Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tereny Inwestycyjne Tarnów, Grudzień 2008. Tereny Inwestycyjne Spis Treści 1. Tereny inwestycyjne Tarnowa 2. Planowane tereny pod inwestycje w regionie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tereny Inwestycyjne Tarnów, Grudzień 2008. Tereny Inwestycyjne Spis Treści 1. Tereny inwestycyjne Tarnowa 2. Planowane tereny pod inwestycje w regionie."— Zapis prezentacji:

1 Tereny Inwestycyjne Tarnów, Grudzień 2008

2 Tereny Inwestycyjne Spis Treści 1. Tereny inwestycyjne Tarnowa 2. Planowane tereny pod inwestycje w regionie tarnowskim 3. Tereny inwestycyjne sąsiednich Gmin

3 Tereny Inwestycyjne Tarnowa

4 Lokalizacja Tarnowa Miasto Tarnów położone jest we wschodniej części województwa małopolskiego, nad rzeką Białą Na obszarze 72,4 km2 mieszka ok. 116 tys. ludzi Tarnów jest drugim co do wielkości i potencjału gospodarczego po Krakowie miastem województwa Odgrywa istotną rolę jako ośrodek przemysłu i handlu

5 Położenie przy trasie międzynarodowej A4 wschód-zachód Położenie 86 km na wschód od Krakowa i 290 km na południe od Warszawy W kierunku południe – północ - połączenia z portami Morza Bałtyckiego i krajami południowymi Europy, drogami krajowymi nr 73 i 75 Budowa autostrady A4 - planowane zakończenie węzła Krzyska w roku 2012 Dojazd do granicy z Ukrainą (Medyka) - 3,5 godziny Dojazd do granicy ze Słowacją (Konieczna) - 2 godziny Dojazd do międzynarodowych portów lotniczych: Kraków – 90 km, Rzeszów – 95 km Ważny węzeł kolejowy – wszystkie komercyjne przewozy kolejowe na południe Europy przechodzą przez Tarnów Lokalizacja Tarnowa

6 Park Przemysłowy Mechaniczne

7

8 Typ: tereny poprzemysłowe, objęte statusem Specjalnej Strefy Ekonomicznej Obszar całkowity: 10 ha Wynajęte: 90% Liczba podmiotów: 13 Branże: produkcja elementów ze stali, produkcja mebli, branża drukarska, produkcja paneli fotowoltaicznych, logistyka, usługi remontowe, produkcja systemów rynnowych, odzysk odpadów fotochemicznych, krawiectwo, produkcja altanek ogrodowych. Park Przemysłowy Mechaniczne

9 Park Przemysłowy Mechaniczne Zestawienie firm w Parku

10 Park Przemysłowy Czysta

11

12 Typ: teren typu brownfield, Specjalna Strefa Ekonomiczna Obszar całkowity: 30 ha Zajęte: 90% Liczba inwestorów: 11 Dostępna działka o powierzchnia:1,4 ha Branże: produkcja farb i lakierów przemysłowych, produkcja elementów do moskitier ramkowych, produkcja elementów z tworzyw sztucznych, produkcja wyrobów styropianowych, branża drukarska, branża budowlana, produkcja betonowych kształtek wieńcowych, produkcja zaworów do aerozoli, produkcja elementów mechaniki precyzyjnej, części lotniczych, karniszy i części dekoracji okien. Park Przemysłowy Czysta

13 Park Przemysłowy Czysta Zestawienie firm w Parku LPNAZWA FIRMYBranża 1Becker Farby Przemysłowe Sp. z o. oProdukcja farb i lakierów 2P.P.H. MOSKITO MAREK JELEŃProdukcja elementów do moskitier ramkowych 3UNIPRESS Poligrafia Mariusz Dobrzański, Marcin Węgrzynek s.c. Drukarnia 4FABRYKA STYROPIANU ARBET Bartosik, Czernicki, Funke, Kuncer, Muzyczuk Sp. j. Produkcja wyrobów styropianowych 5Elmark – TarnówPrzetwórstwo tworzyw sztucznych 6Firma ZEGAR Wojciech Dzikowski i Alicja Zyder Sp. j. Produkcja elementów mechaniki precyzyjnej, części lotniczych, karniszy i elementów dekoracji okien 7ABM SOLID S.A.Branża budowlana 8CESTOR Sp. z o.o. (CEGBUD)Produkcja elementów budowlanych 9Zakład Elementów Konstrukcyjnych Sp. z o. o.Produkcja kształtek wieńcowych 10PPHU ERGOBUD Sp. z o. o.Produkcja kształtek wieńcowych 11SUMMIT PACKAGING POLSKA Sp. z o.o.Produkcja zaworów do aerozoli

14 Park Przemysłowy Czysta Infrastruktura techniczna działki Energia elektryczna 4 MW (dostępne) Woda Ø 225 mm Kanalizacja ściekowa Ø 1500 mm Kanalizacja burzowa Ø 600 mm Gaz Ø 160 mm Telekomunikacja światłowody

15 Zielony Park Przemysłowy Kryształowy

16 Położenie: - teren położony w północnej części Tarnowa - w jego bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się drogi wylotowe z miasta, w tym droga krajowa nr 73 na Warszawę - przez teren Parku przebiegają czynne tory kolejowe, wykorzystywane przez działające na jego terenie przedsiębiorstwa, posiadające własne bocznice - w przyszłości w pobliżu zlokalizowany będzie zjazd z autostrady A4 Ukształtowanie i uzbrojenie terenu: - teren płaski. Na obszarze Parku obecne są podstawowe media, takie jak: woda, energia elektryczna, gaz i ciepło. Działają min. stacja transformatorowa 110/15kV oraz ciepłownia MPEC. Zielony Park Przemysłowy Kryształowy

17 Powierzchnia: 350 ha Zajęte: 40% Liczba inwestorów: 40 Firmy w parku: Fabryka Silników Elektrycznych TAMEL, Profitech Sp. z o.o., Domex Sp. Jawna, Fritar S.A., Unopol Sp. Jawna, Cegbud- Cegielnia Krzyż, FH Kwant, Bruk-Bet, Huta Szkła Ewa, Eltar, Goodyear. Branże: produkcja elementów budowlanych, produkcja elementów ze stali, elektromechanika, produkcja spożywcza, produkcja szkła, logistyka. Dostępna działka o powierzchni ok. 4,7 ha stanowiąca własność Gminy Miasta Tarnowa. Zielony Park Przemysłowy Kryształowy

18 Planowane tereny pod inwestycje w regionie tarnowskim

19 CMENTARNA NIEDOMICKA -ŚCIEŻKI KARD. WYSZYŃSKIEGO – CZYSTA III MECHANICZNE NOWE

20 Rejon ulicy Kard. Wyszyńskiego Czysta III

21 Położenie: - teren położony przy zachodniej obwodnicy miasta, po północnej stronie rowu chyszowskiego Przeznaczenie: - niezabudowany, użytkowany rolniczo, w trakcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dostępna powierzchnia: - prowadzone są negocjacje z właścicielami terenu, planowany zakup 27 ha Rejon ulicy Kard. Wyszyńskiego Czysta III

22 Mechaniczne Nowe

23 Położenie: - teren położony jest w Tarnowie, na południe od ulicy Mościckiego, na północ od Parku Przemysłowego Mechaniczne, od południa graniczy z terenem specjalnej strefy ekonomicznej Przeznaczenie: - tereny przemysłowe - struktura obszaru jest niejednorodna, wewnątrz znajduje się kilka działek będących własnością osób fizycznych. Procedura wykupu działek w toku Dostępna powierzchnia: - powierzchnia obszaru będąca własnością Gminy Miasta Tarnowa - 9,54 ha - powierzchnia obszaru będąca własnością osób prywatnych – 3,01 ha Mechaniczne Nowe

24 Rejon ulic Niedomicka - Ścieżki

25 Położenie: - teren położony w północnej części Tarnowa, w rejonie ulic Niedomicka- Ścieżki przyległy od strony południowej do projektowanej autostrady A-4 Przeznaczenie: - teren w 90 % wolny od zabudowy, użytkowany rolniczo, w części wschodniej przylega do linii kolejowej Tarnów - Szczucin - w pasie terenu przyległym do ul. Mroźnej posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przeznaczenie w studium - obszary przemysłowo- składowe - pozostały obszar w trakcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dostępna powierzchnia: - powierzchnia obszaru będąca własnością Gminy Miasta Tarnowa - 7,64 ha, - własność osób prywatnych - ok. 90 ha.

26 Teren przy ul. Cmentarnej

27 Położenie: - teren dostępny komunikacyjnie z drogi E-73 (Tarnów – Warszawa) - teren w pobliżu zjazdu z projektowanej autostrady A4 (węzeł Krzyski ok. 3 km) Przeznaczenie: - planowane zagospodarowanie terenu – przemysł i usługi - teren wolny od zabudowy, w części zachodniej utwardzony, jako pozostałość po byłej giełdzie rolno – towarowej - struktura obszaru jest niejednorodna, wewnątrz znajduje się kilka działek stanowiących własność osób fizycznych. Procedura wykupu działek w toku - dostępna infrastruktura techniczna: woda, kanalizacja, energia elektryczna Dostępna powierzchnia: - kompleks ok. 19 ha Teren przy ul. Cmentarnej

28 Tereny inwestycyjne sąsiednich Gmin

29 Tereny inwestycje sąsiednich Gmin ODPORYSZÓW BRZOZÓWKA WOLA RZĘDZIŃSKA ŁADNA

30 Wola Rzędzińska

31 Położenie: - teren wyznaczony na rysunku symbolem P, położony 7 km od centrum Tarnowa Przeznaczenie: - tereny zurbanizowane i zabudowane - techniczno-produkcyjne - dopuszcza się zagospodarowanie: budynki użyteczności publicznej obiekty handlu, gastronomii i rzemiosła produkcyjnego maszyny i stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej stacje paliw i urządzenia obsługi komunikacji ogólnodostępne parkingi odzysk lub unieszkodliwianie odpadów Dostępna powierzchnia: ok. 150 ha Wola Rzędzińska

32 Ładna

33

34 Położenie: - teren położony jest przy drodze krajowej E-4, 7 km od Tarnowa Przeznaczenie: - tereny 17U i 24U przeznaczone pod usługi komercyjne, dopuszcza się m.in.: lokalizację zakładów rzemieślniczych i drobnej wytwórczości oraz obiektów usługowych obsługi komunikacyjnej, realizację parkingów, ciągów pieszo- jezdnych i ścieżek rowerowych, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. - teren 10P przeznaczony pod lokalizację zabudowy techniczno-produkcyjnej, dopuszcza się m.in.: lokalizację obiektów zaplecza technicznego, magazynowego, usługowego, socjalnego i biurowego produkcji oraz obiektów związanych z ekspozycją i dystrybucją wyrobów produkcji, obiektów usług i urządzeń produkcji rolnej, hodowlanej, ogrodniczej oraz leśnej i rybackiej. Dostępna powierzchnia: 46 ha - 17U – 12 ha, 24U – 11 ha, 10P – 23 ha Ładna

35 Brzozówka

36 Położenie: - tereny wyznaczone na rysunku symbolem P, położone 7 km od Tarnowa Przeznaczenie: - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów - wyklucza się lokalizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - dopuszcza się lokalizację usług komercyjnych Dostępna powierzchnia: 27,37 ha - 1P – 13,68 ha, 2P – 13,69 ha Brzozówka

37 Położenie: - tereny wyznaczone na rysunku symbolami U, położone 7 km od Tarnowa Przeznaczenie: - tereny zabudowy usługowej z zakresu usług publicznych - wyklucza się lokalizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - dopuszcza się lokalizację funkcji mieszkaniowej Dostępna powierzchnia: 11,60 ha - 1U – 0,23 ha, 2U – 3,77 ha, 3U – 1,93 ha, - 4U – 3,85 ha, 5U – 0,34 ha, 6U – 1,48 ha. Brzozówka

38 Odporyszów

39 Położenie: - teren położony jest około 22 km od Tarnowa, 4 km od centrum Żabna, gdzie krzyżują się drogi wojewódzkie Nowy Korczyn – Tarnów i Dąbrowa Tarnowska - Nowy Sącz Dostępna powierzchnia: - 35 ha z możliwością powiększenia do 60 ha Klasyfikacja gruntów: - grunt klasy V i VI Odporyszów

40 Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. ul. Słowackiego 33-37 33-100 Tarnów Tel. +48 14 627 75 94 Fax. +48 14 627 75 93 http://www.tkp.com.pl


Pobierz ppt "Tereny Inwestycyjne Tarnów, Grudzień 2008. Tereny Inwestycyjne Spis Treści 1. Tereny inwestycyjne Tarnowa 2. Planowane tereny pod inwestycje w regionie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google