Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Centrum Business in Małopolska Marka ekonomiczna regionu Oferty inwestycyjne VII FORUM INWESTYCYJNE Tarnów 1-2 września 2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Centrum Business in Małopolska Marka ekonomiczna regionu Oferty inwestycyjne VII FORUM INWESTYCYJNE Tarnów 1-2 września 2014."— Zapis prezentacji:

1 Centrum Business in Małopolska Marka ekonomiczna regionu Oferty inwestycyjne VII FORUM INWESTYCYJNE Tarnów 1-2 września 2014

2 Centrum Business in Małopolska CeBiM powstało w roku 2009 jako porozumienie Województwa Małopolskiego, Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Krakowskiego Parku Technologicznego i Małopolskich Parków Przemysłowych CEL:  budowa silnej marki ekonomicznej regionu  doskonalenie systemu obsługi inwestorów  wsparcie rozwoju eksportu  współpraca międzynarodowa CeBiM jest certyfikowanym partnerem

3 Centrum Business in Małopolska CeBiM realizacje (2013): 101 przygotowanych ofert inwestycyjnych 961 kontaktów handlowych małopolskich firm 4 raporty branżowe: How to do business, Real Estate…, BPO, SSC sector…, Human ressources …in Krakow and Małopolska Stoisko Małopolski na targach CeBiT (Hanower) W roku 2014 otwarto przedstawicielstwa gospodarcze Małopolski w Kaliningradzie (Rosja), w Rydze (Łotwa) i we Lwowie (Ukraina) w ramach projektu „Business in Małopolska – Partnership Network” (MRPO 2007-2013)

4 Centrum Business in Małopolska wybrane oferty inwestycyjne KOSZYCKA STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ Element InfrastrukturyParametry Kanalizacja sanitarna, ściekowa grawitacyjna Długość 0,85 km, średnica rury 300 mm Kolektor kanalizacji sanitarnejDługość 0,22 km, średnica rury 300 mm Sieć wodociągowa Sieć doprowadzenie wody do obiektów socjalnych planowanych zakładów przemysłowych Długość 0,85 km, średnica rury 90 mm Podłączenie do istniejącego wodociągu PCV (zlokalizowany wzdłuż drogi 768) Szacowane zapotrzebowanie 70l/d Sieć elektryczna i teletechniczna Stacja transformatorowo- rozdzielcza Budowa rurociągu fi 160 dla sieci teletechnicznej Oświetlenie wewnętrzne Długość sieci energetycznej ok. 1000 mb Szacowane zapotrzebowanie na moc elektryczną: - dla terenów inwestycyjnych: P = 640 KW (8 x 80) - dla oświetlenia dróg P – 15 KW Długość sieci teletechnicznej 1000 m 45 słupów oświetleniowych Drogi wewnętrzneDrogi i jezdnie (6,0 i 12,00 m) 0,79 km 2 zjazdy z drogi wojewódzkiej 768 Wjazdy na działki inwestycyjne (8) Parking dla samochodów ciężarowych z naczepą – 15 stanowisk Miejsca postojowe dla samochodów ciężarowych – 12 stanowisk Zatoki nawrotowe

5 Centrum Business in Małopolska wybrane oferty inwestycyjne BOCHEŃSKA STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ Położenie Nazwa lokalizacji Bocheńska Strefa Aktywności Gospodarczej (BSAG) Powierzchnia nieruchomości Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku)  ha  8,8198 Właściciel / właściciele Gmina Miasta Bochnia Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Tereny produkcji, składów, magazynów i tereny usług Połączenia transportowe Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość) Od strony południowej dojazd drogą gminną o szer. 6m i drogą powiatową Bochnia-Uście Solne-Baczków nr 1424K o szerokości 7m. Autostrada / droga krajowa  km  Od granicy północnej zjazd z autostrady A4 odcinek Kraków-Tarnów, tzw. węzeł Bochnia. Kolej  km  Bochnia – 4 Bocznica kolejowa  km  Bochnia – bocznica STALPRODUKT S.A. – 0,2 km Najbliższe lotnisko międzynarodowe  km  Kraków Balice – 55 Najbliższe miasto wojewódzkie  km  Kraków – 40 Istniejąca infrastruktura Elektryczność  Odległość przyłącza od granicy terenu  Napięcie 50 15 Gaz  Odległość przyłącza od granicy działki  Wartość kaloryczna 50 m (IQ I 2015 r.) 38,315 – 40,685 Woda na terenie (T/N) TAK Kanalizacja na terenie (T/N)TAK Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie TAK Telefony  Odległość przyłącza od granicy terenu 1600

6 Centrum Business in Małopolska wybrane oferty inwestycyjne MARR BUSINESS PARK – strefa aktywności gospodarczej Przedmiot oferty Działki niezabudowane o łącznej powierzchni ok. 6,56 ha Sposób udostępnienia Wynajem powierzchni produkcyjno- usługowych oraz biurowo-socjalnych Przeznaczenie w MPZP Teren zlokalizowany w obszarze 34 PU – zabudowa przemysłowo-usługowa zasady zagospodarowania: wskaźnik powierzchni zabudowy – max.50%; teren biologicznie czynny – min. 20%; maksymalna wysokość obiektu – 22 m. Lokalizacja Południowo-wschodnia część Krakowa; Centrum przemysłowe i logistyczno- magazynowe miasta; Powierzchnia całkowita 22,5 ha, (MARR S.A.) Dostęp komunikacyjny 200 metrów od wschodniej obwodnicy (trasa ekspresowa S7); 2,5 km – autostrada A4 i węzeł „Bieżanów”; 18 km – lotnisko w Krakowie Balicach.

7 Centrum Business in Małopolska wybrane oferty inwestycyjne NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANE do sprzedaży – własność MARR SA 1. Nieruchomość niezabudowana o powierzchni ok. 1,30 ha, położona w pd-wsch części Krakowa, przy ul. Lipskiej i ul. Goszczyńskiego., decyzja wz – budowa kompleksu budynków mieszkalno-usługowych (wskaźnik zabudowy - max. 36%, ) 2. Nieruchomość niezabudowana o powierzchni ok. 0,16 ha w pd części Krakowie, u zbiegu ulic Stattlera i Wielickiej..Decyzja wz - budowa budynku mieszkalno-usługowego (wskaźnik zabudowy - max. 50%,) w sąsiedztwie budynków mieszkalnych oraz obiektów usługowych, w odległości ok. 100 m od komunikacji autobusowej i tramwajowej. 3. Nieruchomość niezabudowana o powierzchni ok. 0,17 ha,w pd części Krakowa, przy ul. Wielickiej. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego „Wielicka-Wschód”, teren zlokalizowany w obszarze ZI.2 – tereny zieleni izolacyjnej (dopuszcza się lokalizację urządzeń reklamowych innych niż wielkogabarytowe urządzenia reklamowe). Działka położona w sąsiedztwie wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz obiektów usługowych, w odległości ok. 100 m – przystanki autobusowe i tramwajowe, w sąsiedztwie trasy tramwajowej Lipska-Wielicka. 4. Nieruchomość niezabudowana o powierzchni 0,09 ha w pd części Krakowa, u zbiegu ulic Bonarka i Wadowickiej. decyzja wz - budowa budynku usługowo-handlowego (wskaźnik zabudowy - max. 75%)). ok. 10 m –przystanki autobusowe i tramwajowe.

8 www.businessinmalopolska.com www.marr.pl www.sse.krakow.pl www.malopolskie.pl www.mpp.krakow.pl P roject co-financed by the European Regional Development Fund under the Małopolska Regional Operational Programme for 2007-2013


Pobierz ppt "Centrum Business in Małopolska Marka ekonomiczna regionu Oferty inwestycyjne VII FORUM INWESTYCYJNE Tarnów 1-2 września 2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google