczo- ekonomiczna  matematyka  historia  geografia  matematyka  historia  geografia  ekonomia  podstawy logiki i statystyki 1 język: angielski – kontynuacja lub zaawansowany 2 język: Języki obce nauczane są w systemie miedzyoddziałowym  niemiecki kontynuacja lub  niemiecki od podstaw lub  hiszpański od podstaw lub  francuski od podstaw lub  rosyjski od podstaw 1B, 1C medyczna  matematyka  biologia  chemia  biologia  chemia  elementy ekologii i ochrony środowiska  edukacja prozdrowotna  elementy fizyki w medycynie 1D informatyczna  matematyka  fizyka  informatyka  matematyka  fizyka  informatyka 1E politechniczna  matematyka  fizyka  geografia  matematyka  fizyka  geografia 1F humanistyczna  matematyka  historia  wiedza o społeczeństwie  język polski  historia  wiedza o społeczeństwie  korespondencja sztuk 1G psychologiczna  matematyka  historia  wiedza o społeczeństwie  język polski  historia  psychologia ogólna  psychologia środowiskowa  medyczne podstawy psychologii

3 Klasy pierwsze w roku szkolnym 2013/14 KLASA CHARAKTERYSTYKA KLAS poszczeg ó lne profile pozwalają na indywidualny rozw ó j ucznia, zgodny z jego zainteresowaniami, co w przyszłości pozwoli na wyb ó r odpowiedniego kierunku studi ó w 1A prawniczo- ekonomiczna Klasa prawniczo-ekonomiczna została zaprojektowana dla os ó b, szczeg ó lnie zainteresowanych studiami prawniczymi i ekonomicznymi (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Ekonomiczny), ale daje r ó wnież możliwość studiowania na Politechnice Poznańskiej i Uniwersytecie Przyrodniczym. Przedmioty rozszerzone pomogą także w dostaniu się w szczeg ó lności na: prawo, administrację, zarządzanie, stosunki międzynarodowe, księgowość, ekonomię, rachunkowość, psychologię, turystykę i rekreację, geografię. 1B medyczna Klasy medyczna B i medyczna C przeznaczone są zgodnie z nazwą dla uczni ó w zainteresowanych studiami medycznymi na Uniwersytecie Medycznym (szczeg ó lnie Wydział Lekarski), ale także weterynarią, farmacją, stomatologią, rehabilitacją oraz dla uczni ó w zainteresowanych studiami na Uniwersytecie Przyrodniczym, czy też Akademii Wychowania Fizycznego – umożliwiają więc także aplikację na takie kierunki jak np. zootechnika, dietetyka, fizjoterapia, biotechnologia, technologia żywienia. Dla tych klas odbywają się zajęcia w ramach projektu, dzięki kt ó remu możliwa jest wsp ó łpraca ze służbami ratowniczymi i medycznymi, takimi jak Centrum Powiadamiania Ratunkowego, Polski Czerwony Krzyż, czy też Szkoła Ratownictwa przy Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego. 1C medyczna 1D informatyczna W klasie informatycznej kształcić się mogą przyszli studenci Politechniki, Uniwersytetu Ekonomicznego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, kt ó rzy zechcą wybrać takie kierunki jak np. matematyka, fizyka, ochrona środowiska, informatyka, bioinformatyka, budowa maszyn, automatyka i robotyka, a także wiele innych. Na lekcjach informatyki realizowane są m.in. zajęcia w ramach Akademii Sieci Komputerowych „ CISCO ”. 1E politechniczna W klasie politechnicznej uczyć się mogą osoby szczeg ó lnie zainteresowane matematyką i fizyką lub geografią, kt ó re chciałyby w przyszłości studiować na Politechnice, Uniwersytecie Ekonomicznym, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, Uniwersytecie Przyrodniczym, czy Akademii Wychowania Fizycznego. Mogą także wybrać kierunki takie jak np. architektura, budowa maszyn, budownictwo, logistyka, mechatronika, inżynieria produkcji, zarządzanie jakością, ekonomia, matematyka oraz inne proponowane przez Politechnikę. 1F humanistyczna Profil klasy humanistycznej został tak zaprojektowany, by uczniowie mogli rozwijać swoje zainteresowania w szeroko pojętych dziedzinach nauk humanistycznych. W przyszłości będą mogli wybrać takie kierunki studi ó w jak np. prawo, administracja, europeistyka, filozofia, filologie, psychologia, pedagogika, politologia, dziennikarstwo, socjologia, historia, teatrologia, filmoznawstwo, kulturoznawstwo i inne. W ramach dodatkowych zajęć organizowane są m.in. cykliczne spotkania w Teatrze Polskim z aktorami, reżyserami i innymi tw ó rcami teatralnymi. 1G psychologiczna Klasa psychologiczna przeznaczona jest dla uczni ó w zainteresowanych szeroko pojętą psychologią. Uczniowie będą poznawać dziedziny m ó wiące o człowieku i społeczeństwie oraz brać udział w zajęciach rozwijających ich kompetencje osobowościowe. Klasa ta otwiera możliwość studiowania na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, na kierunkach takich jak np. psychologia, prawo, politologia, dziennikarstwo, pedagogika, socjologia, resocjalizacja, pedagogika specjalna, kulturoznawstwo, filozofia, filologie itp. W ramach dodatkowych zajęć planowane są wykłady i warsztaty m.in. w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa oraz z zaproszonymi specjalistami nauk społecznych.

4 IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej Perspektywy absolwentów poszczególnych klas REKRUTACJA 2014/15

5 Klasy pierwsze w roku szkolnym 2014/15 klasy humanistyczne

6 HUMANISTYCZNA Przedmioty rozszerzone: – j. polski – historia – WOS Przedmioty dodatkowe: – Korespondencja sztuk Zajęcia dodatkowe pozaszkolne: – Zajęcia w Teatrze Polskim – Wykłady i zajęcia na wydziale filologii polskiej – Wykłady na UAM PSYCHOLOGICZNA Przedmioty rozszerzone: – j. polski – historia Przedmioty dodatkowe – Psychologia ogólna – Medyczne podstawy psychologii – Psychologia środowiskowa Zajęcia dodatkowe pozaszkolne: – Zajęcia na WSNHiD – Wykłady i zajęcia z pracownikami Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UM – Warsztaty rozwoju osobistego

7 Perspektywy absolwentów HUMANISTYCZNA UAM – prawo – administracja – prawo europejskie – psychologia – doradztwo zawodowe i personalne – socjologia – pedagogiki – politologia – dziennikarstwo – stosunki międzynarodowe – komunikacja europejska – wschodoznawstwo PSYCHOLOGICZNA – polityka społeczna (również UE) – praca socjalna – filologie – teatrologia – filmoznawstwo – lingwistyka stosowana – filozofia – kulturoznawstwo – historia – archeologia – historia sztuki – etnologia – muzykologia

8 Klasy pierwsze w roku szkolnym 2014/15 Klasa prawniczo-ekonomiczna

9 PRAWNICZO-EKONOMICZNA Przedmioty rozszerzone – historia – matematyka – geografia Przedmioty dodatkowe – Ekonomia w praktyce – Elementy logiki i statystyki Zajęcia dodatkowe pozaszkolne – Wykłady na UAM oraz UE

10 Perspektywy absolwentów UAM – prawo – administracja – prawo europejskie – zarządzanie (również ue) – historia – archeologia, etnologia, wschodoznawstwo – geografia – turystyka i rekreacja (również AWF) – gospodarka przestrzenna (również UP) – geologia – geoinformacja – pedagogiki UE – ekonomia – polityka i gospodarka żywnościowa – publicystyka ekonomiczna i PR – bankowość – finanse – audyt – podatki – polityka społeczna – kierunek prawno-ekonomiczny PP UP AWF

11 Klasy pierwsze w roku szkolnym 2014/15 klasy matematyczne

12 INFORMATYCZNA Przedmioty rozszerzone: – matematyka – fizyka – informatyka Zajęcia dodatkowe pozaszkolne: – Zajęcia z programowania – akademia CISCO POLITECHNICZNA Przedmioty rozszerzone: – matematyka – fizyka – geografia Zajęcia dodatkowe pozaszkolne: – Wykłady i zajęcia na PP oraz UAM

13 Perspektywy absolwentów PP – architektura – budownictwo – inżynieria środowiskowa – informatyka – automatyka i robotyka – mechatronika – elektronika i telekomunikacja – inżynieria bezpieczeństwa – logistyka – zarządzanie i inżynieria produkcji – technologia ochrony środowiska – inżynieria materiałowa UE (dla klasy politechnicznej) – ekonomia – polityka i gospodarka żywnościowa – publicystyka ekonomiczna i PR – bankowość – finanse – audyt – podatki – polityka społeczna – kierunek prawno-ekonomiczny UP – biotechnologia – ekoenergetyka – informatyka i agroinżynieria – ochrona środowiska

14 Klasy pierwsze w roku szkolnym 2014/15 klasy biologiczno-chemiczne

15 MEDYCZNE Przedmioty rozszerzone – biologia – chemia Przedmioty dodatkowe – Edukacja prozdrowotna – Elementy ekologii i ochrony środowiska – Elementy fizyki w medycynie Zajęcia dodatkowe pozaszkolne – Wykłady na UAM, UM oraz UP – Szkolna Służba Medyczna

16 Perspektywy absolwentów UM – lekarski – stomatologia – farmacja – biotechnologia (również UAM, UP) – dietetyka – analityka medyczna – optometria – fizjoterapia (również AWF) – pielęgniarstwo – położnictwo – ratownictwo medyczne – kosmetologia UP – weterynaria – zootechnika – ochrona środowiska – architektura krajobrazu – medycyna roślin – technologia żywienia – towaroznawstwo (również UE) – ogrodnictwo – biologia – technologia drewna – turystyka i rekreacja PP – bioinformatyka UAM – biologia, chemia, fizyka

17 IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej Wybór drugiego języka obcego Rekrutacja 2014/15

18 Konkurencyjność na rynku pracy j. angielski obowiązkowy; inwestycja w przyszłość; wyróżnik na tle innych kandydatów. KONTYNUACJA JĘZYKA Z GIMNAZJUM!

19 IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej Rekrutacja 2014/15 © IV Liceum Ogólnokształcące, 28 marca 2014r. Regulamin rekrutacji i wzory druków dostępne są na szkolnej stronie internetowej www.rekrutacja.lo4.poznan.pl Życzymy powodzenia!


Pobierz ppt "IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej Rekrutacja 2014/15 © IV Liceum Ogólnokształcące, 28 marca 2014r. Oferta edukacyjna Zakładka REKRUTACJA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google